Cristos, speranţa mea, a înviat!


Matthias Grunewald - Invierea 1515„Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat: stăpânul vieţii a murit, dar acum e viu şi domneşte… Cristos, speranţa mea, a înviat! Noi o ştim: Cristos Domnul a înviat cu adevărat din morţi”. Aceste cuvinte din Secvenţă sintetizează mesajul zile de sărbătoare şi vor să ne conducă şi pe noi la concluzia evanghelistului: „El a văzut şi a crezut”. Învierea, dacă nu e crezută şi trăită, nu lasă nicio urmă în viaţa noastră.

Toţi avem momente când trăim cu satisfacţia împlinirii sau a „punerii la punct”. Ne place să avem ultimul cuvânt într-o dispută. Suntem tributari plăcerii de a rosti: „Gata. I-am închis gura”. Aşa a fost şi în Vinerea Mare: arhiereii, cărturarii şi farizeii au crezut că l-au pus la punct pe Cristos. Erau convinşi că i-au închis gura pentru totdeauna şi că el, Domnul şi stăpânul vieţii, va rămâne ascuns istoriei sub o piatră de mormânt. Dar aşa cum am văzut şi am experimentat deseori în viaţa noastră, acolo unde am crezut că e sfârşitul, că am pus „punct”, am văzut că era de fapt doar un moment intermediar. În loc de „punct”, am văzut că erau „puncte, puncte”, adică scria „va urma”.

Moartea lui Cristos a fost reală, dureros de reală. I-am simţit suferinţa şi i-am ascultat cuvintele pline de durere pe care le-a rostit în pătimirea sa. Însă suferinţa şi moartea pe lemnul crucii nu au fost sfârşitul. Nu se putea ca Dumnezeu să lase moartea şi răul să aibă ultimul cuvânt. Astfel, la fel de reală este şi învierea sa. Domnul s-a arătat ucenicilor, le-a vorbit, a mâncat împreună cu ei. Cristos e viu şi trebuie să ştie toată lumea, să simtă puterea şi gloria celui care a învins moartea şi păcatul.

Noi avem obligaţia de a face cunoscută vestea cea bună a învierii: moartea şi viaţa s-au înfruntat însă viaţa a ieşit învingătoare şi Cristos trăieşte. Astăzi noi trebuie să fim ca Petru: să ieşim şi să vorbim lumii, să povestim adevărul despre Cristos, să redăm speranţa lumii. Noi trebuie să invităm lumea, asemenea apostolului Paul, să-şi ridice privirea spre cer, spre cele de sus: abandonaţi răul şi păcatul şi îmbrăţişaţi binele şi virtutea, priviţi spre cel viu şi veţi primi de la el toată puterea de a face binele. Mai mult decât să vorbim lumii, noi trebuie să arătăm tuturor că nu putem trăi fără Cristos. Asemenea Mariei Magdalena trebuie să mergem să-l căutăm până ce ni se va arăta strălucitor în glorie.

Reţine

Răstignindu-l ni l-au luat pe Domnul. Astăzi însă învierea ni-l redă. Astăzi Dumnezeu este şi rămâne cu noi, plin de viaţă şi de glorie!

Duminică, 31 martie 2013 

† ÎNVIEREA DOMNULUI (PASTELE)
Sf. Beniamin, diacon m.

 

LECTURA I
Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi.

Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43
În zilele acelea, 34a Petru a luat cuvântul şi a zis: 37 „Voi ştiţi ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul predicat de Ioan: 38 cum l-a consacrat Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi l-a întărit cu puterea sa pe Isus din Nazaret, care pe unde a trecut a făcut bine şi i-a vindecat pe toţi cei stăpâniţi de diavol, căci Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem martori la tot ceea ce a făcut el în ţara iudeilor şi în Ierusalim; ei l-au omorât, atârnându-l pe lemnul crucii. 40 Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi i-a îngăduit să se arate, 41 nu la tot poporul, ci martorilor orânduiţi de Dumnezeu, nouă care am mâncat şi am băut cu el, după ce a înviat din morţi. 42 El ne-a poruncit să predicăm poporului şi să dăm mărturie că el este acela care a fost pus de Dumnezeu, ca judecător al celor vii şi al celor morţi. 43 Despre el toţi profeţii dau mărturie: că oricine crede în el primeşte, în numele lui, iertarea păcatelor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.22-23
R.: Aleluia, aleluia, aleluia.
1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună Israel că este bun,
veşnică este îndurarea lui! R.

16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea,
dreapta Domnului m-a înălţat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi vesti faptele Domnului. R.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

LECTURA A II-A
Căutaţi cele de sus unde este Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-4
Fraţilor, 1 dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos, râvniţi la lucrurile de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 2 Năzuiţi spre cele de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu; 4 când Cristos, care este viaţa voastră, se va arăta, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el plini de slavă.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA A II-A

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6b-8
Fraţilor, 6b nu ştiţi voi oare că puţină plămădeală dospeşte tot aluatul? 7 Curăţiţi-vă de plămădeala cea veche, ca să fiţi un aluat nou, pentru că voi trebuie să fiţi ca pâinile nedospite. Iată, Cristos, mielul nostru de paşti a fost jertfit. 8 Să prăznuim deci sărbătoarea nu cu plămădeala cea veche, cu plămădeala răutăţii şi a perversităţii, dar cu pâinile nedospite ale curăţiei şi ale adevărului.

Cuvântul Domnului

SECVENŢA:

Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale
jertfă de laudă.

Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi
cu Tatăl ceresc.

Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:
stăpânul vieţii a murit,
dar acum e viu şi domneşte.

„Spune-ne, Marie Magdalena,
ce-ai văzut pe cale?”

„Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte,
am văzut mărirea celui înviat.

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui,
giulgiul şi veşmintele.

Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea”.

Noi o ştim: Cristos Domnul
a înviat cu adevărat din morţi.

Tu, rege biruitor al morţii,
îndură-te de noi toţi. Aleluia

ALELUIA 1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Cristos, Mielul nostru de Paşti, a fost jertfit.
Aşadar, să ne bucurăm în Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
El trebuia să învie din morţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-9
1 În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a mers dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric. Ea a văzut că piatra fusese înlăturată de pe mormânt. 2 Atunci a alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. 3 Petru şi celălalt ucenic au plecat şi s-au dus la mormânt. 4 Alergau amândoi, dar celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt. 5 Aplecându-se, a văzut fâşiile de pânză pe jos, dar nu a intrat. 6 A ajuns şi Simon Petru care venea după el. 7 A intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză pe jos, ca şi ştergarul care îi acoperise capul; acesta din urmă nu era împreună cu fâşiile de pânză, ci era înfăşurat şi pus undeva deoparte. 8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt. El a văzut şi a crezut. 9 Căci ei încă nu ştiau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi.

Cuvântul Domnului

În locul acestei Evanghelii, poate fi citită Evanghelia din Noaptea Sfântă.

Unde se celebrează Liturghia de seară poate fi citită Evanghelia Lc 24,13-35.

EVANGHELIA
L-au cunoscut la frângerea pâinii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,13-35
13 A treia zi, după moartea lui Isus, doi ucenici mergeau către un sat numit Emaus, situat la două ore de mers din Ierusalim, 14 şi vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. 15 Pe când vorbeau şi discutau aprins, Isus însuşi s-a apropiat şi a început să meargă cu ei. Însă ochii lor erau ţinuţi să nu-l cunoască. 17 Isus le-a zis: „Despre ce vorbeaţi între voi pe drum?” Atunci ei, foarte trişti, s-au oprit.18 Unul dintre ei, cu numele Cleofa, i-a răspuns: „Oare tu eşti singurul dintre toţi cei care au fost la Ierusalim, care nu cunoaşte cele petrecute acolo zilele acestea?” 19 El i-a întrebat: „Ce anume?” I-au răspuns: „Cele despre Isus din Nazaret, care era profet puternic prin faptele şi cuvintele sale în faţa lui Dumnezeu şi a întregului popor; 20 arhiereii şi mai marii poporului l-au trădat, au cerut să fie condamnat la moarte şi să fie răstignit. 21 Noi speram că el va fi eliberatorul lui Israel şi iată, astăzi este deja a treia zi de când s-au petrecut toate acestea. 22 Ba mai mult, nişte femei de-ale noastre ne-au şi speriat; ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt, 23 dar n-au găsit trupul lui; atunci au venit să ne spună că le-au apărut şi nişte îngeri, care le-au spus că el trăieşte. 24 Unii dintre ai noştri au mers la mormânt şi au găsit că cele spuse de femei erau adevărate, dar pe el nu l-au văzut”. 25Atunci Isus le-a zis: „Aşadar, tot n-aţi înţeles! Cât de greoi sunteţi la inimă, ca să credeţi toate cele spuse de profeţi! 26 Nu trebuia oare ca Mesia să sufere toate acestea pentru a intra în slava sa?” 27Şi, începând cu Moise şi continuând cu toţi profeţii, le-a dovedit din toată Scriptura cele care se refereau la el. 28 Când s-au apropiat de satul în care mergeau, Isus s-a făcut că merge mai departe.29 Dar ei s-au străduit să-l reţină: „Rămâi cu noi, că se lasă seara şi ziua e deja pe sfârşite”. A intrat deci şi a rămas cu ei. 30 Şi, pe când stătea cu ei la masă, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o. 31 Atunci li s-au deschis ochii şi l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut din ochii lor.32 Iar ei şi-au zis unul către altul: „Nu ne ardea oare inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne explica Scripturile?” 33 Şi imediat s-au ridicat de la masă şi s-au întors la Ierusalim. Acolo i-au găsit pe cei unsprezece apostoli, adunaţi cu ai lor, 34 care le-au zis: „E adevărat, Domnul a înviat şi i s-a arătat lui Simon Petru”. 35 La rândul lor, au povestit ce li s-a întâmplat pe drum şi cum l-au cunoscut la frângerea pâinii.

Cuvântul Domnului

Categorii:Predici si meditatiiEtichete:

4 comentarii

 1. Va multumesc! Cristos a inviat!

  Apreciază

 2. ”CRISTOS A INVIAT ” ”ADEVARAT A INVIAT ” UN MARE ADEVAR PENTRU TOTI CRESTINII ”multumesc

  Apreciază

 3. CRISTOS A INVIAT!SARBATORI LINISTITE SI PACE IN SUFLETE TUTUROR!
  ADEVARAT A INVIAT!

  Apreciază

 4. Cristos a Inviat! Aleluia!
  Pasti binecuvantat!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

<span>%d</span> blogeri au apreciat: