Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘ZMT – Ziua Mondiala a Tineretului’ Category

Tu, care strigi „Osana”, ce ai în mâini? Dar în inimă?

Posted by Paxlaur pe 09/04/2017

Intrarea Domnului in Ierusalim_pictura interiorCeea ce am trăit în acest timp al Postului Mare, analiza credinței noastre în lumina articolelor din Crez, ne susține să fim și să trăim ca adevărați creștini. Cu un Dumnezeu atât de aproape de noi și din care izvorăște atâta dragoste și nemurire, merită încă și astăzi să fii creștin. Însă ce fel de creștini suntem reiese nu din ceea ce facem din când în când, ci din ceea ce este o constantă în viața noastră. Este rugăciunea prezentă zilnic în viața noastră? Dar postul? Dar caritatea? Când și cât dăm de pomană? Cât bine am făcut în acest an, ieri, astăzi? Pe cine am purtat la Cristos, la credința în viața veșnică? În prima zi a Postului Mare ne întrebam ce fel de creștini suntem: un creștin botezat și atât? Un creștin care crede, dar nu practică? Un creștin de duminică? Sau suntem creștini care trăiesc prin și din credință?

Să privim viața și credința noastră în lumina liturgiei din Duminica Floriilor. Este atât de ușor să-i strigi lui Cristos „Osana întru cei de sus! Binecuvântat fii tu, care ai venit la noi, în marea ta îndurare!” iar apoi, peste puțin timp, să ridici pumnul și să urli: „Să fie răstignit!”. Mai mult, sunt și astăzi creștini care-l vând pe Cristos și în inima cărora răsună mereu aceste cuvinte: „Ce-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?” (Mt 26,15). Tu ce ai primit în schimbul lui Cristos? Pe câți „arginți” l-ai vândut? Pe câte clipe de plăcere, iluzii de împlinire (și nopți de neliniști!) l-ai trădat?

Să implorăm harul ca, după ce l-am vândut și renegat pe Cristos, să întâlnim și noi privirea lui și, asemenea lui Petru, să ne căim, să plângem amar (cf. Mt 26,69-75). Fericit ești dacă azi, dincolo de slăbiciunile și păcatele tale, „venindu-ți în fire” te ridici și te întorci la Tatăl (cf. Lc 15,17-24). Astăzi!

De fapt, viața noastră trebuie să fie o continuă convertire, o continuă intrare în noi înșine pentru cercetarea inimii. Aceasta este calea pentru a evita trecerea de la „Osana” la „Răstingnește-l”, de la omul sigur: „Chiar dacă toţi se vor scandaliza din cauza ta, eu nu mă voi scandaliza niciodată” la bărbatul cuprins de teamă: „Nu-l cunosc pe omul acela” (cf. Mt 26,33.72). Doar aceasta este calea prin care ne putem construi o viață la sfârșitul căreia să putem tresălta de bucurie cântând împreună cu Fecioara Maria: „Mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic” (Lc 1,49).

Aceste cuvinte ale Mariei sunt cele pe care sfântul părinte Papa Francisc ni le propune spre meditație astăzi când celebrăm și Ziua Mondială a Tineretului. Să parcurgem săptămâna sfântă alături de Maria, privind la viața ei și învățând din credința ei. Cealaltă variantă este Iuda și trădarea! Alături de cine mergi spre Paște? Cu cine te însoțești în drumul tău spre înviere: Iuda sau Maria?

 


În mâini poți purta mereu ramuri binecuvântate, strigând „Osana”,
sau pietre, strigând „La moarte cu el!”.
La fel și în inimă.
Tu ce ai în mâini?
Dar în inimă?


9 aprilie 2017 

† DUMINICA FLORIILOR
Fer. Ubald, călug.
Is 50,4-7; Ps 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (Mt 27,11-54)

LECTURA I
Nu mi-am ascuns faţa de la cei care mă insultau şi mă scuipau.
Citire din cartea profetului Isaia 50,4-7
Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă de discipol ca să ştiu să vin în ajutor cu un cuvânt celui frânt; el mă trezeşte dimineaţa, de dimineaţă îmi deşteaptă urechea ca să ascult asemenea discipolilor. 5 Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea şi eu nu m-am împotrivit, nu m-am dat înapoi. 6Spatele l-am dat celor care mă loveau, obrajii, celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns faţa de la cei care mă insultau şi mă scuipau. 7 Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor, de aceea nu am fost umilit; de aceea mi-am făcut faţa ca de cremene şi ştiu că nu voi fi făcut de ruşine.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 21(22),8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.: 2a)
R.: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?

8 Toţi care mă văd îşi bat joc de mine,
strâmbă din buze şi dau din cap:
9 „S-a încrezut în Domnul, să-l scape,
să-l mântuiască dacă şi-a găsit în el plăcerea!” R.

17 Iată, mă înconjoară câinii,
o bandă de răufăcători mă împresoară;
mi-au străpuns mâinile şi picioarele,
18a mi-au numărat toate oasele. R.

19 Îşi împart între ei hainele mele
şi pentru tunica mea au aruncat sorţii.
20 Dar tu, Doamne, nu sta deoparte,
ajutorul meu, grăbeşte-te să mă ajuţi! R.

23 Voi vesti numele tău fraţilor mei,
în mijlocul adunării te voi lăuda.
24 Cei care vă temeţi de Domnul, lăudaţi-l,
toată seminţia lui Iacob, preamăriţi-l;
să se teamă de el toată seminţia lui Israel! R.

LECTURA A II-A
S-a umilit pe sine. Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,6-11
Fraţilor, Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că e egal cu Dumnezeu, 7 ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. 8 S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. 9 Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, 10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt, 11 şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Fil 2,8-9
Cristos s-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume.

EVANGHELIA
Pătimirea Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 26,14-27,66

Ce vreţi să-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?
E. În acel timp, unul dintre cei doisprezece, care se numeşte Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei 15 şi le-a zis:
A. „Ce-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?”
E. Ei au fixat pentru el treizeci de arginţi. 16 Şi de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor.

Unde vrei să-ţi pregătim ospăţul de Paşte?
17 În prima zi a Azimelor, s-au apropiat de Isus discipolii, zicând:
A. „Unde vrei să-ţi pregătim ca să mănânci Paştele?”
18 E. El a spus:
+. „Mergeţi în cetate la cutare şi spuneţi: «Învăţătorul zice: timpul meu este aproape. La tine voi face Paştele cu discipolii mei!»”
19 E. Discipolii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit Paştele.

Unul dintre voi mă va vinde.
20 La lăsatul serii, Isus stătea la masă împreună cu cei doisprezece 21 şi, în timp ce mâncau, a zis:
+. „Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda”.
22 E. Întristaţi peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul:
A. „Nu cumva sunt eu, Doamne?”
23 E. El, răspunzând, a zis:
+. „Cel care şi-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda. 24 Căci Fiul Omului

merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut!”
25 E. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, luând cuvântul, l-a întrebat:
A. „Nu cumva sunt eu, rabbi?”
E. Isus i-a răspuns:
+. „Tu ai zis!”

Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu.
26 E. Şi, în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor şi le-a spus:
+. „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul meu!”
27 E. Apoi, luând potirul şi mulţumind, le-a dat lor, spunând:
+. „Beţi din acesta toţi, 28 căci acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor! 29 Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua în care îl voi bea cu voi, nou, în împărăţia Tatălui meu”.
30 E. Şi, cântând imnuri, au plecat spre Muntele Măslinilor.

Voi bate păstorul şi se vor risipi oile turmei.
31 Atunci, Isus le-a spus:
+. „Voi toţi vă veţi scandaliza de mine în noaptea aceasta, căci este scris: «Voi bate păstorul şi se vor risipi oile turmei». 32 Dar, după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea”.
33 E. Atunci, Petru, luând cuvântul, i-a zis:
A. „Chiar dacă toţi se vor scandaliza din cauza ta, eu nu mă voi scandaliza niciodată”.
34 E. Isus i-a zis:
+.

„Adevăr îţi spun, chiar în noaptea aceasta, înainte de a fi cântat cocoşul, de trei ori mă vei renega”.
35 E. Petru i-a zis:
A. „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega”.
E. Şi toţi discipolii spuneau la fel.

A început a se întrista şi a se nelinişti.
36 Atunci, Isus a venit împreună cu ei într-un loc numit Ghetsemani şi le-a spus discipolilor:
+. „Staţi aici până când, mergând acolo, mă voi ruga!”
37 E. Şi, luându-i cu sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista şi a se tulbura. 38 Atunci le-a spus:
+. „Sufletul meu este trist până la moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi cu mine!”
39 E. Şi, mergând puţin mai încolo, a căzut cu faţa la pământ rugându-se şi spunând:
+. „Tată! Dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta! Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu”.
40 E. Apoi a venit la discipoli şi i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru:
+. „Aşa, n-aţi putut veghea cu mine nici măcar un ceas? 41 Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită! Căci duhul este plin de avânt, dar trupul este slab”.
42 E. Iarăşi, pentru a doua oară, a plecat şi s-a rugat, spunând:
+. „Tată! Dacă nu este posibil să treacă acest potir fără să-l beau, să se facă voinţa ta!”
43 E. Venind, din nou i-a găsit dormind, căci ochii le erau îngreuiaţi de somn. 44 Lăsându-i, din nou a plecat şi s-a rugat pentru a treia oară, spunând iarăşi aceleaşi cuvinte. 45 Atunci a venit la discipoli şi le-a spus:
+. „Dormiţi mai departe şi odihniţi-vă! Iată, a venit ceasul şi Fiul Omului este dat pe mâna păcătoşilor! Ridicaţi-vă, să mergem! Iată, cel care mă trădează este aproape!”

Au pus mâna pe Isus şi l-au arestat.
47 E. Pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei doisprezece, şi, împreună cu el, o mulţime mare, cu săbii şi ciomege, din partea arhiereilor şi a bătrânilor poporului, 48 iar trădătorul lui le dăduse un semn, spunând:
A. „Cel pe care îl voi săruta, acela este; prindeţi-l!”
49 E. S-a apropiat îndată de Isus şi i-a zis:
A. „Bucură-te, rabbi!”
E. Şi l-a sărutat. 50 Dar Isus i-a spus:
+. „Prietene, pentru aceasta ai venit!”
E. Atunci, apropiindu-se, au pus mâna pe Isus şi l-au prins. 51 Şi, iată, unul dintre cei care erau cu Isus, întinzându-şi mâna, a scos sabia, l-a lovit pe unul dintre servitorii marelui preot şi i-a tăiat urechea. 52 Atunci Isus i-a zis:
+. „Pune-ţi sabia la locul ei, căci toţi cei care pun mâna pe sabie de sabie vor pieri. 53 Sau crezi că n-aş putea să-l rog pe Tatăl meu şi mi-ar pune îndată la dispoziţie mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54 Dar cum s-ar mai împlini Scripturile, că aşa trebuie să fie?”
55 E. În acel ceas, Isus a spus mulţimilor:
+. „Aţi ieşit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să mă prindeţi. Zi de zi stăteam în templu, învăţând, şi nu m-aţi arestat. 56 Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile profeţilor”.
E. Atunci, toţi discipolii, părăsindu-l, au fugit.

Îl veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta Celui Atotputernic.
57 Cei care l-au arestat pe Isus l-au dus la Caiafa, marele preot, unde se adunaseră cărturarii şi bătrânii. 58 Iar Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot şi, intrând, s-a aşezat printre servitori ca să vadă sfârşitul. 59 Arhiereii şi tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte, 60 dar nu găseau, deşi s-au apropiat mulţi martori falşi. În cele din urmă, au venit doi 61 şi au zis:
A. „Acesta a spus: «Pot să distrug templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l reconstruiesc»”.
62 E. Ridicându-se, marele preot i-a zis:
A. „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva ta?”
63 E. Dar Isus tăcea. Atunci marele preot i-a zis:
A. „Te conjur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”.
64 E. Isus i-a răspuns:
+. „Tu ai zis. Ba vă spun: «de acum îl veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului»”.
65 E. Atunci, marele preot şi-a sfâşiat hainele, spunând:
A. „A. rostit o blasfemie. Ce nevoie mai avem de martori? Iată, acum aţi auzit blasfemia! 66 Cum vi se pare?”
E. Ei, răspunzând, au spus:
P. „Este vinovat de moarte!”
67 E. Atunci l-au scuipat în faţă şi l-au lovit cu pumnii; alţii l-au pălmuit, 68 spunând:
P. „Profeţeşte-ne, Cristoase! Cine este cel care te-a lovit?”

Înainte de a cânta cocoşul, de trei ori mă vei renega.
69 E. Iar Petru şedea afară, în curte. S-a apropiat de el o servitoare şi i-a zis:
A. „Şi tu erai cu Isus Galileeanul”.
70 E. Dar el a negat înaintea tuturor, spunând:
A. „Nu ştiu ce zici”.
71 E. Apoi, ieşind spre poartă, l-a văzut o alta şi a zis celor de acolo:
A. „Acesta era cu Isus Nazarineanul”.
72 E. Dar el a negat din nou cu jurământ:
A. „Nu-l cunosc pe omul acela”.
73 E. Puţin după aceea, apropiindu-se cei care erau acolo, i-au zis lui Petru:
A. „Într-adevăr, şi tu eşti dintre ei, pentru că şi accentul tău te trădează”.
74 E. Atunci a început să se blesteme şi să jure:
A. „Nu-l cunosc pe omul acela”.
E. Şi îndată a cântat cocoşul. 75 Atunci şi-a amintit Petru de cuvântul lui Isus care îi spusese: „Înainte de a cânta cocoşul, de trei ori mă vei renega”. Şi, ieşind, a plâns amar.

L-au dat pe Isus în mâna lui Ponţiu Pilat, guvernatorul.
27,1 E. Iar când s-a făcut dimineaţă, toţi arhiereii şi bătrânii poporului au ţinut consiliu împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte. 2 Şi, legându-l, l-au dus şi l-au predat lui Pilat, guvernatorul.

Nu se cuvine să-i punem în vistierie, pentru că sunt preţ de sânge.
3 Atunci Iuda, cel care l-a trădat, văzând că el fusese condamnat, cuprins de remuşcare, a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, 4 spunând:
A. „Am păcătuit vânzând sânge nevinovat”.
E. Dar ei i-au zis:
A. „Ce ne priveşte? Tu vei vedea!”
5 E. Şi, aruncând arginţii în templu, a plecat şi s-a spânzurat. 6 Iar arhiereii, luând arginţii, au zis:
A. „Nu este permis să-i punem în tezaur, căci sunt preţul sângelui”.
7 E. Iar ei, ţinând consiliu, au cumpărat cu arginţii Ogorul Olarului pentru îngroparea străinilor. 8 De aceea se numeşte ogorul acela până astăzi „Ogorul Sângelui”. 9 Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin Ieremia profetul, care zice: „Şi au luat treizeci de arginţi, preţul celui vândut, care a fost stabilit de fiii lui Israel 10 şi i-au dat pe Ogorul Olarului, aşa cum îmi poruncise Domnul”.

Tu eşti regele iudeilor?
11 Isus stătea înaintea guvernatorului, iar guvernatorul l-a întrebat, zicând:
A. „Tu eşti regele iudeilor?”
E. Isus a răspuns:
+. „Tu o spui”.
12 E. Şi, în timp ce era acuzat de arhierei şi de bătrâni, nu răspundea nimic.
13 E. Atunci i-a zis Pilat:
A. „Nu auzi câte mărturisesc aceştia împotriva ta?”
14 E. Dar nu a răspuns nici măcar un cuvânt, încât guvernatorul se mira foarte mult. 15 La fiecare sărbătoare, guvernatorul obişnuia să elibereze un deţinut pentru popor, pe care îl voiau ei. 16 Pe atunci aveau un deţinut vestit, numit Baraba. 17 Deci, adunându-se ei, Pilat le-a zis:
A. „Pe cine vreţi să vi-l eliberez: pe Baraba sau pe Isus care se numeşte Cristos?”
18 E. Căci ştia că din invidie îl dăduseră pe mâna lui. 19 Şi, în timp ce şedea la judecată, soţia lui i-a trimis vorbă:
A. „Nimic să nu faci dreptului aceluia, căci multe am suferit azi în vis din cauza lui!”
20 E. Dar arhiereii şi bătrânii au convins mulţimile să-l ceară pe Baraba, iar pe Isus să-l dea la moarte. 21 Luând cuvântul, guvernatorul le-a zis:
A. „Pe care dintre cei doi vreţi să vi-l eliberez?”
E. I-au răspuns:
P. „Pe Baraba!”
22 E. Pilat le-a zis:
A. „Aşadar, ce să fac cu Isus care se numeşte Cristos?”
E. Au zis toţi:
P. „Să fie răstignit!”
23 E. El le-a spus:
A. „Dar ce rău a făcut?”
E. Ei însă strigau şi mai tare:
P. „Să fie răstignit!”
24 E. Văzând Pilat că nu foloseşte la nimic, dimpotrivă, agitaţia devenea tot mai mare, a luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea poporului, spunând:
A. „Eu sunt nevinovat de sângele acesta. Voi veţi vedea!”
25 E. Tot poporul, răspunzând, a zis:
P. „Sângele lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”
26 E. Atunci li l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, biciuindu-l, l-a dat ca să fie răstignit.

Bucură-te, regele iudeilor!
27 Atunci, soldaţii guvernatorului l-au adus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul lui toată cohorta, 28 şi, după ce l-au dezbrăcat, l-au acoperit cu o mantie purpurie. 29 Împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap, iar în mâna dreaptă o trestie şi, îngenunchind înaintea lui, îşi băteau joc de el, spunând:
P. „Bucură-te, rege al iudeilor!”
30 E. Apoi, scuipându-l, îi luau trestia şi-l loveau peste cap. 31 După ce şi-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie şi l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus ca să-l răstignească.

Au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari.

(Liseşte de la versetul 32 la 66; varianta completă poate fi citită și meditată aici: http://bibliacatolica.ro/old/91/47-01-Matei.html )

Anunțuri

Posted in Postul Mare, Predici si meditatii, ZMT - Ziua Mondiala a Tineretului | Etichetat: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Pentru a-i educa pe tineri la o sexualitate şi afectivitate sănătoasă

Posted by Paxlaur pe 23/07/2016


unita-1Printre numeroasele iniţiative pe care pelerinii din Cracovia le vor întâlni de-a lungul turului lor pentru Ziua Mondială a Tineretului este şi un proiect de educaţie afectivo-sexuală pentru tineri şi adolescenţi promovat de Consiliul Pontifical pentru Familie. Elaborat cu ajutorul experţilor din Conferinţa Episcopală Spaniolă, parcursul – subîmpărţit în şase unităţi – tinde la o educaţie integrală a tinerilor pentru a dezvolta armonios dimensiunea afectivă şi sexuală prin alegeri şi treceri maturizate progresiv. Din 22 iulie este online situl proiectului (www.educazioneaffettiva.org) în cinci limbi (italiană, engleză, spaniolă, franceză şi portugheză). Pentru a şti mai multe agenţia Zenit l-a intervievat pe coordonator, Monseniorul Carlos Simon Vazquez, subsecretar al dicasterului pentru familie.

Monseniore Simon ilustraţi-ne acest proiect…

Proiectul de educaţie afectivo-sexuală, cu titlul „Loc de întâlnire, aventura iubirii”, este primul rod la nivel mondial despre aceste teme care apare după publicarea lui Amoris laetitia. În exortaţia apostolică a Sfântului Părinte în numeroase ocazii se vorbeşte despre educaţie în general, despre educaţie în familie şi despre educaţia la sexualitate. Semnalez îndeosebi capitolele IV şi V, centrale în document prin marea lor frumuseţe, care sunt cadrul în care se inserează indicaţiile succesive ale Papei, conţinute în capitolul VII, pentru „A întări educaţia copiilor” care includ şi educaţia sexuală, aşa cum semnalează punctele 280 şi 286. Cursul nostru vrea să fie aşadar o aprofundare a acestor învăţături ale Pontifului.

Cui i se adresează îndeosebi iniţiativa dicasterului dumneavoastră?

Proiectul este, în primul rând, un instrument pentru a-i ajuta pe tineri într-un lucru care atinge fiecare persoană în adâncul fiinţei sale, adică „a învăţa să iubească pentru a fi fericiţi”. Dar nu este un proiect numai pentru tineri. El se adresează şi profesorului sau pedagogului care vor să transmită în afară de conţinuturi, şi experienţe, stiluri de viaţă, mijloace de comunicare. În acest sens, codul prevede un ghid pentru profesor, teme pentru elevi şi activităţi complementare ca de exemplu în domeniul cinematografiei. Trebuie semnalat că această iniţiativă a fost gândită pentru vârstele diferite ale adolescenţei şi tinereţii; ea este mai ales un drum care trebuie parcurs în cursul timpului pentru o comunitate de persoane convocate să dialogheze şi să-şi schimbe experienţe cu privire la succesele şi falimentele în această materie. În definitiv, să construiască o comuniune de viaţă şi de intenţii pentru ceva important pentru fericirea viitoare a atâtor tineri. Faptul simplu că afectivitatea şi sexualitatea se integrează în educaţie şi în provocările personalităţii este deja ceva pozitiv. În afară de asta, mi-ar plăcea să subliniez că proiectul nu este un curs închis şi limitat la o singură ocazie, ci se va perfecţiona şi se va îmbunătăţi în timp tocmai prin multele persoane care vor să dialogheze între ele.

În acest moment în care se asistă la o „sexualitate lichidă” unde sunt puse în discuţie înseşi bazele antropologice, ce contribuţie poate da un proiect de acest fel?

În primele unităţi se vrea să se expună bazele antropologice adecvate şi necesare pentru a construi o viaţă conformă proiectului lui Dumnezeu cu privire la sexualitate. Concret, în vocaţia la căsătorie şi la familie precum şi în viaţa consacrată, sexualitatea şi lumea afectelor trebuie să fie educate pentru ca să ajute persoana să trăiască în plinătate. Şi pot face asta dacă integrează adecvat, uman, în vieţile lor, vocaţia primită de la Dumnezeu care angajează în mod diferit sexualitatea. Nu ascund că un obiectiv foarte concret şi imediat pe care-l urmărim în unele părţi ale proiectului este să favorizăm o călăuzire adecvată la pregătirea „îndepărtată” şi în unele cazuri „apropiată” pentru căsătorie.

Cum se inserează un curs de educaţie afectivo-sexuală pentru tineri în contextul ZMT?

La ZMT vrem să arătăm continuitatea pastoraţiei tineretului cu pastoraţia familiei. Uneori par compartimente stătute de realităţi diferite, acolo unde sunt în schimb puternic legate. Experienţele fundamentale ale bărbatului şi femeii au loc de fapt în familie: faptul de a fi copil şi frate sau soră, sau tată şi mamă şi după aceea soţ sau soţie… Totul are loc în cadrul familial unde afectivitatea şi sexualitatea sunt prezente de-a lungul întregului drum.

Deci, în detaliu, cum se structurează acest parcurs?

Itinerarul se compune din şase unităţi: 1) Eu. Persoana. 2) Tu. Sexualitatea şi personalitatea. 3) Pun în joc libertatea mea. 4) Folosirea rea a libertăţii. 5) Un ajutor adecvat pe drumul vieţii. 6) Adevărata iubire. Aşa cum vedem se porneşte înainte de toate de la persoana care în curs este reprezentată prin imaginea cortului. De fapt, pentru a monta un cort este necesară cunoaşterea elementelor care îl compun: pânza, cuiele, beţele, husa impermeabilă şi aşa mai departe. În acelaşi mod este persoana. Fiecare unitate a proiectului vrea deci să reflecteze cu privire la un element util pentru construirea acestui cort care, la rândul său, garantează un spaţiu fizic şi spiritual. Este important a cunoaşte fiecare element şi utilitatea sa şi cum pot ele să se relaţioneze între ele pentru a da consistenţă cortului şi pentru a putea răspunde la finalităţile sale: a fi o casă mică portabilă, un loc de întâlnire, etc. Construirea acestui loc este fundamentală pentru a trăi o comuniune de afecte, de proiecte, de viaţă. Credem că imaginea cortului reflectă acel sentiment de construire progresivă în timp. La sfârşitul acestui itinerar, tinerii dobândesc de fapt instrumentele suficiente pentru a răspunde la cele două întrebări fundamentale: Unde îmi construiesc cortul? Şi cu cine?

Aşadar, aceasta este finalitatea iniţiativei?

Finalitatea este de a-i ajuta pe tineri în „aventura” iubirii, centrală în viaţa lor. Apoi a oferi cunoştinţe şi instrumente pedagogilor în aceste materii şi în acelaşi timp a provoca un dialog îmbogăţitor între persoane care într-un mod sau altul sunt legate în domeniul educaţiei şi sexualităţii. Este corect de precizat că, prin pedagog, nu înţelegem numai profesorul de la şcoală sau de la colegiu, ci şi mai ales pe taţii de familie, pe bunici, pe cateheţii din parohii, pe preoţii, pe călugării şi pe călugăriţele angajaţi în proiecte educative. Aşadar un public cât mai larg posibil care poate folosi, dezvolta, scoate în evidenţă ceea ce fiecare consideră oportun în circumstanţe deosebite, pentru că fiecare persoană, fiecare tânăr este unic. Tot cursul va fi complet gratis.

*

În timpul Zilei Mondiale a Tineretului, proiectul va fi prezentat de Monseniorul Simon şi de soţii Antonio şi Celia Crespo în Centrul de Presă al Universităţii AGH din Cracovia, marţi, 26 iulie, la ora 14.00. Alte două prezentări vor avea loc, tot la Cracovia, în Vocations Center, la 26 iulie, la ora 12.00, în spaniolă, şi la 27 iulie, la ora 19.00, în engleză.

(De Salvatore Cernuzio,
după Zenit, 23 iulie 2016)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Posted in E bine de ştiut, Lecturi, ZMT - Ziua Mondiala a Tineretului | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Cu Ziua Mondială a Tineretului în inimă. Din Brazilia în Polonia trecând prin Coreea.

Posted by Paxlaur pe 01/08/2014

logo_zmt_cracovia2016În urmă cu un an, la 28 iulie, se încheia la Rio de Janeiro, Ziua Mondială a Tineretului. Un Rio în sărbătoare, colorat, populată până la neverosimil de oameni de toate vârstele şi condiţiile sociale. A primit în braţele sale pe Francisc, Papa sud-american, şi miile de tineri din toate ţările lumii. Încă palpită esplanada Copacabana, fâşia lungă de nisip şi mare care dă spre Oceanul Atlantic şi care a fost martori a marilor evenimente de la ZMT. Celebrările braziliene cu momente de spectacol şi altele în mod clar mai dramatice, cu un Papă fericit, intens, emoţionat, capabil să înflăcăreze mulţimea tinerilor prin cuvinte precise, clare, pătrunzătoare. Trei milioane de tineri, dar nu numai, prezenţi în oraş. Şi totuşi, în pofida cifrelor şi a caracterului extraordinar al evenimentului, din ZMT Rio 2013 nu rămân masele şi băncile cât mai degrabă raportul mereu personal şi unic pe care Papa Francisc a ştiut să-l creee cu oamenii sfidând anonimatul mulţimii. În amintirea acelei călătorii trec îmbrăţişările, lacrimile, cuvintele, chiar şi cele şoptite la ureche, drăgălăşeniile, istoriile unei voeţi povestite într-o clipă de timp. Şi fotografia asupra mulţimii devine mereu un prim plan.

Rio de Janeiro (Brazilia). Papa le-a cerut tinerilor să fie protagonişti ai schimbării, să coboare pe teren pentru a construi o lume mai bună. A rostit cuvinte puternice de încurajare – „tinerii sunt un motor puternic pentru Biserică şi pentru societate” – şi a făcut asta vorbind într-un oraş rănit de sutele de favelas care populează Rio de Janeiro. Favelas aici este sinonim cu marginalizare aşa cum în Europa cuvântul „tineri” din păcate a devenit în ultimii ani sinonim cu şomaj şi precaritate. Şi atunci cum să se vorbească astăzi tinerilor despre viitor dacă acest prezent face totul pentru a-i refuza şi a-i împiedica să ia în mână frâiele timpului lor? Este o întrebare care cu greu găseşte răspunsuri. Şi pentru că oricine încearcă să ofere căi de ieşire, aceste soluţii, în afară de a fi concrete, trebuie să fie şi convingătoare: adică trebuie să se nască precum rod al unei societăţi care în toate componentele sale demonstrează voinţa de a îndrăgi viitorul noilor generaţii şi de a se dedica pentru ele. S-a terminat timpul intenţiilor bune.

Cracovia (Polonia). Miza este mare. Şi în timp ce intelectuali şi politicieni se pierd în plăcerea de a face şotii, pelerinajul ZMT adică al speranţei pe pământ, merge înainte. Următoarea întâlnire este în 2016 la Cracovia, în ţinutul polonez, patria sfântului Ioan Paul al II-lea, pe care Papa Francisc l-a numit patron al ZMT. El a fost cel care a iniţiat în urmă cu 30 de ani marele pelerinaj tineresc care de atunci continuă să străbată cele 5 continente. Întregi generaţii au fost formate la învăţătura sa. Atâtea persoane care în tăcerea operativă a vieţilor lor continuă să rămână coerente cu marile alegeri le care Wojtyła le-a indicat lor. La Cracovia se revine la origini: după Ioan Paul, după Benedict, iată-l pe Francisc, aceeaşi prospeţime. Tinerii şi Papa într-o alianţă indisolubilă, astăzi ca în urmă cu 30 de ani, o alianţă care este profeţie în faţa lumii şi a istoriei.

Daejeon (Coreea). Mai au sens ZMT? Şi ce lasă ca moştenire? Un lucru este sigur, cel puţin pentru cel care le-a trăit ca observator extern: ZMT nu trăiesc viaţă autonomă. Nu sunt întâlniri puse în calendar, nici manifestări, nici programe de întreţinere. Trăiesc din viaţa tinerilor înşişi şi a oraşelor care le găzduiesc. Sunt trupul şi sufletul unui popor. Fără această viaţă, fără acest popor, ZMT n-ar avea sens şi n-ar lăsa nimic în urma sa. Faptul că este aşa îl va demonstra peste câteva zile a VI-a Zi a Tineretului Asiatic care se va ţine în dieceza coreeană de Daejeon. Tinerii din Asia, în 1991, au fost cei care au voit să găsească mijloace şi canale pentru rămâne în contact între ei. O exigenţă – spun ei – care se naşte într-o lume ca aceea asiatică, ce marginalizează şi uneori chiar persecută pe cel care practică şi crede în valorile creştine. Ei, tinerii, au fost cei care au organizat din 1999 până în 2009 întâlniri internaţionale străbătând continentul trecând de la Filipine, de la Hong Kong, de la India şi de la Taiwan. Aşadar drumul care de la Rio duce la Cracovia trece prin Daejeon, prin extrema „periferie” orientală a planetei. Tinerii sunt pregătiţi acolo să-l primească pe Francisc. Vor „să meargă la rădăcinile credinţei lor”, să cunoască martirii care „în istorie pentru Isus şi-au dat viaţa” şi „să meargă împreună, în lumea de astăzi, pentru a fi martori ai Evangheliei”. Asupra Daejeonului pariul este mare pentru că fiind în afara reflectoarelor mediatice din Occident va demonstra că atât timp cât vor exista inimi care bat, ZMT au încă un sens.

(De Maria Chiara Biagioni şi Daniele Rocchi
După agenţia SIR, 31 iulie 2014)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe http://www.ercis.ro

Posted in Lecturi, ZMT - Ziua Mondiala a Tineretului | Etichetat: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Motoul Zilei Mondiale a Tineretului din 2013 – Rio de Janeiro

Posted by Paxlaur pe 25/08/2011

Ieri, 24 august 2011, sfântul părinte papa Benedict al XVI-lea a anunţat oficial motoul sub care se va desfăşura Ziua Mondială a Tineretului de la Rio de Janeiro (Brazilia), din 2013:

„Mergeţi şi faceţi ucenici din toate neamurile”.

Sunt cuvintele lui Isus Cristos adresate apostolilor după înviere, cuvinte pe care le găsim în Evanghelia după sfântul Matei: 28,19.

Sfântul Părinte a cerut ca fiecare să se roage pentru o cât mai bună pregătire a acelei întâlniri şi pentru reuşita Zilei Mondiale a Tineretului din 2013.
Domnul să ne binecuvânteze!

Iată şi anunţul oficial:

Posted in ZMT - Ziua Mondiala a Tineretului | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: