Arhivă etichetă pentru ‘semnele timpului’

Semnul timpului!

Semnul victorieiLecțiile de istorie sunt un important punct de sprijin pentru construirea viitorului. Fiecare fărâmă de istorie învățată poartă cu sine o mare bogăție culturală și educativă, de aceea nimeni nu ar trebui să neglijeze învățarea istoriei. Cât de adevărate sunt cuvintele: „Cine nu își cunoaște trecutul, nu are viitor” sau „Cine nu își cunoaște trecutul (istoria) este condamnat să îl repete (să o repete!)” sau „Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții”.

Fiecare perioadă istorică își are punctele ei forte, își are eroii și semnele ei. Isus însuși în sfânta evanghelie de astăzi ne amintește de „semnele”, de personalitățile de care s-au bucurat cei din trecut: Iona, Regina din Sud, Solomon și nu în cele din urmă, de însuși Fiul Omului. Toți aceștia au fost un „semn” pentru cei din jurul lor, au influențat viața celor care le-au trăit alături. Și continuă și astăzi să influențeze viața celor care se apropie de ei, de viața și învățătura lor.

În timpul lui Isus, oamenii au venit la el și i-au cerut semne. Mulțimea, atunci ca și acum, căuta senzaționalul, ceva ce i-ar putea marca pentru totdeauna: nu voiau o convertire care să vină din profunzimile inimii, ci una care să vină din afară, din ceea ce fascinează ochiul. Însă Isus le vorbește despre semnul mormântului și al învierii, despre simbolismul din cele trei zile petrecute de Iona în pântecele peștelui uriaș. Cei din timpul lui Isus nu au înțeles nimic din toate acestea și de aceea, spune Isus, vor fi judecați și condamnați de generațiile care au înțeles semnele timpului lor, cum s-a întâmplat cu ninivitenii, de exemplu.

Acum suntem noi cei care căutăm semne, însă ce fel de semne căutăm? Cele care vorbesc inimii sau cele care fascinează doar ochiul? Iar atunci când le întâlnim pe cele create pentru suflet, ne deschidem ochii minții? Le vedem? Le înțelegem? Ne convertim? Psalmistul cântă și astăzi: „Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea, şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor… Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!” (Ps 97,2-3). Toate marginile pământului, toți au văzut mântuirea și lucrările Domnului, însă noi le-am văzut?!

Să cerem în această zi, prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, regina Rozariului, harul de a vedea, de a citi și înțelege semnele timpului. Domnul să ne deschidă ochii inimii ca să nu căutăm niciodată prezența Domnului în lucrurile senzaționale, ci în simplitatea și frumusețea lucrurilor mici, în persoanele care fac parte din viața noastră, în tot ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi.

Mi-e atât de drag acest fragment și aduce atât de multă liniște în inima mea: „Ilie a ajuns acolo, la peșteră, și a adormit acolo; și, iată, [a fost adresat] un cuvânt al Domnului către el: „Ce faci aici, Ilie?”. El a răspuns: „Sunt plin de zel pentru Domnul Dumnezeul Sabaot, pentru că au abandonat alianța ta fiii lui Israel, au demolat altarele tale și i-au ucis cu sabia pe profeții tăi; am rămas doar eu, însă caută viața mea pentru a o lua”. [Domnul] i-a zis: „Ieși și stai pe munte în fața Domnului, deoarece, iată, Domnul e pe punctul să treacă!”. Atunci a fost un vânt mare și puternic, să rupă munții și să despice stâncile în fața Domnului; dar nu era în vânt Domnul. După vânt a fost un cutremur de pământ; dar nu era în cutremur Domnul. După cutremur a fost un foc; dar nu era în foc Domnul; după foc a fost un sunet de liniște adâncă. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la intrarea peșterii; și, iată, a fost o voce către el: „Ce faci aici, Ilie?” (1Regi 9-13). Domnul este „un sunet de liniște adâncă”. Prezența Domnului liniștește inima noastră.

Luni, 12 octombrie 2015 

Luni din saptamâna a 28-a de peste an
Ss. Serafim, calug.; Felix al IV-lea.
Rom 1,1-7; Ps 97; Lc 11,29-32

LECTURA I
Prin Cristos am primit har şi misiunea apostolică de a duce la ascultarea credinţei toate naţiunile.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 1,1-7
Paul, slujitor al lui Cristos Isus, chemat să fie apostol, ales ca să vestească evanghelia lui Dumnezeu, 2 pe care o promisese de mai înainte prin profeţii săi în Sfintele Scripturi, 3 despre Fiul său născut după trup din descendenţa lui David, 4 rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere, după Duhul sfinţeniei, prin învierea din morţi, Isus Cristos Domnul nostru, 5 prin care am primit har şi misiunea apostolică de a duce la ascultarea credinţei pentru numele său toate neamurile, 6între care sunteţi şi voi, chemaţi ai lui Isus Cristos: 7 tuturor celor care sunt în Roma, celor iubiţi de Dumnezeu, chemaţi sfinţi, har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: 2a)
R.: Domnul a făcut cunoscută mântuirea sa.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3c Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ps 94(95),8ab
(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, ci ascultaţi glasul Domnului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Acestei generaţii nu i se va da alt semn, decât semnul lui Iona.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,29-32
În acel timp, pe când mulţimea se îngrămădea în jurul lui, Isus a început să le spună: „Această generaţie este o generaţie rea; caută un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona.30 Căci aşa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot aşa va fi Fiul Omului pentru această generaţie. 31 Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generaţii şi-i va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon şi, iată, aici este unul mai mare decât Solomon! 32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generaţia aceasta şi o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona şi, iată, aici este unul mai mare decât Iona”.

Cuvântul Domnului