Arhivă etichetă pentru ‘Isus’

Cine este acesta „care pe unde a trecut a făcut bine tuturor”?

Isus si femeia pacatoasaDe două mii de ani această întrebare continuă să răsune pentru fiecare inimă, creștină sau nu: cine este Cristos? Cine este acesta „care pe unde a trecut a făcut bine tuturor”? Cine este cel de care ascultă și vântul și marea? Cine este acesta care are puterea de a ierta păcatele și de a vindeca bolnavii? Cine e acesta care s-a lăsat dat la moarte din iubire pentru frații săi? Cine este acesta care „cu moartea pe moarte călcând” vine să ne dăruiască viața? Cine este acesta a cărui împărăție nu va avea sfârșit? Cine este Cristos pentru noi, pentru mine, pentru tine? Care este răspunsul tău în contextul acestor vremuri atât de controversate?

Despre nici un om nu s-a scris mai mult, pentru nimeni nu a fost atât de multă lume disponibilă să-și dea viața, nicio altă ființă nu a suscitat mai mult zel pentru o cauză așa cum a făcut el construind pe piatră Biserica sa pe care „puterea celui rău nu o va birui”. Dumnezeu adevărat și om adevărat, Creator și creatură, izvor de lumină și biruitor al întunericului, Principele păcii și Domnul oștirilor, tămăduitorul bolnavilor și viața celor morți, iubirea inimilor și mirele fecioarelor, capul Bisericii și Regele universului. Și am putea continua la nesfârșit, amintind lucrările sale minunate despre care vorbește Creația, Scriptura, Biserica. Însă care este răspunsul nostru?

De fapt, la această întrebare, nu se răspunde prin formularea unor enunțuri iscusite. Răspunsul la această întrebare vine din cercetarea cugetului. Să ne analizăm și să vedem din faptele noastre cine este Cristos pentru noi. Nu cumva l-am transformat într-un fel de talisman, un „duh” protector, care ne apără de „ceasul rău”? Nu cumva am făcut din el un fel de „asistent social” sau un „medic” sau un „psiholog” pentru momentele de criză, de suferință? Nu cumva l-am făcut „muza” speranțelor noastre, cel care ne-ar putea aduce profit material? Cine este Cristos pentru noi?

Să fim convinși că ceea ce am făcut și suntem dispuși să facem pentru el vorbește mai mult decât orice cuvânt. Felul nostru de a ne raporta la el, modul nostru de a ne închina (sau nu!) lui, dialogul nostru zilnic cu el… Toate acestea sunt răspunsul autentic. Restul enunțurilor care nu au acoperire în fapte, restul ideilor rămase neîntrupate, neconcretizate, sunt doar vorbe în vânt.

Reține

„În numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl” (Fil 2,10-11).

Duminică, 24 august 2014 

† DUMINICA a 21-a de peste an
Sf. Bartolomeu, ap.
Is 22,19-23; Ps 137; Rom 11,33-36; Mt 16,13-23

LECTURA I
Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David.
Citire din cartea profetului Isaia 22,19-23
Aşa vorbeşte Domnul împotriva lui Şebna, mai marele templului: 19 „Te voi îndepărta din funcţie, te voi înlătura din postul tău. 20 Şi în acea zi îl voi chema pe slujitorul meu Eliachim, fiul lui Hilchia. 21 Îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu eşarfa ta şi îi voi da lui funcţia ta; el va fi un tată pentru locuitorii din Ierusalim şi pentru casa lui Iuda. 22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el nimeni nu va putea închide; când va închide el, nimeni nu va putea deschide. 23 Îl voi face stabil ca pe un stâlp pe care îl baţi într-un pământ tare. El va fi ca un turn de mărire pentru casa tatălui său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.6 şi 8bc (R.: 8bc)
R.: Doamne, bunătatea ta este veşnică; nu părăsi lucrarea mâinilor tale.
1 Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor,
2a mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.
3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat,
m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îi vede pe cei smeriţi
şi îi recunoaşte din depărtare pe cei îngâmfaţi.
8bc Doamne, bunătatea ta este veşnică;
nu părăsi lucrarea mâinilor tale. R.

LECTURA A II-A
Toate sunt de la Dumnezeu, prin Dumnezeu şi pentru Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,33-36
33 Cât de adâncă este bogăţia, înţelepciunea şi ştiinţa lui Dumnezeu! 34 Hotărârile sale sunt de necuprins şi căile sale sunt de nepătruns! Cine a putut cunoaşte gândul Domnului? Cine a fost sfetnicul lui? 35 Cine i-a dat lui mai înainte ceva, ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb? 36Căci toate sunt de la el, prin el şi pentru el. Lui să-i fie mărire în veci! Amin!

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 16,18
(Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea
şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-23
În acel timp, 13 venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi”. 15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” 16Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. 18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 20 Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că el este Cristos. 21 Din acel moment, Isus a început să le spună deschis ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie din morţi.22 Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze, zicând: „Dumnezeu să te ferească, Doamne! Asta nu ţi se va întâmpla niciodată!” 23 Dar Isus, întorcându-se, i-a spus lui Petru: „Pleacă de la mine, Satano! Tu eşti o piedică în calea mea, tu nu te gândeşti la ceea ce vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii”.

Cuvântul Domnului

Acesta este Dumnezeul nostru: un adevărat gentleman, un „domn” care ni se propune, nu ni se impune.

4Dacă ar fi să dăm un „nume” fragmentului evanghelic de astăzi, am putea să ne gândim și la „Trei bucurii și un regret”. O primă bucurie este izvorâtă din faptul că acest tânăr a știut la cine să alerge pentru a găsi răspuns la întrebările și frământările sale. „Învățătorule, ce trebuie să fac…”. Este un mare har să știi să cauți răspunsul în „locul” potrivit. Câți dintre noi nu rătăcim căutând răspunsuri pentru frământările noastre în cărți, emisiuni, persoane, obiceiuri etc. ale căror sfaturi nu au nimic în comun cu numele de creștin? De câte ori am îndrăznit ca tocmai în mijlocul celor mai agitate furtuni din viața noastră să ne oprim și, îngenunchiați în fața Preasfântului Sacrament, să-l întrebăm pe Domnul: „Învățătorule, ce trebuie să fac în această situație? Ce trebuie să aleg? Ce trebuie să spun”? Să ne analizăm astăzi și să vedem unde și cum căutăm răspuns pentru frământările noastre.

O a doua bucurie ne-o oferă tocmai Mântuitorul prin generozitatea cu care ne răspunde, subliniind libertatea noastră: „Dacă vrei…”. Acesta este Dumnezeul nostru: un adevărat gentleman, un „domn” care ni se propune, nu ni se impune. Trebuie să îndepărtăm din viața noastră imaginea unui Dumnezeu totalitarist care ni se impune și care ne sufocă cu cererile sale. Nicidecum. Dumnezeu este cea mai delicată existență. Însă, în același timp, această delicatețe a sa nu trece nici peste libertatea noastră de a greși și de a suporta consecințele: „suferim și murim din cauza păcatelor noastre”, din cauza proastei gestionări a libertății, din cauza că am refuzat binele.

Iar cea de a treia bucurie se află tocmai în cuvintele tânărului: „Toate acestea le-am păzit”. Ce tânăr exemplar… până în acest punct. Câți dintre noi, ascultând lista Domnului, pot spune asemenea lui: „Toate acestea le-am păzit”?

Trei bucurii, dar și un regret pentru că „bogățiile acestei lumi” l-au împiedicat să facă alegerea decisivă de a-l urma pe Isus. Tristă și regretabilă alegere!

Să punem viața noastră înaintea Domnului. Să căutăm la el răspunsuri pentru frământările noastre. Să ascultăm în tăcere cuvântul său. Să fim atenți la propunerile sale. Și tot de la el, Domnul și Dumnezeul nostru, să cerem și harul de a împlini ceea ce el consideră că este cel mai potrivit pentru viața noastră. Să fim convinși că fără el nu putem face nimic.

Reține

Când ne apropiem de Domnul pentru a ne rezolva problemele și pentru a găsi răspuns la întrebările noastre, să nu ne temem să facem ceea ce el ne propune!

Luni, 18 august 2014 

Luni din saptamâna a 20-a de peste an
Fer. Paula Montaldi, fc.
Ez 24,15-24; Ps Dt 32,18-19.20.21; Mt 19,16-22

LECTURA I
Ezechiel este pentru voi o prevestire: tot ce a făcut el veţi face şi voi.
Citire din cartea profetului Ezechiel 24,15-24
15 Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 16 „Fiul omului, printr-o moarte subită îţi voi lua soţia, desfătarea ochilor tăi. Dar să n-o jeleşti şi să nu gemi. Să nu verşi o lacrimă. 17 Să plângi în tăcere şi să nu ţii doliu; să pui turbanul pe cap şi sandalele în picioare; să nu-ţi acoperi buzele şi să nu mănânci pâine de la oameni”. 18 Dimineaţa vorbeam încă poporului, iar seara mi-a murit soţia. A doua zi dimineaţă, am făcut ceea ce mi-a poruncit. 19 Oamenii mi-au spus: „Vrei să ne explici ce faci? Ce înseamnă asta pentru noi?” 20 Eu le-am răspuns: „Domnul mi-a adresat acest cuvânt: 21«Spune casei lui Israel: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Voi pângări sanctuarul meu, care este mândria şi tăria voastră, bucuria ochilor voştri şi dragostea inimii voastre. Fiii şi fiicele voastre, care au rămas în Ierusalim, vor fi răpuşi de sabie. 22 Veţi face atunci cum am făcut eu: Nu vă veţi acoperi buzele, nu veţi mânca pâine de la oameni, 23 vă veţi pune turbanele şi vă veţi încălţa sandalele, nu veţi jeli şi nu veţi plânge. Dar veţi pieri din cauza păcatelor voastre şi veţi geme cu toţii. 24 Ezechiel este pentru voi o prevestire: tot ce a făcut el veţi face şi voi. Şi când se va întâmpla aceasta veţi şti că eu sunt Domnul Dumnezeu»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Dt 32,18-19.20.21 (R.: cf. 18a)
R.: Iartă-ne, Dumnezeule, pentru că am păcătuit!
18 Ai dat uitării stânca, pe Dumnezeu, care te-a adus pe lume,
l-ai uitat pe Dumnezeul care te-a creat.
19 Văzând aceasta, Domnul s-a aprins de mânie
împotriva fiilor şi a fiicelor sale. R.

20 El a zis: „Îmi voi întoarce faţa de la ei
şi apoi voi vedea ce li se va întâmpla în viitor;
căci ei sunt un neam înrăit,
sunt fii lipsiţi de credinţă. R.

21 Mi-au trezit gelozia, cinstind un dumnezeu care nu există,
mi-au aprins mânia cu idolii lor care nu sunt nimic;
le voi trezi gelozia printr-un popor de nimic,
le voi aprinde mânia prin oameni fără minte”. R.

ALELUIA Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,
căci a lor este împărăţia cerurilor.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,16-22
16 În acel timp, a venit la Isus un om şi l-a întrebat: „Învăţătorule, ce bine trebuie să fac, pentru ca să am viaţa veşnică?” 17 Isus i-a zis: „De ce mă întrebi ce-i bine? Unul singur este bun. Dacă vrei să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile”. 18 „Care?”- l-a întrebat el. Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi. Să nu săvârşeşti adulter. Să nu furi. Să nu dai mărturie falsă. 19 Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta. De asemenea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 20 Tânărul i-a zis: „Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipseşte?” 21 Isus i-a răspuns: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în ceruri, apoi vino şi urmează-mă”. 22 Auzind aceste cuvinte, tânărul a plecat trist, căci avea multe bogăţii.

Cuvântul Domnului

Una dintre cele mai plăcute mângâieri de care se poate bucura inima omului este prietenia!

Prietenul meuPrintre zecile de frământări care ne iau cu asalt viața, Dumnezeu strecoară în fiecare zi picături de fericire și de liniște. Una dintre cele mai plăcute mângâieri de care se poate bucura inima omului este prietenia. Prietenia adevărată se atinge greu, unii spun că mult mai greu decât iubirea, mai ales dacă ne gândim la „iubirile” care vin și pleacă, aceasta în timp ce prietenii adevărați rămân pentru totdeauna alături de tine și în inima ta. Să ne amintim în această zi de prietenii noștri, să refacem istoria prieteniilor noastre: cum i-am cunoscut, cum le-am fost și ne-au fost alături. Cine este prietenul nostru cel mai bun?

Chiar dacă Isus nu a vorbit mult despre prietenie, prin viața și parabolele sale (cf. Lc 11,5-8) a lăsat să se vadă valoarea acestei „virtuți”. Cei care l-au înconjurat au devenit prietenii săi și s-a adresat ucenicilor numindu-i prieteni: „Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul lui. Însă v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute” (In 15,14-15; cf. Lc 12,4). Însă dincolo de discursurile despre prietenie și de legătura sa puternică cu apostolii, suntem chemați să privim spre prietenia dintre Isus și sfinții zilei: Marta, Maria și Lazăr. Să încercăm să pătrundem în profunzimea legăturii dintre Isus și această „familie”, să vedem forța prieteniei și să aprofundăm valoarea ei și în viața noastră.

Suntem încercați de emoții când întrezărim mărturia lui Isus despre valoarea prieteniei pe care evanghelistul Ioan o redă în capitolul 11. Ce har să te simți prietenul lui Dumnezeu, să apelezi la el cu încredere, „în caz de boală, ca și în timp de sănătate”, să te simți atât de apropiat de el ca o mireasă, ca un mire de alesul inimii sale. Dar în același timp câtă binecuvântare să știi că Dumnezeu te privește ca pe un prieten, că ești cel în care el își găsește bucuria, cel căruia îi calcă cu drag pragul casei, cel care se lasă atins de tine și în același timp stă la masă cu tine.

Dumnezeu are prieteni. Dumnezeu își caută prieteni. El vrea ca fiecare om să fie prietenul său, el vrea ca fiecare inimă „să aleagă partea cea mai bună care nu i se va lua”. Omul este cel care alege sau respinge prietenia cu Dumnezeu. Tu cum ești în relația cu Domnul? Te simți cu adevărat prietenul său? Simți că Dumnezeu vine cu plăcere în inima ta, în familia ta, în casa ta?

Reține

„Prietenul iubește în orice timp, se naște ca un frate în strâmtorare” (Prov 17,17).

Marţi, 29 iulie 2014 

Marti din saptamâna a 17-a de peste an
Ss. Marta **; Lazar si Maria, frati
Prov 31,10-13. 19-20.30-31; Ps 14; In 11,19-27 (Lc 10,38-42)

LECTURA I
Femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă.
Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31
10 Cine va găsi o femeie desăvârşită? Ea este mult mai de preţ decât perlele. 11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, ci îi va face numai bucurie. 13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele publice.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5
R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.
2 Cel care duce o viaţă curată
săvârşeşte ceea ce este drept,
el spune adevărul din inima sa
3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

3bc El nu face rău semenului său,
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,
dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă
şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel care se poartă astfel
nu se clatină niciodată! R.

ALELUIA In 8,12b
(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul,
cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 11,19-27
În acel timp, 19 mulţi iudei veniseră la Marta şi la Maria ca să le aline pentru moartea fratelui lor. 20Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieşit în întâmpinare, în timp ce Maria a rămas în casă. 21 Marta i-a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. 22 Dar ştiu că şi acum Dumnezeu îţi va da tot ce îi vei cere”. 23 Isus i-a răspuns: „Fratele tău va învia”. 24 I-a spus Marta: „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi”. 25 Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa; cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. 26 Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” 27 Ea a răspuns: „Da, Doamne, eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume”.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

ALELUIA Lc 11,28
(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
şi îl păzesc. (Aleluia)

EVANGHELIA
Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42
În acel timp, Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră, numită Maria, care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Dar Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 42 Însă un singur lucru este necesar. Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: