Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘Îngerul păzitor’ Category

Gingășie: îngerii și iubirea părintească

Posted by Paxlaur pe 02/10/2017

Ingerul meuUneori ni-l putem imagina pe Dumnezeu ca pe un părinte, un tată sau o mamă, care își îndrăgește atât de mult copilul încât vrea să rămână mereu mic. Când sunt mici, copiii sunt ascultători, zâmbesc atât de senini, sunt mereu sinceri, plâng când sunt atinși de durere și râd atunci când simt bucuria, nu-și ascund sentimentele și trăirile, așa cum încercăm să facem noi, „oamenii mari”. Unii părinți vor doar copii mici pentru că știu că după ce cresc, cei mari pleacă de acasă, vor o libertate pe care nu întotdeauna o înțeleg bine: rătăcesc, se lovesc de tot felul de probleme, iar la final, unii dintre ei, se întorc acasă rușinați de încercările lor de a se elibera tocmai de ceea ce este esențial în viață: iubirea părintească.

Nu doar o dată, ci de nenumărate ori, Isus în evanghelie ne cere simplitatea copiilor, ne cere să rămânem copii în gândurile, cuvintele și faptele noastre. Gingășia copiilor este atât de îndrăgită de Domnul. Ba mai mult, este condiția esențială pentru a intra în împărăția cerurilor: „Adevăr vă spun, dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor” (Mt 18,3). Prin umilință nu doar că vom intra în împărăția cerurilor, ci vom primi onoarea de a fi printre cei mai mari în împărăția Domnului (cf. Mt 18,4)

Acestea vor fi în împărăția cerurilor, dar până acolo? Ce se întâmplă cu noi acum? Știm că pe acest pământ, a rămâne copil înseamnă și a fi mereu fragil, predispus la boli, la batjocură, la tot ceea ce este mai rău. Însă vai celor care profită de fragilitatea celor mici! Vai celor care-i disprețuiesc pe cei mici ai căror îngeri „privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri” (Mt 18,10).

Vai lor, celor mari, însă curaj celor mici. Sus inimile! Celor mici Domnul le-a dat un înger păzitor. Nu sunt lăsați să se simtă singuri. Este atât de multă gingășie în oamenii care știu să rămână mici. Cei mici atrag în jurul lor îngerii și oamenii, pentru aceasta nu vor fi niciodată singuri. Un suflet care se simte singur trebuie să se analizeze serios și să vadă de ce nu atrage nici îngeri, nici oameni, nici consolări divine și nici umane.

Să se înrădăcineze astăzi în noi două sentimente: trebuie să fim simpli, mici, umili, fără să ne temem de rănile pe care le vom primi, de răul pe care poate alții ni-l vor face profitând de simplitatea noastră. Și totodată trebuie să fim convinși că nu suntem niciodată singuri: Domnul a pus alături de noi un înger păzitor, un înger care merge înaintea noastră, ne ocrotește și ne conduce spre locul pe care însuși Domnul l-a pregătit pentru noi (cf. Ex 23,20-23). Să avem încredere în această prezență divină. Să iubim simplitatea. Dumnezeu nu vrea să creștem: ne vrea copii, copiii săi.


„Fiecare credincios are alături un înger
ca apărător și păstor
care să-l îndrume în viață”
(sfântul Vasile cel Mare).


2 octombrie 2017 

Luni din săptămâna a 26-a de peste an
Ss. Îngeri Păzitori **
Ex 23,20-23; Ps 90; Mt 18,1-5.10

LECTURA I
Iată, eu trimit un înger înaintea ta!
Citire din cartea Exodului 23,20-23
Aşa spune Domnul fiilor lui Israel: „Iată, eu trimit un înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te conducă în locul pe care l-am pregătit! 21 Fii atent în prezenţa lui, ascultă-i glasul şi nu te revolta împotriva lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el! 22 Dar dacă vei asculta glasul lui şi vei face tot ce-ţi voi spune, voi fi duşmanul duşmanilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi. 23 Îngerul meu va merge înaintea ta şi te va duce la amorei, hetei, ferezei, canaaneeni, hevei şi iebusei şi-i voi nimici”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 90(91),1-2.3-4.5-6.10-11 (R.: 11)
R.: El va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale.

1 Cel care locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic
2 îi spune Domnului:
„Tu eşti locul meu de refugiu şi fortăreaţa mea,
Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. R.

3 Căci el te va elibera din laţul vânătorului
şi de ciuma pustiitoare.
4 El te va acoperi cu aripile lui
şi vei găsi refugiu sub penele sale;
adevărul lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

5 Nu te vei teme nici de spaima nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care se răspândeşte în întuneric,
nici de molima care bântuie în plină zi. R.

10 Nu ţi se va întâmpla niciun rău,
nicio nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,
11 pentru că el va porunci îngerilor săi
să te păzească pe toate căile tale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 102(103),21
(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale, voi, slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui! (Aleluia)

EVANGHELIA
Îngerii lor în ceruri privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10
În ceasul acela s-au apropiat de Isus discipolii şi i-au spus: „Oare cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Chemând la sine un copil, l-a pus să stea în mijlocul lor 3 şi le-a spus: „Adevăr vă spun, dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 Aşadar, cine se va umili asemenea acestui copil, acela va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine primeşte un copil în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mai mici, căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri!”

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Îngerul păzitor, Despre îngeri, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Nu există povești cu îngeri!

Posted by Paxlaur pe 07/06/2017

marco-d-oggiono-the-three-archangelsCei care s-au rugat și și-au înălțat cu încredere sufletul către Dumnezeu (cf. Ps 24,1), au primit răspuns. Unora Dumnezeu le-a trimis chiar și un înger, așa cum am auzit astăzi din Cartea lui Tobia: „A fost trimis Rafael ca să-i vindece pe cei doi” (Tob 3,17). Însă noi, oameni maturi, nu credem în „poveștile cu îngeri”. De fapt, nici nu trebuie să credem în astfel de povești, tocmai pentru că nu sunt povești! Nu există povești cu îngeri! Poveștile sunt inventate de oameni, în timp ce întâmplările cu îngeri sunt create de Dumnezeu. În acestea din urmă, în întâmplări cu îngeri, în intervenția îngerilor, credem. Credem în întâmplările cu îngeri, în acele fapte reale pe care unii încearcă să le transforme în povești. Credem în existența îngerilor și în faptul că ei ne sunt necesari nu doar în copilărie, atunci când rosteam „Înger îngerașul meu…”, ci în fiecare clipă a vieții!

Noi, cei care credem că Dumnezeu a creat cele vizibile și cele invizibile, cerul și pământul, mărturisim și credem că fiecare dintre noi avem alături un înger. Este adevărat, nu e ușor să ne uităm acum – chiar acum în timp ce ne rugăm, citim, medităm – spre stânga sau spre dreapta noastră și să spunem: „Aici e un înger care mă veghează”. Un înger este lângă noi chiar acum când medităm despre el. Există un înger care stă mereu alături de noi… Ce mister! Ce mângâiere! Dar și ce obligații: să fim mereu atenți la prezența sa, să conștientizăm că niciodată nu suntem singuri, să-i ajutăm și să-i susținem mereu pe alții, pentru că și noi suntem ajutați și susținuți încontinuu.

Avem cu toții nevoie de un înger, de un ocrotitor. Mai mult, ne facem și din oameni „îngeri” și atât de des (uneori chiar prea ușor!) spunem celui de lângă noi: „Ești un înger!”. Este o onoare să fii numit înger, dar este și o mare obligație: înseamnă să trudești clipă de clipă pentru binele celuilalt, exact cum face îngerul nostru păzitor. Înseamnă să fii mereu la dispoziția celuilalt fără să aștepți nimic în schimb. Ba mai mult, la sfârșit, după ce i-ai făcut doar bine, s-ar putea să te renege, așa cum facem noi oamenii cu îngerii. Nu te răzbuna, nu te întrista: continuă să trăiești ca un înger păzitor pentru cel de lângă tine.

Să-i mulțumim Domnului în această zi că ne-a trimis și nouă de atâtea ori îngeri care ne-au salvat din nenumărate necazuri, care ne-au luminat calea, care ne-au șters lacrimi, care ne-au ridicat când eram în pragul morții și al disperării, așa cum era Sara.

Să-l binecuvântăm în această zi pe „Dumnezeul celor vii” (cf. Mc 12,27) pentru că el ne luminează, el ne „călăuzeşte la adevăr şi ne învaţă” (Ps 24,5). Să-l binecuvântăm în această zi pentru că a rânduit existența îngerilor. El să ne lumineze viața și inima și mintea pentru a nu transforma în povești adevărurile de credință!


Omul trebuie să fie „medicamentul lui Dumnezeu”, asemenea lui Rafael.


7 iunie 2017 

Miercuri din săptămâna a 9-a de peste an
Sf. Robert, abate
Tob 3,1-11a.16-17a; Ps 24; Mc 12,18-27

LECTURA I
Rugăciunile amândurora au fost plăcute în faţa lui Dumnezeu.
Citire din cartea lui Tobia 3,1-11a.16-17a
În zilele acelea, având inima mâhnită şi suspinând, eu, Tobit, am plâns şi am început să mă rog cu suspine: 2 „Drept eşti tu, Doamne, şi toate faptele tale sunt drepte. Toate căile tale sunt îndurare şi adevăr. Tu judeci veacurile. 3 Acum, Doamne, aminteşte-ţi de mine! Priveşte şi nu mă pedepsi pentru păcatele şi neştiinţa mea şi ale părinţilor mei cu care am păcătuit înaintea ta! 4 Nu am ascultat de poruncile tale, iar tu ne-ai dat prăzii, captivităţii şi morţii şi am devenit de exemplu, de batjocură şi de ruşine pentru toate popoarele între care ne-ai împrăştiat. 5 Acum, multele tale judecăţi sunt adevărate căci faci cu mine după păcatele mele, pentru că nu am împlinit poruncile tale şi nu am umblat cu adevărat în faţa ta. 6 Fă cu mine după cum îţi place! Porunceşte să fie luat duhul meu din mine, ca să fiu dezlegat de pe faţa pământului şi să devin pământ! Căci mai de folos îmi este să mor decât să trăiesc, pentru că am auzit reproşuri mincinoase şi am multă durere în mine. Porunceşte, Doamne, să fiu dezlegat de strâmtorarea aceasta! Dezleagă-mă înspre locul de veci şi nu-ţi întoarce faţa de la mine, Doamne! Căci îmi este mai de folos să mor decât să privesc strâmtorare multă în viaţa mea şi să mai aud reproşuri!” 7 În aceeaşi zi, i s-a întâmplat Sarei, fiica lui Raguel din Ecbatana Mediei, să audă reproşuri de la una dintre slujitoarele tatălui său. 8 Căci fusese dată ca soţie la şapte bărbaţi, iar Asmodeu, demonul cel rău, îi ucisese pe aceştia înainte de a fi ei împreună cu ea, aşa cum se cuvine soţiilor. Slujitoarea i-a zis: „Tu i-ai ucis pe bărbaţi. Iată, ai fost dată la şapte bărbaţi şi nu ai rămas cu numele de la niciunul! 9 De ce ne loveşti pe noi pentru bărbaţii tăi, fiindcă au murit? Du-te după ei şi să nu vedem nici fiu, nici fiică de la tine în veci!” 10 În aceeaşi zi, Sara a fost mâhnită în suflet şi a plâns. Mergând în camera de sus a tatălui, a vrut să se spânzure. Dar, înainte, s-a gândit şi a zis: „Să nu i se aducă reproşuri tatălui meu şi să i se spună: «Ai avut o singură fiică iubită şi aceasta s-a spânzurat din cauza relelor!» Voi duce bătrâneţea tatălui meu cu durere în locuinţa morţilor! Este mai bine pentru mine să nu mă spânzur şi să mă rog Domnului să mor şi să nu mai aud reproşuri în viaţa mea!” 11a În acel moment, întinzându-şi mâinile spre fereastră, s-a rugat şi a spus: „Binecuvântat eşti tu, Dumnezeule al îndurărilor!” 16 În acelaşi timp a fost ascultată rugăciunea amândurora, a lui Tobit şi a Sarei, înaintea gloriei lui Dumnezeu. 17a A fost trimis Rafael ca să-i vindece pe cei doi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 24(25),2-3.4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 1)
R.: Îmi înalţ sufletul către tine, Doamne.

2 Dumnezeul meu, mă încred în tine;
să nu fiu făcut de ruşine, ca să nu râdă de mine duşmanii mei!
3 Toţi cei care speră în tine nu vor fi făcuţi de ruşine.
Vor fi făcuţi de ruşine
cei care te trădează pentru lucruri de nimic. R.

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale
şi învaţă-mă cărările tale.
5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele. R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi milostivirea ta,
pentru că ele sunt din veşnicie!
7bc Adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta,
pentru bunătatea ta! R.

8 Domnul este bun şi drept,
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;
9 îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 11,25a.26a
(Aleluia) „Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul. Oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci”. (Aleluia)

EVANGHELIA
El nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,18-27
În acel timp, au venit la Isus saduceii, care spun că nu este înviere, şi îl întrebau, zicând: 19„Învăţătorule, Moise a scris pentru noi: «dacă cineva are un frate care moare şi lasă în urmă soţia fără a avea copii, să o ia fratele lui ca soţie şi să ridice descendenţă fratelui său”. 20 Erau deci şapte fraţi. Primul şi-a luat soţie şi, murind, nu a lăsat urmaşi. 21 Al doilea a luat-o şi a murit fără să lase urmaşi. Tot la fel al treilea. 22 Şi toţi cei şapte nu au lăsat urmaşi. După ei toţi, a murit şi femeia. 23 La înviere, când vor învia, căruia dintre ei îi va fi soţie? Căci toţi şapte au avut-o de soţie”. 24 Isus le-a zis: „Oare nu vă înşelaţi voi tocmai pentru că nu cunoaşteţi Scripturile şi nici puterea lui Dumnezeu? 25 Căci atunci când vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. 26 Cât despre morţi, că vor învia, nu aţi citit în Cartea lui Moise, în textul despre rug, cum i-a spus Dumnezeu: «Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob»? 27 El nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii. Vă înşelaţi amarnic”.

Cuvântul Domnului

Posted in Îngerul păzitor, Despre îngeri, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Dumnezeu nu vrea să creștem!

Posted by Paxlaur pe 02/10/2015

IngerUneori ni-l putem imagina pe Dumnezeu ca pe un părinte, un tată sau o mamă, care își îndrăgește atât de mult copilul încât vrea să rămână mereu mic. Când sunt mici, copiii sunt ascultători, zâmbesc atât de senin, sunt mereu sinceri, plâng când sunt atinși de durere și râd atunci când simt bucuria, nu-și ascund sentimentele și trăirile, așa cum încercăm să facem noi, „oamenii mari”. Unii părinți vor doar copii mici pentru că știu că după ce cresc, cei mari pleacă de acasă, vor o libertate pe care nu întotdeauna o înțeleg bine: rătăcesc, se lovesc de tot felul de probleme, iar la final, unii dintre ei, se întorc acasă rușinați de încercările lor de a se elibera tocmai de ceea ce este esențial în viață: iubirea părintească.

Nu doar o dată, ci de nenumărate ori, Isus în evanghelie ne cere simplitatea copiilor, ne cere să rămânem copii în gândurile, cuvintele și faptele noastre. Gingășia copiilor este atât de îndrăgită de Domnul. Ba mai mult, este condiția esențială pentru a intra în împărăția cerurilor, așa cum am ascultat astăzi în sfânta Evanghelie: „Adevăr vă spun, dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”.

Apoi Isus continuă: „Cine se va umili asemenea acestui copil, acela va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor”. Dar până acolo? Până în împărăția cerurilor? Din păcate știm că pe acest pământ, a rămâne copil înseamnă și a fi mereu fragil, predispus la boli, la batjocură, la tot ceea ce este mai rău. Vai celor care profită de fragilitatea celor mici! Vai celor care-i disprețuiesc pe cei mici: „Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mai mici, căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri”. Vai lor, celor mari, însă curaj celor mici. Sus inimile! Celor mici Domnul le-a dat un înger păzitor. Nu sunt lăsați să se simtă singuri. Este atât de multă gingășie în oamenii care știu să rămână mici. Cei mici atrag în jurul lor îngerii și oamenii, pentru aceasta nu vor fi niciodată singuri. Un suflet care se simte singur trebuie să se analizeze serios și să vadă de ce nu atrage nici îngeri, nici oameni, nici consolări divine și nici umane.

Sărbătoarea de astăzi trebuie să înrădăcineze în noi două sentimente: trebuie să fim simpli, mici, umili, fără să ne temem de rănile pe care le vom primi, de răul pe care poate alții ni vor face profitând de simplitatea noastră. Și totodată trebuie să fim convinși că nu suntem niciodată singuri: Domnul a pus alături de noi un înger păzitor, un înger care merge înaintea noastră, ne ocrotește și ne conduce spre locul pe care însuși Domnul l-a pregătit pentru noi. Să avem încredere în această prezență divină. Să iubim simplitatea. Dumnezeu nu vrea să creștem: ne vrea copii, copiii săi!

Ingeri

Vineri, 2 octombrie 2015 

Vineri din saptamâna a 26-a de peste an
Ss. Îngeri Pazitori **
Ex 23,20-23; Ps 90; Mt 18,1-5.10

LECTURA I
Iată, eu trimit un înger înaintea ta!
Citire din cartea Exodului 23,20-23
Aşa spune Domnul fiilor lui Israel: „Iată, eu trimit un înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te conducă în locul pe care l-am pregătit! 21 Fii atent în prezenţa lui, ascultă-i glasul şi nu te revolta împotriva lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el! 22 Dar dacă vei asculta glasul lui şi vei face tot ce-ţi voi spune, voi fi duşmanul duşmanilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi. 23 Îngerul meu va merge înaintea ta şi te va duce la amorei, hetei, ferezei, canaaneeni, hevei şi iebusei şi-i voi nimici”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 90(91),1-2.3-4.5-6.10-11 (R.: 11)
R.: El va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale.

1 Cel care locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic
2 îi spune Domnului:
„Tu eşti locul meu de refugiu şi fortăreaţa mea,
Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. R.

3 Căci el te va elibera din laţul vânătorului
şi de ciuma pustiitoare.
4 El te va acoperi cu aripile lui
şi vei găsi refugiu sub penele sale;
adevărul lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

5 Nu te vei teme nici de spaima nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care se răspândeşte în întuneric,
nici de molima care bântuie în plină zi. R.

10 Nu ţi se va întâmpla niciun rău,
nicio nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,
11 pentru că el va porunci îngerilor săi
să te păzească pe toate căile tale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 102(103),21
(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale, voi, slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui! (Aleluia)

EVANGHELIA
Îngerii lor în ceruri
privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10
În ceasul acela s-au apropiat de Isus discipolii şi i-au spus: „Oare cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Chemând la sine un copil, l-a pus să stea în mijlocul lor 3 şi le-a spus: „Adevăr vă spun, dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 Aşadar, cine se va umili asemenea acestui copil, acela va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine primeşte un copil în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mai mici, căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri!”

Cuvântul Domnului

Posted in Îngerul păzitor, Despre îngeri, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Fiecare om are alături un înger ca apărător și păstor care să-l îndrume în viață!

Posted by Paxlaur pe 02/10/2014

Rugaciune catre ingerul pazitorAlături de toate adevărurile credinței despre existența îngerilor, argumentate prin Sfânta Scriptură și sfânta Tradiție, se face uneori simțită o contestație în lumea noastră: este contestată existența îngerului păzitor. Pentru o lume care fuge de lumină, care nu face adevărul și care-l refuză deseori pe celălalt preferând egoismul singurătății și al izolării, existența unui „personaj” bun, mereu alături, imposibil de îndepărtat și care își exercită și puterea de a arăta cum trebuia să fie făcut ceva ce deja a fost făcut (rău!), este incomodă, chiar enervantă. În cazul în care nu se verifică această ipoteză a disconfortului existențial creat de un înger mereu aproape, se poate întâmpla să se recurgă la evacuarea îngerului păzitor din existența cotidiană prin apel la ne-înțelegere și ne-cunoaștere: nu-i este înțeleasă nici ființa, nici prezența, nici scopul, și atunci e declarat ca inexistent sau inutil (Andrei Pleșu, Despre îngeri, 98). În afara acestor ipoteze, rămânem noi, cei ancorați în credința existenței unui înger păzitor, a unui înger ce ne călăuzește, de cele mai multe ori tăcut și preventiv, prin tumultul acestei lumi.

De fapt, ce se neagă și ce adevăr este respins atunci când sunt refuzați îngerii păzitori? Este respins adevărul și mărturia Sfintei Scripturi care ne învață: „Nici un rău nu te va lovi, nici o nenorocire nu se va apropia de locuința ta, pentru că el va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale. Ei te vor purta pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de piatră” (Ps 91,10-12). Pe lângă această mărturie avem textele din Cartea lui Tobia (cf. Tob 5), texte din Cartea Exodului (cf. Ex 23,20) și altele. Și Noul Testament prezintă mărturii despre îngerul păzitor. Amintim în primul rând învățătura lui Isus Cristos despre realitatea că omul, fie el cât de mic, are alături de el un înger care privește pururi fața Tatălui (cf. Mt 18,10) și mărturia despre „îngerul lui Petru” care a realizat eliberarea miraculoasă a apostolului (cf. Fap 12,1-19).

Împreună cu acest adevăr al Scripturii, negat de cei care refuză existența îngerului păzitor, este respins și adevărul crezut, mărturisit și învățat de Biserică: „Din copilărie (cf. Mt 18,10) până în ceasul morții (cf. Lc 16,22) viața omului este înconjurată de ocrotirea (cf. Ps 34,8; 91,10-13) și de mijlocirea îngerilor (cf. Iob 33,23-24; Zah 1,12; Tob 12,12)” (CBC 336).

Reține

„Fiecare credincios are alături un înger ca apărător și păstor care să-l îndrume în viață” (sfântul Vasile cel Mare).

Joi, 2 octombrie 2014 

Joi din saptamâna a 26-a de peste an
Ss. Îngeri Pazitori **
Ex 23,20-23a; Ps 90; Mt 18,1-5.10

LECTURA I
Iată, eu trimit un înger înaintea ta.
Citire din cartea Exodului 23,20-23a
Aşa spune Domnul: 20 „Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe cale şi să te conducă în locul pe care ţi l-am pregătit. 21 Poartă-te cu respect înaintea lui şi ascultă-i glasul; să nu te împotriveşti lui, căci el nu-ţi va ierta nesupunerea, pentru că numele meu este în el. 22 Dar dacă îi vei asculta glasul şi vei face ce-ţi va spune, eu voi fi duşmanul duşmanilor tăi şi-i voi pedepsi pe cei care îţi vor face supărări. 23a Îngerul meu va merge înaintea ta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 90,1-2.3-4.5-6.10-11 (R.: 11)
R
.: Domnul a poruncit îngerilor săi să te păzească pe toate căile vieţii tale.

1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt
şi locuieşti la umbra Celui Preaputernic,
2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea
şi locul meu de refugiu,
Dumnezeul meu în care mă încred”. R.

3 El te va elibera din laţul vânătorului
şi de ciuma pustiitoare.
4 El te va acoperi cu penele sale,
şi vei găsi adăpost sub aripile lui,
fidelitatea lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

5 Nu te vei teme nici de primejdiile nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care umblă în întuneric,
nici de molima care bântuie în plină zi. R.

10 Nici un rău nu te va lovi,
nici o nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,
11 pentru că Domnul va porunci îngerilor săi
să te păzească pe toate căile tale. R.

ALELUIA Ps 102,21
(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,
voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10
În ceasul acela, 1 ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a zis: 3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc.

Cuvântul Domnului

Posted in Îngerul păzitor, Despre îngeri, E bine de ştiut, Predici si meditatii | Etichetat: , | 2 Comments »

2 octombrie – Ziua îngerului păzitor

Posted by Paxlaur pe 02/10/2012

Biserica a rezervat această zi de 2 octombrie comemorării celui ce ne stă mereu alături: îngerul nostru păzitor. Iată un fragment din rugăciunea acestei zile:

Să te păzească pe toate căile tale

 El va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale (Ps 90[91],11). Să-i mulțumească Domnului pentru milostivirea sa și pentru minunile sale față de fiii oame­nilor. Să-i mulțumească și să spună între nea­muri că mari lucruri a făcut Domnul pentru ei. O, Doamne, ce este omul, că te îngrijești de el sau că te gândești la el? Te gândești la el, te interesezi de el, ai grijă de el. În sfârșit, i-l trimiți pe Unicul-născut al tău, faci să coboare asupra lui Duhul tău, îi promiți și vederea feței tale. Și pentru a demonstra că cerul nu neglijează nimic din ceea ce ne provoacă fericire, ne pui alături acele duhuri cerești, ca să ne ocrotească, să ne instruiască și să ne călăuzească.
El va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale. Câtă reverență trebuie să trezească aceste cuvinte în tine, câtă devoțiune să-ți dea, câtă încredere să reverse în tine! Reverență, datorită prezenței, devoțiune, datorită bunăvoinței, încredere, datorită ocrotirii. Așadar, sunt prezenți, și sunt prezenți la tine, nu numai cu tine, ci și pentru tine. Sunt prezenți pentru a te ocroti, sunt prezenți pentru a te bucura de ei. Chiar dacă îngerii sunt simpli executanți ai poruncilor divine, trebuie să le fim recunoscători și lor, pentru că ascultă cu atâta iubire de Dumnezeu pentru binele nostru.
Așadar, să fim evlavioși, să fim recunoscători acestor ocrotitori așa de mari, să-i iubim și noi, să-i cinstim atât cât putem și atât cât trebuie. Întreaga iubire și întreaga cinste să meargă la Dumnezeu, de la care derivă în între­gime ceea ce este al îngerilor și ceea ce este al nostru. De la el vine capacitatea de a iubi și de a cinsti, de la el vine ceea ce ne face vrednici de iubire și de cinste.
Fraților, să-i iubim cu drag pe îngerii lui Dumnezeu, ca pe aceia care vor fi, într-o zi, împreună-moștenitori cu noi, fiind, între timp, călăuzele și tutorii noștri, consti­tuiți și puși în fruntea noastră de Tatăl. Acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Suntem, chiar dacă acum nu înțele­gem în mod clar, deoarece suntem încă niște copii sub conducerea administratorilor și a tutorilor și, prin urmare, nu ne deosebim deloc de slujitori.
De altfel, chiar dacă încă suntem copii și ne rămâne un drum așa de lung și așa de periculos, de ce să ne temem dacă avem ocrotitori așa de mari? Nu pot fi învinși, nici seduși și cu atât mai puțin nu pot să seducă ei, care ne păzesc pe toate căile noastre. Sunt fideli, sunt înțelepți, sunt puternici. De ce să tremurăm? Doar să-i urmăm, să stăm aproape de ei și să rămânem sub ocrotirea Dumnezeului cerului.

Despre îngerul păzitor puteţi citi mai multe AICI!

Din Predicile sfântului Bernard, abate
(Pred. 12 in psalmum Qui habitat, 3.6-8: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 [1966], 458-462)

Posted in Îngerul păzitor | Etichetat: | 2 Comments »

 
%d blogeri au apreciat asta: