Sfântul Andrei

Este o zi mare pentru mulţi dintre cei care poartă numele sfântului Andrei. Am început această zi cu sfânta Liturghie celebrată în memoria acestui apostol şi oferind un gând şi o rugăciune pentru toţi sărbătoriţii acestei zile: Andrei, Andreea, Andra etc. Braţele sfântului Andrei, întinse pe crucea martiriului, să vă cuprindă ocrotitor şi să vă apere de orice rău. Fie ca în această zi şi întotdeauna voi, cei care-i purtaţi numele, dar şi noi toţi ceilalţi, să-i simţim prezenţa, mângâierea şi forţa cu care-i atrage pe oameni la Cristos pentru a-i face fericiţi. Să răsune în inima noastră cuvintele bucuriei lui: „L-am găsit pe Mesia” (In 1,41).
Andrei a fost un om fericit şi împlinit: să ne ajute şi pe noi să fim!

Iată câteva omagii aduse acestui mare apostol. În primul rând un imn-rugăciune, folosit de Liturgia orelor la rugăciunea de dimineaţă:

În largul Mării Galileii ai fost cândva pescar de peşti;
Chemat fiind de Domnul însă, acum pescar de oameni eşti.
Aruncă-ţi peste noi năvodul, apostol bun şi sfânt Andrei,
Şi, strânşi din valurile lumii, la tine-n ceruri să ne iei.

De frate l-ai avut pe Petru, chemat şi dânsul de Isus;
La viaţa scurtă, pământească, aceeaşi mamă v-a adus.
Nedespărţiţi aţi fost în viaţă, la moarte aţi rămas tot fraţi,
Căci aţi murit de-aceleaşi chinuri, pe-aceeaşi cruce atârnaţi.

Şi cum în viaţa trecătoare aţi fost mereu tovarăşi buni,
Vă este fruntea-mpodobită de-aceleaşi veşnice cununi.
Ca fii ai crucii dureroase şi ai Bisericii părinţi,
Acum în ceruri vă revine un loc de cinste printre sfinţi.

Andrei, tu când aflat-ai unde îşi are Domnul adăpost,
Pe Petru l-ai condus la dânsul; arătător de drum i-ai fost.
Pe noi cei slabi, în rătăcire, rugămu-ne să nu ne laşi,
De Domnul vrem să fim alături; condu spre el ai noştri paşi.

Cristos în fruntea turmei sale, l-a pus pe bunul frate-al tău
S-o apere de viclenia şi de atacul Celui Rău.
Supunere şi ascultare revarsă-n inimi tuturor,
Ca toţi pe el să-l recunoască de unic şi obştesc păstor.

Ne dă şi nouă din iubirea de care sufletul ţi-e plin
Şi care te-a atras pe urma Învăţătorului divin,
Ca-n ceasu-n care părăsi-vom acest pământ pustiu, mizer,
Pe Domnul Sfânt cu bucurie să-l preamărim cu tine-n cer.
Amin.

Un alt omagiu adus celui sărbătorit astăzi vine din partea părintelui Bisericii, sfântul Ioan Gură de Aur:

L-am găsit pe Mesia
Andrei, după ce a rămas cu Isus şi a învăţat multe, nu a voit să ţină această comoară doar pentru sine, ci a alergat în grabă la fratele său ca să-i împărtăşească ceea ce primise. Consideră cu atenţie ceea ce i-a spus fra­telui său: L-am găsit pe Mesia, care, tradus, înseamnă Cristos (In 1,41). Vezi în ce mod face cunoscut ceea ce învăţase în scurt timp? Pe de o parte, el face cunos­cută autoritatea Învăţătorului care îi convinsese pe uce­nici şi, pe de altă parte, interesul şi entuziasmul pe care aceştia l-au avut încă de la început faţă de învăţătura lui. Cuvântul său provine dintr-un suflet care doreşte cu nerăbdare venirea lui Mesia, care aşteaptă venirea lui din cer, care este cuprins de bucurie când îl vede sosind şi care se grăbeşte să împărtăşească şi altora această veste bună. Faptul că l-a făcut îndată părtaş pe fratele său la ceea ce aflase ne arată cât de mult îl iubea, cât de mult era legat de cei dragi şi cât de sinceră era grija sa de a le întinde o mână în drumul lor spiritual.
    Notează, de asemenea, că şi Petru are încă de la început un suflet docil şi ascultător, căci aleargă fără întârziere. L-a adus la Isus (In 1,42), spune evanghelistul.
Însă nimeni să nu condamne uşurinţa cu care acesta a primit cuvântul fratelui său, fără să-l cerceteze pe îndelete. E posibil ca el să-i fi povestit fratelui mai pe larg şi mai detaliat. Însă evangheliştii relatează pe scurt multe fapte, fiind preocupaţi de concizia lor. Pe de altă parte, nu se spune că Petru a crezut îndată, ci că l-a adus la Isus; i l-a încredinţat ca să fie instruit de el în toate. De fapt, acolo mai era un discipol care lua şi el parte la această instruire.
    Dacă Ioan Botezătorul, atunci când a spus: Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu şi El este cel care botează în Duh (In 1,29.33), l-a lăsat pe Cristos să ofere o învă­ţătură mai clară despre el, cu atât mai mult a trebuit să facă acest lucru Andrei, care nu se considera capabil să le explice pe toate. L-a condus pe fratele său la însuşi izvorul luminii cu atâta grabă şi bucurie, ca să nu aştepte câtuşi de puţin.

Din Omiliile asupra Evangheliei după Ioan
ale sfântului Ioan Crisostomul, episcop
(Omil. 19, 1: PG 59, 120-121)

Domnul să ne binecuvânteze pe toţi prin mijlocirea sfântului Andrei: Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunea noastră, pe care ţi-o înălţăm în sărbătoarea sfântului apostol Andrei pentru noi înşine şi pentru toţi cei care-i poartă numele; el, care a fost vestitor al evangheliei şi păstor al Bisericii tale, să ne fie puternic mijlocitor în ceruri pentru a primi de la bunătatea ta toate harurile de care avem nevoie şi pentru a putea trăi această zi de sărbătoare spre slava ta şi spre fericirea fraţilor noştri. Aşa te rugăm prin Cristos Domnul nostru. Amin

Despre sfântul Andrei puteţi citi şi aici: viaţa sfântului Andrei.

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: