Cauza morții mele este iubirea arzătoare

Ecaterina de SienaDumnezeu și Biserica îi răsplătește pe cei fideli și plini de dragoste, oferindu-le nemurire în cer și onoare pe pământ. Deși a trăit doar 33 de ani, sfânta Ecaterina din Siena, este cinstită ca patroană a Europei și pomenită alături de toți învățătorii Bisericii. Ea a iubit până la ultima suflare Biserica și oamenii. Pe patul de moarte, după o agonie de aproape două luni, a spus: „Singura cauză a morții mele este iubirea arzătoare pe care o simt pentru Biserică, o iubire care mă consumă”. Și-a dorit o Biserică sfântă, cu păstori plini de zel și de credincioși dispuși să-și mărturisească oricând credința, mai ales prin trăirea cu fidelitate a obligațiilor de zi cu zi: „Statornicia în cele mici va aduce fidelitatea față de cele mai mari și mai grele obligații”. A iubit Biserica și a luptat pentru instaurarea păcii în lume, care, spunea ea, este misiunea Bisericii: „Biserica poate reface armonia în lume, dând oamenilor Sângele lui Cristos, care generează pacea”.

Această iubire arzătoare față de Biserică și omenire își avea rădăcinile în iubirea față de Dumnezeu. Iată cum vorbea despre Dumnezeu, iubirea vieții sale: „Tu eşti un foc ce arde mereu şi nu se consumă. Tu consumi orice iubire proprie a sufletului cu căldura ta. Tu eşti foc ce îndepărtează orice răceală şi luminezi minţile cu lumina ta, cu acea lumină cu care m-ai făcut să cunosc adevărul”. Ea a cunoscut adevărul prezent în Isus Cristos și a aderat la acest adevăr cu toată ființa, dorind ca întreaga omenire să-l primească și să-l îmbrățișeze pe Cristos „calea, adevărul și viața” (In 14,6). Pentru ea doar Cristos este lumina care luminează în întunericul acestei lumi, doar el este binele suprem, frumusețea și înțelepciunea care pot salva lumea: „Oglindindu-mă în această lumină, te cunosc ca bine suprem, bine mai presus de orice bine, bine fericit, bine de neînţeles, bine de nepreţuit. Frumuseţe mai presus de orice frumuseţe. Înţelepciune mai presus de orice înţelepciune. Ba mai mult, tu eşti însăşi înţelepciunea, tu, hrană a îngerilor, care te-ai dat oamenilor cu foc de iubire”.

Istoria omenirii și a Bisericii este plină de oameni sfinți, de oameni fideli adevărului, de oameni care au colaborat cu Duhul Sfânt pentru a reînnoi fața pământului. De la ei trebuie să învățăm. Pe ei trebuie să-i imităm, așa cum ei au fost imitatorii lui Cristos. Astăzi Europa, Biserica, familia, lumea întreagă are nevoie de femei sfinte, de oameni sfinți pentru a înțelege și trăi adevăratele valori. Ieșirea din întuneric o vom face când ne vom apropia de lumină. Care lumină? Dumnezeu, căci el singur „este lumină şi nu este întuneric în el” (1In 1,5) iar Cuvântul său este „lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om” (In 1,9).


Ajuți cu adevărat această lume
și o lași mai bună decât ai găsit-o,
dacă înveți de la Cristos
să te jertfești pentru frații tăi,
asemenea sfinților.


29 aprilie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 2-a a Paştelui
SF. ECATERINA DIN SIENA, fc. înv., patroană a Europei
1In 1,5-2,2; Ps 102; Mt 11,25-30

LECTURA I
Sângele lui Isus, Fiul său, ne curăţă de orice păcat.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,5-2,2
Preaiubiţilor, aceasta este vestea pe care am auzit-o de la Cuvântul vieţii şi v-o vestim: Dumnezeu este lumină şi nu este întuneric în el. 6 Dacă spunem că avem comuniune cu el, dar umblăm în întuneric, minţim şi nu înfăptuim adevărul. 7 Dar dacă umblăm în lumină, aşa cum el este în lumină, avem comuniune unii cu alţii şi sângele lui Isus, Fiul său, ne curăţă de orice păcat. 8 Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm pe noi înşine, iar adevărul nu este în noi. 9 Dacă ne mărturisim păcatele, el este fidel şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nedreptate. 10 Dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem pe el mincinos, iar cuvântul lui nu este în noi. 2,1 Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept. 2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R.: 1a)
R.: Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine
să binecuvânteze numele său cel sfânt!
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

3 El îţi iartă toate nelegiuirile
şi te vindecă de orice boală.
4 El îţi răscumpără viaţa din adânc
şi te încununează cu îndurare şi dragoste. R.

8 Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
9 El nu dojeneşte la nesfârşit,
nici nu poartă pe veci mânie. R.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el.
14 Căci el ştie din ce am fost plăsmuiţi
şi nu uită că suntem ţărână. R.

17 Dar îndurarea Domnului rămâne din veac şi până-n veac
peste cel care de el se teme
şi dreptatea lui, peste copiii copiilor lor,
18a peste cei care păzesc alianţa sa. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai revelat celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai revelat celor mici.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-30
În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai revelat celor mici. 26 Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta. 27 Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. 28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! 29 Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! 30 Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: