Dumnezeu nu vrea să creștem!

IngerUneori ni-l putem imagina pe Dumnezeu ca pe un părinte, un tată sau o mamă, care își îndrăgește atât de mult copilul încât vrea să rămână mereu mic. Când sunt mici, copiii sunt ascultători, zâmbesc atât de senin, sunt mereu sinceri, plâng când sunt atinși de durere și râd atunci când simt bucuria, nu-și ascund sentimentele și trăirile, așa cum încercăm să facem noi, „oamenii mari”. Unii părinți vor doar copii mici pentru că știu că după ce cresc, cei mari pleacă de acasă, vor o libertate pe care nu întotdeauna o înțeleg bine: rătăcesc, se lovesc de tot felul de probleme, iar la final, unii dintre ei, se întorc acasă rușinați de încercările lor de a se elibera tocmai de ceea ce este esențial în viață: iubirea părintească.

Nu doar o dată, ci de nenumărate ori, Isus în evanghelie ne cere simplitatea copiilor, ne cere să rămânem copii în gândurile, cuvintele și faptele noastre. Gingășia copiilor este atât de îndrăgită de Domnul. Ba mai mult, este condiția esențială pentru a intra în împărăția cerurilor, așa cum am ascultat astăzi în sfânta Evanghelie: „Adevăr vă spun, dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”.

Apoi Isus continuă: „Cine se va umili asemenea acestui copil, acela va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor”. Dar până acolo? Până în împărăția cerurilor? Din păcate știm că pe acest pământ, a rămâne copil înseamnă și a fi mereu fragil, predispus la boli, la batjocură, la tot ceea ce este mai rău. Vai celor care profită de fragilitatea celor mici! Vai celor care-i disprețuiesc pe cei mici: „Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mai mici, căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri”. Vai lor, celor mari, însă curaj celor mici. Sus inimile! Celor mici Domnul le-a dat un înger păzitor. Nu sunt lăsați să se simtă singuri. Este atât de multă gingășie în oamenii care știu să rămână mici. Cei mici atrag în jurul lor îngerii și oamenii, pentru aceasta nu vor fi niciodată singuri. Un suflet care se simte singur trebuie să se analizeze serios și să vadă de ce nu atrage nici îngeri, nici oameni, nici consolări divine și nici umane.

Sărbătoarea de astăzi trebuie să înrădăcineze în noi două sentimente: trebuie să fim simpli, mici, umili, fără să ne temem de rănile pe care le vom primi, de răul pe care poate alții ni vor face profitând de simplitatea noastră. Și totodată trebuie să fim convinși că nu suntem niciodată singuri: Domnul a pus alături de noi un înger păzitor, un înger care merge înaintea noastră, ne ocrotește și ne conduce spre locul pe care însuși Domnul l-a pregătit pentru noi. Să avem încredere în această prezență divină. Să iubim simplitatea. Dumnezeu nu vrea să creștem: ne vrea copii, copiii săi!

Ingeri

Vineri, 2 octombrie 2015 

Vineri din saptamâna a 26-a de peste an
Ss. Îngeri Pazitori **
Ex 23,20-23; Ps 90; Mt 18,1-5.10

LECTURA I
Iată, eu trimit un înger înaintea ta!
Citire din cartea Exodului 23,20-23
Aşa spune Domnul fiilor lui Israel: „Iată, eu trimit un înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te conducă în locul pe care l-am pregătit! 21 Fii atent în prezenţa lui, ascultă-i glasul şi nu te revolta împotriva lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el! 22 Dar dacă vei asculta glasul lui şi vei face tot ce-ţi voi spune, voi fi duşmanul duşmanilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi. 23 Îngerul meu va merge înaintea ta şi te va duce la amorei, hetei, ferezei, canaaneeni, hevei şi iebusei şi-i voi nimici”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 90(91),1-2.3-4.5-6.10-11 (R.: 11)
R.: El va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale.

1 Cel care locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic
2 îi spune Domnului:
„Tu eşti locul meu de refugiu şi fortăreaţa mea,
Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. R.

3 Căci el te va elibera din laţul vânătorului
şi de ciuma pustiitoare.
4 El te va acoperi cu aripile lui
şi vei găsi refugiu sub penele sale;
adevărul lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

5 Nu te vei teme nici de spaima nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care se răspândeşte în întuneric,
nici de molima care bântuie în plină zi. R.

10 Nu ţi se va întâmpla niciun rău,
nicio nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,
11 pentru că el va porunci îngerilor săi
să te păzească pe toate căile tale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 102(103),21
(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale, voi, slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui! (Aleluia)

EVANGHELIA
Îngerii lor în ceruri
privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10
În ceasul acela s-au apropiat de Isus discipolii şi i-au spus: „Oare cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Chemând la sine un copil, l-a pus să stea în mijlocul lor 3 şi le-a spus: „Adevăr vă spun, dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 Aşadar, cine se va umili asemenea acestui copil, acela va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine primeşte un copil în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mai mici, căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri!”

Cuvântul Domnului

Fiecare om are alături un înger ca apărător și păstor care să-l îndrume în viață!

Rugaciune catre ingerul pazitorAlături de toate adevărurile credinței despre existența îngerilor, argumentate prin Sfânta Scriptură și sfânta Tradiție, se face uneori simțită o contestație în lumea noastră: este contestată existența îngerului păzitor. Pentru o lume care fuge de lumină, care nu face adevărul și care-l refuză deseori pe celălalt preferând egoismul singurătății și al izolării, existența unui „personaj” bun, mereu alături, imposibil de îndepărtat și care își exercită și puterea de a arăta cum trebuia să fie făcut ceva ce deja a fost făcut (rău!), este incomodă, chiar enervantă. În cazul în care nu se verifică această ipoteză a disconfortului existențial creat de un înger mereu aproape, se poate întâmpla să se recurgă la evacuarea îngerului păzitor din existența cotidiană prin apel la ne-înțelegere și ne-cunoaștere: nu-i este înțeleasă nici ființa, nici prezența, nici scopul, și atunci e declarat ca inexistent sau inutil (Andrei Pleșu, Despre îngeri, 98). În afara acestor ipoteze, rămânem noi, cei ancorați în credința existenței unui înger păzitor, a unui înger ce ne călăuzește, de cele mai multe ori tăcut și preventiv, prin tumultul acestei lumi.

De fapt, ce se neagă și ce adevăr este respins atunci când sunt refuzați îngerii păzitori? Este respins adevărul și mărturia Sfintei Scripturi care ne învață: „Nici un rău nu te va lovi, nici o nenorocire nu se va apropia de locuința ta, pentru că el va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale. Ei te vor purta pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de piatră” (Ps 91,10-12). Pe lângă această mărturie avem textele din Cartea lui Tobia (cf. Tob 5), texte din Cartea Exodului (cf. Ex 23,20) și altele. Și Noul Testament prezintă mărturii despre îngerul păzitor. Amintim în primul rând învățătura lui Isus Cristos despre realitatea că omul, fie el cât de mic, are alături de el un înger care privește pururi fața Tatălui (cf. Mt 18,10) și mărturia despre „îngerul lui Petru” care a realizat eliberarea miraculoasă a apostolului (cf. Fap 12,1-19).

Împreună cu acest adevăr al Scripturii, negat de cei care refuză existența îngerului păzitor, este respins și adevărul crezut, mărturisit și învățat de Biserică: „Din copilărie (cf. Mt 18,10) până în ceasul morții (cf. Lc 16,22) viața omului este înconjurată de ocrotirea (cf. Ps 34,8; 91,10-13) și de mijlocirea îngerilor (cf. Iob 33,23-24; Zah 1,12; Tob 12,12)” (CBC 336).

Reține

„Fiecare credincios are alături un înger ca apărător și păstor care să-l îndrume în viață” (sfântul Vasile cel Mare).

Joi, 2 octombrie 2014 

Joi din saptamâna a 26-a de peste an
Ss. Îngeri Pazitori **
Ex 23,20-23a; Ps 90; Mt 18,1-5.10

LECTURA I
Iată, eu trimit un înger înaintea ta.
Citire din cartea Exodului 23,20-23a
Aşa spune Domnul: 20 „Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe cale şi să te conducă în locul pe care ţi l-am pregătit. 21 Poartă-te cu respect înaintea lui şi ascultă-i glasul; să nu te împotriveşti lui, căci el nu-ţi va ierta nesupunerea, pentru că numele meu este în el. 22 Dar dacă îi vei asculta glasul şi vei face ce-ţi va spune, eu voi fi duşmanul duşmanilor tăi şi-i voi pedepsi pe cei care îţi vor face supărări. 23a Îngerul meu va merge înaintea ta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 90,1-2.3-4.5-6.10-11 (R.: 11)
R
.: Domnul a poruncit îngerilor săi să te păzească pe toate căile vieţii tale.

1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt
şi locuieşti la umbra Celui Preaputernic,
2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea
şi locul meu de refugiu,
Dumnezeul meu în care mă încred”. R.

3 El te va elibera din laţul vânătorului
şi de ciuma pustiitoare.
4 El te va acoperi cu penele sale,
şi vei găsi adăpost sub aripile lui,
fidelitatea lui îţi va fi scut şi pavăză. R.

5 Nu te vei teme nici de primejdiile nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care umblă în întuneric,
nici de molima care bântuie în plină zi. R.

10 Nici un rău nu te va lovi,
nici o nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,
11 pentru că Domnul va porunci îngerilor săi
să te păzească pe toate căile tale. R.

ALELUIA Ps 102,21
(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,
voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10
În ceasul acela, 1 ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a zis: 3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc.

Cuvântul Domnului

2 octombrie – Ziua îngerului păzitor

Biserica a rezervat această zi de 2 octombrie comemorării celui ce ne stă mereu alături: îngerul nostru păzitor. Iată un fragment din rugăciunea acestei zile:

Să te păzească pe toate căile tale

 El va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale (Ps 90[91],11). Să-i mulțumească Domnului pentru milostivirea sa și pentru minunile sale față de fiii oame­nilor. Să-i mulțumească și să spună între nea­muri că mari lucruri a făcut Domnul pentru ei. O, Doamne, ce este omul, că te îngrijești de el sau că te gândești la el? Te gândești la el, te interesezi de el, ai grijă de el. În sfârșit, i-l trimiți pe Unicul-născut al tău, faci să coboare asupra lui Duhul tău, îi promiți și vederea feței tale. Și pentru a demonstra că cerul nu neglijează nimic din ceea ce ne provoacă fericire, ne pui alături acele duhuri cerești, ca să ne ocrotească, să ne instruiască și să ne călăuzească.
El va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale. Câtă reverență trebuie să trezească aceste cuvinte în tine, câtă devoțiune să-ți dea, câtă încredere să reverse în tine! Reverență, datorită prezenței, devoțiune, datorită bunăvoinței, încredere, datorită ocrotirii. Așadar, sunt prezenți, și sunt prezenți la tine, nu numai cu tine, ci și pentru tine. Sunt prezenți pentru a te ocroti, sunt prezenți pentru a te bucura de ei. Chiar dacă îngerii sunt simpli executanți ai poruncilor divine, trebuie să le fim recunoscători și lor, pentru că ascultă cu atâta iubire de Dumnezeu pentru binele nostru.
Așadar, să fim evlavioși, să fim recunoscători acestor ocrotitori așa de mari, să-i iubim și noi, să-i cinstim atât cât putem și atât cât trebuie. Întreaga iubire și întreaga cinste să meargă la Dumnezeu, de la care derivă în între­gime ceea ce este al îngerilor și ceea ce este al nostru. De la el vine capacitatea de a iubi și de a cinsti, de la el vine ceea ce ne face vrednici de iubire și de cinste.
Fraților, să-i iubim cu drag pe îngerii lui Dumnezeu, ca pe aceia care vor fi, într-o zi, împreună-moștenitori cu noi, fiind, între timp, călăuzele și tutorii noștri, consti­tuiți și puși în fruntea noastră de Tatăl. Acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Suntem, chiar dacă acum nu înțele­gem în mod clar, deoarece suntem încă niște copii sub conducerea administratorilor și a tutorilor și, prin urmare, nu ne deosebim deloc de slujitori.
De altfel, chiar dacă încă suntem copii și ne rămâne un drum așa de lung și așa de periculos, de ce să ne temem dacă avem ocrotitori așa de mari? Nu pot fi învinși, nici seduși și cu atât mai puțin nu pot să seducă ei, care ne păzesc pe toate căile noastre. Sunt fideli, sunt înțelepți, sunt puternici. De ce să tremurăm? Doar să-i urmăm, să stăm aproape de ei și să rămânem sub ocrotirea Dumnezeului cerului.

Despre îngerul păzitor puteţi citi mai multe AICI!

Din Predicile sfântului Bernard, abate
(Pred. 12 in psalmum Qui habitat, 3.6-8: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 [1966], 458-462)

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: