Nu vă voi lăsa orfani… Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă!

providenta tata copil orfanDacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele 16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, 17 Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. 19 Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi, însă, mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi. 20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine şi eu în voi. 21 Cine are poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte, iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”.

22 Iúda, nu Iscarióteanul, i-a zis: „Doamne, cum se face că ai să ni te revelezi nouă, şi nu lumii?”. 23 Isus a răspuns şi i-a zis: „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el. 24 Cine nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis.

25 V-am spus acestea cât timp mai rămân cu voi. 26 Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu.

27 Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă! 28 Aţi auzit că v-am spus: «Mă duc şi voi veni la voi». Dacă m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl pentru că Tatăl este mai mare decât mine. 29 V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla, ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi. 30 Nu voi mai vorbi mult cu voi, pentru că vine conducătorul lumii, dar nu are nicio putere asupra mea. 31 Însă lumea trebuie să ştie că îl iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum mi-a poruncit Tatăl.

Ridicaţi-vă! Să plecăm de aici!

din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,15-31

De ce vă îngrijorați?

ingerul providentei divine si familiaÎncrederea în providenţă 

25 De aceea vă spun:
nu vă îngrijoraţi pentru viaţa voastră:
ce veţi mânca [sau ce veţi bea],
nici pentru trupul vostru: cu ce vă veţi îmbrăca!
Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, iar trupul [mai mult] decât îmbrăcămintea?
26 Priviţi păsările cerului:
nu seamănă, nu seceră, nici nu adună în hambar,
iar Tatăl vostru ceresc le hrăneşte.
Oare nu sunteţi voi mult mai [de preţ] decât ele?
27 Cine dintre voi, oricât s-ar strădui,
poate să adauge câtuşi de puţin la durata vieţii sale?
28 Iar pentru îmbrăcăminte de ce vă străduiţi?
Observaţi cum cresc crinii câmpului: nu trudesc şi nu ţes.
29 Totuşi vă spun că nici Solomón, în toată gloria lui,
nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
30 Aşadar, dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba câmpului,
care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor,
cu cât mai mult pe voi, [oameni] cu puţină credinţă?
31 Deci nu vă îngrijoraţi, spunând:
«Ce vom mânca? Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?»!
32 Căci pe toate acestea le caută neamurile [păgâne];
dar Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea.
33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui
şi toate acestea vi se vor adăuga!
34 Deci nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine,
căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăşi!
Ajunge zilei răutatea ei.

Cuvântul Domnului

(Mt 6, 25-34; cf. Lc 12,22-31)

 

Lui Dumnezeu nu-i este frică! El este mereu noutate!

Chemarea lui Dumnezeu vesnic nou„Dumnezeu este mereu noutate, care ne determină încontinuu să plecăm din nou și să schimbăm locul pentru a merge dincolo de cunoscut, spre periferii și frontiere. Ne conduce acolo unde se află umanitatea cea mai rănită și unde ființele umane, dedesubtul aparenței superficialității și conformismului, continuă să caute răspunsul la întrebarea cu privire la sensul vieții. Lui Dumnezeu nu-i este frică! Nu-i este frică! Merge mereu dincolo de schemele noastre și nu se teme de periferii. El însuși s-a făcut periferie (cf. Fil 2,6-8; In 1,14). Pentru aceasta, dacă vom îndrăzni să mergem în periferii, acolo îl vom găsi: El va fi deja acolo. Isus ne precedă în inima acelui frate, în trupul său rănit, în viața sa oprimată, în sufletul său întunecat. El este deja acolo” (Papa Francisc, Exortaţia apostolică Gaudete et exsultate, 135).

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: