Arhive pentru ‘33’

Istoria este drumul lui Dumnezeu până în inima noastră

Uneori pare că
Dumnezeu abia își face loc
printr-o istorie aglomerată.
Pare un drum lung, anevoios.
Dar, de fapt,
istoria nu este altceva decât
drumul Domnului până la noi,
până în inima noastră. 

(cf. Mt 1,1-17)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,1-17

Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham: Abraham i-a dat naştere lui Isaac; Isaac i-a dat naştere lui Iacob; Iacob le-a dat naştere lui Iuda şi fraţilor lui; 3 Iuda le-a dat naştere lui Fares şi lui Zara din Tamar; Fares i-a dat naştere lui Esrom; Esrom i-a dat naştere lui Aram; 4 Aram i-a dat naştere lui Aminadab; Aminadab i-a dat naştere lui Naason; Naason i-a dat naştere lui Salmon; 5 Salmon i-a dat naştere lui Booz din Rahab; Booz i-a dat naştere lui Obed din Rut; Obed i-a dat naştere lui Iese; 6 Iese i-a dat naştere lui David, regele. David i-a dat naştere lui Solomon, din femeia lui Urie; 7 Solomon i-a dat naştere lui Roboam; Roboam i-a dat naştere lui Abía; Abía i-a dat naştere lui Asaf; 8 Asaf i-a dat naştere lui Iosafat; Iosafat i-a dat naştere lui Ioram; Ioram i-a dat naştere lui Ozia; 9 Ozia i-a dat naştere lui Ioatam; Ioatam i-a dat naştere lui Ahaz; Ahaz i-a dat naştere lui Ezechia; 10 Ezechia i-a dat naştere lui Manase; Manase i-a dat naştere lui Amos; Amos i-a dat naştere lui Iosia; 11 Iosia le-a dat naştere lui Iehonia şi fraţilor lui, în timpul deportării în Babilon. 12După deportarea în Babilon, Iehonia i-a dat naştere lui Salatiel; Salatiel i-a dat naştere lui Zorobabel; 13 Zorobabel i-a dat naştere lui Abiud; Abiud i-a dat naştere lui Eliachim; Eliachim i-a dat naştere lui Azor; 14 Azor i-a dat naştere lui Sadoc; Sadoc i-a dat naştere lui Ahim; Ahim i-a dat naştere lui Eliud; 15 Eliud i-a dat naştere lui Eleazar; Eleazar i-a dat naştere lui Matan; Matan i-a dat naştere lui Iacob; 16 Iacob i-a dat naştere lui Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, cel care se numeşte Cristos. 17 Aşadar, acestea sunt toate generaţiile: de la Abraham până la David, paisprezece generaţii; de la David până la deportarea în Babilon, paisprezece generaţii, iar de la deportarea în Babilon până la Cristos, paisprezece generaţii.

Cuvântul Domnului

În viața oamenilor mari vorbesc faptele

În viața oamenilor mari vorbesc faptele.
Așa au fost Cristos, Ioan Botezătorul, apostolii.
Faptele dau mărturie despre îndeplinirea misiunii lor.
Așa și în viața noastră:
faptele ne (re)prezintă,
spun cine suntem,
încotro mergem!

(cf. In 5,33-36; Iac 2,14-26)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 5,33-36
În acel timp, Isus a răspuns şi le-a zis iudeilor: „Voi aţi trimis la Ioan, iar el a dat mărturie pentru adevăr. 34 Dar eu nu primesc mărturie de la un om, ci vă spun acestea, ca voi să vă mântuiţi. 35 El era făclia care arde şi luminează, iar voi aţi voit să vă bucuraţi un ceas la lumina lui. 36 Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le împlinesc – aceste lucruri pe care le fac – dau mărturie despre mine că Tatăl m-a trimis”.

Cuvântul Domnului

Cine-l ascultă îl recunoaște pe Dumnezeu…

Ce măreț ni-l prezintă Cristos pe smeritul Botezător!
Ce bine ar fi ca „strigătul” marelui profet
– chemarea la convertire –
să aibă ecou în inima noastră.
Să-i recitim mesajul!
Să nu zădărnicim planul Domnului!

(cf. Lc 7,24-30; Mt 3,1-17; Lc 3,1-20; In 1,19-39)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,24-30
Când au plecat trimişii lui Ioan, Isus a început să spună către mulţimi despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie legănată de vânt? 25 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce sunt îmbrăcaţi în haine scumpe şi trăiesc în desfătare sunt în palate regale! 26 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da, şi mai mult decât un profet. 27 Acesta este cel despre care s-a scris: «Iată, îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale, care va pregăti calea înaintea ta!» 28 Căci eu vă spun: nimeni dintre cei născuţi din femeie nu este mai mare decât Ioan; însă cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el”. 29 Tot poporul care-l asculta şi vameşii l-au recunoscut pe Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. 30 Dar fariseii şi învăţaţii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, căci nu s-au lăsat botezaţi de el.

Cuvântul Domnului