Arhivă etichetă pentru ‘milostivire’

Suferița și sărăcia: locul de întâlnire cu sfinții!

suferinta-si-saracieDe multe ori când vrem să găsim un sfânt începem să răsfoim viețile sfinților sau cărțile religioase, parcurgem fiecare rubrică a calendarelor și înșiruirea litaniilor dedicate sfinților, însă uităm că locul de întâlnire cu sfinții rămâne suferița și sărăcia. În cărți găsim teoria despre sfinți, însă trăirea sfințeniei o găsim în locurile îmbibate de suferință și sărăcie. Oamenii sfinți pot lipsi din cărțile religioase sau din calendare, dar nu pot lipsi din viața celor săraci și suferinzi, nu pot lipsi din locurile în care milostivirea are nevoie de un trup dispus să slujească. Unirea suferințelor proprii cu pătimirile lui Cristos și sărăcia de dragul Cerului și a fraților sunt puncte de reper pentru găsirea (și trăirea!) unei vieți sfinte.

Un astfel de om pe care nu-l găsim menționat în calendarele noastre este slujitorul lui Dumnezeu Friederich Joseph Haass. S-a născut la 10 august 1870 în Germania într-o familie săracă, dar dornică să ofere celor nouă copii o educație umană și creștină. Îndemnat și sprijinit de părinți a studiat mai întâi literatura, medicina și științele naturii, în Köln, după care s-a specializat în medicină generală la Universitatea din Göttingen și în oftalmologie la Universitatea din Viena.

Profesionalismul său i-a adus pacienți din toată lumea. Astfel, a fost solicitat să devină medicul unei familii nobile din Moscova. La 11 februarie 1806 se transferă în Rusia. Devine imediat cunoscut și solicitat de familiile aristocrate. În scurt timp a primit una dintre cele mai înalte distincții – Crucea sfântului Vladimir – și totodată a fost numit Consilierul Curții. Apreciat de însăși împărăteasa Marija Fëdorovna, a primit denumirea oficială de „Medicul Principal al Moscovei”.

Și cu toate acestea, faima și bogățiile câștigate nu l-au făcut să uite de cei săraci, în special de cei din închisoare. „Medicul Principal al Moscovei” a ajuns să fie numit oficial și cunoscut de toți ca „medicul primar al spitalelor închisorilor din Moscova”. Și-a dedicat viața slujirii celor suferinzi din închisori. Și aceasta nu doar în Moscova, ci și în îndepărtata și înghețata Siberie. În cei bolnavi și închiși „Medicul sfânt al Moscovei” vedea trupul lui Cristos și pentru a se îngriji de acest trup suferind a renunțat la toate bogățiile sale.

Chiar dacă lipsește din manualele de religie, nu lipsește din amintirea oamenilor mari. Despre el a scris F. Dostoievski numindu-l „bătrânul general care-și îndeplinea misiunea cu cea mai mare seriozitate, dar și cu cea mai mare milă: venea, trecea printre rândurile de deportați, se oprea în fața fiecăruia și îl întreba pe fiecare ce necesități avea. Nu făcea morală nimănui și fiecăruia i se adresa cu Dragul meu… Toți condamnații erau egali pentru el. Le vorbea ca unor frați, iar ei ajungeau să-l trateze ca pe un tată”. Iar scriitorul M. Gorki l-a definit „umanistul acțiunii” și l-a comparat cu sfântul Francisc din Assisi, spunând că amândoi au posedat „fericirea înaltă a iubirii”. El a adunat în jurul său săraci și suferinzi, dar și mulți colaboratori generoși care l-au ajutat să cultive în spitale și în închisori „frumusețea milostivirii”.

A murit la 16 august 1853 înconjurat de săracii pe care i-a slujit, mângâiat de cuvintele sfântului Patriah Filaret: „Viața ta este într-adevăr plină de har. Pline de har sunt opere tale. În tine s-au împlinit cuvintele Mântuitorului: Fericiți cei blânzi, fericiți cei milostivi, fericiți cei curați cu inima, fericiți făcătorii de pace!… Fratele meu, tu mergi în împărăția cerurilor!”.

Milostivirea este forma cea mai curajoasă de a iubi, de a înfăptui dreptatea și de a căuta adevărul

dffa661dd7da74254f4dc80130f7cba3Suntem în plină desfășurare a Jubileului Extraordinar, un jubielu dedicat Milostivirii Divine. În acest an am auzit nenumărate definiții ale milostivirii. Cuvântul milostivire a devenit sinonim cu cele mai sensibile trăiri ale ființei umane. Însă ca un fel definiție, ceea ce a ajuns pe buzele și în inima tuturor, este legătura dintre milostivire și numele lui Dumnezeu: numele lui Dumnezeu este milostivire.

Din Sfânta Scriptură noi știm că Dumnezeu este iubire, că este viață, că este Duh. Acum omenirea întreagă este invitată să-și amintească de Dumnezeu care este milostivire și să devenim toți milostivi ca Tatăl ceresc. Acesta este îndemnul pe care l-am primit de la sfântul părinte papa Francisc. Invitația sa nu este o noutate în Biserică. La fel au făcut și predecesorii săi. Să ne amintim cuvintele papei Benedict de la predica din Duminica Divinei Milostiviri a anului 2008. Era ziua de 30 martie și papa Benedict al XVI-lea spunea atunci: „Milostivirea este în realitate nucleul central al mesajului evanghelic, este tocmai numele lui Dumnezeu, chipul cu care el s-a revelat în vechea alianță și pe deplin în Isus Cristos, încarnarea iubirii creatoare și mântuitoare. Această iubire milostivă luminează și chipul Bisericii și se manifestă fie prin Sacramente, în special prin cel al Spovezii, fie prin operele de caritate, comunitare sau individuale. Tot ceea ce Biserica spune și face arată milostivirea pe care Dumnezeu o are față de om, adică față de noi”.

La fel și sfântul Ioan Paul al II-lea, a vorbit în nenumărate rânduri despre milostivirea Divină. Tatălui bogat în milostivire i-a dedicat una dintre primele sale enciclici – Dives in misericordia. În această enciclică Suveranul Pontif ne învață: Isus ne-a revelat cum în lumea în care trăim este prezentă iubirea, iubirea lucrătoare, iubirea care se adresează omului și îmbrățișează tot ce îi alcătuiește umanitatea. Această iubire se observă mai ales în contact cu suferința, cu nedreptatea, cu sărăcia, în contact cu întreaga „condiție umană” istorică, ce manifestă în diferite feluri limitele și fragilitatea omului, fizică și morală. Tocmai modul și mediul în care se manifestă iubirea se numește „milostivire”. Cristos este cel care ni-l revelează pe Dumnezeu cel bogat în milostivire (nr. 3).

Avem, așadar, milostivirea ca un adevărat fir roșu care străbate cele trei pontificate. Cu siguranță putem găsi aceeași pasiune pentru milostivire și în magisteriul lui Paul al VI-lea sau Ioan al XXIII-lea. Aceasta pentru că realitatea milostivirii o găsim în legea fundamentală a Bisericii, adică în Evanghelie, în întreaga Sfântă Scriptură. În Vechiul Testament „psalmiștii, când vor să-i cânte Domnului cele mai înalte laude, intonează imnuri Dumnezeului iubirii, al duioșiei, al milostivirii și al fidelității”. Iar „în propovăduirea profeților, milostivirea înseamnă o putere specială a iubirii care învinge păcatul și infidelitatea poporului ales”. Este sufiecient să ne gândim la profetul Osea.

Apoi când venim în Noul Testament întâlnim încarnarea milostivirii Divine, Cuvântul făcut trup, așa cum ni-l prezintă evangheliile. „Evanghelistul care tratează îndeosebi aceste teme în învățătura lui Cristos este Luca, a cărui Evanghelie a fost numită, pe bună dreptate, Evanghelia milostivirii. Încă din zorii Noului Testament, Evanghelia sfântului Luca subliniază o corespondență frapantă între două glasuri ce vorbesc de milostivirea divină, în care răsună intens întreaga tradiție vetero-testamentară: Sfânta Fecioară Maria care, intrând în casa lui Zaharia, îl preamărește pe Domnul din tot sufletul „pentru milostivirea Lui”, de care se vor împărtăși „din neam în neam” toți oamenii. Apoi, la nașterea lui Ioan Botezătorul, în aceeași casă, tatăl acestuia, Zaharia, binecuvântând pe Dumnezeul lui Israel, preamărește milostivirea pe care El „și-a arătat-o… față de părinții noștri și și-a adus aminte de legământul său sfânt”.

Apoi avem învățătura lui Cristos însuși, în care această imagine, moștenită din Vechiul Testament, se simplifică și, totodată, se aprofundează. Acest lucru este, poate, cel mai evident în parabola fiului risipitor, în care esența milostivirii divine, deși cuvântul „milostivire” nu apare, este exprimată într-un chip deosebit de limpede. La aceasta contribuie nu atât terminologia, ca în cărțile vetero-testamentare, cât analogia, ce permite o înțelegere mai deplină a misterului însuși al milostivirii, ca dramă profundă ce se desfășoară între iubirea tatălui și nechibzuința și păcatul fiului”, cum spunea sfântul părinte Ioan Paul al II-lea.

Toată istoria mântuirii poartă acest semn al milostivirii divine. Toată. Iar acum suntem noi cei care beneficiem de această milostivire. Suntem noi care trebuie să fim martorii milostivirii divine. Rațiunea noastră de a fi pe acest pământ este de a-l revela pe acest Dumnezeu milostiv, de a trăi în milostivire, de a fi martorii milostivirii de care noi am beneficiat din abundență și continuăm să beneficiem cu fiecare răsărit de soare.

Concret, ca o definiție, aș spune că milostivirea este un act uman foarte curajos, un act care ne solicită intelectul și voința. Cred cu tărie că milostivirea este forma cea mai curajoasă de a iubi, de a înfăptui dreptatea și de a căuta adevărul. Spun aceasta pentru că a fi milostiv e mai mult decât a fi bun. A fi milostiv înseamnă a iubi dezinteresat și a fi capabil de iertare și de sacrificiu. Totodată milostivirea rămâne și forma cea mai curajoasă de a înfătui dreptatea și de a căuta adevărul. Nu pot separa și nu trebuie să separăm milostivirea de dreptate și de adevăr. Toate trei trebuie să rămână împreună. Însă spuneam că este cea mai curajoasă cale pentru că se bazează pe valori care cer un mare curaj, valori cum ar fi iertarea, iubirea, speranța. Valori atât de rare în timpul nostru. Poate că la fiecare colț de stradă ar trebuie să stea cineva care să repete îndemnul lui Isus: „Mergeți și învățați ce înseamnă: milă vreau, nu jertfă” (cf. Mt 9,13). Sau la radio ar trebuie să răsune mereu aceste cuvinte: învățați ce însemnă milostivirea! E îndemnul lui Cristos și pentru noi, pentru generația noastră.

Dacă am fi înțeles…

greseala-si-iertareDacă am fi înțeles că am fost primiți, că suntem iubiți, că zi de zi am fost și suntem iertați, poate am fi reușit să iertăm și să iubim mai mult.

Dacă nu am fi uitat binele primit, am fi fost mult mai generoși.

Să ne amintim că am căzut și am fost ridicați!

Să ne amintim că am fost iertați!

Să iertăm! Să îmbrățișăm! Să-i ridicăm pe cei căzuți!

Să nu mai răspundem la rău cu rău!

Nu există altă cale spre pace decât iertarea, iubirea, respectul!

Să citim, să medităm și să luăm aminte pentru că despre noi este vorba în acest cuvânt plin de viață, plin de adevăr… un Cuvânt veșnic viu:

În acel timp, Petru, apropiindu-se, i-a zis lui Isus: „Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? De şapte ori?” 22 Isus i-a spus: „Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte. 23 De aceea, împărăţia cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi. 24 Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanţi. 25 Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el, soţia, copiii şi tot ce avea şi să achite datoria. 26 Atunci, servitorul s-a prosternat în faţa lui, zicându-i: «Stăpâne, ai răbdare cu mine şi-ţi voi restitui totul!» 27 Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece şi i-a iertat datoria. 28 Dar, ieşind, servitorul acela l-a găsit pe unul care era servitor împreună cu el şi care îi datora o sută de dinari. Înşfăcându-l, îl strângea de gât, spunându-i: «Dă-mi ceea ce îmi eşti dator!» 29 Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl implora zicându-i: «Ai răbdare cu mine şi îţi voi restitui!» 30 Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers şi l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria. 31 Văzând deci ceilalţi servitori cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au povestit stăpânului toate cele întâmplate. 32 Atunci, chemându-l stăpânul lui, i-a zis: «Servitor rău, ţi-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. 33 Nu trebuia să te înduri şi tu de cel care este servitor ca şi tine aşa cum eu m-am îndurat de tine?» 34 Şi, mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria. 35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimă”. 19,1 Când a terminat Isus cuvintele acestea, a plecat din Galileea şi a venit în ţinuturile Iudeii, dincolo de Iordan.

 (Matei 18,21-19,1)