Arhivă etichetă pentru ‘pace’

Noi suntem Ierusalimul Domnului

Ceea ce Isus a spus asupra Ierusalimului,
spune astăzi privindu-ne
și plângând.
Fericiți și salvați suntem
dacă înțelegem cine și ce
ne aduce pacea adevărată.
Dumnezeu ne vizitează astăzi.
Îl primim?
Îl ascultăm?

(Cf. Lc 19,41-44)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,41-44
În acel timp, când Isus s-a apropiat de Ierusalim, văzând cetatea, a plâns pentru ea, 42 zicând: „Dacă tu ai fi cunoscut în ziua aceasta calea spre pace! Acum însă este ascunsă pentru ochii tăi. 43 Căci vor veni peste tine zile când duşmanii tăi vor săpa tranşee în jurul tău, te vor încercui şi asedia din toate părţile, 44 te vor face una cu pământul pe tine şi pe copiii tăi care sunt în tine şi nu vor lăsa din tine piatră peste piatră, pentru că nu ai cunoscut timpul vizitării tale”.

Cuvântul Domnului

33. Cultura învierii

Cât de greu răzbate cultura învierii
într-o lume ancorată doar în prezent,
într-o  lume care-și neagă trecutul
și-și amenință viitorul.
Însă, la final,
cultura învierii va învinge cultura urii,
a deznădejdii,
a morții.

(cf. In 6,37-40)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,37-40
În acel timp, Isus le-a spus mulţimilor: „Tot ce-mi dă Tatăl va veni la mine, iar pe cel care vine la mine nu-l voi da afară, 38 căci m-am coborât din cer nu ca să fac voinţa mea, ci voinţa celui care m-a trimis; 39 şi aceasta este voinţa celui care m-a trimis: să nu se piardă nimeni dintre cei pe care mi i-a dat de la el, ci să-i învii în ziua de pe urmă. 40 Pentru că aceasta este voinţa Tatălui meu: oricine îl vede pe Fiul şi crede în el să aibă viaţa veşnică. Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă”.

Cuvântul Domnului

33. Comoditatea ultimului loc

Creștinismul nu este religia comodității.
Nici a primului loc.
Creștinismul este imitarea lui Cristos
răstignit, mort, înviat.
Adică este religia bucuriei,
a păcii,
a smereniei,
a răbdării îndelungate,
a speranței,
a iubirii necondiționate.

(cf. Lc 14,1.7-11)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,1.7-11
Într-o sâmbătă, Isus a intrat în casa unuia dintre conducătorii fariseilor, ca să ia masa, iar ei îl urmăreau. 7 Văzând cum îşi alegeau locurile cele dintâi, le-a spus celor invitaţi această parabolă: 8„Când eşti chemat de cineva la nuntă, nu ocupa primul loc, pentru că ar putea fi chemat cineva mai cu trecere decât tine 9 şi, venind cel care te-a chemat şi pe tine, şi pe el, îţi va spune: «Dă locul acestuia!» Atunci vei sta cu ruşine pe ultimul loc. 10 Dimpotrivă, când eşti chemat, mergi şi aşază-te pe ultimul loc, pentru ca atunci când va veni cel care te-a chemat, să-ţi spună: «Prietene, urcă mai sus!», şi acolo vei avea glorie în faţa tuturor celor care sunt la masă cu tine! 11 Căci oricine se înalţă pe sine va fi umilit, iar cel care se umileşte va fi înălţat”.

Cuvântul Domnului