Arhiva pentru decembrie 2011

Scurt, dar cuprinzător

Mântuirea oferită de Cristos nu este simplă izbăvire de fărădelegile săvârşite de demon şi de libertatea umană. Ea este cum spune sfântul Paul: „cu mult mai mult” (Rom 5,17): este darul unei vieţi noi, participare la viaţa divină, comuniune cu Dumnezeu şi cu veşnicia, depăşirea – săvârşită prin har, adică prin dar mântuitor – a limitelor făpturii.

(cf. Gianfranco Ravasi, Întrebări privitoare la credinţă.
150 de răspunsuri la întrebările celor care cred şi ale celor care nu cred,
Humanitas, Bucureşti 2011, 142).