Arhiva pentru decembrie 2011

Simpozion la 60 de ani de la martiriul episcopului Anton Durcovici

În memoria episcopului Anton Durcovici, de la a cărui moarte se împlinesc 60 de ani, la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, a avut loc sâmbătă, 10 decembrie 2011, o sfântă Liturghie în cinstea acestui mare martir şi un scurt program cultural. La acest eveniment au luat parte PS Petru Gherghel, PS Anton Coşa, pr. rector Benone Lucaci, preoţii şi studenţii Institutului Teologic, precum şi numeroşi invitaţi.

Ziua de 10 decembrie, în Dieceza de Iaşi, este dedicată memorialului martiriului PS Anton Durcovici. În această zi, la Institutul Teologic „Sfântul Iosif” a fost celebrată o Liturghie în cinstea acestui mare martir. Liturghia a fost prezidată de PS Petru Gherghel, alături de care au concelebrat PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, preoţii din cadrul institutului, precum şi alţi preoţi invitaţi. Cuvântul de învăţătură a fost ţinut de PS Anton Coşa, care a evidenţiat imaginea bunului păstor, în persoana lui Isus Cristos, exemplu pe care l-a urmat şi episcopul martir Anton Durcovici, care şi-a dat viaţa pentru „turma sa”, murind pentru credinţa sa şi pentru adevăr.

După acest moment a urmat o Academia PS Anton Durcovici în aula magna a institutului. Programul a fost deschis de pr. Eduard Soare, vicerector al seminarului, care a fost şi moderatorul academiei, după care a urmat o conferinţă susţinută de pr. prof. Ştefan Lupu. Părintele profesor a schiţat identitatea PS Anton Durcovici, axându-se pe activitatea acestuia la Bucureşti, în trei teme:Episcopul Anton Durcovici – o viaţă dedicată Seminarului „Sfântul Duh” din BucureştiEpiscopul Anton Durcovici – o viaţă închinată Maicii Domnului şi Moştenirea spirituală a episcopului Anton Durcovici.

În urma acestei conferinţe a avut loc o scenetă realizată de tinerii seminarişti, având ca şi compozitor pe pr. prof. Cristinel Farcaş, care a scris această scenetă pe timpul când era student la Seminar (2001). Scena a cuprins trei acte: Copilăria lui Anton DurcoviciIntrarea în seminar a lui Anton Durcovici şi Martiriul episcopului Anton Durcovici. La finalul scenetei, tinerii actori au interpretat un cântec în cinstea episcopului martir, intitulat Antonius Episcopus.

Partea a treia a momentului cultural a fost dedicată conferinţei susţinute de prof. Iosif Tamaş, intitulată Mihai Robu – Părintele episcop şi Seminarul Diecezan. Prin acest discurs, domnul profesor a prezentat auditorului imaginea primului episcop originar din Moldova: Mihai Robu. Cuvintele cheie în descrierea prezentată au fost: unitateidentitatefidelitatelatinitate şi umanitate. În cadrul conferinţei, Iosif Tamaş a prezentat şi cartea dedicată acestui episcop, intitulată: Dinamica păstoririi II, volum la care domnul profesor a avut o contribuţie semnificativă.

Ultima parte a academiei a cuprins un recital de poezii compuse de seminarişti în cinstea martiriului PS Anton Durcovici. Printre aceştia s-au remarcat trei studenţi, al căror talent a fost premiat: Felician Iancu cu poezia A fost învins în lupta sa oare?, Alexandru Roca – Agonia unui martir şi Aurelian Herciu – Martiriul episcopului Anton.

A luat apoi cuvântul PS Anton Coşa care a vorbit despre preocuparea Bisericii de a evoca imaginea înaintaţilor noştri care au suferit pentru credinţa lor, şi despre respectul pe care îl au creştinii pentru aceşti martiri, amintindu-i în rugăciunile lor.

În încheiere a luat cuvântul PS Petru Gherghel care a sintetizat mesajul său în trei cuvinte:mulţumirefelicitări şi curaj. Mulţumirea pentru cei care, în trecut, au lucrat la formarea episcopului Anton Durcovici, felicitări adresate pentru cei care prezintă figura emblematică a episcopului nostru martir ce s-a jertfit pentru noi şi pentru viaţa noastră de credinţă şi curaj de a trăi cu vrednicie, fiecare în parte, vocaţia primită şi a da mărturie pe drumul nostru de credinţa noastră.

Sergiu Gabor
preluat de pe http://www.ercis.ro 

Scurt, dar cuprinzător

S-a jertfit pentru noi

Odată cu întruparea, prin Isus Cristos Fiul, om adevărat, Dumnezeu a cunoscut răul, durerea şi moartea, străbătându-le, asumându-le, trăindu-le, făcându-le ale sale. Această asumare nu a fost indiferentă, a lăsat o urmă divină în rău: de atunci există un sâmbure de lumină, de viaţă, de bucurie, de veşnicie, de mântuire în sânul limitei şi al răului. Acest sâmbure nu încolţeşte imediat, chiar dacă lasă anumite semne, ci acţionează sub coaja tare a istoriei noastre pentru a o conduce, fără a o risipi, la noua realitate anunţată de Noul Testament.

Aşa cum a remarcat pe drept cuvânt teologul Hans Küng: „Iubirea lui Dumnezeu nu mă apără de orice suferinţă, ci mă apără în orice suferinţă, în aşteptarea biruinţei finale a iubirii”. Iar poetul francez Paul Claudel scria: „Dumnezeu nu s-a întrupat în Cristos ca să explice suferinţa, ci ca s-o umple de prezenţa sa

(cf. Gianfranco Ravasi, Întrebări privitoare la credinţă.
150 de răspunsuri la întrebările celor care cred şi ale celor care nu cred,
Humanitas, Bucureşti 2011, 134).