Dumnezeu în care tot spui că nu crezi, crede El în tine şi te ştie ca pe unul de-ai lui…


rugaciune credinta rozariuCuvântul Domnului din această zi readuce în inima și în mintea noastră certitudinea că Isus Cristos va reveni: „Fiul Omului va veni la ora la care nu vă gândiţi!” (Lc 12,40). Este doar o problemă de timp: poate va veni astăzi, poate mâine, poate peste un an sau o sută, dar va reveni. După cum a fost profeţită şi s-a întâmplat prima venire a Domnului, întruparea sa, la fel ne este anunţată şi cea de a doua venire: ca să credem în promisiunile lui Dumnezeu şi să ne bucurăm de împlinirea lor.

Această venire va fi şi momentul dării de seamă: „Cui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a încredinţat mult, i se va cere şi mai mult” (Lc 12,48). Să ne cercetăm şi să vedem ce şi cât am primit şi cum am valorificat talanţii primiţi, pentru că vine ziua când vom da cont înaintea lui Dumnezeu.

Însuși Cristos le promite o răsplată mare celor ce vor fi găsiţi veghind: „Îi va stabili peste toate bunurile sale”, le va încredința administrarea întregii sale case (cf. Lc 12,44). Cât despre cei care se poartă cu nedreptate și nu veghează cu înțelepciune, aceștia vor fi pedepsiți aspru și li se va lua partea de moștenire, vor fi puși printre cei necredincioşi (cf. Lc 12,46).

Astăzi suntem chemaţi să-l redescoperim pe acest Dumnezeu gata să vină, pregătit să ne cerceteze şi să ne dea răsplata cuvenită. Să-l regăsim și să descoperim că același Domn ne spune: „Nu te teme! Eu sunt cu tine până la împlinirea timpurilor”. Numai redescoperirea lui Dumnezeu ne poate elibera de teamă, căci „ajutorul nostru este numai în numele Domnului care a făcut cerul şi pământul” (cf. Ps 123,8).

Poate unii spun acum: pentru mine este prea târziu; l-am pierdut pe Dumnezeu. Nu mai cred. Nicolae Steinhardt îi scria prietenului său: „Iubite Virgil, mi-ai scris în repetate rânduri că nu crezi în Dumnezeu. Aida de. Asta spune-o franţujilor, te-or crede poate. Aici la noi, unde se mai citeşte Patericul, vieţile sfinţilor, se ştie că omul poate se leapădă de Cristos ori susţine că nu-l cunoaşte, dar se mai ştie că nu-i de-ajuns. Mai trebuie ca şi Cristos să vrea să fie ruptă legătura: s-o fi lepădat el de mine, eu de el însă nu… Felul în care vorbeşti îmi dovedeşte – clar ca lumina zilei – că Dumnezeu în care tot spui că nu crezi, crede El în tine şi te ştie ca pe unul de-ai lui”.

Când în încercări ne slăbeşte credinţa, să ne amintim: Dumnezeu în care noi nu mai credem, crede el în noi şi luptă pentru noi, pentru mântuirea noastră. El ne-a eliberat de păcat și ne-a făcut „sclavi ai dreptății”, poporul sfânt care trăiește în așteptare (cf. Rom 6,18). Să tresăltăm de bucurie și să spunem cu mireasa Mielului, cu întreaga Biserică: „Vino, Doamne Isuse” (Ap 22,20)


Cei care cunosc evanghelia
trebuie să tresară la auzul acestor cuvinte:
„Cui i s-a dat mult, mult i se va cere”.
Noi suntem printre cei cărora li s-a dat mult.
Cum ne pregătim pentru ziua socotelii?


25 octombrie 2017 

Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an
Ss. Crisant şi Daria, soţi m.; Mina, ostaş m.
Rom 6,12-18; Ps 123; Lc 12,39-48

LECTURA I
Oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca înviaţi din morţi!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,12-18
Fraţilor, să nu mai domnească păcatul în trupul vostru muritor, astfel încât să ascultaţi de poftele lui, 13 şi nici să nu puneţi mădularele voastre ca instrumente ale nedreptăţii în slujba păcatului, ci oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca înviaţi din morţi, iar mădularele voastre ca instrumente ale dreptăţii în slujba lui Dumnezeu! 14 Căci păcatul nu va mai avea putere asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. 15 Şi atunci, ce? Să păcătuim pentru că nu suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum! 16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi cuiva sclavi spre a-l asculta, sunteţi sclavii aceluia de care ascultaţi, ori ai păcatului, spre moarte, ori ai ascultării, spre justificare? 17 Dar mulţumire să fie adusă lui Dumnezeu, pentru că eraţi sclavii păcatului, însă aţi ascultat din inimă de îndreptarul învăţăturii care v-a fost încredinţat. 18 Fiind eliberaţi de păcat, voi aţi devenit sclavi ai dreptăţii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 123(124),1-3.4-6.7-8 (R.: 8a)
R.: Ajutorul nostru este în numele Domnului.

1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră
– s-o spună Israel -,
2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastră
când oameni s-au ridicat împotriva noastră,
3 atunci ne-ar fi înghiţit de vii în mânia lor aprinsă. R.

4 Atunci ne-ar fi înecat apele,
ar fi trecut râurile peste sufletul nostru,
5 atunci ar fi trecut peste noi ape năprasnice.
6 Binecuvântat să fie Domnul
care nu ne-a dat pradă dinţilor lor! R.

7 Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul vânătorului:
laţul s-a rupt şi noi am scăpat.
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului
care a făcut cerul şi pământul. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA
Cui i s-a încredinţat mult, i se va cere şi mai mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,39-48
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Să ştiţi aceasta: dacă stăpânul casei ar şti ora la care vine hoţul, nu ar lăsa să i se spargă casa. 40 Fiţi şi voi pregătiţi, pentru că Fiul Omului va veni la ora la care nu vă gândiţi!” 41 Atunci Petru a zis: „Doamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toţi?” 42 Domnul i-a spus: „Cine este administratorul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl stabileşte peste servitorii săi, ca să le dea porţia de hrană la timpul potrivit? 43 Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său, când va veni, îl va găsi făcând astfel! 44 Adevărat vă spun că îl va stabili peste toate bunurile sale. 45 Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină» şi începe să-i lovească pe servitori şi servitoare, să mănânce, să bea şi să se îmbete, 46 stăpânul servitorului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi la ora pe care nu o ştie, îl va pedepsi aspru şi îi va face parte printre cei necredincioşi. 47 Acel slujitor care cunoaşte voinţa stăpânului său, dar nu a pregătit şi nu a făcut după voinţa lui, va primi multe lovituri; 48 cel care nu a cunoscut, dar a făcut lucruri care merită lovituri, va primi puţine; cui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a încredinţat mult, i se va cere şi mai mult”.

Cuvântul Domnului

Categorii:Predici si meditatiiEtichete:, , , , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: