Arhive pentru ‘Imagini si fotografii’

Nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului…

20 februarie adoratie lumina lui cristos speranta lumii

După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra arcei pe care o făcuse. 7 Şi a trimis un corb, care ieşea, pleca şi se întorcea, până când au secat apele de pe pământ. 8 Apoi a trimis un porumbel, ca să vadă dacă au scăzut apele de pe faţa pământului. 9 Porumbelul n-a găsit niciun loc unde să-şi pună piciorul şi s-a întors la el în arcă, fiindcă pe faţa întregului pământ mai era încă apă. Noe şi-a întins mâna, l-a luat şi l-a adus la el în arcă. 10 A aşteptat alte şapte zile şi a trimis din nou porumbelul din arcă. 11 Spre seară, porumbelul s-a întors la el având în cioc o ramură de măslin ruptă de curând. Noe a ştiut atunci că apele s-au scurs de pe pământ. 12 A aşteptat alte şapte zile şi a trimis porumbelul, care nu s-a mai întors la el. 13 În anul şase sute unu al vieţii lui Noe, în luna întâi, în prima zi a lunii, apele secară de pe pământ. Noe a dat la o parte acoperişul arcei şi s-a uitat şi, iată, faţa pământului era uscată! 20 Noe a zidit un altar Domnului. A luat din toate animalele curate şi din toate păsările curate şi le-a adus arderi de tot pe altar. 21 Domnul a mirosit mireasma plăcută. A zis Domnul în inima lui: „Nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului. Căci gândurile inimii omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi toate vieţuitoarele aşa cum am făcut. 22 În toate zilele până când va dăinui pământul, semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea nu vor înceta”.

Cuvântul Domnului

(din cartea Genezei 8,6-13.20-22)


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

S-a mâhnit în inima lui…

19 februarie potopul si vocatia omului

În zilele acelea, Domnul a văzut că răutatea omului pe pământ era mare şi că toate gândurile plănuite de inima lui erau rele tot timpul. 6 Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ şi s-a mâhnit în inima lui. 7 Şi a spus Domnul: „Îl voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat şi, împreună cu omul, şi pe animalele, reptilele şi păsările cerului, deoarece îmi pare rău că le-am făcut”. 8 Însă Noe a aflat har în ochii Domnului. 7,1 Domnul i-a spus lui Noe: „Intră în arcă, tu şi toată casa ta, pentru că am văzut că, din generaţia aceasta, tu eşti drept înaintea mea. 2 Din toate animalele curate ia cu tine câte şapte de parte bărbătească şi parte femeiască; dintre animalele care nu sunt curate, ia două de parte bărbătească şi parte femeiască. 3 De asemenea, din păsările cerului, câte şapte de parte bărbătească şi de parte femeiască, ca să fie sămânţa lor pe toată faţa pământului. 4 Căci după încă şapte zile voi face să plouă pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge de pe faţa pământului toate fiinţele pe care le-am făcut”. 5 Noe a făcut conform cu tot ce i-a poruncit Domnul. 10 După cele şapte zile, apele potopului au venit pe pământ.

Cuvântul Domnului

(din cartea Genezei 6,5-8; 7,1-5.10)


În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta.
Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să‑i reveleze.
Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi umil cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!
Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este uşoară” (Mt 11,25-30)


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Pentru Domnul…

februarie 12 fapte de milostivire

„Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
care ne mângâie în orice strămtorare a noastră
ca să putem şi noi să-i mângâiem pe cei care se află în orice strâmtorare
cu mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu.
Căci după cum prisosesc pătimirile lui Cristos în noi,
tot la fel prin Cristos prisoseşte şi mângâierea noastră” (2Cor 1,3-5)!


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00