Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Posts Tagged ‘statornicie’

Despre eroi și oameni sfinți

Posted by Paxlaur pe 26/12/2017

predica_craciun2009Există oameni care devin eroi pentru că au avut acea sclipire de moment și au făcut un lucru minunat, au salvat o viață. Alții pentru simplul fapt că s-au aflat în locul potrivit la timpul potrivit și astfel au intervenit printr-un gest de neuitat. Însă puțini sunt cei care își trăiesc viața cu intensitate, puțini sunt cei care trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima, ca și cum ar fi singura zi în care ar putea face ceva extraordinar. De multe ori, zilele noastre se pierd în monotonie și viața cu toată fericirea ei ni se strecoară printre visele pe care nu mai apucăm să le întrupăm. Uităm cât de important este să ne exteriorizăm credința, să o trăim și să predicăm evanghelia prin întreaga noastră viață, prin cuvinte și fapte. Evanghelia nu poate fi predicată în gând!

Despre acest adevăr avem astăzi mărturia sfântului Ștefan. Numele lui nu ne este cunoscut pentru vreo „sclipire de geniu” sau pentru că „a fost omul potrivit la locul potrivit”. El ne este cunoscut pentru că viața sa, după ce l-a aflat pe Cristos, s-a îmbrăcat în înțelepciune și lumină. El ne este cunoscut pentru desăvârșirea cu care și-a „consumat” viața, întipărindu-și în inimă cuvântul Domnului: „Doar cine rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi mântuit” (cf. Mt 10,22).

Această statornicie se construiește zi de zi, clipă de clipă. Statornicia până la sfârșit o dobândește cel care în fiecare dimineață știe să-și înalțe ochii spre cer și să spună: „În mâinile tale, Doamne, îmi încredințez sufletul” (Ps 30,6). Cerul este „locul” spre care trebuie să privim în fiecare dimineață pentru că de acolo, din locul unde „Isus stă la dreapta lui Dumnezeu”, ne vine tot ajutorul și tot harul de care avem nevoie pentru a fi statornici până la sfârșit. Din ceruri coboară și asupra noastră Duhul Tatălui care ne dăruiește forța de a nu răspunde cu rău la rău, de a spune chiar și în mijlocul celor mai dureroase momente: „Doamne Isuse, primește sufletul meu” (cf. Fap 6,56.59). Doar cine privește spre cer simte că nu este singur în fața răutății lumii, a încercărilor, a suferințelor. Doar cine privește spre cer poate vedea gloria lui Dumnezeu, strălucirea soarelui și măreția celui care de dragul nostru s-a întrupat, a suferit, a murit, dar a și înviat pentru ca noi toți să trăim împreună cu el pentru veșnicie.

Sfântul Ștefan să ne mijlocească harul de a privi mereu spre cer, spre Dumnezeu, spre cel care ieri ni s-a arătat în chip de Prunc. Jertfa sfântului Ștefan și exemplul său de statornicie până la sfârșit să fie pentru noi imbold spre trăirea și mărturisirea credinței cu prețul oricărei jertfe. Să nu uităm: nu devnim sfinți pentru că alții ne omoară din răutate, , ci suntem deja sfinți dacă trăim în lumină, dacă suntem ucenicii lui Cristos.


Statornicia și fidelitatea nu-ți asigură statutul de erou,
dar îți oferă mântuirea adusă de Cristos:
fericirea veșnică!


26 decembrie 2017 

A 2-a zi din octava Crăciunului (26 decembrie)
SF. ŞTEFAN, primul martir
Fap 6,8-10;7,54-59; Ps 30; Mt 10,17-22

LECTURA I
Iată! Văd cerurile deschise.
Citire din Faptele Apostolilor 6,8-10; 7,54-59
În zilele acelea, Ştefan, plin de har şi de putere, săvârşea minuni şi semne mari în popor. 9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberţilor, a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi Asia, ca să discute cu Ştefan, 10 însă nu puteau să se opună înţelepciunii şi duhului cu care vorbea. 7,54 Când au auzit ei acestea, fremătau de furie în inima lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55 Dar el, plin de Duh Sfânt, cu ochii îndreptaţi spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu 56 şi a zis: „Iată! Văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu!” 57 Atunci ei, strigând cu glas puternic, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit împreună asupra lui 58 şi, scoţându-l afară din cetate, aruncau cu pietre asupra lui. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. 59 Şi, în timp ce îl loveau cu pietre, Ştefan a strigat, zicând: „Doamne Isuse, primeşte sufletul meu!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a)
R.: În mâinile tale, Doamne, îmi încredinţez sufletul.

3cd Fii pentru mine o stâncă de scăpare,
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti!
4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea,
pentru numele tău, condu-mă şi călăuzeşte-mă! R.

6 În mâinile tale îmi încredinţez duhul,
tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat.
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta,
căci ai privit la umilinţa mea. R.

16bc Scapă-mă din mâna duşmanilor mei
şi de cei care mă urmăresc!
17 Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău,
mântuieşte-mă în îndurarea ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 117(118),26a.27a
(Aleluia) Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului! Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,17-22
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: „Fiţi atenţi la oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor! 18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea, înaintea guvernanţilor şi a regilor ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor. 19 Când veţi fi daţi pe mâna lor, nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi, 20pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi! 21Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit”.

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Craciun, Predici si meditatii, Sfântul zilei | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Oameni care au iubit Biserica

Posted by Paxlaur pe 16/09/2017

Cornel si CiprianDespre „păstorii plini de râvnă și martirii nebiruiți” sărbătoriți astăzi se spune că „în vremuri de mare restriște, au păstorit foarte bine Biserica prin scrieri și fapte bune”. Adesându-se sfântului Cornelui printr-o scrisoare, sfântul Ciprian a spus: „Frate preaiubit, Domnul, în providența sa, ne avertizează că este iminentă ora încercării. Dumnezeu, în bunătatea sa și în grija sa față de mântuirea noastră, ne dă sugestiile sale benefice în vederea apropiatei noastre bătălii. Ei bine, în numele acelei iubiri, care ne leagă reciproc, să ne ajutăm, perseverând împreună cu tot poporul în posturi, în vegheri și în rugăciune. Acestea sunt pentru noi acele arme cerești care ne fac să fim statornici, puternici și perseverenți. Acestea sunt armele spirituale și săgețile divine care ne ocrotesc”.

Și astăzi Biserica și lumea întreagă trec prin vremuri de cumpănă, de încercări grele, însă care sunt armele cu care noi încercăm să rămânem statornici? De fapt, încercăm să rămânem statornici? Ne preocupă acest gând al statorniciei până la sfârșit? Să ne amintim cuvântul Domnului: „Cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit” (Mt 10,22).

Acești oameni nu doar că și-au dat viața pentru Cristos, ci și-au trăit întreaga viață pentru Cristos și pentru binele Bisericii, în special au luptat pentru unitatea Bisericii, combătând ereziile și schismele de la începutul creștinismului. Astăzi sunt alte erezii care iau cu asalt Biserica și viața noastră de credință. Noi ce facem concret pentru apărarea Bisericii? Ei, Corneliu și Ciprian, au păstorit și apărat Biserica „prin scrieri și fapte bune”. Noi? Când vorbim despre Biserică, despre păstorii ei, ce anume evidențiem? Când suntem față în față cu cei care vor să distrugă Biserica, ce atitudine avem?

Biserica suferă în fiecare zi în membri ei. Este lovită și mulți încearcă să distrugă și fărâma de unitate rămasă. În munca ei pentru unitate, în misiunea ei ecumenică, este descurajată, insultată. Însă noi suntem îndemnați zilnic de apostolul Petru ca, asemenea sfinților Ciprian și Corneliu, să-l „sfinţim pe Domnul Cristos în inimile noastre, gata oricând să dăm răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră, dar cu blândeţe şi bună cuviinţă, având o conştiinţă curată” (cf. 1Pt 3,14-15).

Să nu stăm indiferenți în fața atacului dezlănțuit împotriva lui Dumnezeu, împotriva Bisericii, împotriva creștinismului. Să facem ceea ce ne spune Domnul: să ne construim casa pe stâncă! Să stăruim și noi, asemenea sfinților, „în posturi, în vegheri și în rugăciune”. Însuși Cristos ne cere această „consolidare a vieții”, această construcție pe stânca. Altfel, suntem noi cei cărora Isus le spune astăzi? De ce mă numiţi „Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce vă spun? (Lc 6,46).


Biserica trebuie iubită, slujită, apărată.
Ea este mama noastră și mireasa lui Cristos!
Ce ai făcut pentru Biserică?


16 septembrie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 23-a de peste an
Ss. Corneliu, pp. m. şi Ciprian, ep. m. **; Ludmila, m.
1Tim 1,15-17; Ps 112; Lc 6,43-49

LECTURA I
Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 1,15-17
Preaiubitule, vrednic de crezut şi de primit cu toată încrederea este cuvântul: „Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi”, între care eu sunt primul; 16 însă de aceea am aflat îndurare, pentru ca Cristos Isus să-şi arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un model pentru cei care aveau să creadă în el spre viaţa veşnică. 17 Regelui veacurilor, Celui Nepieritor, Celui Nevăzut şi unicului Dumnezeu să-i fie cinste şi glorie în vecii vecilor! Amin.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 112(113),1-2.3-4.5a şi 6-7 (R.: 2)
R.: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac!
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat,
de acum şi până în veac! R.

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui,
fie numele Domnului lăudat!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile,
gloria lui este mai presus de ceruri. R.

5a Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
6 care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ?
7 El ridică pe cel slab din ţărână,
înalţă din mizerie pe cel sărman. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23
(Aleluia) Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA
De ce mă numiţi „Doamne, Doamne” şi nu faceţi ce vă spun?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,43-49
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Nu este niciun pom bun care să facă fructe rele şi, iarăşi, niciun pom rău care să facă fructe bune, 44 pentru că orice pom se cunoaşte după fructele proprii: doar nu se culeg smochine din spini şi nici struguri din mărăcini. 45 Omul bun scoate binele din tezaurul bun al inimii sale, iar cel rău scoate răul din tezaurul rău al inimii sale. Căci gura lui vorbeşte din prisosul inimii. 46 De ce mă numiţi «Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce vă spun? 47Oricine vine la mine şi ascultă cuvintele mele şi le îndeplineşte, vă voi arăta cu cine se aseamănă: 48 este asemenea cu omul care, construind o casă, a săpat adânc şi a pus temelia pe stâncă. Venind inundaţia, şuvoiul s-a năpustit în casa aceea, dar nu a putut să o clatine, pentru că fusese construită bine. 49 Însă cine ascultă şi nu îndeplineşte este asemenea cu omul care construieşte o casă pe pământ, fără temelie. Şuvoiul s-a năpustit asupra ei şi îndată s-a năruit. Iar prăbuşirea ei a fost mare”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii, Sfântul zilei | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Te-am ales cu o inimă de copil, cu inimă dezinteresată

Posted by Paxlaur pe 19/08/2017

Amintiri din copilărie„Dacă vi se va părea greu să slujiţi Domnului, alegeţi pentru voi astăzi pe cine să slujiţi… Dar eu şi casa mea îl vom sluji pe Domnul” (Ios 24,15). Alegeți astăzi pe cine vreți să slujiți. Alegeți. Trebuie să facem astăzi această alegere pe care apoi să o reînnoim zilnic.

Despre necesitatea alegerii însuși Cristos ne amintește: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține la unul, iar pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și mamonei” (Mt 6,24).

Dacă privim în viața poporului ales și în viața noastră ne dăm seama că de fapt, nu alegerea în sine este grea, ci statornicia. Și noi, ca și ei, am spus deseori: „Noi îl vom sluji pe Domnul Dumnezeul nostru şi vom asculta glasul lui” (Ios 24,24). Însă știm cu toți cât de nestatornici au fost în această slujire, în a asculta de glasul Domnului. Noi înșine, viața noastră, dă mărturie despre lipsa fidelității în slujirea Domnului. Ce ne lipsește sau ce ar putea să ne ajute, să ne mențină pașii pe calea vieții, în statornicie?

În primul rând ar trebui să ne întipărim în inimă și în minte suferințele prin care suntem nevoiți să trecem atunci când încercăm să trăim cu inima împărțită. Însă, din păcate, uităm prea repede durerea pe care o producem în noi și în inimile celor din jurul nostru atunci când credem că putem sluji și lui Dumnezeu și mamonei, binelui și răului, adevărului și minciunii. Încercând să salvăm aparențele nu facem altceva decât să trecem de la o sufetință la alta. Ne amăgim și ne pierdem liniștea vieții. Ba chiar întreaga viața, ba chiar veșnicia, dacă nu redescoperim calea spre statornicie.

Dacă l-am ales pe Dumnezeu, atunci astăzi să reînnoim alegerea noastră împreună cu făgăduințele noastre de la botez și să ne lepădăm de Satana, de tatăl minciunii și al ipocriziei, să ne lepădăm de toate faptele celui rău și de toată trufia lui și să umblăm în siceritatea inimii, strigând: „Eu şi casa mea îl vom sluji pe Domnul” (Ios 24,15).

În al doilea rând, privind viața noastră în lumina fragmentului evanghelic, înțelegem că această alegere de a-l sluji pe Domnul trebuie făcută cu o inimă de copil, cu inimă dezinteresată. Tot ceea ce trebuie să ne dorim atunci când îl alegem pe Dumnezeu este fericirea veșnică. Să nu ne temem să lepădăm din viața noastră orice alt interes. Să-l alegem pe Domnul liberi și dezinteresați, cuprinși de bucuria unui copil care-și îmbrățișează tatăl. Da, când îl alegem pe Domnul, alegem să ne iubim Tatăl care, înainte de a-l alege noi, ne-a ales și ne-a iubit și ne-a primit în marea sa familie: „Dumnezeu ne-a ales în Cristos mai înainte de întemeierea lumii… mai înainte rânduindu-ne spre înfiere” (Ef 1, 4.5).


Am fost aleși,
suntem iubiți
și dragostea lui Dumnezeu
ne dă curajul să reînnoim alegerea noastră,
spunând și astăzi:
„Eu şi casa mea îl vom sluji pe Domnul” (Ios 24,15).


19 august 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 19-a de peste an
Ss. Ioan Eudes, pr. *; Sixt al III-lea, pp.
Ios 24,14-29; Ps 15; Mt 19,13-15

LECTURA I
Alegeţi pentru voi astăzi pe cine să slujiţi!
Citire din cartea lui Iosue 24,14-29
În zilele acelea, Iosue a spus atunci întregului popor: „Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-i cu integritate şi în adevăr! Îndepărtaţi-vă de dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului! 15 Dacă vi se va părea greu să slujiţi Domnului, alegeţi pentru voi astăzi pe cine să slujiţi: dacă pe dumnezeii pe care i-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu sau pe dumnezeii amoreilor care locuiesc în ţara voastră! Dar eu şi casa mea îl vom sluji pe Domnul. 16Poporul a răspuns: „Departe de noi să-l părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei! 17 Căci Domnul Dumnezeul nostru, el ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa sclaviei; el a făcut înaintea ochilor noştri acele semne mari şi ne-a păzit pe toate căile pe care am umblat şi printre toate popoarele prin mijlocul cărora am trecut. 18 El a alungat toate popoarele, pe amoreii care locuiau în ţară înaintea noastră. Şi noi îl vom sluji pe Domnul, căci el este Dumnezeul nostru”. 19 Iosue a zis poporului: „Nu veţi putea să slujiţi Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos; nu va ierta fărădelegile şi păcatele voastre. 20 Dacă îl veţi părăsi pe Domnul şi veţi sluji dumnezeilor străini, el se va întoarce, vă va face rău şi vă va nimici, după ce v-a făcut bine”. 21 Poporul i-a zis lui Iosue: „Nu! Noi îl vom sluji pe Domnul!” 22 Iosue a zis poporului: „Voi sunteţi martori împotriva voastră că l-aţi ales pe Domnul ca să-i slujiţi”. Ei au răspuns: „Suntem martori!”. 23 „Acum îndepărtaţi-i pe dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru şi întoarceţi-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel!” 24 Poporul i-a zis lui Iosue: „Noi îl vom sluji pe Domnul Dumnezeul nostru şi vom asculta glasul lui”. 25 În ziua aceea, Iosue a făcut o alianţă cu poporul; le-a dat hotărâri şi judecăţi la Sihem. 26 Iosue a scris aceste lucruri în Cartea Legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare şi a ridicat-o acolo, sub stejarul care era lângă sanctuarul Domnului. 27 Iosue a zis întregului popor: „Iată, piatra aceasta va fi martor împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul; ea va fi martor împotriva voastră, ca să nu-l trădaţi pe Dumnezeul vostru”. 28 Iosue a lăsat poporul să plece, fiecare la moştenirea lui. 29 După aceste lucruri, Iosue, fiul lui Nun, slujitorul Domnului, a murit. El avea o sută zece ani.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 15(16),1-2a şi 5.7-8.11 (R.: 5a)
R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că îmi caut refugiu în tine!
2a I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu”.
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai revelat celor mici misterele împărăţiei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la mine, căci împărăţia cerurilor este a acelora care sunt ca ei!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,13-15
În acel timp, i-au adus lui Isus copii, ca să-şi pună mâinile peste ei şi să se roage, dar discipolii îi mustrau. 14 Însă Isus le-a zis: „Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la mine, căci împărăţia cerurilor este a acelora care sunt ca ei!” 15 Şi, punându-şi mâinile peste ei, a plecat de acolo.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu

Posted by Paxlaur pe 12/08/2017

Dumnezeu este iubire„Te iubesc, Doamne, tu eşti tăria mea” (cf. Ps 17,2). Tu ești singurul meu Dumnezeu, singura mea speranță și iubire. „Te iubesc din toată inima mea”, chiar dacă este mică și plină de neliniște. Pe tine, Doamne, iubirea mea, te rog să faci această inimă asemenea cu inima ta: statornică și iubitoare, blândă și smerită, generoasă și iertătoare. Fă ca și din inima mea să se reverse asupra celor din jur „râuri de apă vie”, bleșug de haruri, așa cum din inima ta se reversă binecuvântări asupra omenirii (cf. In 7,38). Lasă-mă, Doamne, în această zi să-mi așez capul la pieptul tău, să-ți ascult bătăile inimii și să prind ritmul iubirii tale, ritmul slujirii tale și-ntr-o deplină tăcere, ca-ntr-un pustiu, să ne vorbim de la inimă la inimă (cf. In 13,25; Os 2,16).

Da, Doamne, te iubesc. Vorbește-mi! Tu ești tăria mea, forța mea de a spera nemurirea. Te iubesc din tot sufletul meu care zi de zi vrea să atingă cerul, însetat de tine, de nemurire, de viața veșnică pe care i-ai promis-o și pe care o gustă deja hrănindu-se din sfânta Euharistie, din trupul tău jertfit pentru viața lumii (cf. In 6,51). Da, Doamne, „inima mea se bucură și sufletul meu tresaltă deja de bucurie; ba chiar și trupul meu se va odihni în siguranță, deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău să vadă putrezirea” (cf. Ps 16,9-10).

Da, Doamne, te iubesc cu toată puterea mea lipsită de forța de a face minuni, de a face binele. Te iubesc, deși din cauza slăbiciunilor mele mă regăsesc în „generația necredinciosă și perversă”, mă regăsesc între cei vrednici de a fi mustrați de tine, mă regăsesc între cei neputincioși în a sluji și ajuta aproapele. Te iubesc, Doamne, cu toată puterea mea care nu e capabilă să mute munții, să vindece bolnavii, să-i elibereze pe cei stăpâniți de Diavol. Singura mea putere este să-mi ridic ochii spre tine, să întind mâinile spre tine, iubirea mea, și să strig: „Ai milă de mine, păcătosul. Eliberează-mă! Poartă-mă pe urma pașilor tăi. Dă-mi puterea să iubesc, să cred și să sper”!

Doamne, tăria mea, ajută-mă să meditez zi de zi cuvintele tale și să le păstrez în inima mea, asemnea Mariei (cf. Lc 2,19). Acolo, în adâncul inimii mele, legea ta să aducă roade pe care apoi să le pot împărtăși fraților mei. Nu vreau să țin ascunsă lucrarea mâinilor tale, iubirea ta față de mine, ci vreau să vorbesc desprea ea când stau în casă, dar și când merg pe drum, seara și dimineața, mereu, oricui. Să-mi strălucească ochii și faptele să-mi fie îmbibate de iubirea ta. Da, Doamne, să se vadă în această zi că te iubesc din toată inima mea, din tot sufletul meu şi din toată puterea mea!


„Cum dorește cerbul izvoarele de apă,
așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule.
Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu;
când voi veni și voi vedea fața lui Dumnezeu?” (
Ps 42,2-3).


12 august 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 18-a de peste an
Sf. Ioana Francisca de Chantal, călug. *
Dt 6,4-13; Ps 17; Mt 17,14-20

LECTURA I
Să-l iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău din toată inima ta!
Citire din cartea Deuteronomului 6,4-13
În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5 Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta! 6 Să fie aceste cuvinte pe care ţi le poruncesc astăzi în inima ta! 7 Să le sădeşti în fiii tăi şi să vorbeşti de ele când stai în casa ta, când mergi pe drum, când te culci şi când te scoli! 8 Să le legi ca un semn la mâini şi să-ţi fie ca un pandantiv între ochi! 9 Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale! 10 Când Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, că ţi-o va da, cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai zidit, 11 case pline de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, fântâni cu apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe care nu tu le-ai plantat, când vei mânca şi te vei sătura, 12 ai grijă să nu-l uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei! 13 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, lui să-i slujeşti şi pe numele lui să juri!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 17(18),2-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: cf. 2.3)
R.: Te iubesc, Doamne, tu eşti tăria mea!

2 Te iubesc, Doamne, tăria mea,
3a Doamne, stânca mea,
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu. R.

3bc Dumnezeul meu, stânca mea
în care mi-am căutat refugiu,
scutul meu, cornul mântuirii mele şi scăparea mea.
4 Îl invoc pe Domnul, cel vrednic de laudă,
şi sunt eliberat de duşmanii mei. R.

47 Viu este Domnul şi binecuvântată este stânca mea
şi preaînălţat este Dumnezeul mântuirii mele!
51ab El dă mari izbânzi regelui său,
arată milostivire faţă de unsul său. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. 2Tim 1,10
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a făcut să strălucească viaţa prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă aţi avea credinţă, nimic nu v-ar fi imposibil.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 17,14-20
În acel timp, s-a apropiat de Isus un om care a îngenuncheat înaintea lui 15 şi i-a spus: „Doamne, îndură-te de fiul meu, pentru că este lunatic şi suferă cumplit! De multe ori cade în foc şi deseori în apă. 16 L-am adus la discipolii tăi, dar n-au putut să-l vindece”. 17 Isus, răspunzând, a zis: „O, generaţie necredincioasă şi perversă! Până când voi fi cu voi? Până când vă voi mai suporta? Aduceţi-l aici!” 18 Isus i-a poruncit, iar diavolul a ieşit din el. Şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. 19 Atunci au venit discipolii lui Isus şi i-au spus deoparte: „De ce noi nu am putut să-l alungăm?” 20 El însă le-a spus: „Din cauza puţinei voastre credinţe. Căci adevăr vă spun, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo!» şi el s-ar muta. Şi nimic nu v-ar fi imposibil”.

Cuvântul Domnului

 

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Nimeni nu poate opri persecuțiile împotriva creștinilor

Posted by Paxlaur pe 14/07/2017

trandafiri spini persecutie bucurie„Poţi să te plângi că tufele cu trandafiri au spini sau poţi să te bucuri că tufele cu spini au trandafiri”, spunea Abraham Lincoln. Acesta este adevărul pe care creștinul îl are zilnic în fața sa. A fi creștin adevărat, ucenic al lui Cristos răstignit pe cruce, nu va însemna niciodată să te bucuri doar de înmiresmata ploaie de trandafiri, fără să cunoști spinii. Însă suntem noi cei care decidem cum trebuie să privim și să ne trăim creștinismul: ca pe o povară, ca pe o coroană de spini sau ca pe o bucurie, ca pe o cunună de trandafiri înmiresmați.

Evanghelia zilei ne face din nou conștienți că deși trăim timpuri (post)moderne și civilizate (cum ne place să spunem chiar și atunci când noi înșine suntem necivilizați!); deși zilnic se semnează tratate de pace și au loc dialoguri interreligioase; deși suntem înconjurați și înglobați în structuri și organizații „făcătoare” de pace, totuși nimeni nu poate opri persecuțiile împotriva creștinilor. Istoria dă mărturie că, într-o formă sau alta, niciodată nu au lipsit persecuțiile împotriva creștinilor. Acestea, ne învață Isus, nu vor înceta niciodată. Adevărații creștini vor păstra mereu statutul „oilor în mijlocul lupilor” (cf. Mt 10,16). În creștinii autentici se va regăsi mereu cuvântul Domnului: „Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu” (Mt 10,22).

Să ne amintim că același Isus, Domnul nostru, ne-a spus: „Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine” (Lc 6,26). Aceste cuvinte trebuie să devină pentru noi o unitate de măsură a autenticității credinței noastre, o credință care uneori poate fi ascunsă sub putregaiul comodității și al fariseismului. Vai nouă dacă toți oamenii ne vorbesc de bine: este semnul că nu predicăm toată Evanghelia sau predicăm, dar nu prin toată viața noastră, nu prin tot ceea ce suntem și facem.

Pe lângă evaluarea credinței în fața persecuțiilor, în inima noastră se poate naște o altă întrebare: dacă suntem ca niște oi în mijlocul lupilor, la ce ne folosește înțelepciunea șerpilor și simplitatea porumbeilor? Răspunsul ni-l oferă sfântul Ioan Crisostomul: „După cum șarpele părăsește totul, chiar și trupul, și nu se opune, numai ca să-și salveze capul, tot așa, și tu, numai ca să salvezi credința, părăsește totul: bunurile, trupul și chiar viața. Credința este asemenea capului și rădăcinii. Păstrând-o, chiar dacă vei pierde totul, vei recâștiga toate cu mai mare belșug. Iată de ce nu poruncește să fie numai simpli sau numai înțelepți, ci unește aceste două calități, așa încât să devină virtuți. El cere înțelepciunea șarpelui, pentru ca tu să nu primești răni mortale, și simplitatea porumbeilor, ca să nu te răzbuni pe cel ce te insultă și să nu îndepărtezi, prin răzbunare, pe cei care îți întind curse. Înțelepciunea fără simplitate nu folosește la nimic”.


Nu te teme de persecuții,
ci de nestatornicie și de răzbunare!


14 iulie 2017 

Vineri din săptămâna a 14-a de peste an
Sf. Camil de Lellis, pr. *
Gen 46,1-7.28-30; Ps 36; Mt 10,16-23

LECTURA I
De acum pot să mor liniştit, căci ţi-am văzut faţa şi ştiu că trăieşti încă.
Citire din cartea Genezei 46,1-7.28-30
În zilele acelea, Israel a plecat împreună cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Şeba şi a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac. 2 Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o viziune de noapte: „Iacob, Iacob!” El a răspuns: „Iată-mă!” 3 El a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău! Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo voi face să fie din tine un neam mare! 4 Eu voi coborî cu tine în Egipt şi tot eu te voi face să urci. Iar Iosif îşi va pune mâna peste ochii tăi”. 5 S-a ridicat Iacob de la Beer-Şeba. Iar fiii lui Israel i-au dus pe Iacob, tatăl lor, şi pe copiii şi soţiile lor în carele pe care le trimisese Faraon ca să-i aducă. 6 Au luat cu ei turmele şi averea pe care o adunaseră în ţara Canaan. Au venit, în Egipt, Iacob şi toată descendenţa sa împreună cu el: 7 fiii lui şi fiii fiilor lui, fiicele lui şi fiicele fiilor lui; toată descendenţa sa a adus-o în Egipt. 28 Iacob l-a trimis pe Iuda înaintea sa la Iosif ca să-i pregătească sosirea în ţinutul Goşen. Şi au ajuns în ţinutul Goşen. 29Iosif şi-a legat carul şi a urcat să-l întâmpine pe Israel, tatăl său, în Goşen. Îndată ce l-a văzut, a căzut pe grumazul lui şi a plâns pe grumazul lui îndelung. 30 Israel i-a spus lui Iosif: „De acum pot să mor, căci ţi-am văzut faţa şi pentru că mai eşti încă viu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 36(37),3-4.18-19.27-28.39-40 (R.: 39a)
R.: Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa!
4 Caută-ţi bucuria în Domnul
şi el îţi va da după cererile inimii tale! R.

18 Domnul cunoaşte zilele celor neprihăniţi,
moştenirea lor este veşnică.
19 Ei nu rămân de ruşine în timpul cel rău
şi în zilele de foamete sunt săturaţi. R.

27 Îndepărtează-te de rău şi fă binele
şi vei avea o casă pentru totdeauna!
28 Căci Domnul iubeşte judecata
şi nu părăseşte pe credincioşii săi, pe veci îi va ocroti
şi descendenţa celor nelegiuiţi va fi nimicită. R.

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,
el este ocrotitorul lor în timpul strâmtorării.
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,
îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte,
pentru că în el şi-au căutat refugiu. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 16,13a; 14,26b
(Aleluia) „Când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,16-23
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: „Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi simpli ca porumbeii! 17 Fiţi atenţi la oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor! 18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea, înaintea guvernanţilor şi a regilor ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor. 19 Când veţi fi daţi pe mâna lor, nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi, 20pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi! 21Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Însă, cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit. 23 Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiţi în alta, căci adevăr vă spun, nu veţi termina cetăţile lui Israel până când va veni Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: