Arhivă etichetă pentru ‘vocatie’

Alegerile lui Dumnezeu: oameni simpli, dar iubiți, aleși, instruiți, trimiși în lume de Domnul

Alegerile Domnului sunt misterioase,
secretele și instrucția sa sunt surprinzătoare.
El ne invită să stăm împreună,
uniți,
dispuși să învățăm unii de la alți,
să ne ajutăm reciproc,
să nu disprețuim pe nimeni.

(cf. Mt 11,25-30)

În caz că vrem să schimbăm lumea, să avem grijă de unde începem și ce modele urmăm (Video)

Doar când înțelegem
puterea transformatoare a iertării,
începem să ne iubim dușmanii,
să ne rugăm pentru cei care ne persecută,
să ne comportăm ca Isus.
Cum a făcut episcopul Myriel cu Jean Valjean.

(cf. Mt 5,43-48; Mizerabilii, de Victor Hugo)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48
În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: „Aţi auzit că s-a spus: «Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!» 44 Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, 45 ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi! 46 Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii? 48 Aşadar, fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”

Cuvântul Domnului