Arhivă etichetă pentru ‘pacat’

Păcatul creează dubii și momente în care ne-ar conveni ca Dumnezeu să nu existe

Dubiul este constructiv până într-un punct.
În fața evidențelor,
dubiul este doar sămânța
din care rodesc justificări
pentru păcate.
Conștiinței întinate
îi este mai ușor
cu un Cristos neputincios
și un Dumnezeu mort. 

(cf. Mc 8,11-13)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,11-13
În acel timp, venind fariseii, au început să discute cu el, cerându-i un semn din cer, ca să-l pună la încercare. 12 Suspinând în duhul său, Isus a spus: „De ce caută generaţia aceasta un semn? Adevăr vă spun, niciun semn nu va fi dat generaţiei acesteia”. 13 Şi, lăsându-i, s-a urcat din nou în barcă şi a plecat spre celălalt ţărm.

Cuvântul Domnului

Cuvinte noi. Cunoști aceste realități atât de vechi și totuși atât de actuale?

Beelzebul, Diavol, Satană,
păcat, blasfemie,
posedare, duh necurat,
Duh Sfânt etc.
Pentru noile generații
acestea sunt fie cuvinte noi,
termeni necunoscuți,
fie arhaisme.
Însă ele sunt realități cutremurătoare
ce trebuie (re)cunoscute
și aprofundate.

(cf. Mc 3,22-30)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,22-30
În acel timp, cărturarii care coborâseră din Ierusalim spuneau: „Îl are pe Beelzebul!” şi: „Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli”. 23 Dar el, chemându-i, le vorbea în parabole: „Cum poate Satana să-l scoată pe Satana? 24 Dacă o împărăţie este dezbinată în sine, împărăţia aceea nu poate dăinui, 25 iar dacă o casă este dezbinată în sine, casa aceea nu va putea dăinui. 26 Deci, dacă Satana se ridică împotriva lui însuşi şi este dezbinat, nu poate să se menţină, ci s-a terminat cu el. 27Nimeni nu poate să intre în casa unui om puternic şi să-i jefuiască lucrurile dacă, mai întâi, nu-l leagă pe cel puternic; atunci îi va jefui casa. 28 Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor: păcatele şi blasfemiile, oricâte ar fi zis, 29 dar, dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată, ci va fi vinovat de un păcat veşnic”. 30 Pentru că spuneau: „Este posedat de un duh necurat!”

Cuvântul Domnului

Cunoaștere. Prietenie. Convertire. Iubire

Evanghelia,
Vestea cea bună,
este șansa pe care Dumnezeu ne-o oferă
pentru a-l cunoaște,
pentru a ne împrieteni cu el,
pentru a ne converti,
pentru a-l iubi.
Să nu ignorăm cuvântul lui Cristos.

(cf. Mt 21,28-32)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,28-32
În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor şi bătrânilor poporului: „Ce părere aveţi? Un om avea doi fii. S-a apropiat de primul şi i-a zis: «Fiule, du-te azi şi lucrează în vie!» 29 El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău şi s-a dus. 30 Apoi s-a apropiat de celălalt şi i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Da, Doamne», dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceştia doi a făcut voinţa tatălui?” I-au spus: „Primul”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 32 Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptăţii, dar nu aţi crezut în el, însă vameşii şi desfrânatele au crezut în el. Vouă însă, deşi aţi văzut, nici măcar după aceea nu v-a părut rău, ca să credeţi în el”.

Cuvântul Domnului