Arhivă etichetă pentru ‘suferinta’

Ziua Mondiala a Migrantului si a Refugiatului

În ziua Domnului, duminica, privim mai mult cerul şi-l căutăm pe Dumnezeu. Ne rugăm pentru cei dragi. Pe lângă intenţiile noastre pe care le înălţăm azi către Dumnezeu, să strecurăm şi o rugă fierbinte pentru cei care sunt migranţi sau refugiaţi. Astăzi, în Biserica Catolică, este a XCVII-a Zi Mondială a Migrantului şi a Refugiatului. Dumnezeu să-i ocrotească pe toţi!

Iată mesajul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea cu ocazia Zilei Mondiale a Migrantului şi a Refugiatului (16 ianuarie 2011), preluat de pe www.ercis.ro

„O singură familie umană”

Iubiţi fraţi şi surori,

Ziua Mondială a Migrantului şi a Refugiatului oferă oportunitatea, pentru toată Biserica, de a reflecta despre o temă legată de fenomenul crescând al migraţiei, de a ne ruga pentru ca inimile să se deschidă la primirea creştină şi de a lucra ca să crească în lume dreptatea şi caritatea, coloane pentru construirea unei păci autentice şi durabile. „Aşa cum eu v-am iubit, aşa să vă iubiţi unul pe altul” (In 13,34) – este invitaţia pe care Domnul ne-o adresează cu forţă şi ne-o reînnoieşte constant: dacă Tatăl ne cheamă să fim fii iubiţi în Fiul său preaiubit, ne cheamă să ne recunoaştem toţi ca fraţi în Cristos.

Din această legătură profundă între toate fiinţele umane se naşte tema pe care am ales-o anul acesta pentru reflecţia noastră: „O singură familie umană”, o singură familie de fraţi şi surori în societăţi care devin tot mai multietnice şi interculturale, unde şi persoanele de diferite religii sunt stimulate la dialog, ca să se poată găsi o convieţuire senină şi rodnică, respectând diferenţele legitime. Conciliul Vatican II afirmă că „toate popoarele alcătuiesc o singură comunitate; au o singură origine, căci Dumnezeu a rânduit întreg neamul omenesc să locuiască pe toată faţa pământului (cf. Fap 17,26); au, de asemenea, un singur scop ultim, pe Dumnezeu, a cărui providenţă, ale cărui dovezi de bunătate şi planuri de mântuire îi îmbrăţişează pe toţi” (Declaraţia Nostra aetate, 1). Astfel, noi „nu trăim unii lângă alţii din întâmplare; cu toţii parcurgem unul şi acelaşi drum ca oameni, deci ca fraţi şi surori” (Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii 2008, 6).

Drumul este acelaşi, cel al vieţii, însă situaţiile pe care le străbatem în acest parcurs sunt diferite: mulţi trebuie să înfrunte experienţa dificilă a migraţiei, în diferitele sale exprimări: interne sau internaţionale, permanente sau periodice, economice sau politice, voluntare sau forţate. În diferite cazuri plecarea din propria ţară este stimulată de diferite forme de persecuţie, aşa încât fuga devine necesară. Apoi, însuşi fenomenul globalizării, caracteristic epocii noastre, nu este numai un proces socio-economic, ci comportă şi „o umanitate care devine tot mai interconectată”, depăşind graniţele geografice şi culturale. În această privinţă, Biserica nu încetează să amintească faptul că sensul profund al acestui proces epocal şi criteriul său etic fundamental sunt date tocmai de unitatea familiei umane şi de dezvoltarea sa în bine (cf. Benedict al XVI-lea, Caritas in veritate, 42). Aşadar, toţi fac parte dintr-o singură familie, migranţi şi populaţii locale care-i primesc, şi toţi au acelaşi drept de a se folosi de bunurile pământului, a căror destinaţie este universală, aşa cum învaţă doctrina socială a Bisericii. Aici îşi au fundament solidaritatea şi împărtăşirea.

„Într-o societate în curs de globalizare, binele comun şi angajarea pentru el nu pot să nu asume dimensiunile întregii familii umane, adică a comunităţii popoarelor şi naţiunilor, aşa încât să dea formă de unitate şi de pace cetăţii omului şi s-o facă într-o oarecare măsură anticipare prefiguratoare a cetăţii fără bariere a lui Dumnezeu” (Benedict al XVI-lea, Caritas in veritate, 7). Aceasta este perspectiva cu care trebuie privită şi realitatea migraţiilor. De fapt, aşa cum afirma deja slujitorul lui Dumnezeu Paul al VI-lea, „lipsa de fraternitate între oameni şi între popoare” este cauza profundă a subdezvoltării (Populorum progressio, 66) şi – putem adăuga – are incidenţă puternică asupra fenomenului migrator. Fraternitatea umană este experienţa, uneori surprinzătoare, a unei relaţii care uneşte, a unei legături profunde cu celălalt, diferit de mine, bazată pe simplul fapt că suntem oameni. Asumată şi trăită în mod responsabil, ea alimentează o viaţă de comuniune şi împărtăşire cu toţi, îndeosebi cu migranţii; susţine dăruirea de sine pentru alţii, pentru binele lor, pentru binele tuturor, în comunitatea politică locală, naţională şi mondială.

Venerabilul Ioan Paul al II-lea, tot cu ocazia Zilei celebrată în anul 2001, a subliniat că „[binele comun universal] cuprinde întreaga familie a popoarelor, mai presus de orice egoism naţionalist. În acest context trebuie să fie tratat dreptul de a emigra. Biserica îl recunoaşte fiecărui om, în aspectul dublu de posibilitate de a ieşi din propria ţară şi posibilitate de a intra în alta în căutarea unor condiţii mai bune de viaţă” (Mesajul pentru Ziua Mondială a Migraţiilor 2001, 3; cf. Ioan al XXIII-lea, Mater et magistra, 30; Paul al VI-lea, Octogesima adveniens, 17). În acelaşi timp, statele au dreptul de a reglementa fluxurile migratoare şi de a apăra propriile frontiere, asigurând mereu respectul cuvenit demnităţii fiecărei persoane umane. În afară de aceasta, imigranţii au obligaţia de a se integra în ţara de primire, respectându-i legile şi identitatea naţională. „Va fi vorba deci de a conjuga primirea care se cuvine tuturor fiinţelor umane, îndeosebi dacă sunt lipsite, cu evaluarea condiţiilor indispensabile pentru o viaţă demnă şi paşnică pentru locuitorii originari şi pentru cei veniţi” (Ioan Paul al II-lea, Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii 2001, 13).

În acest context, prezenţa Bisericii, ca popor al lui Dumnezeu aflat pe drumul istoriei în mijlocul tuturor celorlalte popoare, este izvor de încredere şi de speranţă. De fapt, Biserica este „în Cristos sacrament, adică semn şi instrument al unirii intime cu Dumnezeu şi al unităţii întregului neam omenesc” (Conciliul Ecumenic Vatican II, Lumen gentium, 1); şi, graţie acţiunii Duhului Sfânt în ea, „eforturile menite să realizeze fraternitatea universală nu sunt zadarnice” (Idem, Gaudium et spes, 38). În mod deosebit, sfânta Euharistie constituie, în inima Bisericii, un izvor inepuizabil de comuniune pentru întreaga omenire. Graţie ei, poporul lui Dumnezeu cuprinde „orice naţiune, trib, popor şi limbă” (Ap 7,9) nu cu un fel de putere sacră, ci cu slujirea superioară a carităţii. De fapt, exercitarea carităţii, în special faţă de cei mai săraci şi slabi, este criteriu care dovedeşte autenticitatea celebrărilor euharistice (cf. Ioan Paul al II-lea, Mane nobiscum, Domine, 28).

În lumina temei „O singură familie umană”, trebuie luată în considerare în mod specific situaţiile refugiaţilor şi ale celorlalţi migranţi forţaţi, care sunt o parte relevantă a fenomenului migrator. Faţă de aceste persoane, care fug de violenţe şi persecuţii, comunitatea internaţională a asumat angajări precise. Respectarea drepturilor lor, precum şi a preocupărilor juste pentru siguranţa şi coeziunea socială, favorizează o convieţuire stabilă şi armonioasă.

Şi în cazul migranţilor forţaţi solidaritatea se alimentează din „rezerva” de iubire care se naşte din faptul de a ne considera o singură familie umană şi, pentru credincioşii catolici, membri ai trupului mistic al lui Cristos: de fapt depindem unii de alţii, toţi suntem responsabili de fraţii şi de surorile în omenitate şi, pentru cel care crede, în credinţă. Aşa cum am avut deja ocazie să spun, „a-i primi pe refugiaţi şi a le da ospitalitate este pentru toţi un necesar gest de solidaritate umană, pentru ca ei să nu se simtă izolaţi din cauza intoleranţei şi a dezinteresului” (Audienţa generală din 20 iunie 2007: Insegnamenti II, 1 [2007], 1158). Aceasta înseamnă că toţi cei care sunt forţaţi să părăsească locuinţele şi pământul lor vor fi ajutaţi să găsească un loc în care să trăiască în pace şi siguranţă, unde să lucreze şi să asume drepturile şi obligaţiile existente în ţara care-i primeşte, contribuind la binele comun, fără a uita dimensiunea religioasă a vieţii.

Un gând special, însoţit mereu de rugăciune, aş vrea să-l îndrept în sfârşit către studenţii din străinătate, care sunt şi ei o realitate în creştere în cadrul marelui fenomen migrator. E vorba de o categorie relevantă şi din punct de vedere social în perspectiva întoarcerii lor, ca viitori conducători, în ţările de origine. Ei constituie nişte „punţi” culturale şi economice între aceste ţări şi cele de primire şi toate acestea merg tocmai în direcţia de a forma „o singură familie umană”. Această convingere trebuie să susţină angajarea în favoarea studenţilor din străinătate şi să însoţească atenţia faţă de problemele lor concrete, cum ar fi limitările economice sau suferinţa de a se simţi singuri în înfruntarea unui ambient social şi universitar foarte diferit, precum şi dificultăţile de inserare. În această privinţă, îmi place să amintesc că „a aparţine la o comunitate universitară înseamnă a sta la răscrucea culturilor care au plăsmuit lumea modernă” (Ioan Paul al II-lea, Către episcopii din SUA din provinciile ecleziastice Chicago, Indianapolis şi Mlwaukee în vizită „ad limina”, 30 mai 1998, 6: Insegnamenti XXI, 1 [1998], 1116). În şcoală şi în universitate se formează cultura noilor generaţii: de aceste instituţii depinde în largă măsură capacitatea lor de a privi la umanitate ca la o familie chemată să fie unită în diversitate.

Iubiţi fraţi şi surori, lumea migranţilor este vastă şi diversificată. Are experienţe minunate şi promiţătoare, precum şi, din păcate, atâtea altele dramatice şi nevrednice de om şi de societate care se consideră civilă. Pentru Biserică, această realitate constituie un semn elocvent al timpurilor noastre, care evidenţiază mai mult vocaţia umanităţii de a forma o singură familie şi, în acelaşi timp, dificultăţile care, în loc s-o unească, o dezbină şi o sfâşie. Să nu ne pierdem speranţa şi să-l rugăm împreună pe Dumnezeu, Părintele tuturor, ca să ne ajute să fim, fiecare personal, bărbaţi şi femei capabili de relaţii fraterne; şi, pe planul social, politic şi instituţional, să crească înţelegerea şi stima reciprocă între popoare şi culturi. Cu aceste dorinţe, invocând mijlocirea preasfintei Maria, Stella maris, trimit din inimă tuturor binecuvântarea apostolică, în mod special migranţilor şi refugiaţilor şi celor care lucrează în acest domeniu important.

Castel Gandolfo, 27 septembrie 2010
Benedict al XVI-lea

 

 

 

 

 

Şi cine este aproapele meu?

Se spune că ceea ce este teribil atunci când cauţi adevărul e faptul că-l găseşti. Te sperii de ce afli, de ceea ce auzi. Şi deşi posezi ceva inestimabil, adevărul, nu de puţine ori ai vrea să nu fi aflat, să nu fi ştiut etc.

Mă gândesc la învăţătorul legii din parabola evangheliei de astăzi: a întrebat şi a aflat adevărul. De acum nu mai era scuză pentru el că nu a ştiut, că să vedeţi că eu credeam că se poate şi altfel, că e altfel etc. Acum totul era clar:

– legea e asta: să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Lc 10,27);

– aproapele e acesta: cel care are nevoie de ajutor (Lc 10,30-36);

– drept consecinţă a celor aflate: mergi şi fă şi tu la fel (Lc 10,37).

Mă întreb: oare s-a schimbat ceva în el după acest dialog cu Învăţătorul? A regretat oare viclenia sa şi viaţa de mai înainte şi a mers să-şi găsească aproapele? Nu ştiu…dar înclin să spun mai mult nu, decât da. Asta pentru că mă uit la mine, la noi cei de aici: zi de zi ne vorbeşte Cristos, aflăm adevărul, dar picăm testul la pus în practică. Câte hotărâri luate şi nerespectate? Câţi oameni care aveau trăsătura aproapelui – un om care are nevoie de ajutor, trăsătura cea mai clară, specifică, a aproapelui – nu am întâlnit şi nu am făcut nimic pentru ei, deşi atât de des pozăm în postura samariteanului milostiv?! Sau cine ştie, poate s-a schimbat… Unii se schimbă, devin alţii, pentru că într-o zi li s-a întâmplat ceva: l-au întâlnit pe Cristos, sau l-au întâlnit pe aproapele, sau au experimentat ceva ce i-a schimbat. Ferice de ei… Fiecare dintre noi e chemat să se întrebe acum… chiar acum… eu m-am schimbat în urma unei întâlniri cu adevărul, cu aproapele, cu Cristos etc.? Acum ne întrebăm… ieşim pentru câteva minute din grijile zilei de mâine, lăsăm alte gânduri străine şi alte preocupări şi ne întrebăm: eu m-am schimbat în urma întâlnirii cu adevărul?

S-au întrebat unii dacă parabola Samariteanului milostiv este numai o simplă pildă sau o întâmplare adevărată; adică, a fost un fapt real sau a inventat Isus această parabolă? Părerile sunt împărţite. Origene, consideră că ea este plină de simbolisme: „Omul care cobora de la Ierusalim la Ierihon este Adam. Ierusalimul este paradisul. Ierihonul este lumea, hoţii sunt duşmanii, preotul este legea, levitul proorocii, samariteanul este Cristos, rănile sunt neascultarea, măgarul este trupul lui Cristos, hanul, care îi primeşte pe toţi cei care vor să intre, este Biserica, cei doi dinari sunt Tatăl şi Fiul, hangiul este păstorul Bisericii, căruia i s-a încredinţat sarcina de îngrijitor; faptul că samariteanul făgăduieşte că se va reîntoarce indică cea de-a doua venire a Mântuitorului” (Origene, Predici la Evanghelia după sfântul Luca, 34).

Concentrându-se şi mai mult asupra figurii samariteanului, un alt autor antic spune: „Cine ar putea fi acest ‘aproape’ dacă nu însuşi Mântuitorul? Cine mai mult decât El a avut milă de noi care eram călcaţi în picioare de către stăpânitorii acestei lumi întunecate, plini de aceste răni, patimi, groază, ură, dureri, deziluzii, plăceri? Pentru toate aceste răni Isus este unicul medic, El este acela care varsă peste sufletele noastre rănite vinul, care este sângele vieţii lui David. El este acela care varsă cu mână largă uleiul binefăcător, care este Mila Tatălui” (Clement Alexandrinul: Quis dives, 29).

Însă dincolo de aceste simbolisme, eu încerc să-mi imaginez cum ar relata Isus sau cum s-ar desfăşura astăzi scena. La ieşirea din Iaşi, prin Păcurari, un om care mergea spre Târgu Frumos a fost prins de nişte vagabonzi, a fost jefuit şi bătut şi lăsat aproape mort. Astăzi sunt altfel de leviţi si preoţi care tot au trecut pe acolo. Mulţi, mulţi au trecut: unii, văzându-l au traversat pe partea cealaltă, alţii au trecut nepăsători, dar… surpriză: cei mai mulţi s-au oprit. Dar surpriza e tristă: nu s-au oprit să se îngrămădească să-l ajute, ci să se uite, să discute, să dezbată. Cine e? De ce e în halul acesta? O fi beat? O fi drogat? O fi infectat cu ceva? Eu nu-l ating! … Cine şi ce cheamă? Poliţia? Salvarea? … În sfârşit, unul şi-a făcut curaj şi a sunat la 112… Salvarea! Deh, dar nu e aşa simplu: suni şi vine un şir întreg de întrebări, de legături, încât ai impresia că sigur va muri cel bolnav până se pornesc ei. Trebuie lăsat un nume, o asigurare… nimeni nu se încumetă: cine ştie cine este, ce-a făcut, dacă nu lucrează şi nu are asigurare, de ce să mă împovărez eu? Şi aşa am destule pe cap… Şi închide telefonul… Salvarea nu mai vine… Apare presa, televiziunea şi omul moare în lumina reflectoarelor şi înconjurat de oameni care nu mai îndrăznesc să fie samariteni milostivi.

Suntem mulţi oameni care-i înconjurăm sau trecem pe lângă ce în suferinţă, în agonie, dar nu prea ne mai încumetăm să fim pentru ei scăpare, samariteni milostivi. Nu ne regăsim oare în această nouă formă de relatare: de câte ori n-am trecut pe lângă oameni căzuţi pe stradă?! E adevărat, unii poate erau beţi, drogaţi, dar alţii erau leşinaţi, bolnavi, însetaţi, loviţi, jefuiţi, accidentaţi… Am trecut şi nu ne-am complicat sau am stat şi am privit de la distanţă, să vedem ce va fi. De câte ori nu am trecut pe lângă oameni sfâşiaţi de dureri sufleteşti, descurajaţi, dezamăgiţi? De câte ori nu am întors spatele unei mâini ce se întindea spre noi cerşindu-ne cu ultimele puteri o batistă pentru a-şi şterge lacrimile? De câte ori nu am refuzat gesturi mici, foarte mici celor pe care i-am întâlnit pe motiv că nu-i cunoaştem, că nu vrem să ne complicăm, că suntem şi noi deja prea săraci etc.? De câte ori?

Iată că trebuia să apară un învăţător al legii care-l să-l provoace pe Isus să spună această parabolă şi să ne dăruiască fiecăruia o învăţătură: să nu treci pe lângă cel în suferinţă fără să-l ajuţi din puţinul tău. Să ştii să ţi se facă milă, să laşi să ţi e înmoaie inima. Să nu treci fără să-l transformi în aproapele tău.

E minunat că în această zi Domnul, din păcate printr-o întâmplare nefericită – inundaţiile, ne oferă posibilitatea să „recuperăm”, să „reparăm” tot răul trecut, toată neglijenţa. După ce în nerepetate rânduri au fost mâini întinse spre noi şi poate am stat nepăsători, am trecut nepăsători, ne-am făcut că nu ştim, că nu vedem, că nu putem, că nu avem, astăzi, aici, acum – prin colecta care se va face – avem posibilitatea să ne găsim aproapele. Ajutându-i pe cei sinistraţi, pe cei care suferă de pe urma inundaţiilor, nu facem altceva decât să împlinim îndemnul lui Cristos: „Mergi şi fă şi tu la fel”. Să nu întoarcem spatele aproapelui nostru care suferă.

Acum că ştim care este porunca, porunca iubirii; acum că ştim cine este aproapele nostru: tot omul despre al cărui necaz sau suferinţă am aflat; să mergem şi să facem şi noi asemenea samariteanlui. Lumea are nevoie de noi samariteni şi în fiecare dintre noi el stă gata să se ivească.

11 iulie 2010,

duminica a XV-a din timpul de peste an

Dans lent

Această poezie a fost scrisă de o adolescentă bolnavă de cancer în stadiu
terminal, într-un spital din New York.

Ai privit vreodată copiii într-o „învârtitoare”?
Ai ascultat zgomotul ploii
Când cade pe pământ?
Ai urmărit vreodată zborul neregulat al unui fluture?
Ai observat apusul soarelui?
Ai face bine sa încetineşti.
Nu dansa aşa de repede.
Timpul e scurt.
Muzica nu durează mult.
Îţi trece fiecare zi în zbor?
Când zici „Cum te simţi”?” „Ce mai faci”?”
Asculţi răspunsul?
Când ziua se sfârşeşte
Te întinzi în pat
Cu sute de întrebări succesive
Ce îţi trec prin cap?
Ai face bine să încetineşti.
Nu dansa aşa de repede.
Timpul este scurt.
Muzica nu durează mult.

I-ai spus vreodată copilului tău,
O să facem mâine asta?
Fără să-ţi dai seama de dezamăgirea lui, pentru că erai grăbit/ă?
Ai pierdut legătura cu o prietenie buna ce apoi a încetat
Pentru că tu nu aveai niciodată timp
Să suni şi să spui „Bună”?
Ai face bine să încetineşti.
Nu dansa aşa de repede.
Timpul este scurt.
Muzica nu durează mult.

Când alergi aşa de repede pentru a ajunge undeva
Pierzi jumătate din plăcerea de a merge.
Când eşti preocupat/ă şi alergi toată ziua,
Este ca şi un cadou niciodată deschis… Aruncat.
Viaţa nu este o cursă.
Să o iei mai încet…
Ascultă muzica
Înainte să se termine cântecul.