Prea multe violenţe asupra femeilor în Europa civilă

„Dacă noi trăim în pace, nu putem să uităm apoi că multe ţări sunt în război şi cunosc atrocităţile trăite în trecut în Europa noastră. Câte fete şi femei continuă să fie obiect de violenţă!… Chiar şi violul este considerat armă de război, rămâne nepedepsit, fără să fie recunoscut ca o crimă împotriva umanităţii… Dar câte violenţe se mai fac încă asupra femeilor şi în această Europă civilă a noastră, unde uciderea femeilor continuă să prospere şi corpul femeii este adesea obiect de comerţ nedemn de persoana umană!”.

fericita anna kolesarova

 

Mare sărbătoare sâmbătă, 1 septembrie, la Košice, în Slovacia, pentru beatificarea Annei Kolesarova, prima laică originară din ţară, moartă la 16 ani, în 1944 pentru a apăra propria feciorie de violenţa tentată a unui militar sovietic în timpul ocupaţiei Armatei Roşii. Un eveniment care aminteşte, în multe aspecte, pe cel al unei alte sfinte italiene, Maria Goretti (şi al Veronicăi Antal din România – n.t.). Ca şi ea, Anna, numită afectuos „Anka”, a devenit un model pentru toţi tinerii din ţara sa.

Ceremonia de beatificare s-a desfăşurat pe stadionul Lokomotíva din Košice prezidată, ca reprezentant al papei, de cardinalul Giovanni Angelo Becciu, noul prefect al Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, care, în omilia sa, a denunţat multele „violenţe care se mai fac încă asupra femeilor şi în Europa”.

„Dacă noi trăim în pace, nu putem să uităm apoi că multe ţări sunt în război şi cunosc atrocităţile trăite în trecut în Europa noastră. Câte fete şi femei continuă să fie obiect de violenţă!”, a exclamat cardinalul. „Chiar şi violul este considerat armă de război, rămâne nepedepsit, fără să fie recunoscut ca o crimă împotriva umanităţii… Dar câte violenţe se mai fac încă asupra femeilor şi în această Europă civilă a noastră, unde uciderea femeilor continuă să prospere şi corpul femeii este adesea obiect de comerţ nedemn de persoana umană!”.

Amintind în detaliu viaţa Annei Kolesarova, Becciu a adăugat după aceea: „Întărită şi bine pregătită de tatăl şi de mama care, cu învăţăturile şi exemplul lor, au învăţat-o să-l aleagă pe Dumnezeu înainte de orice alt lucru, la numai 16 ani s-a aflat în faţa dilemei tragice dacă să opteze pentru viaţă sau moarte. Viaţa însemna a ceda instinctelor brutale ale unui militar din armata sovietică şi a trăda propria conştiinţă, în schimb moartea o ducea curată la îmbrăţişarea lui Dumnezeu, pe care învăţase să-l iubească mai presus de orice lucru. A fost lovită mortal în seara zilei de miercuri, 22 noiembrie 1944, în faţa ochilor tatălui. A fost ucisă din cauza rezistenţei sale şi din cauza fermităţii în apărarea propriei integrităţi fizice şi a virtuţii castităţii”.

„Nu se improvizează eroii şi cu atât mai puţin sfinţii”, a continua cardinalul, „Anna Kolesarova a ajuns pregătită la martiriu graţie vieţii sale spirituale robuste, hrănite de rugăciunea zilnică şi de frecvenţa la sacramente. Credinţa sa a făcut-o puternică şi curajoasă în a accepta fără şovăieli martiriul. Biserica prezentă în Slovacia poate să fie mândră de această fiică a sa care astăzi este propusă ca model de viaţă credincioşilor, mai ales tinerilor, pentru ca să redescopere frumuseţea iubirii autentice, precum şi valoarea curăţiei”.

Beatificarea acestei tinere slovace, conform prefectului Congregaţiei Sfinţilor, „reafirmă valoarea castităţii ca ideal de viaţă, care, dacă este trăit ca dăruire bucuroasă Domnului şi fraţilor, încă exercită o fascinaţie irezistibilă şi promiţătoare”. Nu numai atât, mica Anna, „cu martiriul său, a mărturisit că răului, violenţei şi nedreptăţii este posibil să se opună binele. Anna a învins răul cu binele pe care-l ţinea ascuns înlăuntrul său, ca pe o comoară. În acea seară, încărcată de durerea şi de plânsul unui tată, martor al uciderii unicei fiice, a învins perla preţioasă, numită castitate”.

De aici auspiciul ca mărturia noii fericite să poată deveni „un exemplu de puternică atracţie umană şi spirituală” în special pentru tineri. „Biserica are mare încredere în voi, îşi pune speranţa în voi pentru o reînflorire a comunităţii creştine şi reînnoirea societăţii. Pentru voi a fost convocat de papa Francisc un sinod pentru a da răspuns la aşteptările voastre pentru o Biserică mai autentică şi mai evanghelică. Avem nevoie de asta”, a spus Becciu. „După exemplul şi cu mijlocirea fericitei Anna, străduiţi-vă să trăiţi cu bucurie în fiecare zi evanghelia, atât în situaţiile uşoare cât şi în cele dificile. Fericita Anna ne învaţă că merită să fie jertfit totul pentru Domnul, fără a coborî vreodată la compromisuri cu propria conştiinţă”.

(Este fericită Anna Kolesarova. Cardinalul Becciu:
încă prea multe violenţe asupra femeilor în Europa civilă

După Vatican Insider, 1 septembrie 2018)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe http://www.ercis.ro

Reclame

Acum voi putea să le spun acolo sus: omul există, l-am întâlnit

Fetita in adoratie„Undeva am citit: «Dumnezeu există, eu l-am întâlnit!». Asta după aceea! Lucrul mă surprinde! Că Dumnezeu există, este în afara discuţiei! Dar că l-a întâlnit cineva înaintea mea, asta chiar că mă surprinde! Pentru că eu am avut privilegiul de a-l întâlni pe Dumnezeu chiar în momentul în care mă îndoiam de El! Într-un sătuc din Lozère, părăsit de oameni. Treceam prin faţa vechii biserici şi am intrat… Şi acolo am rămas orbit… de o lumină intensă… insuportabilă! Era Dumnezeu… Dumnezeu în persoană… Dumnezeu care se ruga! Mi-am spus: Cui se roagă? Oare se roagă pe sine însuşi? Nu! Îl ruga pe om. Mă ruga pe mine! Spunea: «O, omule! Dacă exişti, dă-mi un semn!». Am spus: «Dumnezeul meu, iată-mă aici!». El a spus: «Minune! O apariţie umană!». I-am spus: «Dar, Dumnezeul meu… cum poţi să te îndoieşti de existenţa omului, dat fiind că tu eşti cel care l-ai creat?». Mi-a spus: «Da… dar este aşa de mult timp de când nu mai vedeam unul în biserica mea… încât m-am întrebat dacă nu era o fantezie!». I-am spus: «Iată-te asigurat, Dumnezeul meu!». Mi-a spus: «Da! Acum voi putea să le spun acolo sus: omul există, l-am întâlnit»” (Raymond Devos).

Exortaţia apostolică a papei Francisc ne invită să-l parafrazăm sau să-l completăm pe acest mare umorist francez, adăugând: „Un om, un om sfânt, există, eu l-am întâlnit”. Gaudete et exsultate ne oferă clarificări despre ceea ce face sfântă persoana aceasta sau aceea, fie ea bărbat sau femeie. Dar nimic nu înlocuieşte contactul direct cu un martor, un misionar sau o persoană umilă şi bucuroasă. Fie ea căsătorită, celibatară, divorţată, neputincioasă, văduvă, recăsătorită, homosexuală, femeie de afaceri sau fără locuinţă fixă, sau chiar victimă a abuzurilor. Cum se manifestă sfinţenia lor specifică şi unică? Aleargă, se dilată şi se răspândeşte în sufletele lor simple şi înfrânte (Margherita Porete, Oglinda sufletelor simple). Ca şi cum, în fiecare moment, vieţile lor ar fi inspirate şi inspiratoare, ca şi cum deciziile lor ar fi mereu luate în funcţie de un Altul sau de alţii, ca şi cum ar fi posedate de umilinţă, de bucurie, de compasiune, de milostivire, şi ca şi cum nimic n-ar mai avea importanţă.

Aceşti sfinţi ignoraţi, trecuţi neobservaţi, aproape invizibili, trăiesc cu bucurie şi forţă interioară o fericire, propria lor fericire, pe care n-au ales-o în mod necesar, ci care li s-a impus prin forţa vieţii lor. De exemplu, acea mamă de familie pe care o cunosc, văduvă de câteva luni, cu şapte copii, bunică a circa douăzeci de nepoţi şi străbunică a strănepoţilor al căror număr s-a pierdut. Fericirea sa este simplă: „Fericiţi cel care, ca tatăl fiului risipitor, ştie să aştepte, să vegheze şi să se roage, şi să alerge pentru a-l îmbrăţişa pe cel care se întoarce mortificat, dărâmat şi dezorientat” (cf. Lc 15,20). Am văzut-o acţionând aşa cu cineva. Din gura ei nu iese niciodată un cuvânt rău, ci numai cuvinte de recunoştinţă, de înţelegere, de iertare şi de deschidere. Nu există din partea sa nicio judecată, ci alegerea reînnoită în fiecare zi de a încerca să înţeleagă acea situaţie negativă sau distructivă. Casa sa pierdută printre câmpiile din Champagne este deschisă, în adevăratul sens al cuvântului. Nu încuie cu cheia uşa, nici pe cea a inimii sale. Trăind cu ei mai multe zile, am putut să împărtăşesc simplul moment de dimineaţă: împreună am citit textele de la Liturghia zilei, aşa, fără comentarii, apoi am recitat o decadă de rozariu având în mijloc nume de persoane aflate în dificultate de aproape sau de departe, tot fără comentarii. Acolo era secretul sfinţeniei sale, în acea căutare continuă şi zilnică de coerenţă între ceea ce era vestit dimineaţa în Cuvânt şi trăirea din timpul zilei. Nimic complicat, numai o simplitate bucuroasă mereu în fază de adaptare şi de deschidere.

Cealaltă martoră care mă face să-mi vină voinţa de a umbla în această sfinţenie este o călugăriţă bătrână, a cărei fericire se înscrie în fiecare por al inimii sale, al trupului său şi al privirii sale. Fericirea sa este: „Fericite prostituatele şi vameşii pentru că ne vor preceda în împărăţia cerului” (cf. Mt 21,31). Din nou, nimic n-o diferenţiază exterior de ceilalţi: această dimensiune de milostivire şi de compasiune o exprimă cu atitudini şi gesturi aproape invizibile şi impregnate de mare dulceaţă. Nu o închide niciodată pe aceasta sau pe aceea într-o judecată, într-o acuză sau o decizie definitivă. În fiecare zi privirea sa vede dincolo de aparenţe, ca şi cum ochii săi ar fi devenit cei ai lui Cristos pe cruce când îi spune tâlharului: „Astăzi vei fi cu mine în paradis”. În viaţa sa, această femeie a avut multe responsabilităţi şi a mers mereu în întâmpinarea unor situaţii sau persoane dificile, ajutând, punând în pericol reputaţia sa şi reuşind adesea şi aproape întotdeauna să-i facă să câştige iubirea (sau paradisul…).

Închei cu Jean Vanier. Iată un om care ar fi putut să devină un politician, un filozof sau şi un eminent profesor universitar. Fericirea care mă face să văd prin activitatea sa este: „Fericit cel care-l primeşte pe Duhul Sfânt şi se lasă trimis” (cf. In 20,22). Vanier este dulceaţa, bucuria profundă, ascultarea, angajarea fără lăudăroşenie printre cei mai mici, este simţul umorismului, este înţelegerea profundă a situaţiilor, este îndrăzneala inspirată care a inspirat atâtea şi atâtea persoane printre cei mai nevoiaşi. În el nu există nicio ostentaţie, nicio lecţie de morală, nici mari discursuri, ci gesturi şi cuvinte care vin dintr-o inimă locuită de Forţa Duhului Sfânt şi de atitudini care ar fi putut să apară aproape ridicole în ochii lumii, dar care au devenit profetice pentru toată omenirea.

În ultima exortaţie apostolică se citeşte: „fiecare sfânt este o misiune” (Gaudete et exsultate, 19), fiecare om este o misiune; este şi un misionar. De fapt, o misiune fără misionar riscă să fie o aramă sunătoare. Ceea ce-l face pe misionar „atrăgător” sunt fericirea, faţa, privirea sau un cuvânt al lui Cristos pe care el îl întrupează până la capăt, în fiecare zi, fără a face zgomot şi cu bucurie. Când avem norocul de a întâlni unul dintre aceşti bărbaţi sau una dintre aceste femei, ei produc în noi un soi de zdruncin al pământului şi al inimii. De fapt ne lucrează şi ne mişcă, ne fascinează şi ne atrag, ne luminează şi ne tulbură. Atunci ne este dat să trăim o neplăcere sănătoasă: „Există o singură tristeţe în viaţă, aceea de a nu fi sfinţi”.

(Sfinţii care se pot întâlni
În „Gaudete et exsultate”
de Catherine Aubin

 După L’Osservatore Romano, 14 aprilie 2018
Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
http://www.ercis.ro

Prințul Vladimir Ghika a fost „canonizat” de regina Maria a României

Maria, Regina României, Povestea vieții mele, volumul II, editura Rao, București 2013, 334
Maria, Regina României, Povestea vieții mele, volumul II, editura Rao, București 2013, 334

Cât de înălțător este să întâlnești oameni buni, oameni frumoși, oameni cu un suflet nobil, oameni despre care să poți spune: „Iată cu adevărat un om în sufletul căruia nu este prefăcătorie. Iată cu adevărat un om care face doar binele, un om care caută doar ceea ce este frumos și adevărat, un om care își iubește aproapele. Cât de frumoși și blânzi sunt oamenii care trăiesc pentru alții, oamenii de caracter, sfinții”!

Astfel de sentimente și gânduri s-au împletit în prințesa Maria, viitoarea regină a României, atunci când l-a cunoscut pe fericitul prinț martir Vladimir Ghika, la sfârșitul celor două războaie balcanice (1912-1913). S-au întâlnit în timp ce ambii – Prințesă și Prinț – îngrijeau plini de dragoste bolnavii din lagărul de holerici de la Zimnicea. Ce imagine plină de speranță în trecutul României: ea, prințesa moșternitoare a tronului României, și el, prințul devenit preot catolic pentru a fi un bun ortodox, îngrijând bolnavii de holeră!

M-a cuprins un sentiment foarte plăcut când am găsit cele scrise de Regina Maria a României în urma întâlnirii cu Vladimir Ghika, „coborâtor din voievozii români de demult”:

„Cu toată inima și cu tot sufletul făcea parte dintre cei care simt aprigă năzuință de a-și jertfi viața în slujba semenilor lui… Vladimir Ghika era din fire un sfânt…

Își oferise serviciile ca un simplu infirmier, își alesese câmpul lui de muncă în cel mai întunecat dintre toate corturile de bolnavi, acela pe care îl poreclisem iadul; acolo erau aduse cazurile cele mai fără nădejde; acolo culegea moartea cel mai bogat seceriș…

Aici oferi Vladimir Ghika să facă serviciul de noapte printre muribunzi, neînfricoșat, fără să admită că s-ar putea obosi, nelăsându-se respins de nici o grozăvie, misionar în sensul cel mai înalt al cuvântului…”

(Maria, Regina României,
Povestea vieții mele,
volumul II, editura Rao, București 2013, p. 334).

Născut în ziua de Crăciun a anului 1873 și mort, sau mai bine zis ucis, în închisorile comuniste la 16 mai 1954, prințului preot Vladimir Ghika i-a fost recunoscut martiriul (de către papa Francisc) la 27 martie 2013. A fost beatificat, în prezența a peste 10.000 de persoane, la 31 august 2013.

Este srăbătorit și amintit an de an (chiar!) în ziua de 16 mai!…

Fericite Vladimir Ghika, roagă-te pentru noi!


Aici puteți citi mai multe despre fericitul Vladimir Ghika http://www.vladimir-ghika.ro/ro/

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: