Arhiva pentru mai 2014

Ave Maria, mama cereasca! (Fotografii)

Cu adevărat vrednic şi drept, de cuviinţă şi mântuitor lucru este, Doamne,
să-ţi aducem mulţumiri pentru minunile
săvârşite de tine în viaţa tuturor sfinţilor,
dar în chip cu totul deosebit se cuvine
să preamărim îndurarea ta împreună cu sfânta Fecioară Maria,
înălţându-ţi din inimi cântarea ei de mulţumire.
Prin ea, ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul
şi ai arătat puterea braţului tău întregii omeniri,
atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită,
ca, prin ea, să-l dăruieşti neamului omenesc
drept Mântuitor pe Fiul tău, pe Domnul nostru Isus Cristos.
Prin el, te laudă corurile de îngeri,
care se bucură de-a pururi înaintea feţei tale.
Primeşte-ne, te rugăm, şi pe noi, pentru ca, împreună cu ei,
să te lăudăm, zicând cu bucurie:

Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Dumnezeul oştirilor cereşti.
Pline sunt cerurile şi pământul de mărirea ta.
Osana în înaltul cerului!
Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului.
Osana în înaltul cerului!

20140531-154358-56638694.jpg

20140531-154357-56637833.jpg

20140531-154359-56639524.jpg

20140531-154359-56639091.jpg

20140531-154400-56640646.jpg

20140531-154400-56640155.jpg

20140531-154359-56639965.jpg

20140531-154721-56841205.jpg

De la filantropie la evanghelizare!!!

Luna mai, luna sfintei fecioare MariaAstăzi se încheie luna mai, luna Sfintei Fecioare Maria. Poate că l-a începutul lunii ne-am făcut multe planuri, mai ales spirituale, pentru a fi mai aproape de Preacurata. Acum este momentul bilanțului. Chiar dacă noi nu am reușit și nu vom reuși niciodată să fim foarte aproape de inima ei, ea mereu este și va fi aproape de noi, așa cum a făcut și în viața verișoarei sale Elisabeta. Pentru aceasta avem motive de bucurie și putem să ne rugăm spunând: „Îți mulțumim, o, bună Mamă, pentru toate harurile și bucuriile pe care le-am primit de la tine în această lună”.

Este un privilegiu că această lună se încheie cu o sărbătoare care ne amintește de dragostea Născătoarei de Dumnezeu față de oameni: vizita Sfintei Fecioare Maria la vara sa Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul. Iar rugăciunea care conclude sfânta Liturghie, rugăciunea de după sfânta Împărtășanie, ne poartă de la dragostea Mariei la dragostea lui Isus prezent în sfânta Taină: „Să te preamărească Biserica ta, Dumnezeule, căci le-ai făcut lucruri mari credincioșilor tăi; și, după cum sfântul Ioan a tresăltat de bucurie simțind prezența ascunsă a lui Isus, tot astfel, și poporul tău să aibă fericirea de a simți că el este pururi viu în sfânta Împărtășanie”. Din această rugăciune și din modul sfintei Fecioare de a acționa, trebuie să înțelegem una dintre obligațiile care ne revine nouă, creștinilor: nu suntem chemați doar să mergem și să-i ajutăm pe ceilalți în nevoile lor (nu suntem chemați doar să facem filantropie), ci suntem chemați ca, împreună cu ajutorul nostru, să-l purtăm celorlalți și pe Cristos (să facem și evanghelizare), să dăm celorlalți motive să strige împreună cu sfânta Fecioară Maria: „Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu” (Lc 1,46).

Legat de cuvintele de preamărire sfântul Beda Venerabilul ne învață: „Cu aceste cuvinte, Maria face cunoscute mai întâi darurile pe care Dumnezeu i le-a acordat ei într-un mod special, apoi amintește binefacerile universale pe care Dumnezeu nu încetează să le reverse în veci asupra neamului omenesc… Aceste cuvinte stau bine pe buzele tuturor sfinților, dar se cuvenea într-un mod cu totul special să fie pronunțate de fericita Maică a lui Dumnezeu, care, printr-un privilegiu unic, ardea de o iubire cu totul spirituală față de acela pe care a avut bucuria să-l zămislească în trupul său”.

Reține

Cristos trebuie primit, purtat și oferit fraților noștri!

Sâmbăta, 31 mai 2014 

Sâmbata din saptamâna a 6-a a Pastelui
VIZITA SF. FC. MARIA; Sf. Petronela, fc. m.
Sof 3,14-18 (Rom 12,9-16); Ps Ct 2,8.10-11. 12-13.14; Lc 1,39-56

LECTURA I
Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău.
Citire din cartea profetului Sofonia 3,14-18
14 Bucură-te, fiica Sionului, tresaltă de veselie, Israele! Veseleşte-te şi bucură-te din toată inima, fiica Ierusalimului! 15 Căci Domnul a şters sentinţa rostită împotriva ta şi a îndepărtat pe duşmanii tăi. Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire. 16 În ziua aceea se va zice Ierusalimului: „Nu te teme, Sioane, nu-ţi pierde curajul. 17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un eliberator puternic. El îşi va găsi în tine bucuria şi veselia, cu dragoste reînnoită; va tresări şi va cânta de bucurie pentru tine, ca în zilele de sărbătoare”. 18 Voi strânge laolaltă pe cei ce sunt întristaţi şi fără sărbători şi vor fi iarăşi dintre ai tăi, deşi ocara apasă asupra lor.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I
Ajutaţi pe credincioşii care duc lipsă; casa să vă fie întotdeauna deschisă pentru oaspeţi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 12,9-16
Fraţilor, 9 dragostea voastră să nu fie făţarnică. Fugiţi de rău; ataşaţi-vă de ceea ce este bun. 10 Să fiţi uniţi unii cu alţii printr-o dragoste frăţească; întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. 11 Nu lăsaţi să scadă râvna voastră, dar să se aprindă în voi Duhul; slujiţi Domnului. 12 Fiţi plini de bucurie în zilele fericite, răbdători în clipele încercării, statornici în rugăciune. 13 Ajutaţi-i pe credincioşii săraci; fiţi primitori. 14 Binecuvântaţi pe cei care vă prigonesc, doriţi-le binele şi nu răul. 15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură, plângeţi cu cei care plâng. 16 Fiţi cu toţii uniţi într-un cuget; nu căutaţi să vă ridicaţi deasupra altora, ci rămâneţi smeriţi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ct 2,8.10-11.12-13.14
R
.: Cântaţi cu bucurie şi veselie căci mare şi sfânt este Domnul!

8
 Auzi glasul celui drag!
Iată-l, vine, săltând peste coline,
trecând din munte în munte. R.

10 El începe să-mi vorbească:
scoală, draga mea, şi vino!
11 Căci iată iarna a trecut şi ploaia a încetat. R.

12 S-au arătat flori pe câmp şi a sosit vremea cântării;
în câmpie se aude glas de turturea.
13 Smochinii îşi dezvelesc mugurii
şi florile viei parfumează văzduhul.
Scoală, draga mea, şi vino! R.

14 Porumbiţa mea,
tu care te ascunzi în crăpături de stâncă şi-n loc prăpăstios,
arată-ţi faţa!
Lasă-mă să-ţi aud glasul!
Căci glasul tău e dulce şi faţa ta plăcută. R.

ALELUIA Lc 1,45
(Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,
tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
De unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-56
În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. 43 Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, 49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, al cărui nume este sfânt. 50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam peste cei ce se tem de dânsul. 51 El arată puterea braţului său; risipeşte pe cei mândri în inima lor.52 Dă jos de pe tronuri pe cei puternici şi înalţă pe cei smeriţi. 53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale. 54 A sprijinit pe slujitorul său Israel, amintindu-şi de îndurarea sa, 55 după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. 56 Şi a rămas Maria trei luni împreună cu Elisabeta; apoi s-a întors acasă.

Cuvântul Domnului