Arhivă etichetă pentru ‘tata’

Este mai important fiul decât ruşinea…

Aceasta este rădăcina blândeţii creştine, capacitatea de a ne simţi binecuvântaţi şi capacitatea de a binecuvânta. Dacă noi toţi am face astfel, cu siguranţă n-ar exista războaiele…
Fie ca Domnul să ne înveţe să nu blestemăm niciodată, ci să binecuvântăm.

Dumnezeu nu a aşteptat ca să ne convertim
pentru a începe să ne iubească,
ci a făcut asta cum mult înainte,
când încă eram în păcat…

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Astăzi ne oprim asupra unei dimensiuni esenţiale a rugăciunii: binecuvântarea. Continuăm reflecţiile despre rugăciune. În relatările creaţiei (cf. Gen 1-2) Dumnezeu încontinuu binecuvântează viaţa, mereu. Binecuvântează animalele (1,22), binecuvântează bărbatul şi femeia (1,28), în sfârşit binecuvântează sâmbăta, zi de odihnă şi de bucurie a întregii creaţii (2,3). Dumnezeu este cel care binecuvântează. În primele pagini ale Bibliei este o repetare continuă de binecuvântări. Dumnezeu binecuvântează, dar şi oamenii binecuvântează, şi repede se descoperă că binecuvântarea posedă o forţă specială, care însoţeşte toată viaţa pe cel care o primeşte şi dispune inima omului de a se lăsa schimbat de Dumnezeu (Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituţia Sacrosanctum Concilium, 61).

Aşadar la începutul lumii este Dumnezeu care „cuvântează-bine”, bine-cuvântează, cuvântează-bine. El vede că fiecare lucrare a mâinilor sale este bună şi frumoasă, şi când ajunge la om, şi creaţia se împlineşte, recunoaşte că este „foarte bună” (Gen 1,31). Puţin mai târziu acea frumuseţe pe care Dumnezeu a imprimat-o în lucrarea sa se va altera şi fiinţa umană va deveni o creatură degenerată, capabilă să răspândească în lume răul şi moartea; însă nimic nu va putea şterge vreodată prima amprentă a lui Dumnezeu, o amprentă de bunătate pe care Dumnezeu a pus-o în lume, în natura umană, în noi toţi: capacitatea de a binecuvânta şi faptul de a fi binecuvântaţi. Dumnezeu nu a greşit cu creaţia şi nici cu crearea omului. Speranţa lumii se află complet în binecuvântarea lui Dumnezeu: el continuă să ne vrea binele, el cel dintâi, cum spune poetul Péguy , continuă să spere binele nostru.

Marea binecuvântare a lui Dumnezeu este Isus Cristos, este marele dar al lui Dumnezeu, Fiul său. Este o binecuvântare pentru toată omenirea, este o binecuvântare care ne-a mântuit pe toţi. El este Cuvântul veşnic cu care Tatăl ne-a binecuvântat „pe când eram încă păcătoşi” (Rom 5,8) spune Sfântul Paul: Cuvânt făcut trup şi oferit pentru noi pe cruce.

Sfântul Paul proclamă cu înduioşare planul de iubire al lui Dumnezeu şi spune aşa: „Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui. În iubire el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale, spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit” (Ef 1,3-6). Nu există păcat care să poată şterge complet imaginea lui Cristos prezent în fiecare dintre noi. Niciun păcat nu poate şterge acea imagine pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Imaginea lui Cristos. O poate desfigura, dar n-o poate sustrage de la milostivirea lui Dumnezeu. Un păcătos poate să rămână în greşelile sale mult timp, însă Dumnezeu are răbdare până la capăt, sperând ca la sfârşit acea inimă să se deschidă şi să se schimbe. Dumnezeu este ca un tată bun şi ca o mamă bună, şi el este o mamă bună: nu încetează niciodată să-l iubească pe copilul lor, oricât de mult ar putea să greşească, mereu. Îmi vin în minte acele multe dăţi când am văzut oamenii stând la rând pentru a intra în închisoare. Atâtea mame la rând pentru a intra şi a-l vedea pe fiul lor închis: nu încetează să-l iubească pe fiu şi ele ştiu că oamenii care trec în autobuz se gândesc „Ah, aceasta este mama deţinutului”. Şi totuşi nu le este ruşine de acest lucru, sau mai bine zis, le este ruşine însă merg înainte, pentru că este mai important fiul decât ruşinea. Tot aşa pentru Dumnezeu noi suntem mai importanţi decât toate păcatele pe care noi le putem face, pentru că el este tată, este mamă, este iubire pură, el ne-a binecuvântat pentru totdeauna. Şi nu va înceta niciodată să ne binecuvânteze.

O experienţă puternică este aceea de a citi aceste texte biblice de binecuvântare într-o închisoare, sau într-o comunitate de recuperare. A informa acele persoane că rămân binecuvântate în pofida greşelilor lor grave, că Tatăl ceresc continuă să le vrea binele şi să spere ca să se deschidă în sfârşit binelui. Dacă până şi rudele lor mai apropiate i-au abandonat pentru că de acum îi consideră irecuperabili, pentru Dumnezeu sunt mereu fii. Dumnezeu nu poate şterge în noi imaginea de fiu, fiecare dintre noi este fiu, este fiică. Uneori se văd întâmplându-se minuni: bărbaţi şi femei care se renasc. Pentru că găsesc această binecuvântare care i-a uns ca fii. Pentru că harul lui Dumnezeu schimbă viaţa: ne ia aşa cum suntem, dar nu ne lasă niciodată aşa cum suntem.

Să ne gândim la ceea ce a făcut Isus cu Zaheu (cf. Lc 19,1-10) de exemplu. Toţi vedeau în el răul; în schimb Isus observă în el o spirală de bine, şi de acolo, de la curiozitatea sa de a-l vedea pe Isus, face să treacă milostivirea care mântuieşte. Aşa s-a schimbat mai întâi inima şi după aceea viaţa lui Zaheu. În persoanele respinse şi refuzate Isus vedea binecuvântarea de neşters a Tatălui. Zaheu este un păcătos public, a făcut atâtea lucruri urâte, însă Isus vedea acel semn de neşters al binecuvântării Tatălui şi de acolo vine compasiunea sa. Acea frază care se repetă aşa de mult în Evanghelie, „i s-a făcut milă”, şi acea milă îl face să-l ajute şi să-i schimbe inima. Mai mult, a ajuns să se identifice pe sine însuşi cu fiecare persoană nevoiaşă (cf. Mt 25,31-46). În textul „protocolului” final după care noi toţi vom fi judecaţi, Mt 25, Isus spune: „Am fost flămând, am fost gol, am fost în închisoare, am fost în spital, am fost acolo…”.

Lui Dumnezeu care binecuvântează şi noi să răspundem binecuvântând – Dumnezeu ne-a învăţat să binecuvântăm şi noi trebuie să binecuvântăm -: este rugăciunea de laudă, de adoraţie, de mulţumireCatehismul scrie: „Rugăciunea de binecuvântare este răspunsul omului la darurile lui Dumnezeu: deoarece Dumnezeu binecuvântează, inima omului poate să răspundă binecuvântându-l pe Cel care este izvorul oricărei binecuvântări” (nr. 2626). Rugăciunea este bucurie şi recunoştinţă. Dumnezeu nu a aşteptat ca să ne convertim pentru a începe să ne iubească, ci a făcut asta cum mult înainte, când încă eram în păcat.

Nu putem numai să-l binecuvântăm pe acest Dumnezeu care ne binecuvântează, trebuie să binecuvântăm totul în el, pe toţi oamenii, să-l binecuvântăm pe Dumnezeu şi să-i binecuvântăm pe fraţi, să binecuvântăm lumea: aceasta este rădăcina blândeţii creştine, capacitatea de a ne simţi binecuvântaţi şi capacitatea de a binecuvânta. Dacă noi toţi am face astfel, cu siguranţă n-ar exista războaiele. Această lume are nevoie de binecuvântare şi noi putem să dăm binecuvântarea şi să primim binecuvântarea. Tatăl ne iubeşte. Şi nouă ne rămâne numai bucuria de a-l binecuvânta şi bucuria de a-i mulţumi, şi de a învăţa de la el să nu blestemăm, ci să binecuvântăm. Şi aici numai un cuvânt pentru oamenii care sunt obişnuiţi să blesteme, oamenii care mereu au în gură, şi în inimă, un cuvânt urât, un blestem. Fiecare dintre noi se poate gândi: eu am acest obicei de a blestema aşa? Şi să cerem Domnului harul de a schimba acest obicei pentru că noi avem o inimă binecuvântată şi dintr-o inima binecuvântată nu poate ieşi blestemul. Fie ca Domnul să ne înveţe să nu blestemăm niciodată, ci să binecuvântăm.

APEL

Doresc să asigur rugăciunea mea pentru Nigeria, din păcate încă însângerată de un măcel terorist. Sâmbăta trecută, în nord-estul ţării, au fost ucişi în mod brutal peste o sută de agricultori. Dumnezeu să-i primească în pacea sa şi să-i întărească pe cei din familiile lor; şi să convertească inimile celor care comit asemenea orori, care ofensează grav numele său.

Astăzi este a patruzecea aniversare a morţii a patru misionare din America de Nord, ucise în El Salvador: surorile de la Maryknoll Ita Ford şi Maura Clarke, sora ursulină Dorothy Kazel şi voluntara Jean Donovan. La 2 decembrie 1980 au fost răpite, violate şi asasinate de un grup de paramilitari. Prestau slujirea lor în El Salvador în contextul războiului civil. Cu angajare evanghelică şi riscând meri pericole duceau mâncare şi medicamente celor evacuaţi şi ajutau familiile mai sărace. Aceste femei au trăit credinţa lor cu mare generozitate. Sunt un exemplu pentru toţi de a deveni discipoli misionari fideli.

Papa Francisc:
Audienţa generală de miercuri, 2 decembrie 2020
Cateheze despre rugăciune: 17. Binecuvântarea

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
Preluat de pe ercis.ro

A DOUA ZI: cele trei copilării furate și cele trei zile în care putem reda copiilor copilăria

Astăzi este despre copiii care adorm neîmbrățișați 
și care nu cunosc fericirea din rostirea: 
„Bună dimineața, mămico”
și nici siguranța celor care strigă „Tata”…

Dacă vrei, poți (re)da și tu copilăria unui astfel de copil! 
Noi avem PUȚIN, însă ei nu au NIMIC.
Mai mult: ei nu au pe NIMENI!

Astăzi este despre cei care nu au rostit niciodată suavul „Mama”, despre cei care nu au putut să se țină de mâna celui pe care îl numim „Tăticule”. Astăzi este despre orfanii de lângă noi, care trăiesc abandonați sau, unii un pic mai norocoși, trăiesc în familii adoptive sau în case de copii. Ceilalți? Boschetari, cerșetori, victime ale traficului de persoane și de organe. Abuzați sau uitați, triști înainte de a cunoaște fericirea, ei caută un loc în inima noastră, în lumea noastră…

În prima zi, adică ieri (14 noiembrie 2020), am vorbit AICI despre prima copilărie furatădrama celor care devin părinți fără să fi zămislit, cei care sunt părinți fără să fi fost mai întâi copii (fericiți)… Ieri a fost o zi dedicată copiilor care își cresc frații mai mici. Rămași singuri, orfani sau abandonați de părinți, frații mai mari au devenit fără niciun preaviz „părinți”. Uneori chiar înainte de a-și trăi copilăria. Unii și-au îndeplinit acest rol cu o demnitate și responsabilitate vrednice atât de calendarul sfinților martiri, cât și de cartea recordurilor. Alții n-au mai reușit și au fugit la rândul lor lăsându-și frații orfani pentru a doua oară! Chiar acum sunt copii/adolescenți/tineri care stau în taina nopții și cugetă să fugă de această responsabilitate tocmai pentru că nu reușesc să procure cele necesare pentru frații lor mai mici.  Am văzut copii/adolescenți care plâng cu lacrimi de părinți, care oftează ca adulții…  Ce drame: părinți fără să fi zămislit, părinți fără să fi fost mai întâi copii (fericiți)… Și vine iarna, cu frigul și vitregia ei… 

Unii au nevoie de lemne pentru a nu muri de frig, alții de o pâine pentru a nu muri de foame, alții de medicamente pentru a nu muri de boli necruțătoare, dar toți au nevoie de o îmbrățișare pentru a nu muri din lipsa iubirii… 

De aceea, astăzi, a doua zi, este despre o altă copilărie furată, despre acei copii pentru care cuvintele „mamă”, „tată”, „familie”, „îmbrățișare”, „iubire” nu au corespondent în realitate. Sunt cuvinte din cărți, din filme, din viața altora, din viața mea, din viața ta, dar nu din inima lor, nu din viața lor. Astăzi este despre copiii care adorm neîmbrățișați și care nu cunosc fericirea din rostirea: „Bună dimineața, mămico” și nici siguranța celor care strigă „Tata”…

A treia zi și a treia copilărie furată: 16 noiembrie 2020

Astăzi (15 noiembrie 2020) este Ziua Mondială a Săracilor. O zi dedicată în totalitate lor, celor de la periferia vieții (noastre). Însă ce înseamnă această zi pentru noi? Doar o „pomenire”, doar o vorbire despre cei săraci? Doar o amintire că printre noi trăiesc milioane și milioane de săraci? Iar printre aceștia se găsesc și copii, mulți copii nevinovați, nefericiți, neajutorați… Copiii nimănui. 

Da, copiii nimănui, acei îngeri care au mereu un nod în gât și lacrimi în ochi când sunt întrebați: „De-al cui ești tu”? Ei sunt cei care nu pot răspunde copilăros, zâmbind și fâstâcindu-se: „De-a lu mama și de-a lu tata”. Ei doar plâng, dau din umeri, rămân triști, tăcuți…Aceștia sunt cei care de multe ori s-au culcat flămânzi, goi și mai ales neîmbrățișați! Tragedia lor este dublă: nu doar că sunt singuri pe lume, ci mulți simt că nu sunt iubiți, că nu sunt doriți, că sunt o povară … 

Ziua Mondială a Săracilor să nu fie o zi teoretică! În țara noastră sunt multe case de copiii, sunt mulți orfani, cerșetori, boschetari, copii flămânzi… Să facem ceva pentru cei de lângă noi. Vizitează o casă de copii. Oferă o prăjitură unui copil care nu a intrat niciodată într-o cofetărie… Fă voluntariat într-o casă de copii. Ia un copil pentru o zi, o săptămână, o lună, o viață la tine în casă, să simtă, să adulmece pentru câteva clipe parfum de „familie”, aroma iubirii, aroma fericirii și a siguranței. Oare noi vrem altceva de la viață? Nu tot ceea ce căutăm se rezumă la a iubi și a fi iubiți, în toate formele acestei mari virtuți?! Atât vor și ei: să simtă un pic de iubire! Atât! Și toți putem oferi iubire. Nimeni nu e prea sărac pentru a oferi iubire. Nimeni! Chiar dacă avem puțin, ei nu au deloc, ei nu au nimic. NIMIC! Nu au pe nimeni în afară de noi…

Dacă vrei să ajuți, folosește una din opțiunile de mai jos, specificând: copii fără copilărie!

Redă copilăria unui copil orfan, unui copil fără copilărie!

Redă copilăria unui copil fără copilărie! Susține proiectele Paxlaur prin: PayPal: paxlaur@yahoo.com; RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Mulțumesc din suflet!

€10.00PS. Știu că multe familii suferă pentru că nu pot avea copii. Este o dramă a multor familii. Unele, mai ales cele care dispun de mijloace financiare consistente, încearcă tot felul de tratamente, terapii, soluții… Ce bine ar fi ca printre soluțiile căutate să fie și adopția… Atâția copii, atâtea suflete triste, abandonate, trăiesc așteptând să umple tot atâtea case, inimi și familii goale… Ce bine ar fi ca dorința unei familii de a avea copii să se intersecteze cu dorința unui copil orfan de a avea o familie… Să ne rugăm cu speranță pentru această minune, să ajutăm să se întâmple această minune! 

Sursă fotografie: http://www.minimaetmoralia.it

AICI poți citi: 
1. Prima copilărie furată 

2. A doua copilărie furată

3. A treia copilărie furată

4. Mesajul Sfântului Părinte pentru a IV-a Zi Mondială a Săracilor (duminică, 15 noiembrie 2020)

Donează pentru copiii orfani

Redă copilăria unui copil fără copilărie! Susține proiectele Paxlaur prin: PayPal: paxlaur@yahoo.com; RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Mulțumesc din suflet!

€10.00

Mulțumesc din inimă
celor care au răspuns deja la această „chemare”
și mi-au oferit încă din prima zi sprijinul lor
cu multă generozitate!

Toți copiii merită o copilărie fericită…
măcar pentru o clipă, măcar pentru un zâmbet!

Vă mulțumesc!

Take my hand…

So take my hand, you are my brother.
So take my hand, you are my sister.
So take my hand, we need each other,
don’t try to walk the road alone!
Through the dark, we’ll walk together.
through the rain, forget the weather.
through the storm, we’ll sing a song,
why try to walk the road alone?
I take your hand, I need my brother.
I take your hand, I need my sister,
I take your hand, we need each other,
don’t leave to walk the road alone,
don’t leave to walk the road alone.
Chorus
Through the dark, we’ll walk together …
I take your hand, I need my brother …
%d blogeri au apreciat: