Să mijlocească pentru noi cea plină de har!

fecioara Maria pruncul Isus si sfantul IosifSă-l preamărim din toată inima cu cântări de laudă pe Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, care a voit ca Maria, mama Fiului său, să fie cinstită de toate neamurile și generațiile, și să-l rugăm cu umilință:

Să mijlocească pentru noi cea plină de har!

Dumnezeule, care înfăptuiești lucruri minunate, care pe preacurata Fecioară Maria ai făcut-o părtașă cu trupul și cu sufletul de slava cerească a lui Cristos,
–    călăuzește inimile fiilor tăi spre aceeași slavă.
Dumnezeule, care ne-ai dat-o pe Maria ca mamă, dăru­iește, prin mijlocirea ei, vindecare celor bolnavi, mângâ­iere celor întristați, iertare păcătoșilor,
–    și tuturor mântuire și pace.
Dumnezeule, care ai făcut-o pe Maria plină de har,
–    dăruiește tuturor belșugul harului tău.
Biserica ta să fie un gând și o inimă în iubire,
–    iar credincioșii într-un suflet să stăruie în rugăciune
împreună cu Maria, mama lui Isus.
Dumnezeule, care ai încoronat-o pe Maria ca Regina cerului,
–    primește-i pe cei răposați să se bucure în veci, împreună cu toți sfinții, în împărăția ta.

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: