Rugăciune

O, Marie, tu străluceşti mereu pe drumul nostru ca semn de mântuire şi de speranţă.

Noi ne încredinţăm ţie, Vindecătoarea bolnavilor, care lângă cruce ai fost asociată la durerea lui Isus, menţinând fermă credinţa ta.

Tu, Mântuirea poporului roman, ştii de ce anume avem nevoie şi suntem siguri că vei avea grijă pentru ca, aşa ca la Cana Galileii, să poată reveni bucuria şi sărbătoarea după acest moment de încercare.

Ajută-ne, Mamă a Iubirii Divine, să ne conformăm voinţei Tatălui şi să facem ceea ce ne va spune Isus, care a luat asupra sa suferinţele noastre şi s-a împovărat cu durerile noastre pentru a ne conduce, prin cruce, la bucuria învierii. Amin.

Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Nu dispreţui rugăciunile noastre în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururi de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată!

Scrisoarea Sfântului Părinte Francisc către toţi credincioşii pentru luna mai 2020

Iubiţi fraţi şi surori,

Este aproape de acum luna mai, în care poporul lui Dumnezeu exprimă cu intensitate deosebită iubirea sa şi evlavia sa faţă de Fecioara Maria. Este tradiţie, în această lună, să ne rugăm Rozariul acasă, în familie. O dimensiune, cea familială, pe care restricţiile pandemiei ne-au „constrâns” s-o valorizăm şi din punct de vedere spiritual.

De aceea, m-am gândit să propun tuturor să redescopere frumuseţea de a se ruga Rozariul acasă în luna mai. Se poate face asta împreună sau personal; alegeţi voi în funcţie de situaţii, valorizând ambele posibilităţi. Însă în orice caz există un secret pentru a face asta: simplitatea; şi este uşor a găsi, şi pe internet, scheme bune de rugăciune de urmat.

În afară de asta, vă ofer textele a două rugăciuni către Sfânta Fecioară Maria, pe care veţi putea să le recitaţi la sfârşitul Rozariului şi pe care eu însumi le voi recita în luna mai, unit spiritual cu voi. Le ataşez la această scrisoare aşa încât să fie puse la dispoziţia tuturor.

Iubiţi fraţi şi surori, a contempla împreună faţa lui Cristos cu inima Mariei, Mama noastră, ne va face şi mai uniţi ca familie spirituală şi ne va ajuta să depăşim această încercare. Eu mă voi ruga pentru voi, în special pentru cei mai suferinzi, şi voi, cu rugăminte, rugaţi-vă pentru mine. Vă mulţumesc şi vă binecuvântez din inimă.

Roma, „Sfântul Ioan din Lateran”, 25 aprilie 2020

Sărbătoarea sfântului Marcu evanghelist

Franciscus

______________

Rugăciune către Maria

O, Marie, tu străluceşti mereu pe drumul nostru ca semn de mântuire şi de speranţă.

Noi ne încredinţăm ţie, Vindecătoarea bolnavilor, care lângă cruce ai fost asociată la durerea lui Isus, menţinând fermă credinţa ta.

Tu, Mântuirea poporului roman, ştii de ce anume avem nevoie şi suntem siguri că vei avea grijă pentru ca, aşa ca la Cana Galileii, să poată reveni bucuria şi sărbătoarea după acest moment de încercare.

Ajută-ne, Mamă a Iubirii Divine, să ne conformăm voinţei Tatălui şi să facem ceea ce ne va spune Isus, care a luat asupra sa suferinţele noastre şi s-a împovărat cu durerile noastre pentru a ne conduce, prin cruce, la bucuria învierii. Amin.

Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Nu dispreţui rugăciunile noastre în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururi de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată!

______________

Rugăciune către Maria

„Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu”.

În această situaţie dramatică, încărcată de suferinţe şi de nelinişti care se cuibăresc în lumea întreagă, ne îndreptăm spre tine, Născătoare de Dumnezeu şi Mama noastră, şi alergăm sub ocrotirea ta.

O, Fecioară Marie, îndreaptă spre noi ochii tăi cei milostivi în această pandemie de coronavirus şi întăreşte pe cei care sunt dezorientaţi şi plâng pentru cei dragi ai lor răposaţi, înmormântaţi uneori într-un mod care răneşte sufletul! Sprijină pe cei care sunt neliniştiţi pentru persoanele bolnave care, pentru a împiedica infectarea, nu pot să fie aproape! Revarsă încredere în cel care este în nelinişte pentru viitorul nesigur şi pentru consecinţele asupra economiei şi asupra locului de muncă!

Mamă a lui Dumnezeu şi Mama noastră, imploră pentru noi de la Dumnezeu, Tată al milostivirii, ca această încercare dură să se termine şi să revină un orizont de speranţă şi de pace! Ca la Cana, intervino la Fiul tău divin, cerându-i să întărească familiile bolnavilor şi victimelor şi să deschidă inima lor către încredere.

Ocroteşte-i pe medici, pe infirmieri, personalul sanitar, pe voluntarii care în această perioadă de urgenţă sunt în linia întâi şi pun viaţa lor în pericol pentru a salva alte vieţi! Însoţeşte truda lor eroică şi dăruieşte-le lor forţă, bunătate şi sănătate!

Fii alături de cei care noapte şi zi îi asistă pe bolnavi şi de preoţii care, cu grijă pastorală şi angajare evanghelică, încearcă să ajute şi să susţină pe toţi!

Sfântă Fecioară, luminează minţile bărbaţilor şi femeilor de ştiinţă, pentru ca să găsească soluţii juste pentru a învinge acest virus!

Asistă pe responsabilii naţiunilor, pentru ca să acţioneze cu înţelepciune, grijă şi generozitate, ajutând pe cei cărora le lipseşte necesarul pentru a trăi, programând soluţii sociale şi economice cu clarviziune şi cu spirit de solidaritate!

Marie Preasfântă, atinge conştiinţele pentru ca sumele uriaşe folosite pentru a mări şi a perfecţiona armamentele să fie destinate în schimb pentru a promova studii adecvate ca să prevină asemenea catastrofe în viitor!

Mamă preaiubită, fă să crească în lume sentimentul de apartenenţă la unica mare familie, având conştiinţa legăturii care îi uneşte pe toţi, pentru ca în spirit fratern şi solidar să venim în ajutorul atâtor sărăcii şi situaţii de mizerie! Încurajează fermitatea credinţei, perseverenţa în slujire, statornicia în rugăciune!

O, Marie, Mângâietoarea mâhniţilor, îmbrăţişează pe toţi fiii tăi suferinzi şi dobândeşte ca Dumnezeu să intervină cu mâna sa atotputernică pentru a ne elibera de această epidemie teribilă, aşa încât viaţa să-şi poată relua în seninătate cursul său normal!

Ne încredinţăm ţie, care străluceşti pe drumul nostru ca semn de mântuire şi de speranţă, o, milostivă, o, blândă, o, dulce Fecioară Marie. Amin.

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe http://www.ercis.ro

Invitaţie pentru 18 octombrie 2019, la ora 9.00

Vă invităm pe voi,
profesori, cateheţi, educatori, părinţi, bunici,
ca şi în anii trecuţi,
să participaţi la această mare rugăciune pentru misiune a copiilor
şi, în ziua de 18 octombrie 2019, la ora 9.00
(la sau la o oră mai potrivită pentru voi),
să vă rugaţi Rozariul împreună cu copiii,
uniţi cu mii de grupuri de copii din întreaga lume.un milion de copii se roaga rozariul pentru unitate si pace

„Misiunea mea este iubirea.
Nu pot face lucruri mari.
Nici nu pot predica evanghelia precum misionarii
şi nici nu pot să mor pentru Dumnezeu asemenea martirilor.
Dar ce înseamnă aceasta?
Fraţii şi surorile mele lucrează pentru sufletul meu.
Şi eu iubesc pentru ei.
Nu am niciun alt mijloc de a-mi arăta iubirea faţă de Dumnezeu
decât să ofer flori.

Aceasta înseamnă:
nu vreau să-mi scape nicio mică jertfă,
nicio privire,
niciun cuvânt,
pentru a beneficia de cele mai mici lucruri
şi pentru a le face din iubire”.

Invitaţie la iniţiativa „1 milion de copii se roagă Rozariul”

Asociaţia ACN (Aid to the Church in Need) (cunoscută şi cu denumirea din spaţiul german, „Kirche in Not”) continuă şi în anul 2019 iniţiativa „Un milion de copii se roagă Rozariul 2019 pentru pace şi unitate în lume”, care se va desfăşura la 18 octombrie 2019. Textele de promovare au fost traduse din germană de pr. dr. Lucian Farcaş şi distribuite în România de Editura „Sapientia”. Se va recita „Rozariul de lumină pentru copii”, cu meditaţii redactate special pentru cei mici.

Redăm scrisoarea semnată la Roma, la 15 august 2019, de card. Mauro Piacenza, preşedintele asociaţiei, şi pr. Martin M. Barta, asistent spiritual.

Dragi prieteni,

Ca să trezească o nouă conştiinţă faţă de tema „misiune”, papa Francisc a proclamat luna octombrie 2019 ca o lună specială pentru misiune în întreaga lume. Sub motoul „Botezaţi şi trimişi: Biserica lui Cristos misionară în lume”, cere să fie reaprins, prin iniţiative pastorale şi spirituale, zelul pentru misiune în întreaga lume. Accentul principal este pus pe trimiterea misionară personală a fiecărui creştin.

În mesajul său legat de centenarul enciclicei despre misiune Maximum illud, care a dat prilejul unei luni speciale dedicate misiunii, papa Francisc scrie: „Acţiunea misionară reprezintă şi astăzi cea mai mare provocare pentru Biserică şi, de aceea, dorinţa misionară trebuie să fie prima. (…) Aşadar, să ne transpunem cu toţii în toate regiunile lumii într-o «situaţie de misiune permanentă». (…) Luna specială a misiunii să fie un timp intens şi rodnic al harului pentru a promova iniţiative şi pentru a aprofunda în mod deosebit rugăciunea, care este sufletul misiunii”.

Pentru a corespunde dorinţei Sfântului Părinte, vrem şi noi să aşezăm iniţiativa mondială de rugăciune „Un milion de copii se roagă Rozariul” sub tema „Misiune” şi să ne rugăm cu copiii în special pentru misionari şi pentru chemări la acţiunea misionară. Patroana misiunii universale, sfânta Tereza de Lisieux, scrie în autobiografia ei Istoria unui suflet: „Dacă Biserica are un trup, atunci nu-i lipseşte ceea ce este cel mai important, lucrul cel mai de preţ din toate – inima. Am înţeles că Biserica are o inimă care arde de iubire. Numai iubirea îi face capabili de acţiune pe toţi membrii trupului mistic al Bisericii. Dacă iubirea se stinge, apostolii nu mai vestesc evanghelia, iar martirii ezită să-şi mai verse sângele. Am înţeles că iubirea cuprinde toate vocaţiile… În inima Bisericii, eu voi fi iubirea. Şi în felul acesta eu voi fi totul”. Aceasta este şi dorinţa profundă a iniţiativei noastre mondiale: să înflăcărăm din nou inima Bisericii prin rugăciunea copiilor şi să o umplem cu iubire misionară. Rugăciunea copiilor este menită să devină în special sufletul înnoirii misionare a Bisericii.

Din acest motiv, vă invităm pe voi, profesori, cateheţi, educatori, părinţi, bunici, ca şi în anii trecuţi, să participaţi la această mare rugăciune pentru misiune a copiilor şi, în ziua de 18 octombrie 2019, la ora 9.00 (la sau la o oră mai potrivită pentru voi), să vă rugaţi Rozariul împreună cu copiii, uniţi cu mii de grupuri de copii din întreaga lume. Şi ne dorim foarte mult ca din această iniţiativă de rugăciune să se nască o „misiune permanentă”, aşa cum ne roagă Sfântul nostru Părinte, ca voi să formaţi împreună cu copiii „grupuri vii ale Rozariului”. Concret, aceasta înseamnă: răspândiţi lunar cele 20 de mistere ale Rozariului în rândul copiilor. Ca ajutor, li se poate oferi copiilor misterul Rozariului şi în forma unei cartoline. Apoi, fiecare copil primeşte misiunea de a se ruga zilnic o decadă din Rozariu, cu misterul care i-a revenit. În felul acesta, rugăciunea Rozariului se face integral în cadrul grupei şi este meditată întreaga viaţă a lui Isus. La sfârşitul lunii se împart din nou misterele în rândul copiilor. Astfel, rugăciunea devine o realitate vie care transformă viaţa noastră, sprijină misiunea Bisericii şi dăruieşte lumii pace şi unitate.

Roma, 15 august 2019
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Cardinal Mauro Piacenza
preşedinte

Pr. Martin M. Barta
asistent spiritual

* * *

Scrisoare către copii

Dragii mei,

În luna octombrie, papa Francisc îi invită pe toţi creştinii să se roage în special pentru misiunea Bisericii şi pentru misionari. De fapt, cine şi ce este un misionar? Ştiai că şi tu eşti unul dintre ei? Da, noi toţi suntem misionari, deoarece suntem botezaţi. La Botez am primit un mare dar: credinţa în Isus Cristos. Şi misionar este oricine împărtăşeşte acest dar cu ceilalţi. Dacă tu crezi în marea iubire a lui Dumnezeu şi în modul în care Isus le face bine tuturor oamenilor, chiar şi celor care nu-ţi sunt simpatici sau te deranjează, în acest caz, şi tu eşti un misionar.

Totuşi, există şi misionari pe care Dumnezeu îi cheamă să părăsească totul, să meargă în ţări străine şi să povestească acolo oamenilor despre Isus şi să-i înveţe cum se poate trăi după Evanghelie. Misionarii înşişi dau mărturie despre aceasta: ei îi ajută pe cei săraci şi părăsiţi, îi vizitează şi îi mângâie pe cei bolnavi şi bătrâni, se îngrijesc de copii şi de tineri. Însă în ţările foarte îndepărtate misiunea poate fi dificilă, iar un misionar trebuie să fie pregătit să exercite renunţarea şi să facă mici jertfe. El trebuie să-şi părăsească familia şi prietenii, să înveţe limbi şi tradiţii noi, să se obişnuiască cu o nouă climă şi cu o nouă alimentaţie.

În anumite ţări misiunea poate să fie şi periculoasă atunci când în ţara respectivă domneşte războiul sau când creştinii sunt persecutaţi. Din acest motiv, misionarii au nevoie de rugăciunea noastră, dar şi de sprijinul nostru, pentru ca ei să ajungă la inimile oamenilor şi să-i poată ajuta.

Patroana misiunii universale şi a tuturor misionarilor este sfânta Tereza a Pruncului Isus. Ai auzit de ea? A trăit în Franţa şi a ajuns cunoscută în toată lumea deoarece se încredinţa foarte mult lui Isus şi Mariei şi a avut multe idei bune ca să le arate iubirea ei. A intrat la vârsta de 15 ani într-o mănăstire a carmelitelor fiindcă dorea să se roage pentru salvarea sufletelor şi pentru preoţi şi misionari. În mănăstire a înţeles că nu trebuie să călătorească în ţări îndepărtate pentru a fi misionară.

Pentru aceasta era încă prea mică şi slabă. Ea spunea: „Misiunea mea este iubirea. Nu pot face lucruri mari. Nici nu pot predica evanghelia precum misionarii şi nici nu pot să mor pentru Dumnezeu asemenea martirilor. Dar ce înseamnă aceasta? Fraţii şi surorile mele lucrează pentru sufletul meu. Şi eu iubesc pentru ei. Nu am niciun alt mijloc de a-mi arăta iubirea faţă de Dumnezeu decât să ofer flori.

Aceasta înseamnă: nu vreau să-mi scape nicio mică jertfă, nicio privire, niciun cuvânt, pentru a beneficia de cele mai mici lucruri şi pentru a le face din iubire”.

Aceasta a fost „calea ei mică” pentru a deveni misionară. De aceea, este numită „sfânta Tereza cea mică” sau „Floarea cea mică”.

Şi tu o poţi imita şi, astfel, să-i ajuţi pe misionari şi să devii tu însuţi un mare misionar. Ca să arate că lucrurile mici au o mare valoare în ochii lui Dumnezeu, sfânta Tereza a scris o frumoasă povestire:

„Un principe voia să construiască o biserică. Însă el a poruncit mai înainte ca nimeni dintre supuşii săi să nu dea bani pentru construcţia acestei biserici. Era interzis să se dea şi cea mai mică ofertă. Principele voia să păstreze pentru el toată onoarea din faptul că făcea ceva măreţ pentru Dumnezeu. Astfel, muncitorii au început să construiască biserica.

Dar, într-o zi, o femeie săracă, bătrână, privea cum caii trăgeau din greu pentru a ridica pietrele. Şi a zis: «Este interzis să dai bani pentru construirea acestei case a lui Dumnezeu. Însă aş fi fericită dacă aş putea contribui şi eu cu ceva. Dacă le-aş ajuta pe animalele care lucrează inconştient la această mare lucrare, Dumnezeu ar fi oare mulţumit?»

Cu ultimii ei bănuţi a cumpărat un braţ de fân şi l-a dat cailor. Când construcţia bisericii a fost terminată, principele voia să o sfinţească cu multă solemnitate şi a cerut ca numele lui şi al familiei sale să fie dăltuit în piatră, ca mărturie veşnică pentru dărnicia lui. Dar s-a întâmplat că în ziua următoare aceste nume au dispărut şi în locul lor se putea citi numele unei femei sărace, necunoscute. Principele a poruncit, furios, ca inscripţia să fie schimbată. Minunea s-a repetat de fiecare dată. În cele din urmă, principele a dat dispoziţie să se facă cercetări şi, în momentul în care a fost găsită femeia milostivă, a întrebat-o dacă a făcut ceva pentru construirea acelei biserici. Tremurând, ea a spus că nu. Însă în momentul în care era asaltată cu întrebări, şi-a amintit de braţul de fân şi a mărturisit că a ajutat caii. Atunci s-a înţeles de ce era scris numele ei şi nimeni n-a mai îndrăznit să-l şteargă”.

Tereza cea mică trăia cu credinţa că şi cel mai mic lucru făcut din iubire are o mare valoare. Ea spunea chiar: „A ridica din iubire un ac poate converti un suflet”. Şi tu poţi îndeplini această misiune. Fii credincios în rugăciune şi bun faţă de toţi oamenii. Şi dacă te vei ruga Rozariul, gândeşte-te că fiecare „Tatăl nostru”, fiecare „Bucură-te, Marie”, fiecare gând pătruns de iubire înseamnă o mică floare pe care o culegi pentru Dumnezeu, pentru a-i face bucurie lui Dumnezeu şi Mamei lui Dumnezeu, Maria.

Aşa îi vei putea ajuta şi pe mulţi misionari ca să-i aducă plini de bucurie pe Isus şi pe Maria aproape de toţii oamenii şi să-i înveţe cum se trăieşte cu adevărat. Aceasta va fi misiunea ta, dar şi misiunea lor comună. Iar când, odată, toţi oamenii îl vor cunoaşte şi iubi pe Dumnezeu, în lume vor domni pacea şi unitatea.

* * *

Rozariul de lumină pentru copii

1. Isus, care a fost botezat de Ioan

La botezul lui Isus în Iordan s-a deschis cerul, a venit Duhul Sfânt asupra lui Isus în forma unui porumbel, iar glasul Tatălui din cer a spus: „Tu eşti Fiul meu preaiubit!”

La fel şi noi, prin Botez îi aparţinem cu totul lui Dumnezeu. Am devenit creştini. Dumnezeu ne spune: „Tu eşti copilul meu preaiubit”. Isuse, noi te rugăm: fă ca toţi oamenii să afle că au un Tată în cer care îi iubeşte la nesfârşit!

2. Isus, care s-a descoperit pe sine la nunta din Cana

Se terminase vinul. Maria şi-a dat seama de situaţie şi l-a rugat pe Isus să le vină în ajutor mirilor. Isus a transformat apa în vin. Era prima lui minune.

Maria, noi te rugăm: fă-ne atenţi faţă de oamenii aflaţi în nevoi şi dispuşi să-i ajutăm! Ajută-ne să ne rugăm cu încredere şi, astfel, să înălţăm împreună cu tine rugăciuni pentru alţii!

3. Isus, care a vestit împărăţia lui Dumnezeu

Isus i-a învăţat pe oameni totul despre Dumnezeu, pentru ca ei să ducă o viaţă fericită. El proclama: „Convertiţi-vă!” Isus vrea ca toţi oamenii să ajungă în cer.

Isuse, noi te rugăm: fă să nu fim surzi când ne spui ce trebuie să schimbăm în viaţa noastră! Converteşte-i pe toţi cei care poartă ură în inima lor, care provoacă războaie şi distrug viaţa altora!

4. Isus, care s-a schimbat la faţă pe munte

Pe Muntele Tabor, discipolii săi au putut să-l vadă pe Isus în strălucirea lui. Faţa lui strălucea ca Soarele, iar hainele sale au devenit albe ca lumina.

Isuse, noi te rugăm: mângâie-i pe toţi cei care suferă şi sunt bolnavi! Arată-le că eşti mereu lângă ei şi că le vei schimba durerea în bucurie! Ajută-ne şi pe noi să facem mici renunţări cu o mare iubire!

5. Isus, care ne-a oferit în dar Euharistia

La sfânta Liturghie are loc cea mai mare minune. Isus, prin preot, transformă pâinea în trupul său şi vinul în sângele său. Îl putem primi pe el în sfânta Împărtăşanie. El vrea să fie una împreună cu noi.

Isuse, noi te rugăm: fă ca de fiecare dată când te primim să devenim tot mai asemănători cu tine! Ajută-i pe toţi misionarii să-i conducă pe oameni la Isus din Euharistie, pentru ca el să-i transforme şi să-i unească în marea comuniune a Bisericii!

* * *

Materialele de promovare pot fi descărcate în format pdf de pe site-ul www.millionkidspraying.org, fiind disponibile în mai multe limbi, inclusiv în limba română.


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Elementele Rozariului

Evanghelia si rozariul

Acestea sînt elementele Rozariului.
Fiecare din ele își are caracterul său propriu
care, înțeles corect și apreciat,
trebuie să se oglindească în recitare,
pentru ca Rozariul să-și exprime întreaga sa bogăție și varietate.
Acest caracter va deveni prin urmare grav în Rugăciunea domnească;
liric și laudativ în liniștita desfășurare a înșiruirii de Bucură-te, Marie;
contemplativ în meditarea atentă a misterelor;
implorător în rugăciunea de cerere;
plin de adorație în doxologie.
Și aceasta în fiecare modalitate obișnuită de recitare a Rozariului:
fie în singurătate, cel care se roagă reculegîndu-se în intimitate cu Domnul său;
fie comunitară, în familie sau cu credincioși reuniți
pentru a crea condițiile unei prezențe speciale a Domnului (cf. Mt 18, 20);
fie publică, în adunări în care este convocată comunitatea bisericească.

49. Rozariul Fecioarei Maria, după tradiția pe care Predecesorul nostru Sfîntul Pius al V-lea a cules-o și a propus-o apoi oficial, conține mai multe elemente dispuse în mod organic:

a) Contemplarea, în unire cu Maria, a unei serii de mistere ale mântuirii, repartizate cu înțelepciune în trei cicluri, care exprimă bucuria vremurilor mesianice, pătimirea/ durerea mîntuitoare a lui Cristos și slava Celui Înviat ce se răspîndește asupra Bisericii; contemplare care, prin natură, duce la o reflecție practică și antrenează reguli stimulatoare de viață;

b) Rugăciunea Domnului, sau Tatăl nostru, care, prin imensa sa valoare, stă la baza rugăciunii creștine și îi înnobilează diversele sale expresii;

c) Repetarea ca o litanie a rugăciunii Bucură-te, Maria, compusă din salutarea Îngerului către Fecioară (cf. Lc 1, 28) și din cuvintele de binecuvântare ale Elisabetei (cf. Lc 1, 42), cărora le urmează invocația eclezială Sfântă Marie… Seria continuă a rugăciunii Bucură-te, Marie este o caracteristică proprie Rozariului și numărul ei, în forma tipică și completă de o sută cincizeci, prezintă o anumită analogie cu Psaltirea și datează chiar de la începuturile piosului exercițiu. Dar, în virtutea unui obicei verificat, acest număr, subîmpărțit în decade ce se referă la fiecare din mistere, este distribuit după cele trei cicluri menționate mai sus, constituind astfel rozariul bine cunoscut de cincizeci de Bucură-te, Marie. Acesta din urmă a intrat în practică ca fiind cadrul firesc al acestui exercițiu și, ca atare, a fost adoptat de pietatea populară și confirmat de autoritatea pontificală care i-a adăugat totodată numeroase indulgențe;

d) Doxologia Slavă Tatălui, care, conform cu o orientare a întregii pietăți creștine, încheie rugăciunea cu preamărirea lui Dumnezeu, unul și întreit, de la care, prin care și pentru care sînt toate (cf. Rom 11, 36).

50. Acestea sînt elementele Rozariului. Fiecare din ele își are caracterul său propriu care, înțeles corect și apreciat, trebuie să se oglindească în recitare, pentru ca Rozariul să-și exprime întreaga sa bogăție și varietate. Acest caracter va deveni prin urmare grav în Rugăciunea domnească; liric și laudativ în liniștita desfășurare a înșiruirii de Bucură-te, Marie; contemplativ în meditarea atentă a misterelor; implorător în rugăciunea de cerere; plin de adorație în doxologie. Și aceasta în fiecare modalitate obișnuită de recitare a Rozariului: fie în singurătate, cel care se roagă reculegîndu-se în intimitate cu Domnul său; fie comunitară, în familie sau cu credincioși reuniți pentru a crea condițiile unei prezențe speciale a Domnului (cf. Mt 18, 20); fie publică, în adunări în care este convocată comunitatea bisericească.

51. În ultima vreme au fost create cîteva exerciții pioase care se inspiră din Rozariu. Dintre ele vrem să le indicăm și să le recomandăm pe cele care inserează în schema obișnuită a celebrărilor Cuvîntului lui Dumnezeu unele elemente ale rozariului Fecioarei Maria, cum ar fi meditarea misterelor și repetarea litanică a salutării îngerești. Aceste elemente capătă astfel o mai mare evidențiere atunci cînd sînt incluse în lectura textelor biblice, ilustrate de predică, însoțite de un timp de tăcere, subliniate prin cânt. Ne bucurăm să știm că aceste exerciții au contribuit la înțelegerea într-un mod mai complet a bogățiilor spirituale ale Rozariului însuși și la repunerea la loc de cinste a practicării sale în asociațiile și mișcările de tineri.

52. În continuitate cu intențiile Predecesorilor noștri, am vrea să recomandăm acum cu ardoare recitarea Rozariului în familie. Conciliul Vatican II a pus în lumină modul în care familia, celula primară și vitală a societății, «prin iubirea și respectul membrilor ei unii față de alții și prin rugăciunea înălțată către Dumnezeu în comun, va apărea ca sanctuarul casnic al Bisericii» (115). Familia creștină apare așadar ca o «Biserică familială» (116) dacă membrii ei, în propriul lor mediu și după respectivele lor îndatoriri, lucrează împreună pentru a promova dreptatea, practică opere de milostivire, se consacră în slujirea fraților lor, iau parte, într-un cadru mai vast, la apostolatul comunității locale și se inserează în cultul ei liturgic (117); și de asemenea dacă înalță în comun rugăciuni fervente către Dumnezeu: dacă acest element ar lipsi, ar lipsi/ fi lezat/ însăși caracterul de familie creștină. De aceea, redescoperirea noțiunii teologice de familie ca Biserică familială trebuie să fie urmată în mod normal de un efort concret pentru instaurarea în viața de familie a rugăciunii în comun.

53. În acord cu directivele conciliare, Prezentarea generală a liturgiei Orelor așează pe bună dreptate celula familială în numărul adunărilor pe care se sprijină celebrarea în comun a Oficiului divin: «Se cuvine […] ca familia, ca sanctuar casnic al Bisericii, să nu se mulțumească să practice rugăciunea în comun, dar să se și unească mai strîns cu Biserica folosind, după posibilitățile sale, una sau alta din părțile liturgiei Orelor» (118). Nu trebuie neglijat nimic pentru ca această indicație limpede și practică să-și afle o aplicare mereu mai mare și plină de bucurie în familiile creștine.

54. Dar, după celebrarea liturgiei Orelor culme pe care rugăciunea familială o poate atinge , nu există îndoială că rozariul Fecioarei Maria trebuie să fie considerat ca una din cele mai minunate și mai eficiente «rugăciuni în comun» pe care familia creștină este invitată să o recite. Într-adevăr, ne place să ne gîndim și avem speranța vie că dacă întîlnirea familială devine un timp de rugăciune, Rozariul îi este o expresie frecventă și apreciată. Știm bine că noile condiții de viață ale oamenilor nu ușurează în vremurile noastre momentele în care familia se poate întruni și că, chiar și atunci cînd se întîmplă așa, numeroase împrejurări îngreuiază găsirea în întîlnire a unui prilej de rugăciune. Fără nici o îndoială, este greu. Dar în același timp este caracteristic acțiunii creștine să nu cedeze în fața condiționărilor înconjurătoare și, dimpotrivă, să le depășească; nu să fie doborîtă ele, ci să le facă față. De aceea, familiile care vor să trăiască din plin vocația și spiritualitatea proprie familiei creștine trebuie să-și folosească toată energia pentru a îndigui forțele ce împiedică întîlnirea familială și rugăciunea în comun.

55. Încheind aceste observații, mărturie a grijii și a stimei Scaunului apostolic față de rozariul Fecioarei Maria, am vrea totuși să recomandăm ca răspîndind o devoțiune atît de salutară să nu i se altereze proporțiile și nici să nu fie prezentată cu un exclusivism inoportun: Rozariul este o rugăciune minunată, față de care credinciosul trebuie cu toate acestea să se simtă în toată seninătatea liber, îndemnat de frumusețea sa intrinsecăsă o recite în toată tihna.

Va urma…


Din același document puteți citi:

 1. Dumnezeu a așezat în Biserică, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei…
 2. Cristos este punctul de referință indispensabil pentru cultul marian
 3. Rolul pe care l-a avut Maria în misterul mântuirii
 4. Sărbătoarea lui Cristos și a Fecioarei: sărbătoarea Cuvîntului care se face «Fiul Mariei»
 5. Speranța și aurora mântuirii pentru întreaga lume
 6. Amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria
 7. Meditînd suferințele Fecioarei Maria…
 8. Texte care conțin Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna viu și eficient
 9. Biserica o invocă pe Mama oricărui har
 10. Locul special ce i se cuvine Mariei în cultul creștin ca Sfîntă / Mamă / Născătoare de Dumnezeu
 11. Fecioara, model al Bisericii în practicarea cultului
 12. Sfânta Fecioară Maria și Biserica
 13. Fecioara care se roagă
 14. Fecioară și mamă
 15. Fecioara care oferă
 16. Maria este învățătoare a vieții spirituale pentru fiecare creștin
 17. Atitudine de credință și de iubire
 18. Pentru reînnoirea pietății mariane
 19. Cinstea adusă Reginei se revarsă asupra Regelui
 20. Sanctuarul Duhului Sfânt
 21. Locul cel mai de seamă după Cristos
 22. Pentru a face mai vie și mai inteligibilă legătura care ne unește cu Mama lui Cristos și Mama noastră
 23. Să se armonizeze exercițiile de pietate cu liturgia
 24. Mama lui Dumnezeu devine receptivă la grijile și la năzuințele mișcării ecumenice
 25. Un intermediar și un punct de întâlnire pentru unitatea tuturor celor ce cred în Cristos
 26. Cine e Maria? Mai este ea un model?
 27. Câteva aspecte eronate ale cultului marian
 28. Rugăciunea Îngerul Domnului
 29. Rozariul: rezumatul întregii Evanghelii
 30. Elementele Rozariului

Textul este preluat din
Exortația apostolică Marialis Cultus
a papei Paul al VI-lea,

în traducerea ARCB,
de pe situl www.magisteriu.ro

 

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: