Pace și unire sau ură și dezbinare?


paxlaur eu beati pacifici paceExistă fragmente în Biblie care sunt foarte greu de înţeles. Cred că tocmai pentru fragmentul de astăzi, Isus, la un moment dat, a spus: „Fericit este acela care nu se va scandaliza din cauza mea”, fericit cel care chiar și atunci când cuvântul Domnului este greu, rămâne fidel învățăturii, rămâne statornic în iubire și speranță (cf. Lc 7,23). Greu este pentru noi să înțelegem cuvântul rostit de „Principele păcii”: „Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Nicidecum, vă spun, ci dezbinare” (Lc 12,51).

Sfântul Ioan Paul al II-lea ne-a învățat că „pacea este rodul dreptăţii, al unei dreptăţi care participă la dreptatea divină, adică a unei dreptăţii care este şi iertătoare, milostivă, reabilitatoare, capabilă să uite nedreptăţile suportate”. Exact ceea ce face Dumnezeu cu noi: ne iartă pentru a putea trăi în pace cu el. Nu avem cum să privim la Cristos în toatalitatea sa, în puterea sacrificiului său, şi să-l vedem creator de dezbinare. El este „Principele păcii”, cel care ne dă pacea adevărată (cf. In 14,27).

Trebuie spus că fragmentul de astăzi vine în cadrul anunţării împărăţiei lui Dumnezeu şi a chemării la veghere: Vegheaţi! Fiţi pregătiţi pentru că Fiul omului va veni la ora la care nu vă aşteptaţi. Or este destul de vizibil că puţini sunt cei care reuşesc să se pună de acord în privinţa acestei vegheri. E suficient să ne gândim la o familie, la o casă în care locuiesc cinci oameni: nu reuşesc toţi să trăiască în acelaşi ritm şi cu aceeaşi intensitate aşteptarea venirii Domnului.

Dar până la venirea lui Cristos este o altă problemă care aduce tot dezbinarea şi cu care ne confruntăm deseori: credinţa. Unii cred, alţii nu cred. Iar cei care nu cred în Cristos se ridică şi-i atacă pe cei care cred. Uneori şi invers! Şi aceasta este dezbinare. De fapt, avem împlinirea profeţiei făcută de dreptul Simeon. Acesta i-a spus Mariei despre Isus: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivire” (Lc 2,34). Oamenii sunt împărţiţi în privinţa lui Cristos: unii se scandalizează de el şi-l resping prin necredinţă, alţii îl acceptă prin credinţă şi astfel ajung la mântuire.

Pentru a constata dezbinarea despre care vorbește Mântuitorul, această ne-unire între oameni, nu trebuie să privim departe, spre alte locuri sau alte ţări. E suficient să ne uităm în jurul nostru, în casele şi familiile noastre, ba chiar în inima noastră. Întrebarea esenţială care trebuie să se nască în inima noastră este: ce fac eu pentru a aduce pacea între cel care crede şi cel care nu crede? Cum îl privesc pe cel care nu crede la fel ca mine? Eu sunt factor de pace, de unire sau de dezbinare?


Trebuie să devenim mesageri ai păcii şi ai Evangheliei.
Dacă semănăm vânt vom culege furtună, dezbinare;
dacă semănăm armonie, vom culege pace.
Noi dăm tonul în viaţa noastră şi în jurul nostru.


26 octombrie 2017 

Joi din săptămâna a 29-a de peste an
Ss. Dumitru, m.; Lucian şi Marcian, m.
Rom 6,19-23; Ps 1; Lc 12,49-53

LECTURA I
După ce aţi fost eliberaţi de păcat, aţi devenit sclavi ai lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,19-23
Fraţilor, vorbesc ca om, din cauza slăbiciunii firii voastre: după cum odinioară vă puneaţi membrele ca sclavi ai impurităţii şi nelegiuirii spre nelegiuire, tot aşa, acum oferiţi-vă membrele ca sclavi ai dreptăţii spre sfinţenie. 20 Căci atunci când eraţi sclavii păcatului, eraţi liberi în ceea ce priveşte dreptatea. 21 Dar ce rod aveaţi atunci? Acum vă ruşinaţi de acele lucruri, de vreme ce sfârşitul lor este moartea. 22 Acum însă, după ce aţi fost eliberaţi de păcat şi aţi devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveţi rodul vostru spre sfinţire, iar scopul este viaţa veşnică. 23 Într-adevăr, răsplata păcatului este moartea, în timp ce harul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a)
R.: Fericit este bărbatul care şi-a pus încrederea în Domnul.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi tot ceea ce face are succes. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Fil 3,8b-9a
(Aleluia) De dragul lui am pierdut toate şi le consider gunoi, ca să-l câştig pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia)

EVANGHELIA
N-am venit să aduc pace, ci dezbinare.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,49-53
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Foc am venit să arunc pe pământ şi ce altceva vreau decât să se aprindă! 50 Am să fiu botezat cu un botez şi cât sunt de preocupat până se va împlini! 51 Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Nicidecum, vă spun, ci dezbinare. 52 Căci, de acum înainte, cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei. 53 Vor fi dezbinaţi tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei”.

Cuvântul Domnului

Categorii:Predici si meditatiiEtichete:, , , , , , , , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: