Arhivă etichetă pentru ‘rabdarea’

Nevinovăție și simplitate

simplitatea si cartea„Renăscuți după asemănarea Domnului nostru
și adoptați de Dumnezeu ca fii
să purtăm chipul Crea­torului nostru,
să-l purtăm cu o asemănare totală,
nu în măreția care i se cuvine numai lui,
ci în nevinovăția,
simplitatea,
blândețea,
răbdarea,
umilința,
milostivirea,
pacea
cu care a binevoit să devină asemenea nouă
și să fie asemenea nouă”.

Din Predicile sfântului Petru Crisologul, episcop
Pred. 117: PL 52, 520-521:
Cuvântul, Înțelepciunea lui Dumnezeu, s-a făcut trup

Să ne examinăm conștiința

În liniștea serii să ne examinăm cu sinceritate conștiința și să vedem ce descoperim în noi: faptele trupului sau roadele Duhului?

Bucuria unei inimi curate
Fraţilor, dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege. 19 De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, neruşinarea, 20 idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările, 21 invidiile, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 22 În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, 23 blândeţea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege. 24 Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele. 25 Dacă trăim prin Duh, să ne şi comportăm potrivit Duhului!

Cuvântul Domnului

(din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,18-25)

Atunci când binele făcut pare inutil și neroditor…

grauntele de mustarParabolele acestea ne ajută atunci când avem impresia că micul nostru bine – făcut din toată inima, dar totuși mic, aproape invizibil! – n-are sens și nu aduce roade. Ar trebui să le recitim și să le medităm iar și iar atunci când, încercați și dezamăgiți, vrem să renunțăm, vrem să nu mai facem binele!

Să ne întipărim în minte cuvântul Domnului și să nu renunțăm.
Micul nostru bine va rodi, întocmai ca grăuntele de muștar, întocmai ca drojdia!


Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,31-35
În acel timp, Isus a mai prezentat mulţimilor o parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea cu un grăunte de muştar pe care un om îl ia şi îl seamănă în ogorul său. 32 Acesta este mai mic decât toate seminţele, însă crescând, este mai mare decât toate legumele şi devine copac, aşa încât vin păsările cerului şi locuiesc între ramurile lui”. 33 Le-a spus o altă parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea cu plămada pe care o ia femeia şi o ascunde în trei măsuri de făină, până când dospeşte totul”. 34 Isus spunea mulţimilor toate acestea în parabole şi nu le spunea nimic fără parabole, 35 ca să se împlinească ceea ce fusese spus prin profetul care zice: „Îmi voi deschide gura în parabole, voi dezvălui lucruri ascunse de la întemeierea lumii”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: