Vestirea cuvântului cu fidelitate și îndrăzneală


3-Gesu_e_NicodemoRugăciunea aceasta ar trebui să răsune zilnic în Biserică și în inima noastră: „Doamne, îngăduie servitorilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala şi întinde-ţi mâna ca să se facă vindecări, semne şi minuni prin numele slujitorului tău sfânt, Isus!” (Fap 4,29-30). Vestirea cuvântului cu fidelitate și îndrăzneală, precum și punerea în evidență a semnelor făcute și astăzi în numele lui Cristos, sunt izvoarele din care se pot naște noi Nicodimi, noi oameni doritori să dialogheze cu Cristos, să-l cunoască și astfel să se apropie de Dumnezeu.

În jurul nostru – ba chiar poate în noi înșine! – există cel puțin un Nicodim. Cunoaștem oameni care sunt ca Nicodim: oameni importanți în societate (Nicodim era unul dintre conducătorii iudeilor, întrucât aparținea probabil Sinedriului), farisei (nu în sensul de ipocriți, ci oameni care chiar iubesc legea și o consideră o expresie a voinței divine și fac tot posibilul pentru a o respecta cu fidelitate, chiar și în cele mai mici detalii), care „umblând noaptea” caută lumina, caută adevărul. Există și astăzi oameni care par străini de Dumnezeu, de mesajul evangheliei, însă faptul că duc o viață demnă, plină de adevăr și dreptate, ridică în ei semne de întrebare cu privire la Cristos: oare nu este el Mesia? Oare nu este aceasta calea spre Adevăr, spre Viață? Și liniștea nopții și a vieții le este tulburată de dubii, de întrebări. Ei au nevoie de Cristos, ei au nevoie de oameni care – vestind cuvântul cu toată îndrăzeala – să-i apropie de Adevăr și să-i ajute să renască la o viață nouă „din apă și Duh”.

Nu, nu ne gândim la acei oameni care „iubesc mai mult gloria oamenilor decât gloria lui Dumnezeu” și, deși cred, își ascund credința pentru a se bucura de diverse beneficii sau pentru a evita „întrebările/persecuțiile” (cf. In 12,42-43). Nu aceștia sunt Nicodimii care au nevoie de noi în această zi. Noi ne gândim la cei care chiar vor să-l cunoască pe Cristos, la cei care sunt dispuși ca cunoscându-l să-l apare, chiar cu riscul de a fi criticați, așa cum a făcut Nicodim (cf. In 7,50-52). Ne gândim la acei oameni care cunoscându-l pe Cristos nu-l mai părăsesc niciodată, ci rămân cu el până la sfârșit, chiar și pe Calvar (cf. In 19,39).

Cunoști un astfel de om? Cunoști un om drept, bun, iubitor al legii și al adevărului, dar care încă nu l-a întâlnit pe Cristos? Cunoști un om care încă nu a cunoscut Evanghelia? Ai încercat să-i vorbești despre frumusețea credinței? Ai încercat să-l porți „noaptea” la Isus, lumina lumii? Sau poate că tocmai tu, tocmai noi am devenit oameni drepți, legaliști, dar lipsiți de Dumnezeu, de iubirea față de Cristos și avem nevoie de o renaștere în Duhul Sfânt.


În timp ce vorbea cu Isus,
Nicodim era deja transformat din interior,
era născut din apă și Duh la o viață nouă.
Dialogul cu Cristos,
vorbirea cu el și despre el,
este începutul renașterii fiecărui om!


24 aprilie 2017 

Luni din săptămâna a 2-a a Paştelui
Ss. Fidel din Sigmaringen, pr. m. *; Maria a lui Cleofa şi Salomea; Egbert, călug.
Fap 4,23-31; Ps 2; In 3,1-8

LECTURA I
Pe când se rugau, toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Citire din Faptele Apostolilor 4,23-31
În zilele acelea, după ce au fost lăsaţi să plece, Petru şi Ioan au venit la ai lor şi le-au vestit toate câte le spuseseră arhiereii şi bătrânii. 24 Iar ei, când au auzit, şi-au ridicat împreună glasul către Dumnezeu şi au spus: „Stăpâne, tu care ai făcut cerul, pământul şi marea şi toate câte sunt în ele, 25 tu le-ai spus părinţilor noştri, prin Duhul Sfânt, prin gura slujitorului tău David: «De ce se frământă neamurile şi popoarele au născocit planuri deşarte? 26 S-au ridicat regii pământului şi conducătorii s-au adunat laolaltă împotriva Domnului şi împotriva Unsului său”. 27 Căci, într-adevăr, împotriva slujitorului tău sfânt, Isus, pe care tu l-ai uns, s-au adunat în cetatea aceasta Irod şi Ponţiu Pilat, împreună cu păgânii şi popoarele lui Israel, 28 ca să împlinească toate câte mâna ta şi voinţa ta le-au stabilit mai dinainte ca să fie. 29 Şi acum, Doamne, priveşte de sus la ameninţările lor şi îngăduie servitorilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala 30 şi întinde-ţi mâna ca să se facă vindecări, semne şi minuni prin numele slujitorului tău sfânt, Isus!” 31Pe când se rugau, s-a cutremurat locul în care erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 2,1-3.4-6.7-9 (R.: cf. 12d)
R.: Fericiţi toţi cei care se încred în tine, Doamne.
sau:
Aleluia.

1 Pentru ce se frământă neamurile
şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
2 Regii pământului se răscoală
şi cei care conduc se înţeleg împreună
împotriva Domnului şi împotriva Unsului său:
3 „Să rupem legăturile lor şi să scăpăm de jugul lor!” R.

4 Cel care locuieşte în ceruri surâde, Domnul râde de ei.
5 Apoi, în mânia sa, le vorbeşte şi, în furia sa, îi înspăimântă:
6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion,
pe muntele meu cel sfânt!” R.

7 Voi vesti hotărârea Domnului;
el mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu, eu astăzi te-am născut.
8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele ca moştenire
şi marginile pământului, în stăpânire!
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier
şi le vei sfărâma ca pe vasul olarului”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Col 3,1
(Aleluia) Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,1-8
În acel timp, era între farisei un om al cărui nume era Nicodim, un conducător al iudeilor. 2 Acesta a venit la Isus noaptea şi i-a zis: „Rabbi, ştim că ai venit de la Dumnezeu ca învăţător, căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci dacă Dumnezeu nu este cu el”. 3 Isus i-a răspuns şi i-a zis: „Adevăr, adevăr îţi spun, dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu”. 4 Nicodim i-a zis: „Cum poate să se nască un om când este bătrân? Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale şi să se nască?” 5 Isus i-a răspuns: „Adevăr, adevăr îţi spun: dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din trup, trup este, iar ce este născut din Duh, duh este. 7 Şi nu te mira că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi din nou! 8 Vântul suflă unde vrea; îi auzi sunetul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Aşa este cu tot cel care este născut din Duh”.

Cuvântul Domnului

Categorii:RugaciuneEtichete:, , , , , , ,

2 comentarii

  1. A republicat asta pe Prea târziu te-am iubit… și a comentat:

    Rugăciunea aceasta ar trebui să răsune zilnic în Biserică și în inima noastră: „Doamne, îngăduie servitorilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala şi întinde-ţi mâna ca să se facă vindecări, semne şi minuni prin numele slujitorului tău sfânt, Isus!” (Fap 4,29-30).

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: