Oameni care au şters lacrimi din ochii noştri

toti sfintiiCine îşi doreşte cu adevărat să iubească Biserica, mireasa lui Cristos, va găsi în fiecare zi un nou motiv să o îndrăgească şi să se apropie de ea. Chiar şi în aceste timpuri în care unii au tendinţa din ce în ce mai răspândită de a vedea doar păcatul şi de a nu mai face distincţie între păcat şi păcătos, noi ştim că rămân mereu şi oameni drepţi, sfinţi, plini de harurile Duhului care dau strălucire virtuţilor şi Bisericii. Aceştia sunt sfinţii, prietenii noştri, chipurile care dau splendoare Bisericii şi care ne întâmpină în fiecare biserică în care intrăm.

Astăzi când ne amintim de toţi oamenii sfinţi care au trăit pe acest pământ, trebuie să fim încercaţi de un sentiment de recunoştinţă: prezenţa lor ne asigură că nu suntem singuri pe acest pământ. Ei sunt prietenii noştri. Ei ne-au mijlocit minuni. Ne-au arătat iubirea ce ne-o poartă Dumnezeu. Ne-au fost alături. Au şters lacrimi din ochii noştri. Lor le-am împărtăşit durerile, dar şi speranţele nostre ca să le poarte spre Domnul. Atât de mult ne-am apropiat de ei, în suferinţă ca şi în bucurie, încât atunci când păşim într-o biserică şi le întâlnim chipul binevoitor ne simţim ca acasă, ca în familie. Ei ne fac să ne simţim bine în Biserică, să îndrăgim Biserica. Ei ne arată că fiecare epocă îşi are omaenii care ştiu ce înseamnă Paradisul, care au gustat bucuria de a trăi în iubirea lui Dumnezeu, ba chiar de a muri din dragoste faţă de Domnul. Sfinţii sunt oameni care ne vorbesc despre frumuseţea împărăţiei lui Dumnezeu, speranţa noastră.

Ei rămân ca o provocare pentru noi. Vieţile lor, chipurile lor ne invită astăzi să înţelegem că bărbaţii, femeile, ba chiar şi tinerii şi copiii, pot fi sfinţi. Toţi putem trăi o viaţă de sfinţenie. Ba chiar mai mult: merită să trăim o astfel de viaţă. Aceasta nu pentru că numele noastre vor apărea într-un calendar, ci pentru că „numele noastre vor fi scrise în ceruri”, pentru că doar aşa vom vedea chipul Tatălui, vom trăi veşnic în lumină. Când privim la ei trebuie să înţelegem că omul, tot omul, în interiorul său este bun. Chiar şi cel care a făcut şi (ne) face răul, are ceva bun în el. Chiar şi el poate deveni sfânt. Trebuie doar să colaboram cu harul lui Dumnezeu, să ne întărim voinţa, să reununţăm la mândrie şi să urmăm exemplul celor care deja au ajuns în Patria cerească.

Reține

Astăzi trebuie să ne reînnoim dorinţa de a fi sfinţi. Şi timpurile noastre trebuie să-şi aibă sfinţii săi. Tu (de ce nu) vrei să fii unul dintre ei?

Sâmbăta, 1 noiembrie 2014 

Sâmbata din saptamâna a 30-a de peste an
† TOTI SFINTII
Ap 7,2-4.9-14; Ps 23; 1In 3,1-3; Mt 5,1-12a

LECTURA I
Am văzut o mulţime imensă din toate naţiunile şi rasele, popoarele şi limbile.
Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 7,2-4.9-14
Eu, Ioan, 2 am văzut un înger înălţându-se de la răsărit; avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu un glas puternic la cei patru îngeri cărora le-a fost dat să dăuneze pământului şi mării: 3„Nu dăunaţi pământului şi nici mării, şi nici arborilor, până când nu vom însemna cu pecetea frunţile slujitorilor Dumnezeului nostru”. 4 Apoi am auzit spunându-se numărul celor însemnaţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate triburile fiilor lui Israel. 9 După aceea am văzut o mulţime imensă, pe care nimeni nu putea să o numere, din toate naţiunile şi rasele, popoarele şi limbile. Ei stăteau în faţa tronului şi în faţa Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de palmier în mână 10 şi strigau cu glas puternic: „Mântuirea ne este dată de Dumnezeul nostru, care stă pe tron, şi de către Miel”. 11 Atunci toţi îngerii, care stăteau în jurul tronului, în jurul bătrânilor şi al celor patru fiinţe, au căzut cu faţa la pământ şi i s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: 12 „Amin! Laudă, slavă, înţelepciune şi mulţumire, cinste, putere şi tărie Dumnezeului nostru, în vecii vecilor. Amin!” 13 Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi m-a întrebat: „Cine sunt aceştia, care poartă haine albe, şi de unde vin?” 14 I-am răspuns: „Domnul meu, tu ştii!” El mi-a zis: „Aceştia vin din strâmtorarea cea mare; ei şi-au spălat veşmintele, le-au curăţat în sângele Mielului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: Mt 5,8)
R
.: Fericiţi cei curaţi cu inima căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc pământul.
2 Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a întărit peste râuri. R.

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?
Cine va sta în locul său cel sfânt?
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,
cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,
al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

LECTURA A II-A
Îl vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-3
Preaiubiţilor, 1 vedeţi cât de mare este iubirea pe care ne-a dovedit-o nouă Tatăl. El a voit să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem. De aceea nu ne cunoaşte lumea, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe Dumnezeu. 2 Preaiubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când se va arăta Fiul lui Dumnezeu vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este. 3 Cine are speranţă în el devine curat precum el este curat.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 11,28
(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul,
şi eu vă voi da odihnă. (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că mare va fi răsplata voastră în ceruri.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a
În acel timp, 1 Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui. 2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe: 3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. 4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul. 5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi. 6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura. 7Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă. 8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. 10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. 11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. 12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”.

Cuvântul Domnului

1 gând despre „Oameni care au şters lacrimi din ochii noştri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: