Omul și Dumnezeu, față în față, vorbindu-și…

Dumnezeu este TataAșa cum folosim oglinzile pentru a ne vedea chipul, ar trebui să folosim Sfânta Scriptură pentru a ne vedea și analiza sufletul. Suntem atât de atenți cu trupul nostru: greu ieșim din casă fără să ne uităm de două, trei ori în oglindă. Însă cu sufletul zburlit și pătăt umblăm zile întregi, ba chiar luni, ani. Când ne comportăm așa, oare nu cumva ne îndoim de faptul că avem un suflet și că trebuie să ne îngrijim de el? Oare chiar credem că într-o zi și noi ne vom întâlni cu Dumnezeu așa cum s-au întâlnit Abraham, Sara, centurionul?

Da, ne vom întâlni și noi cu Dumnezeu: el va veni spre noi și noi vom merge la el! Un Dumnezeu care ne cunoaște, un Domn care știe de ce are nevoie omul. Nu trebuie să-i cerem, trebuie doar să-i vorbim și să-l lăsăm să ne vorbească, să-l ascultăm. În lecturile de astăzi Abraham, Sara și centurionul s-au pus în prezența lui Dumenzeu și au așteptat și acceptat planul lui. Cât de măreață și vindecătoare este această imagine a omului în dialog cu Dumnezeu: omul și Dumnezeu, față în față, vorbindu-și.

Tocmai acesta este marele dar pe care putem să-l primim și noi dacă învățăm să privim mai des Scripturile: harul de a ști cum să ne prezentăm viața înaintea lui Dumenzeu, cum să ne așezăm în prezența lui și să-l facem oasptele nostru și noi să fim oaspeții săi. Este un mare har să-l lași pe Dumnezeu să aibă inițiativa vieții tale, vindecării tale. Tu doar să-i vorbești, să-l asculți și să crezi!

Dacă ne-am îngriji mai mult de sufletul nostru am simți în fiecare zi puterea lui Dumnezeu care se apropie de noi și ne vizitează. Cuvântul lui Dumnezeu adresat sufletului nostru nu ar rămâne fără rod dacă nu am „râde” neîncrezători atunci când el ne vorbește (cf. Gen 18,12-15 ). Dacă, plini de credință, ne-am recunoaște nevrednicia asemenea centurionului, atunci noi înșine am fi destinatarii acestor cuvinte: „Mergi, să ți se facă după cum ai crezut” (Mt 8,13). Și nu doar că am vedea lucruri minunate în viața noastră pământească, ci primirea cuvântului divin într-un suflet îngrijit ne-ar salva și astfel la sfârșitul vieții nu am fi „aruncați în întunericul din afară, unde va fi plânset și scrâșnirea dinților” (cf. Mt 8, 12). Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a ne salva dacă facem din el „făclie pentru pașii noștri și lumină pentru cărările noastre” (cf. Ps 119,105).

Cristos vrea astăzi să vină în sufletul nostru și să alunge suferința, diavolii, moartea. Îl primim? Astăzi glasul Domnului răsună: „Voi veni și te voi vindeca”. Noi cum reacționăm? Râdem? Suntem neîncrezători? Sau plini de smerenie repetăm cu centurionul: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi voi fi vindecat” (cf. Mt 8,8).


Cuvântul lui Dumnezeu este și astăzi viu și plin de putere!
Numai Cristos ne poate vindeca
pentru că numai el ne cunoaște toate sentimentele și gândurile inimii
(cf. Evr 4,12).


1 iulie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 12-a de peste an
Sf. Aron, fratele lui Moise
Gen 18,1-15; Ps Lc 1,47.48-49.50 şi 53.54-55; Mt 8,5-17

LECTURA I
Oare este vreo minune pe care Domnul să nu o poată înfăptui? La anul pe vremea aceasta voi veni din nou la tine şi Sara va avea un fiu!
Citire din cartea Genezei 18,1-15
În zilele acelea, Domnul i s-a arătat lui Abraham la terebinţii din Mambre, pe când el şedea la intrarea în cort, în timpul arşiţei zilei. 2 Şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare aproape de el. I-a văzut şi a alergat de la intrarea în cort ca să-i întâmpine şi s-a aplecat până la pământ 3 şi a zis: „Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul tău! 4Să se aducă puţină apă! Vă veţi putea spăla picioarele şi să vă întindeţi sub copac. 5 Eu voi lua o bucată de pâine ca să vă întăriţi, apoi veţi trece mai departe, de vreme ce aţi trecut pe la slujitorul vostru”. Ei i-au zis: „Fă aşa cum ai spus!” 6 Abraham s-a dus în grabă la Sara, în cort, şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri din făina aleasă, frământă şi fă turte!” 7 Abraham a alergat la cireadă, a luat un viţel fraged şi bun şi l-a dat servitorului care s-a grăbit să-l pregătească. 8 A luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise şi le-a pus înaintea lor, iar ei au mâncat în timp ce el stătea lângă ei sub copac. 9 Ei l-au întrebat: „Unde este Sara, soţia ta?” El le-a răspuns: „Iat-o, în cort!” 10 Şi a spus: „Mă voi întoarce la tine la anul pe vremea aceasta şi atunci, Sara, soţia ta va avea un fiu”. Sara asculta la intrarea în cort, fiind în spatele lui. 11 Abraham şi Sara erau bătrâni, ajunşi înaintaţi în zile, iar Sarei îi încetase rânduiala femeilor. 12 Sara a râs în sine, zicându-şi: „Acum că m-am trecut, voi mai avea plăcere? Şi stăpânul meu este bătrân!” 13 Domnul i-a zis lui Abraham: „Pentru ce a râs Sara, zicând: «Oare voi naşte cu adevărat, aşa bătrână cum sunt?” 14 Oare este vreun lucru prea minunat pentru Domnul? La timpul hotărât, la anul pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine şi Sara va avea un fiu”. 15 Sara a tăgăduit, zicând: „N-am râs”. Căci îi era frică. Dar acela a zis: „Ba ai râs!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Lc 1,46-47.48-49.50 şi 53.54-55 (R.: cf. 54b)
R.: Domnul îşi aduce aminte de îndurarea sa!

46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, Mântuitorul meu. R.

48 Căci a privit la smerenia slujitoarei sale.
Iată, de acum, toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic:
şi numele lui e sfânt! R.

50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam
peste cei ce se tem de el.
53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri,
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. R.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său,
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri,
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 8,17bc
(Aleluia) Isus a luat asupra lui slăbiciunile noastre şi a purtat bolile noastre. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă în împărăţia cerurilor împreună cu Abraham, Isaac şi Iacob.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,5-17
În acel timp, intrând Isus în Cafarnaum, a venit la el un centurion, rugându-l: 6 „Doamne, servitorul meu zace în casă paralizat, suferind groaznic”. 7 El i-a spus: „Voi veni eu însumi şi-l voi vindeca”. 8Dar centurionul, răspunzând, i-a zis: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi va fi vindecat servitorul meu. 9 Căci şi eu sunt un om supus autorităţii; având soldaţi în subordine, spun unuia: «Du-te!», iar el se duce, şi altuia: «Vino!», iar el vine, şi servitorului meu: «Fă aceasta!», iar el face”. 10 Auzind, Isus a rămas uimit şi a spus celor care îl urmau: „Adevăr vă spun că la nimeni în Israel nu am găsit o astfel de credinţă. 11 De aceea vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă în împărăţia cerurilor împreună cu Abraham, Isaac şi Iacob, 12 iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul din afară. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor”. 13 Apoi Isus i-a spus centurionului: „Mergi, să ţi se facă după cum ai crezut!” Şi în ceasul acela a fost vindecat servitorul lui. 14 Venind Isus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de febră. 15 I-a atins mâna şi febra a lăsat-o. Şi s-a ridicat şi a început să-i slujească. 16 La lăsatul serii, i-au adus mulţi posedaţi de diavol, iar el a alungat diavolii cu un cuvânt şi i-a vindecat pe toţi cei bolnavi, 17 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: „El a luat asupra lui slăbiciunile noastre şi a purtat bolile noastre”.

Cuvântul Domnului

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: