Arhivă etichetă pentru ‘promisiune’

Totul

Cele spuse de Domnul se împlinesc.
Fiecare cuvânt,
fiecare promisiune se împlinește.
Totul!
Să recitim Biblia cu această convingere:
tot cuvântul Domnului se împlinește.
Fericiți cei care cred,
trăiesc
și vestesc
acest adevăr! 

(cf. Lc 1,39-45)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-45
În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. 40A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas puternic: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului tău! 43 Şi de unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? 44 Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu! 45 Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!”

Cuvântul Domnului

Criza promisiunilor împlinite

„Dumnezeu ne este Tată
nu pentru că împlinește toate dorințele noastre,
ci pentru că își ține toate promisiunile”.

Una dintre bucuriile pe care ni le facem unii altora este împlinirea promisiunilor. Este un mare dar să fii om de cuvânt, să împlinești ceea ce ai promis. Sunt impresionante legăturile generate de împlinirea promisiunilor: prietenie, încredere, stabilitate. Împlinirea cuvântului dat este semnul maturității personale și al responsabilității comunitare. 

Însă astăzi trăim o criză a promisiunilor împlinite: oamenii nu mai respectă cuvântul dat. Această criză a generat o lipsă de încredere în oameni și în instituții. Să-ți dai cuvântul sau să faci un jurământ era cândva ceva sacru: mai bine mureai decât să nu respecți promisiunea. Astăzi? Ce se întâmplă cu jurămintele? Ce se întâmplă cu ceea ce promitem oamenilor și lui Dumnezeu? 

Trebuie să soluționăm această criză a încrederii împlinindu-ne toate promisiunile. Avem multe motive să fim oameni de cuvânt. Împlinirea promisiunilor stă la baza realizării autentice a vieții și a relațiilor noastre. Respectarea promisiunilor, sinceritatea jurământului și împlinirea cu fidelitate a cuvântului dat construiesc și consolidează persoana umană, familia, comunitatea, ordinea socială, dreptatea, întreaga societate. 

Raportat la timp, cuvântul dat are valoare tridimensională: deși orice cuvânt rostit devine imediat trecut, împlinirea sau neîmplinirea lui în prezent  are consecințe până și asupra celui mai îndepărtat viitor. Să nu ne amăgim: trecerea timpului nu rezolvă problema cuvântului dat fără împlinirea lui. 

Să învățăm de la Dumnezeu. Spunea Dietrich Bonhoeffer: „Dumnezeu ne este Tată nu pentru că împlinește toate dorințele noastre, ci pentru că își ține toate promisiunile”. Tot ceea ce Dumnezeu ne-a promis a împlinit în Isus Cristos: săracilor li se vestește evanghelia, cei cu inima zdrobită sunt vindecați, cei orbi văd, cei asupriți primesc libertatea (Lc 4,14-22). Să ne întipărim acest adevăr în inimă și să urmăm exemplul Domnului. 

Să ne facem o regulă de viață din respectarea cuvântului dat. Nicio legătură creată în această viața nu va rezista dacă nu se bazează pe adevăr și pe împlinirea promisiunilor făcute. Doar fiind oameni de cuvânt și ucenicii Cuvântului vom ajunge să cunoaștem „ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, ceea ce la inima omului nu a ajuns”: fericirea veșnică (1Cor 2,9).Să ne rugăm zilnic cu psalmistul: „Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. Voi împlini promisiunile făcute Domnului de față cu tot poporul său” (Ps 116,12-14).

copil-abandonat

Proiectul lunii noiembrie 2021: salvează o copilărie furată, ajută o mamă singură

Dacă vrei să ajuți, susține Paxlaur și proiectul lunii noiembrie 2021 prin: PayPal: paxlaur@yahoo.com. Sau prin Banca Transilvania: în RON: RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON) – Dăncuță Laurențiu. Sau în EURO: RO03BTRLEURCRT0378224401. Vă mulțumesc! Domnul să ne țină uniți în rugăciune și în facerea de bine!

€9.00

Aici puteți citi detalii despre cele trei copilării furate și alte proiecte Paxlaur:

Detalii aici (Prima copilărie furată) 


și aici (A doua copilărie furată) 

și aici (A treia copilărie furată)… !

Aici DETALII despre alte proiecte PAXLAUR

Cazul lunii noiembrie se referă la prima copilărie furată (https://paxlaur.com/2020/11/14/cele-trei-copilarii-furate-si-cele-trei-zile-in-care-putem-reda-copiilor-copilaria-prima-zi/): copii, adolescenți și tineri care și-au jertfit copilăria și viitorul ca să-și crească frații mai mici. Unii, chiar dacă este târziu, au încă posibilitatea de a-și recupera copilăria furată și să-și construiască viitorul. Să nu-i abandonăm!

Un fragment pentru momentul acela când ne simțim fără păcat, nevinovați…

Știm toți momentul acela când (ne) spunem sau auzim pe alții spunând: „De ce să merg să mă spovedesc? Eu nu am făcut păcate, nu am nici un păcat. Sunt un om bun, nevinovat”…

Fragmentul evanghelic de mai jos ne ajută să ne facem cercetarea cugetului și să parcurgem cu pași hotărâți și smeriți drumul spre purificare, spre mântuire.

Meditând cuvintele lui Isus din această duminică, să ne rugăm cu Sfinții Părinți:

Bucurie și pace, îndreptarea vieții, răgaz de pocăință adevărată, harul și mângâierea Duhului Sfânt și statornicie în fapte bune să ne dea nouă atotputernicul și milostivul Dumnezeu”.

În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: „Să nu socotiţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii! Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. 18 Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul, nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19Aşadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici şi-i va învăţa astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor. 20 Căci vă spun: dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 21 Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu ucizi!» Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. 22 Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său «prostule!», va fi condamnat de Sinedriu. Dacă cineva îi spune «nebunule!», va fi condamnat la focul Gheenei. 23 Aşadar, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă acolo, darul tău, în faţa altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău şi apoi, venind, oferă-ţi darul! 25 Pune-te de acord cu duşmanul tău repede, cât timp mai eşti cu el pe drum, ca nu cumva duşmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului şi să fii aruncat în închisoare! 26 Adevăr îţi spun, nu vei ieşi de acolo până când nu vei fi restituit ultimul ban. 27 Aţi auzit că s-a spus: «Să nu comiţi adulter!» 28 Eu însă vă spun că oricine priveşte o femeie dorind-o a şi comis adulter cu ea în inima lui. 29 Dacă ochiul tău drept te scandalizează, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci este mai bine pentru tine să piară unul dintre membrele tale decât să-ţi fie aruncat în Gheenă tot trupul! 30 Şi, dacă mâna dreaptă te scandalizează, taie-o şi arunc-o de la tine, pentru că este mai bine pentru tine ca să piară unul dintre membrele tale, decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă! 31 S-a spus: «Dacă cineva îşi lasă femeia, să-i dea act de despărţire!» 32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă femeia, în afară de caz de desfrânare, o face să comită adulter şi oricine se căsătoreşte cu una lăsată, comite adulter. 33 Din nou aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu faci jurământ fals, ci să ţii jurămintele făcute înaintea Domnului!» 34 Eu însă vă spun: să nu juri deloc! Nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu. 35 Nici pe pământ, pentru că este scăunelul picioarelor sale. Nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui rege. 36 Nici pe capul tău să nu juri, căci nu poţi face niciun fir de păr alb sau negru. 37 Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu. Ceea ce este în plus faţă de acestea este de la Cel Rău.

Cuvântul Domnului

din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-37

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00