Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for Mai 2014

Imn in cinstea Preacuratei

Posted by Paxlaur pe 31/05/2014

Ajutorul crestinilor, roagă-te pentru noi!

20140531-191827-69507216.jpg

Anunțuri

Posted in Sfânta Fecioară Maria | Etichetat: | 2 Comments »

Ave Maria, mama cereasca! (Fotografii)

Posted by Paxlaur pe 31/05/2014

Cu adevărat vrednic şi drept, de cuviinţă şi mântuitor lucru este, Doamne,
să-ţi aducem mulţumiri pentru minunile
săvârşite de tine în viaţa tuturor sfinţilor,
dar în chip cu totul deosebit se cuvine
să preamărim îndurarea ta împreună cu sfânta Fecioară Maria,
înălţându-ţi din inimi cântarea ei de mulţumire.
Prin ea, ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul
şi ai arătat puterea braţului tău întregii omeniri,
atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită,
ca, prin ea, să-l dăruieşti neamului omenesc
drept Mântuitor pe Fiul tău, pe Domnul nostru Isus Cristos.
Prin el, te laudă corurile de îngeri,
care se bucură de-a pururi înaintea feţei tale.
Primeşte-ne, te rugăm, şi pe noi, pentru ca, împreună cu ei,
să te lăudăm, zicând cu bucurie:

Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Dumnezeul oştirilor cereşti.
Pline sunt cerurile şi pământul de mărirea ta.
Osana în înaltul cerului!
Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului.
Osana în înaltul cerului!

20140531-154358-56638694.jpg

20140531-154357-56637833.jpg

20140531-154359-56639524.jpg

20140531-154359-56639091.jpg

20140531-154400-56640646.jpg

20140531-154400-56640155.jpg

20140531-154359-56639965.jpg

20140531-154721-56841205.jpg

Posted in Imagini si fotografii, Sfânta Fecioară Maria | Etichetat: , , | Leave a Comment »

De la filantropie la evanghelizare!!!

Posted by Paxlaur pe 31/05/2014

Luna mai, luna sfintei fecioare MariaAstăzi se încheie luna mai, luna Sfintei Fecioare Maria. Poate că l-a începutul lunii ne-am făcut multe planuri, mai ales spirituale, pentru a fi mai aproape de Preacurata. Acum este momentul bilanțului. Chiar dacă noi nu am reușit și nu vom reuși niciodată să fim foarte aproape de inima ei, ea mereu este și va fi aproape de noi, așa cum a făcut și în viața verișoarei sale Elisabeta. Pentru aceasta avem motive de bucurie și putem să ne rugăm spunând: „Îți mulțumim, o, bună Mamă, pentru toate harurile și bucuriile pe care le-am primit de la tine în această lună”.

Este un privilegiu că această lună se încheie cu o sărbătoare care ne amintește de dragostea Născătoarei de Dumnezeu față de oameni: vizita Sfintei Fecioare Maria la vara sa Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul. Iar rugăciunea care conclude sfânta Liturghie, rugăciunea de după sfânta Împărtășanie, ne poartă de la dragostea Mariei la dragostea lui Isus prezent în sfânta Taină: „Să te preamărească Biserica ta, Dumnezeule, căci le-ai făcut lucruri mari credincioșilor tăi; și, după cum sfântul Ioan a tresăltat de bucurie simțind prezența ascunsă a lui Isus, tot astfel, și poporul tău să aibă fericirea de a simți că el este pururi viu în sfânta Împărtășanie”. Din această rugăciune și din modul sfintei Fecioare de a acționa, trebuie să înțelegem una dintre obligațiile care ne revine nouă, creștinilor: nu suntem chemați doar să mergem și să-i ajutăm pe ceilalți în nevoile lor (nu suntem chemați doar să facem filantropie), ci suntem chemați ca, împreună cu ajutorul nostru, să-l purtăm celorlalți și pe Cristos (să facem și evanghelizare), să dăm celorlalți motive să strige împreună cu sfânta Fecioară Maria: „Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu” (Lc 1,46).

Legat de cuvintele de preamărire sfântul Beda Venerabilul ne învață: „Cu aceste cuvinte, Maria face cunoscute mai întâi darurile pe care Dumnezeu i le-a acordat ei într-un mod special, apoi amintește binefacerile universale pe care Dumnezeu nu încetează să le reverse în veci asupra neamului omenesc… Aceste cuvinte stau bine pe buzele tuturor sfinților, dar se cuvenea într-un mod cu totul special să fie pronunțate de fericita Maică a lui Dumnezeu, care, printr-un privilegiu unic, ardea de o iubire cu totul spirituală față de acela pe care a avut bucuria să-l zămislească în trupul său”.

Reține

Cristos trebuie primit, purtat și oferit fraților noștri!

Sâmbăta, 31 mai 2014 

Sâmbata din saptamâna a 6-a a Pastelui
VIZITA SF. FC. MARIA; Sf. Petronela, fc. m.
Sof 3,14-18 (Rom 12,9-16); Ps Ct 2,8.10-11. 12-13.14; Lc 1,39-56

LECTURA I
Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău.
Citire din cartea profetului Sofonia 3,14-18
14 Bucură-te, fiica Sionului, tresaltă de veselie, Israele! Veseleşte-te şi bucură-te din toată inima, fiica Ierusalimului! 15 Căci Domnul a şters sentinţa rostită împotriva ta şi a îndepărtat pe duşmanii tăi. Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire. 16 În ziua aceea se va zice Ierusalimului: „Nu te teme, Sioane, nu-ţi pierde curajul. 17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un eliberator puternic. El îşi va găsi în tine bucuria şi veselia, cu dragoste reînnoită; va tresări şi va cânta de bucurie pentru tine, ca în zilele de sărbătoare”. 18 Voi strânge laolaltă pe cei ce sunt întristaţi şi fără sărbători şi vor fi iarăşi dintre ai tăi, deşi ocara apasă asupra lor.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I
Ajutaţi pe credincioşii care duc lipsă; casa să vă fie întotdeauna deschisă pentru oaspeţi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 12,9-16
Fraţilor, 9 dragostea voastră să nu fie făţarnică. Fugiţi de rău; ataşaţi-vă de ceea ce este bun. 10 Să fiţi uniţi unii cu alţii printr-o dragoste frăţească; întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. 11 Nu lăsaţi să scadă râvna voastră, dar să se aprindă în voi Duhul; slujiţi Domnului. 12 Fiţi plini de bucurie în zilele fericite, răbdători în clipele încercării, statornici în rugăciune. 13 Ajutaţi-i pe credincioşii săraci; fiţi primitori. 14 Binecuvântaţi pe cei care vă prigonesc, doriţi-le binele şi nu răul. 15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură, plângeţi cu cei care plâng. 16 Fiţi cu toţii uniţi într-un cuget; nu căutaţi să vă ridicaţi deasupra altora, ci rămâneţi smeriţi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ct 2,8.10-11.12-13.14
R
.: Cântaţi cu bucurie şi veselie căci mare şi sfânt este Domnul!

8
 Auzi glasul celui drag!
Iată-l, vine, săltând peste coline,
trecând din munte în munte. R.

10 El începe să-mi vorbească:
scoală, draga mea, şi vino!
11 Căci iată iarna a trecut şi ploaia a încetat. R.

12 S-au arătat flori pe câmp şi a sosit vremea cântării;
în câmpie se aude glas de turturea.
13 Smochinii îşi dezvelesc mugurii
şi florile viei parfumează văzduhul.
Scoală, draga mea, şi vino! R.

14 Porumbiţa mea,
tu care te ascunzi în crăpături de stâncă şi-n loc prăpăstios,
arată-ţi faţa!
Lasă-mă să-ţi aud glasul!
Căci glasul tău e dulce şi faţa ta plăcută. R.

ALELUIA Lc 1,45
(Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,
tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
De unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-56
În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. 43 Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, 49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, al cărui nume este sfânt. 50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam peste cei ce se tem de dânsul. 51 El arată puterea braţului său; risipeşte pe cei mândri în inima lor.52 Dă jos de pe tronuri pe cei puternici şi înalţă pe cei smeriţi. 53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale. 54 A sprijinit pe slujitorul său Israel, amintindu-şi de îndurarea sa, 55 după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. 56 Şi a rămas Maria trei luni împreună cu Elisabeta; apoi s-a întors acasă.

Cuvântul Domnului

 

Posted in Luna mai, Predici si meditatii | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Ce fac oamenii cu răspunsurile pe care le primesc?

Posted by Paxlaur pe 30/05/2014

adevaratele intrebariOamenii cei mai obositori sunt cei care mereu „știu” (pun!) multe (și doar) întrebări. Nu de puține ori noi înșine suntem cei care îi asaltăm pe cei din jurul nostru cu tot felul de întrebări, unele care nici măcar nu pot avea un răspuns. Mai nou vedem că există pe internet diferite site-uri care îți permit să intri „în direct” cu Dumnezeu, să-l întrebi și să îți răspundă (http://www.askgod.biz/, http://www.projectaskgod.com/). Sunt fel și fel de întrebări și „Dumnezeu” răspunde. Unii, probabil, iau întrebările și răspunsurile în serios, alții nu. Unii vor să știe numerele câștigătoare la loto săptămâna viitoare, alții „doar” ziua când vor muri.

Mult mai interesant decât să urmărim întrebările este să vedem ce fac oamenii cu răspunsurile: câți după ce îl întreabă pe Dumnezeu pun în practică răspunsul primit? Când Dumnezeu, în diferite feluri, răspunde întrebărilor noastre, ce urmează? Ascultăm de glasul său și ne schimbăm atitudinea, viața?

Isus ne spune astăzi că va veni o zi în care nu vom mai întreba nimic. Dar până atunci noi îl luăm la rost pe Dumnezeu. Zilnic ne prezentăm în fața sa cu o mulțime de probleme și întrebări. Facem aceasta deși știm că doar în rugăciune și în tăcere, doar citind și meditând Sfânta Scriptură, simțim răspunsul său. Însă ce facem cu răspunsul Domnului? Reușim noi să punem în practică ceea ce Domnul ne spune?

Nu este rău să intri în dialog cu Dumnezeu, să-l întrebi, să-i ceri răspunsuri, dar trebuie să te convingi să pui în practică soluția pe care el ți-o oferă. Mai înainte de a-l întreba pe Domnul, poate că ar fi bine să ne analizăm și să ne întrebăm pe noi înșine: ce am să fac cu răspunsul primit? Sunt dispus să urmez ceea ce el îmi va cere?

Să privim în această zi la sfânta Fecioară Maria. Putem spune că și ea „l-a luat” pe Dumnezeu la întrebări când a primit vestea arhanghelului: „Cum va fi aceasta?…” Dar edificatoare este atitudinea ei după ce a primit răspunsul, când s-a încredințat total în mâinile Tatălui: „Iată slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău”. Maica Domnului să ne mijlocească și nouă puterea de a pune în practică răspunsurile pe care Dumnezeu ni le oferă. Doar trăind cuvântul pe care Dumnezeu ni-l transmite se va împlini în viața noastră adevărul proclamat de Domnul: „Bucuria noastră nu o va mai lua nimeni de la noi”.

Reține

Isaia a zis: „Ascultați, casă a lui David! Este puțin lucru că îi obosiți pe oameni, că vreți să îl obosiți și pe Dumnezeul meu?” (Is 7,13).

Vineri, 30 mai 2014 

Vineri din saptamâna a 6-a a Pastelui
Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.
Fap 18,9-18; Ps 46; In 16,20-23a

LECTURA I
În oraşul acesta am un popor numeros.
Citire din Faptele Apostolilor 18,9-18
9 La Corint, într-o noapte, Paul a avut o viziune, în care Domnul i-a spus: „Nu te teme, continuă să vorbeşti şi nu tăcea. 10 Eu sunt cu tine şi nimeni nu va ridica mâna să-ţi facă vreun rău. Căci în oraşul acesta am un popor numeros”. 11 Paul a stat la Corint un an şi şase luni, învăţând în mijlocul lor cuvântul lui Dumnezeu. 12 În timpul lui Galion, proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toţii împotriva lui Paul şi l-au dus la tribunal, 13 acuzându-l că „acesta caută să convingă pe oameni să se închine lui Dumnezeu, într-un mod potrivnic Legii”. 14 În momentul când Paul voia să ia cuvântul, Galion a declarat iudeilor: „Dacă ar fi vorba de un delict sau o încălcare gravă a Legii, o, iudeilor, v-aş asculta aşa cum se cuvine. 15 Însă, deoarece este vorba de o ceartă în privinţa învăţăturii, a numelor şi a Legii voastre, vă priveşte pe voi! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri”. 16 Şi i-a dat afară din tribunal. 17 Atunci toţi grecii au pus mâna pe Sostene, mai marele sinagogii, şi l-au luat la bătaie în faţa tribunalului, fără ca Galion să ia vreo atitudine. 18 Paul, după ce a stat încă multe zile la Corint, şi-a luat rămas bun de la fraţi şi a plecat cu corabia în Siria, împreună cu Priscila şi cu Acvila; la Cancreea şi-a tuns părul, căci făgăduinţa pe care o făcuse tocmai se terminase.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.4-5.6-7 (R.: 8a)
R.: Dumnezeu este împărat peste întreg universul.
sau
Aleluia.
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele,
înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,
el este împărat peste tot pământul. R.

4 El ne supune popoarele
el aşază neamurile sub picioarele noastre.
5 El ne alege ca moştenire o ţară
care este mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

ALELUIA Lc 24,46
(Aleluia) Cristos trebuia să pătimească şi să învie din morţi,
ca să intre în slava sa. (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,20-23a
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 20 „Adevăr, adevăr zic vouă: Voi veţi plânge şi veţi suspina, în timp ce lumea se va bucura. Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va întoarce în bucurie. 21Femeia, când trebuie să nască, se întristează, fiindcă i-a sosit ceasul; dar după ce a născut copilul, nu-şi mai aduce aminte de durere, de bucurie că s-a născut un om în lume. 22 Şi voi, acum, sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră; şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 23a În ziua aceea nu veţi mai întreba nimic”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Ce putea fi mai potrivit pentru postarea cu numărul 1500 a acestui blog?!

Posted by Paxlaur pe 29/05/2014

Nu a fost nimic premeditat, dar nici că se putea mai bine.Abia ce am ascultat acest cântec şi simt nevoia de a-l împărtăşi sperând ca el să pătrundă cât mai multe inimi. Ce alte cuvinte ar fi mai potrivite pentru cele 1500 de postări de pe acest blog, decât aceste cuvinte-rugăciune ale cântării:

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru gândul nesfinţit,
Pentru patimă-n privit,
Pentru vorba fără har,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar.

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru timpul meu trecut
Fără rodul ce l-ai vrut,
Fără dragostea cu jar,
Doamne iartă-mă, Tu, iar!

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru felul meu firesc
Printre oameni când păşesc,
Pentru traiu-mi în zadar,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar!

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru nevegherea mea
De-a rămâne-n voia Ta,
Pentru tot ce-a fost murdar,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar!

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Doar iertarea ce mi-o dai
Îmi păstrează-al păcii rai
Şi mă poartă iar şi iar,
Doamne,-n veşnicu-Ţi hotar!

Posted in E bine de ştiut, Muzica, Rugăciuni | Etichetat: , , | 4 Comments »

 
%d blogeri au apreciat asta: