„Veniţi deoparte, într-un loc retras, şi odihniţi-vă… puţin”.

intalnirea de serie Roma gradinile vaticanuluiCând eram mic, mai ales atunci când eram prin seminar, și mi se întâmpla ceva (bun!) alergam la biserică sau în capelă și recitam cât de solemn puteam Psalmul 116. Recitam și pe parcurs ce înaintam cuvintele îmi deveneau rugăciune. Acest psalm era (și a rămas!) un amestec de neliniște și speranță, de tulburare și încredere. Mă încercau sentimentele unui copil care poate să-i promită orice tatălui său pentru că știe/simte/crede cu tărie că „tatăl” este supererou: împreună cu tatăl simte că poate orice, poate face totul. Nu eram încă preot, dar visam, speram că într-o zi voi ține în mâna mea „potirul mântuirii şi voi invoca numele Domnului”. Speram ziua în care „voi împlini voturile făcute Domnului de faţă cu tot poporul său” (Ps 116,13-14). Tresăltam de bucurie și mă întrebam: „Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut?” (Ps 116,12). Cum voi putea vreodată să-i mulțumesc îndeajuns Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Simt și acum cât de puternic îmi bătea inima în tăcerea capelei/camerei mici de la Bacău și apoi la Iași. Recunoștința se zvârcolea în mine, îmi agita sângele și inima și ochii… Știam că nu merit toată acea iubire, tot binele pe care Dumnezeu mi-l făcea. Pe atunci (ca, de multe ori, și astăzi!) nu știam și înțelegeam prea puțin cât de iubitor de oameni este Domnul. Aceasta făceam atunci, cu inima curată, nevinovată: recitam psalmi și cuvintele aveau iz de rugăciune!

Acum? Acum m-am obișnuit cu binefacerile Domnului și atât de des uit să-i mulțumesc. Caut cu nesaț momentul să mă retrag și să citesc ușor, meditând, zâmbind și lăcrimând, psalmul 116. Ca în copilărie, ca în tinerețe, ca în seminar, ca în primii ani de preoție. Căutam cu ardoare acest moment. L-am cerut în rugăciune! Domnul s-a îndurat de mine și l-am primit.

După zilele minunate pe care le-am trăit cu prietenii și colegii mei de preoție la Roma, nu aveam cum să nu cad în genunchi și să mă închin:

1 Îl iubesc pe Domnul,
pentru că ascultă glasul rugăciunii mele.
2 El îşi pleacă urechea spre mine
în ziua în care îl chem.
3 Mă împresurau legăturile morţii
şi mă cuprindeau spaimele locuinţei morţilor,
mă chinuiau tristeţea şi suferinţa.
4 Am invocat numele Domnului:
„Doamne, salvează-mi sufletul!”.
5 Domnul este milostiv şi drept,
Dumnezeul nostru este [plin] de îndurare.
6 Domnul îi ocroteşte pe cei nepricepuţi:
am fost lispit de putere, şi el m-a mântuit.
7 Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta,
fiindcă Domnul ţi-a făcut bine!
8 El mi-a salvat sufletul de la moarte,
a ferit ochii mei de lacrimi,
picioarele mele de poticnire.
9 Voi umbla înaintea Domnului
pe pământul celor vii.
10 Eu mi-am păstrat credinţa chiar şi atunci când spuneam:
„Sunt foarte umilit”.
11 Am spus în tulburarea mea:
„Tot omul este mincinos!”.
12 Ce-i voi da în schimb Domnului
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
13 Voi lua potirul mântuirii
şi voi invoca numele Domnului.
14 Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său.
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea credincioşilor săi.
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău,
eu, slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale!
Tu ai desfăcut legăturile mele.
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului.
18 Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său,
19 în curţile casei Domnului,
în mijlocul tău, Ierusalíme! Aleluia!

După o săptămână (20-26 aprilie 2018) în care am fost pelerini prin Roma, prin Castel Gandolfo, prin catacombe și mai ales prin Vatican, simțeam acea oboseală care vine din momentele lungi petrecute cu prietenii. Nu există oboseală mai plăcută decât aceasta: să-ți petreci timpul cu prietenii, să-ți dai timpul pentru prieteni. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a dăruit și ne-a învățat valoarea prieteniei și a prietenilor (cf. In 15,12-17).

Ca un ecou al momentelor de har pe care le-am trăit, răsună și astăzi și va răsuna mult timp această rugăciune de încredere, de preamărire, de recunoștință, acest psalm al copilăriei și al formării mele: „Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut?” (Ps 116,12).

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că te-ai îndurat de noi, slujitorii tăi, și ne-ai îngăduit acest răgaz pe colinele Romei. Ne-am simțit cu adevărat acei ucenicii cărora le-ai spus: „Veniţi deoparte, într-un loc retras, şi odihniţi-vă puţin”. Ne-am odihnit (puțin!), dar mai ales am avut posibilitatea să stăm împreună, adunați în jurul tău, și să povestim toate câte am făcut (cf. Mc 6,30-32).

Îți mulțumim căci cu adevărat am stat în jurul tău, Doamne, oferindu-ne harul de a celebra în fiecare zi sfânta Liturghie. Fii binecuvântat pentru că în fiecare zi te-ai îndurat de noi și ne-ai învrednicit „să luăm în mâinile noastre potirul mântuirii şi să invocăm numele tău” (cf. Ps 116,13).

Am celebrat moartea și învierea Fiului tău, Doamne, în bisericile Romei, în comunitatea românilor de la Roma, în casa fraților carmelitani (Sassone), dar mai ales în catacombe și la mormântul sfântului Petru, în Bazilica „sfântul Petru” din Vatican.

În aceste locuri sfinte, cu emoții și recunoștință ne-am rugat, spunând:

„Celebrând, aşadar, moartea şi învierea Fiului tău,
îţi oferim, Doamne, pâinea vieţii şi potirul mântuirii,
mulţumindu-ţi că ne-ai învrednicit
să stăm înaintea ta şi să-ţi slujim ţie.
Te rugăm cu umilinţă
să ne unească Duhul Sfânt pe noi,
care ne facem părtaşi de trupul şi sângele lui Cristos” (Rugăciunea euharistică II).

Da, Părinte sfânt, îți mulțimim că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta şi să-ţi slujim ţie în acești zece ani de preoție! Îți mulțumim pentru tot ce ai pus în viața noastră în acești zece ani și în această săptămână petrecută la Roma. Te rugăm, Părinte, să ne unească Duhul Sfânt pe noi, cei care am fost sfințiți preoți în anul 2008, în catedrala din Iași. Duhul tău să ne țină uniți și înflăcărați de zel apostolic pentru mântuirea sufletelor. Să ne țină uniți și fericiți, departe de orice dezbinare și de orice păcat.

Aceasta a fost rugăciunea noastră la mormântul Sfântului Părinte papa Ioan Paul al II-lea, locul în care am simțit că tu ești prezent în viața noastră, că nu ne-ai lăsat orfani, că-l avem mereu pe „Petru”, că suntem zidiți pe stâncă. Acest altar sfânt a fost locul în care ne-am reînnoit credința și am spus în inima noastră:

12 Ce-i voi da în schimb Domnului
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
13 Voi lua potirul mântuirii
şi voi invoca numele Domnului.
14 Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său.
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea credincioşilor săi.
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău,
eu, slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale!
Tu ai desfăcut legăturile mele.
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului” (Ps 116,12-17).

Da, Doamne, îți vom aduce jertfă de laudă și vom împlini „voturile” pe care ți le-am făcut acum zece ani. Ajută necredinței noastre! Ține pașii noștri statornici pe calea ta! Îți mulțumim că în sfântul Ioan Paul al II-lea avem un adevărat model de preot, un exemplu de slujire!

Fii preamărit, Doamne, pentru binecuvântarea și încurajarea pe care le-am primit de la sfântul părinte papa Francisc! Ne-a tresăltat inima de bucurie când piața „Sfântul Petru” din Vatican a răsunat de salutul adresat „preoților din România”. Dar mai ales atunci când sfântul părinte ne-a oferit fiecăruia binecuvântarea sa și ne-a încurajat ca și următorii zece ani (cel puțin!) să fie la fel de frumoși ca cei zece pe care ni i-ai rânduit în bunătatea ta, Părinte milostiv. Binecuvântarea papei Francisc, cuvintele sale și atingerea sa ne-au făcut să simțim milostivirea ta față de noi. Îți mulțumim, Părinte bun, și te rugăm să ne ajuți să fim și noi asemenea papei Francisc martorii milostivirii tale.

 

Fii binecuvântat, Doamne, și binecuvântează-i cu har peste har pe toți cei care ne-au ajutat în aceste zile. Așa cum bucuria noastră a fost deplină, fă ca și inima binefăcătorilor și prietenilor noștri să cunoască pacea și bucuriile pe care și le doresc. Așa cum ei ne-au fost alături cu ajutorul și sprijinul lor, fii mereu alături de ei, Doamne, cu binecuvântarea ta. Recunoștință și mulțumire tuturor!

Fii lăudat, Doamne, și pentru momentele când nu au mers toate așa cum ne-am fi dorit. Fii preamărit și pentru momentele când eram descurajați, obosiți, însetați, nerăbdători, neînțelegători, egoiști, somnoroși, îngrijorați. Și pe acestea le-ai rânduit în iubirea ta spre edificarea noastră. Iartă-ne mândria și nerăbdarea, egoismul și neîncrederea, graba și lenea. Acoperă cu mila și iertarea ta lipsurile noastre.

Și pentru că am rămas cu gândul la mormântul lui Petru, la urmașul lui Petru, la Bazilica și Piața sfântului Petru, acum, la sfârșit, mulțumindu-ți pentru colegi și prieteni, pentru toate harurile pe care le-ai pus în viața noastră, vrem să răsune și din inima noastră cuvintele apostolului Petru: „Doamne, tu toate le știi…. Tu știi că te iubim! Slavă ție, Doamne, pentru că ai rânduit toate cu înțelepciune în aceste zile! Slavă ție, iubitorule de oameni, pentru colegii și prietenii mei! Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, după cum și speranța noastră este în tine” (cf. In 21,17)!

Această prezentare necesită JavaScript.

Despre momentul întâlnirii cu sfântul părinte Papa Francisc și despre alte clipe frumoase trăite alături de colegii mei, precum și alte fotografii, găsiți AICI: www.ercis.ro.

 

Reclame

Până când să-l mai rabd? De câte ori să-l mai iert pe cel care mi-a greșit?

RabdareÎntrebarea lui Petru este întrebarea noastră de fiecare zi: „Până când să-l mai rabd? De câte ori să-l mai iert pe cel care mi-a greșit?” (Mt 18,21). Nu cred că există zi în care să nu avem ceva de iertat celor din jurul nostru. După cum nu există zi în care alții să nu aibă atâtea lucruri să ne ierte. Greșim enorm prin gândurile noastre, prin cuvinte sau fapte, prin omisiune. Greșeala face parte din viața noastră, precum din viața noastră face parte și dorința de a fi iertați. Însă noi iertăm? Iertăm cu inima sau cu mintea? Altfel spus: preferăm să uităm sau să iertăm cu toată ființa noastră? Iată întrebarea zilei: iertăm sau uităm?

Uitarea este caracterizată de indiferență și neîncredere. Iertarea are în centrul ei iubirea și convingerea că omul se poate schimba și deveni bun. Iertarea se bazează pe capacitatea sufletului de a se căi și converti. Este atât de sublim să ai încredere în părerea de rău a celuilalt. Este divin să-l încurajezi pe celălalt să devină mai bun tocmai iertându-l și ajutându-l să înțeleagă unde a greșit și ce anume trebuie să corecteze. Și aceasta cu răbdare. Sunt atât de mulți oamenii care au avut răbdare cu noi, care au crezut în noi, oameni pentru care astăzi trebuie să ne rugăm și să le arătăm recunoștința. Și, mai ales, oameni pe care trebuie să-i imităm în virtutea lor.

Mai mult decât atât, însuși Dumnezeu ne iartă. Domnul nu închide ochii, nu se face că nu vede răul din noi. Nu spune niciodată că ne uită. El chiar ne iartă. Ba chiar s-a jertfit pentru noi tocmai ca să înțelegem că iertarea sa este reală, concretă. Câtă iubire este în Dumnezeu, câtă speranță are Dumnezeu în noi atunci când continuă să ne ierte deși cădem mai mereu în aceleași și aceleași păcate. Dumnezeu crede în noi, Dumnezeu știe că în noi există o parte bună care vrea convertirea, care vrea să persevereze pe calea binelui în pofida tuturor slăbiciunilor.

Este atât de gingașă și plină de tandrețe imaginea unui Dumnezeu care ne privește sufletul: ne ține inima în mâinile sale care au fost pironite pe cruce și ne mângâie sufletul, pentru că el nu privește la ce privesc oamenii, ci direct sufletul, direct inima. Inima noastră este în mâinile Domnului care ne cuprinde pentru a ne ierta și pentru a ne ajuta să ne îndreptăm.

Să nu mai oscilăm în fața celor ce ne greșesc: să iert sau să uit? Cum să fii creștin și să te întrebi ce să alegi: iubirea sau indiferența?! Oare noi ce preferăm când greșim: să fim iertați sau uitați? Dacă Dumnezeu ne-ar uita?! Dacă și-ar retrage soarele, lumina, mântuirea, iertarea, îmbrățișarea… În fiecare zi suntem iertați, iar noi ne încăpățânăm să vrem uitarea pentru cei ce ne greșesc.

Uitarea nu e o virtute, ci o slăbiciune a minții. Iertarea nu e o slăbiciune, ci o forță a inimii, o virtute a sufletului nobil.


Iartă!
Iubește!
Nu-ți pierde speranța în bunătatea
care există în fiecare om!


17 august 2017 

Joi din săptămâna a 19-a de peste an
Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, călug.
Ios 3,7-10a.11.13-17; Ps 113A; Mt 18,21-19,1

LECTURA I
Arca alianţei Domnului întregului pământ trece înaintea voastră în Iordan!
Citire din cartea lui Iosue 3,7-10a.11.13-17
În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Iosue: „Astăzi voi începe să te înalţ înaintea întregului Israel, ca să ştie că aşa cum am fost cu Moise, tot aşa sunt cu tine. 8 Porunceşte-le preoţilor care duc arca alianţei: «Când veţi ajunge la marginea apelor Iordanului, să rămâneţi la Iordan!»” 9 Iosue le-a zis fiilor lui Israel: „Apropiaţi-vă şi ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru!” 10a Iosue le-a zis: „Prin aceasta veţi cunoaşte că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru. 11 Iată, arca alianţei Domnului întregului pământ trece înaintea voastră în Iordan! 13 Când tălpile picioarelor preoţilor care poartă arca alianţei Domnului întregului pământ vor intra în apele Iordanului, apele se vor despărţi: cele care curg, de apele din partea de sus, care vor sta ca un dig”. 14 Când poporul a ieşit din corturile lor ca să treacă Iordanul, preoţii care duceau arca alianţei erau înaintea poporului. 15 Când preoţii care duceau arca au ajuns la Iordan şi când picioarele preoţilor care duceau arca s-au afundat în marginea apei – căci Iordanul era plin până peste maluri în zilele secerişului -, 16 apele Iordanului care coborau de sus s-au adunat ca într-un dig până foarte departe, la Adam, cetatea care este lângă Ţartan, iar cele care coborau către marea din Arabah, Marea Sărată, au secat complet. Poporul a trecut în faţa Ierihonului. 17 Preoţii care duceau arca alianţei Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului şi tot Israelul a trecut pe uscat până când tot poporul a terminat de trecut Iordanul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 113A(114),1-2.3-4.5-6
R.: Aleluia!

1 Când a ieşit Israel din Egipt,
casa lui Iacob din mijlocul unui popor barbar,
2 Iuda a devenit sanctuarul lui
şi Israel, stăpânirea sa. R.

3 Marea a văzut şi a fugit,
Iordanul s-a întors înapoi;
4 munţii au săltat ca berbecii
şi dealurile, ca mieii unei turme. R.

5 Mare, ce ai tu de fugi,
şi tu, Iordanule, pentru ce te întorci înapoi?
6 Munţilor, pentru ce săltaţi ca berbecii,
şi voi, dealurilor, ca mieii unei turme? R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 118(119),135
(Aleluia) Luminează-ţi faţa pentru slujitorul tău şi învaţă-mă hotărârile tale! (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,21-19,1
În acel timp, Petru, apropiindu-se, i-a zis lui Isus: „Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? De şapte ori?” 22 Isus i-a spus: „Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte. 23 De aceea, împărăţia cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi. 24 Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanţi. 25 Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el, soţia, copiii şi tot ce avea şi să achite datoria. 26 Atunci, servitorul s-a prosternat în faţa lui, zicându-i: «Stăpâne, ai răbdare cu mine şi-ţi voi restitui totul!» 27 Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece şi i-a iertat datoria. 28 Dar, ieşind, servitorul acela l-a găsit pe unul care era servitor împreună cu el şi care îi datora o sută de dinari. Înşfăcându-l, îl strângea de gât, spunându-i: «Dă-mi ceea ce îmi eşti dator!» 29 Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl implora zicându-i: «Ai răbdare cu mine şi îţi voi restitui!” 30 Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers şi l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria. 31 Văzând deci ceilalţi servitori cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au povestit stăpânului toate cele întâmplate. 32 Atunci, chemându-l stăpânul lui, i-a zis: «Servitor rău, ţi-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. 33 Nu trebuia să te înduri şi tu de cel care este servitor ca şi tine aşa cum eu m-am îndurat de tine?” 34 Şi, mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria. 35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimă”. 19,1 Când a terminat Isus cuvintele acestea, a plecat din Galileea şi a venit în ţinuturile Iudeii, dincolo de Iordan.

Cuvântul Domnului

Mare îmi este întristarea şi nesfârşit chinul în inima mea…

plans lacrimi tristete durereCâtă nevoie este și astăzi de oameni care să fie întristați, care să se consume cu adevărat atunci când întâlnesc necredința și indiferentismul religios. Cât de benefic ar fi pentru Biserica dacă noi înșine, în fața necredinței și a răului din jur, am fi cuprinși de tristețe și am spune împreună cu apostolul Paul: „Mare îmi este întristarea şi nesfârşit chinul în inima mea” (Rom 9,2). Câtă nevoie este și astăzi de oameni care să ia în serios mântuirea și pe Dumnezeu. Pe noi ne doare gândul că s-ar putea să nu ne mântuim? Noi suferim atunci când vedem că frații și surorile noastre nu cred în Dumnezeu? Ne doare faptul că s-ar putea să nu se mântuiască tocmai pentru că nu cred, tocmai pentru că nu-l caută pe Dumnezeu? De cele mai multe ori noi nu facem nimic pentru a îndrepta pașii lor spre Dumnezeu, spre credință, spre Biserică, spre bine, spre adevăr.

Să ne amintin în această duminică cuvântul Domnului din Cartea profetului Ezechiel: „Fiul omului, te-am pus străjer pentru casa lui Israel. Ascultă cuvântul din gura mea și atenționează-i din partea mea! Când eu îi voi spune celui nelegiuit: «Vei muri», iar tu nu-l vei atenționa și nu vei vorbi ca să-l atenționezi cu privirie la calea lui cea nelegiuită ca să trăiască, el, cel nelegiuit, va muri din cauza nelegiuirii sale, iar eu voi cere cont pentru sângele lui de la tine” (Ez 3,17-18).

Cu siguranță avem multe planuri pentru această zi, dar poate că printre ele ar trebui să includem și această „atenționare”. Să îndrăznim, asemenea lui Petru, să coborâm din barca comodităților și a indiferențelor noastre și să mergem spre frații noștri. Mergând spre ei, de fapt noi mergem spre Cristos care se află și vrea să trăiască în viața aproapelui nostru. Să mergem spre el, fără să ne temem de valurile care încearcă să ne înghită. Să privim mereu la Cristos și nu ne vom teme, vom putea străbate în siguranță tot drumul spre inima celuilalt. Iar dacă vom fi nevoiți să strigăm asemenea lui Petru: „Doamne, salvează-mă!”, vom simți cum însuși Cristos ne ridică, ne prinde şi ne salvează. Atunci noi înșine îl vom atinge pe Dumnezeu şi el ne va cuprinde într-o îmbrăţişare ce vom mai dori să nu se termine, căci Domnul nu rămâne indiferent în fața eforturilor pe care le facem pentru a salva sufletele fraților noștri.

Astăzi Domnul ni se adresează și nouă, așa cum i-a vorbit lui Ilie: „Ce faci aici?”. Știm că Ilie a răspuns: „Sunt plin de zel pentru Domnul Dumnezeul Sabaot” (cf. 1Rg 19,9-11). Noi suntem plini de zel pentru Domnul, dorim mântuirea „pentru fraţii noștri, pentru rudele noastre după trup” (cf. Rom 9,3)? Ce facem astăzi pentru ei și mântuirea lor?


Să veghem pentru că „Domnul e pe punctul să treacă”.
El este „un sunet de liniște adâncă”,
el este prezența care poate liniști inima noastră
și a fraților noștri (cf. 1Rg 19,11.12).


13 august 2017 

† DUMINICA a 19-a de peste an
Ss. Ponţian, pp. m. şi Hipolit, pr. m.; Ioan Berchmans, student
1Rg 19,9a.11-13a; Ps 84; Rom 9,1-5; Mt 14,22-33

LECTURA I
Ieşi şi stai pe munte în calea Domnului!
Citire din cartea întâi a Regilor 19,9a.11-13a
În zilele acelea, Ilie a ajuns la muntele lui Dumnezeu, Horeb, la peşteră, şi a adormit acolo; şi, iată, a fost adresat un cuvânt al Domnului către el. 11 Domnul i-a zis: „Ieşi şi stai pe munte în faţa Domnului, deoarece, iată, Domnul e pe punctul să treacă!” Atunci a fost un vânt mare şi puternic, să rupă munţii şi să despice stâncile în faţa Domnului; dar nu era în vânt Domnul. După vânt a fost un cutremur de pământ; dar nu era în cutremur Domnul. 12 După cutremur a fost un foc; dar nu era în foc Domnul; după foc a fost un sunet de linişte adâncă. 13a Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la intrarea peşterii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
El vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Aş dori să fiu eu însumi anatema de la Cristos pentru fraţii mei.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 9,1-5
Fraţilor, spun adevărul în Cristos, nu mint. Martoră îmi este conştiinţa în Duhul Sfânt. 2 Mare îmi este întristarea şi nesfârşit chinul în inima mea. 3 Căci aş dori să fiu eu însumi anatema de la Cristos pentru fraţii mei, rudele mele după trup. 4 Aceştia sunt israeliţi, ale lor sunt înfierea şi gloria, alianţele şi Legea, cultul şi promisiunile; 5 ai lor sunt patriarhii şi din ei vine, după trup, Cristos, care este deasupra tuturor, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 129(130),5
(Aleluia) Eu nădăjduiesc în Domnul; sufletul meu speră în cuvântul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Porunceşte să vin la tine pe apă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,22-33
În acel timp, după ce Isus a săturat mulţimile, îndată i-a zorit pe discipoli să urce în barcă şi să meargă înaintea lui pe ţărmul celălalt, până ce el va da drumul mulţimilor. 23 După ce a dat drumul mulţimilor, s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. Când s-a înserat, era acolo singur. 24 Barca se îndepărtase deja de uscat, la mai multe stadii, zguduită de valuri, deoarece vântul le era împotrivă. 25 Pe la straja a patra din noapte, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 26 Văzându-l că merge pe mare, discipolii s-au tulburat, spunând că este o fantasmă şi, de frică, au început să strige. 27 Dar Isus le-a vorbit îndată: „Curaj! Eu sunt, nu vă temeţi!” 28 Atunci Petru, răspunzând, i-a zis: „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte să vin la tine pe apă!” 29 El i-a zis: „Vino!” Coborând din barcă, Petru a început să umble pe apă şi a venit spre Isus. 30 Dar, văzând vântul puternic, s-a înspăimântat şi, pentru că a început să se scufunde, a strigat: „Doamne, salvează-mă!” 31 Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: „Om cu puţină credinţă, de ce te-ai îndoit?” 32 Când s-a urcat în barcă, vântul a încetat, 33 iar cei care se aflau în barcă l-au adorat spunând: „Cu adevărat eşti Fiul lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: