Arhivă etichetă pentru ‘vestea cea buna’

Așa vorbesc cei care vin în numele Domnului

Trimișii Domnului spun:
„Nu te teme!”,
„Rugăciunea ți-a fost ascultată!”,
„Vei avea bucurie!”,
„Îţi dau această veste bună!”…
Dacă mesajul trimișilor
este lipsit de speranță, de iubire,
atunci nu vin în numele Domnului.

(cf. Lc 1,5-25)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,5-25
Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot al cărui nume era Zaharia, din grupul preoţesc al lui Abía. Soţia lui era dintre fiicele lui Aaron, al cărei nume era Elisabeta. 6 Amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără greşeală în toate poruncile şi prescrierile Domnului. 7 Însă nu aveau niciun copil, pentru că Elisabeta era sterilă şi amândoi erau înaintaţi în vârstă. 8 Pe când slujea ca preot înaintea lui Dumnezeu, când era rândul grupului său, 9 după rânduiala slujirii preoţeşti, a fost ales să intre în templul Domnului pentru a aduce jertfa de tămâie. 10 Şi toată mulţimea poporului era afară, rugându-se în timp ce se aducea jertfa de tămâie. 11 Atunci i-a apărut un înger al Domnului stând în partea dreaptă a altarului tămâierii. 12 Văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi l-a cuprins teama. 13 Dar îngerul i-a spus: „Nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată şi soţia ta, Elisabeta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele «Ioan»! 14 Vei avea bucurie şi veselie şi mulţi se vor bucura de naşterea lui, 15 căci va fi mare înaintea Domnului; şi nu va bea nici vin şi nici altă băutură tare şi va fi umplut de Duhul Sfânt chiar din sânul mamei sale 16 şi pe mulţi dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. 17 El va merge înaintea lui cu duhul şi puterea lui Ilie pentru a întoarce inimile părinţilor către copii şi pe cei rebeli la înţelepciunea drepţilor, pentru a-i pregăti Domnului un popor desăvârşit”. 18 Dar Zaharia i-a spus îngerului: „Prin ce voi cunoaşte aceasta? Eu sunt bătrân, iar soţia mea este înaintată în vârstă”. 19 Răspunzând, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu, şi am fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi dau această veste bună. 20 Iată, vei fi mut şi nu vei putea vorbi până în ziua în care se vor împlini acestea, pentru că nu ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor!” 21 Poporul îl aştepta pe Zaharia şi se mira, în timp ce acesta întârzia în templu. 22 Când a ieşit şi nu putea să vorbească, au înţeles că avusese o viziune în templu, iar el le făcea semne. Şi a rămas mut. 23 După ce s-au împlinit zilele slujirii lui, s-a întors acasă. 24 După aceste zile, Elisabeta, soţia lui, a zămislit şi, timp de cinci luni, se ascundea, spunându-şi: 25 „Aşa mi-a făcut Domnul în zilele în care şi-a îndreptat privirea spre mine, ca să îndepărteze ruşinea mea dinaintea oamenilor”.

Cuvântul Domnului

33. Convertirea 

Vestea cea bună adusă de Isus Cristos
continuă să fie predicată
și să aducă rod bogat.
Despre aceasta dă mărturie fiecare convertire.
Omul convertit este semnul milostivirii Tatălui,
prezenței Fiului,
lucrării Duhului Sfânt.

(cf. Lc 19,1-10)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,1-10
În acel timp, Isus a intrat şi a traversat Ierihonul. Şi, iată, un bărbat numit Zaheu, care era şeful vameşilor şi era bogat, 3 căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulţimii, întrucât era mic de statură! 4 Atunci a alergat înainte şi s-a suit într-un sicomor, ca să-l vadă, căci Isus avea să treacă pe acolo. 5 Când a ajuns în acel loc, Isus, ridicându-şi ochii, i-a spus: „Zaheu, coboară în grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!” 6 El a coborât în grabă şi l-a primit cu bucurie. 7Toţi cei care au văzut murmurau spunând: „A intrat să fie găzduit la un om păcătos”. 8 Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: „Iată, Doamne, jumătate din ceea ce am o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva, îi dau înapoi împătrit!” 9 Atunci Isus i-a spus: „Astăzi s-a făcut mântuire pentru această casă, întrucât şi el este fiul lui Abraham. 10 Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.

Cuvântul Domnului

O experiență frumoasă, dar foarte puternică!

Citirea Bibliei are diferite motivații, un doar spirituale. Nu toți o citesc în spirit de credință și, mai ales, nu toți o interpretează conform cu tradiția și învățătura Bisericii. Pentru unii e doar o operă literară, pentru alții e „un fel” de manual de istorie, pentru alții sursă de inspirație prin profunzimea ei poetică și proverbială.

Însă pentru noi cei care credem în Isus Cristos, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Este mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Această carte sfântă – sau culegere de cărți -cuprinde vestea cea bună, cea mai bună veste: împlinirea tuturor profețiilor în Isus din Nazaret, Dumnezeu adevărat și om adevărat, care ne-a adus mântuirea prin patima, moartea și învierea sa. 

O experiență frumoasă, rodnică, dar și foarte puternică pentru toți cei pasionați de acest cuvânt sacru este să citim Biblia – mai ales Evangheliile! – și acolo unde întâlnim un nume propriu să punem numele nostru. Făcând acest lucru ne trezim față în față cu Dumnezeu, cu Isus Cristos, și auzim cuvintele pe care el ni le adresează direct. Vom simți cum Dumnezeu ne spune pe nume întocmai ca femeii din Samaria sau ca Mariei Magdalena, sau ca lui Petru. Sau poate ca lui Iuda. Sau ca fariseilor. Sau ca bolnavilor vindecați sau morților înviați. Sau ca Mariei. Sau ca ucenicilor și apostolilor… 

Acest exercițiu spiritual este o experiență extraordinară, cutremurătoare. Poate învia „morții”, în special mai ales pe cei care zac în suferințe sufletești. 

Putem începe această experiență chiar cu evanghelia din această zi. Unde ne găsim? Astăzi răsună pentru noi: „”Vai ţie, …., vai ţie, …! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi Sidon minunile făcute în voi, de mult s-ar fi convertit îmbrăcându-se în sac şi punându-şi cenuşă pe cap. 14De aceea, la judecată va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi” (Lc 10,13-14).

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,13-16
În acel timp, Isus a spus: „Vai ţie, Corazin, vai ţie, Betsaida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi Sidon minunile făcute în voi, de mult s-ar fi convertit îmbrăcându-se în sac şi punându-şi cenuşă pe cap. 14De aceea, la judecată va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. 15 Şi tu, Cafarnaum, oare vei fi înălţat până la
cer? Până în iad te vei prăbuşi. 16 Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cine vă dispreţuieşte pe voi, pe mine mă dispreţuieşte, iar cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului