Înviorarea! Iată cel mai frumos mister de care ne putem îndrăgosti…


Dumnezeu creatorulAdevărata perocupare a creștinului (și în timpul Postului Mare!) trebuie să fie trezirea interioară, înflăcărarea inimii. Doar o inimă dornică să se împărtășească din misterele credinței în Cristos, doar o inimă deschisă spre credința mărturisită de Biserică și în Biserică poate proclama împreună cu psalmistul: „Legea Domnului este desăvârşită, înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată, îl face înţelept pe cel neştiutor. Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima, poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii”. Să ne înviorăm sufletul, să ne trezim inima și să o îmbrăcăm în strălucirea care vine din Legea Domnului, din învățătura Bisericii.

Zilnic suntem asaltați de ispita de a-l adapta pe Dumnezeu cerințelor omului modern, de a-i dilua chipul celui care este „Tată atotputernic, creatorul cerului și al pământului”. „Înviorarea sufletului”, trezirea interioară este condiția necesară pentru a-l iubi pe Dumnezeu așa cum este el, așa cum este mărturisit în Crez: „Mărturisirea noastră de credinţă începe cu Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel dintâi şi Cel de pe urmă (Is 44, 6), începutul şi sfârşitul a toate. Crezul începe cu Dumnezeu Tatăl, pentru că Tatăl este prima Persoană dumnezeiască a Preasfintei Treimi; Simbolul nostru începe cu crearea cerului şi a pământului, pentru că creaţia este începutul şi fundamentul tuturor lucrărilor lui Dumnezeu” (CBC 198).

Astăzi suntem în „pelerinaj” spre clipa în care va răsuna și pentru noi cuvântul Fiului: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii!”. În această peregrinare prin valea de lacrimi, ne înviorăm zilnic sufletul mărturisindu-ne credința într-un singur Dumnezeu în trei persoane, iubindu-l pe singurul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul a toate. Sufletul nostru trebuie să tresalte de bucurie în fața acestui mister care i se descoperă în fiecare zi: avem un Dumnezeu care ne este Tată, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care a creat pentru noi lumea, vizibilă și invizibilă.

Deși ne recunoaștem micimea și limitele, dorim toțuși să descoperim măreția Domnului, să aprofundăm misterul credinței luminați de Duhul Sfânt și călăuziți de învățătura Bisericii. Totodată îi aducem mulțumire pentru că ne-a creat, pentru că a dăruit fiecărui om „chipul și asemănarea sa”. Această demnitate a omului – a fiecărui om! – trebuie să fie pentru noi imbold spre slujirea celui „flămând, însetat, străin, gol, bolnav sau în închisoare”. Această slujire este dovada cea mai grăitoare a unui suflet înviorat, a sufletului trezit de glasul celui care strigă: „Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru!”.

 


Dumnezeu este cel mai frumos mister
de care se poate îndrăgosti inima noastră.
Furmusețea acestui mister
face sufletul să înflorească
și viața să fie plină de roade.


6 martie 2017 

Luni din săptămâna 1 din Post
Sf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc.
Lev 19,1-2.11-18; Ps 18; Mt 25,31-46

LECTURA I
Să nu-l asupreşti pe aproapele tău.
Citire din cartea Leviticului 19,1-2.11-18
În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: „Spune întregii adunări a fiilor lui Israel: «Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru! 11 Să nu furaţi, să nu minţiţi şi să nu vă înşelaţi unii pe alţii! 12 Să nu juraţi pe numele meu în zadar şi să nu profanezi numele Dumnezeului tău! Eu sunt Domnul. 13 Să nu-l asupreşti pe aproapele tău şi să nu iei nimic cu forţa! Să nu opreşti până a doua zi plata celui tocmit cu ziua! 14 Să nu-l vorbeşti de rău pe surd şi să nu pui piedică înaintea unui orb, ci să te temi de Dumnezeul tău! Eu sunt Domnul. 15 Să nu faceţi nedreptate la judecată: să nu dispreţuieşti faţa săracului şi să nu lauzi faţa celui mare, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate! 16 Să nu umbli cu bârfă în poporul tău! Să nu te ridici împotriva sângelui aproapelui tău! Eu sunt Domnul. 17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău ca să nu porţi păcat din cauza lui! 18 Să nu te răzbuni şi să nu ţii ură pe fiii poporului tău! Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! Eu sunt Domnul»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),8.9.10.15 (R.: In 6,63)
R.: Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă.

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

15 Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii mele
şi gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta,
Doamne, stânca mea şi răscumpărătorul meu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 6,2b
Iată, acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii!

EVANGHELIA
Tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,31-46
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale. 32 Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile, iar el îi va despărţi pe unii de alţii aşa cum păstorul desparte oile de capre: 33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. 34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii! 35 Căci am fost flămând, şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat, şi mi-aţi dat să beau, am fost străin, şi m-aţi primit, 36 gol, şi m-aţi îmbrăcat, bolnav, şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare, şi aţi venit la mine!” 37 Atunci îi vor răspunde cei drepţi, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând, şi te-am hrănit, sau însetat, şi ţi-am dat să bei? 38 Când te-am văzut străin, şi te-am primit, sau gol, şi te-am îmbrăcat? 39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare, şi am venit la tine?” 40 Iar regele, răspunzând, le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut”. 41 Atunci le va spune celor de la stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui! 42 Căci am fost flămând, şi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat, şi nu mi-aţi dat să beau, 43 am fost străin, şi nu m-aţi primit, gol, şi nu m-aţi îmbrăcat, bolnav şi în închisoare, şi nu m-aţi vizitat”. 44 Atunci ei îi vor răspunde, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare, şi nu ţi-am slujit?” 45 Iar el le va răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici, mie nu mi-aţi făcut”. 46 Şi vor merge aceştia în chinul veşnic, iar cei drepţi, în viaţa cea veşnică”.

Cuvântul Domnului

Categorii:Predici si meditatii

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: