Arhive pentru ‘Prima Scrisoare a sfântului Paul către Corinteni’

Sub ocrotirea sfântului Carol Borromeu

În seminar este o practică pe care am îndrăgit-o încă din timpul studenţiei: în ziua în care se sfinţesc casele (de obicei în prima săptămână de după vacanţa de Crăciun!) se trag două bileţele. Un bilet este cu numele unui  sfânt pe care trebuie apoi să-l consideri patron spiritual pentru acel an, ocrotitor, mijlocitor şi inspirator. Celălalt bileţel este cu un citat din Sfânta Scriptură care ar trebuie să aibă o rezonanţă pentru trăirile din noul an.

Ieri a fost sfinţirea casei aici la seminar şi implicit şi ritualul cu pricina. M-am bucurat că mi-a căzut sfântul Carol Borromeu (4 noiembrie) pe care-l îndrăgesc şi despre care am scris în două articole: Acum e timpul potrivit şi Sfântul Carol Borromeu: nu cumva una să spui şi alta să faci. Este episcopul de Milano care s-a străduit să pună în aplicare deciziile Conciliului Tridentin, în special cele legate de seminarii şi formarea preoţilor.

Din sfânta Scriptură am tras un citat din Prima Scrisoare a sfântului apostol Paul către Corinteni: „Mulţumire fie lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Cristos” (1Cor 15,57)

Laudă şi mulţumire în orice moment preasfântului Dumnezeu care ne ocroteşte şi ne inspiră prin sfinţii săi!

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 15 ianuarie

Duminică, 15 ianuarie 2012 

† DUMINICA a 2-a de peste an
Ss. Arnold Janssen, pr.; Paul, primul pustnic

„L-am aflat pe Mesia, ceea ce înseamnă Cristos” (In 1,41)

LECTURA I

Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 3,3b-10.19
În zilele acelea, 3b tânărul Samuel era culcat în templul Domnului, unde se afla arca lui Dumnezeu. 4Atunci Domnul l-a strigat: „Samuel!” Acesta a răspuns: „Sunt aici!” 5 Apoi a alergat la Eli şi i-a spus: „M-ai chemat, iată-mă!” Eli i-a răspuns: „Nu te-am chemat, du-te şi te culcă!” El s-a dus şi s-a culcat. 6 Domnul l-a chemat din nou: „Samuel!” Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a spus: „M-ai chemat, iată-mă!” Eli i-a răspuns: „Nu te-am chemat, fiul meu, du-te şi te culcă!” 7 Samuel nu-l cunoştea încă pe Domnul şi cuvântul Domnului nu-i fusese descoperit încă. 8 Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oară. Acesta s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a spus: „M-ai chemat, iată-mă!” Atunci Eli şi-a dat seama că Domnul îl chemase pe băiat. 9 Eli i-a spus lui Samuel: „Mergi şi te culcă. Dacă te mai cheamă o dată, răspunde-i: Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă”. Samuel s-a dus şi s-a culcat la locul său. 10 Domnul a venit, s-a apropiat de el şi l-a strigat ca mai înainte: „Samuel, Samuel!” Samuel a răspuns: „Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă”. 19 Samuel a crescut în autoritate, pentru că Domnul era cu el şi nu lăsa neîmplinit nici unul din cuvintele lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)
R.: Iată, vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta!
2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul;
el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande;
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.
8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine
9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.
Aceasta mă bucură,
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A
Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,13c-15a.17-20
Fraţilor, 13c trupul nu este pentru desfrânare; el este pentru Domnul şi Domnul pentru trup. 14Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi cu puterea sa. 15a Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos? 17 Cine e unit cu Domnul formează un singur duh cu el. 18 Fugiţi de desfrânare. Orice alt păcat pe care l-ar face omul este în afară de trup; dar cine se dedă la desfrânare păcătuieşte împotriva propriului său trup. 19 Nu ştiţi voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, care v-a fost dat de Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Preamăriţi-l, aşadar, pe Dumnezeu în trupul vostru.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 1,41.17b
(Aleluia) L-am chemat pe Mesia (ceea ce înseamnă Cristos);
harul şi adevărul au venit printr-însul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Au văzut unde locuia şi au rămas la el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,35-42
În acel timp, 35 Ioan stătea cu doi dintre ucenicii săi. 36 Îndreptându-şi privirea spre Isus, care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. 37 Cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea şi l-au urmat pe Isus. 38 Isus, întorcându-se şi văzându-i că merg după el, le-a zis: „Pe cine căutaţi?” Iar ei au răspuns: „Rabbi, ceea ce înseamnă Învăţătorule, unde locuieşti?” 39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la el în ziua aceea. Era pe la ora patru după-amiază.40 Unul dintre cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi veniseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 Cel dintâi pe care l-a întâlnit a fost fratele său, Simon, căruia i-a zis: „L-am aflat pe Mesia, ceea ce înseamnă Cristos”. 42 Andrei l-a dus pe fratele său la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa, adică Petru”.

Cuvântul Domnului


Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 27 februarie

Să ne apropiem cu încredere şi cu evlavie de cuvântul pe care Domnul ni-l propune pentru duminica următoare: Dumnezeu ne poartă de grijă sau despre divina providenţă.

Duminică, 27 februarie 2011
† DUMINICA a 8-a de peste an

Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate, călug.

LECTURA I
Eu nu te voi uita.

Citire din cartea profetului Isaia 49,14-15

14 Poporul Sionului zicea: „Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat!” 15 Poate oare o femeie să uite de copilul pe care-l alăptează şi să nu-şi iubească rodul trupului ei? Însă chiar dacă ea ar uita, eu totuşi nu te voi uita!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 61,2-3.6-7.8-9ab (R.: 2a)

R.: Numai Dumnezeu este speranţa noastră.

2 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna,
de la el îmi vine ajutorul.
3 Numai el este stânca şi mântuirea mea,
turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R.

6 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna,
el singur este speranţa mea.
7 Numai el este stânca şi mântuirea mea,
turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R.

8 Dumnezeu este mântuirea şi gloria mea,
locul meu de adăpost.
9ab Popor al Domnului, ai încredere în el în orice timp,
revarsă-ţi inima în faţa lui.

LECTURA A II-A
Dumnezeu va da pe faţă gândurile inimilor.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,1-5

Fraţilor, 1 să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos şi pe administratorii tainelor lui Dumnezeu. 2 Iar de la administratori se cere în primul rând să fie oameni de încredere. 3 Cât mă priveşte, prea puţin îmi pasă dacă mă judecaţi voi sau dacă mă judecă oamenii; de altfel nici eu nu mă judec pe mine însumi. 4 Conştiinţa nu-mi reproşează nimic, dar nu pentru asta sunt îndreptăţit; cel care mă judecă este Domnul. 5 De aceea nu vă grăbiţi să judecaţi, dar aşteptaţi venirea Domnului. El va pune în lumină ceea ce stă ascuns în întuneric şi va da pe faţă gândurile inimilor. Atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda ce i se cuvine.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Evr 4,12
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,24-34

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau se va ataşa de unul şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi mamonei. 25 De aceea vă spun: nu fiţi atât de îngrijoraţi pentru viaţa voastră că nu veţi avea ce mânca sau ce bea, nici pentru trupul vostru că nu veţi avea cu ce vă îmbrăca; oare nu valorează viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Priviţi la păsările cerului: ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare; Tatăl vostru ceresc le hrăneşte. Nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? 27 Care dintre voi, cu toată îngrijorarea lui, îşi poate prelungi viaţa măcar cu un ceas? 28 Iar pentru îmbrăcăminte, de ce vă faceţi atâtea griji? Observaţi cum cresc crinii câmpului: nu muncesc şi nu ţes; 29 totuşi vă spun că nici Solomon, în toată strălucirea lui, nu era îmbrăcat ca unul dintre ei. 30 Dacă Dumnezeu îmbracă atât de frumos iarba câmpului, care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în foc, nu va face oare cu mult mai mult pentru voi? Oameni cu puţină credinţă! 31 Nu vă faceţi atâta grijă spunând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?» 32 Toate acestea le caută păgânii; Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de ele. 33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui, iar celelalte vi se vor da pe deasupra. 34 Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine; ziua de mâine îşi va purta singură de grijă. Fiecărei zile îi ajunge necazul ei”.

Cuvântul Domnului

(Sursa: www.ercis.ro;
imagine preluată de pe www.lib-art.com)