Evanghelia şi rozariul: misterele de slavă

Primul mister de slavă: Învierea lui Isus. „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii”. În acest mister, medităm cum Isus, a treia zi după patima şi moartea sa, a înviat glorios din morţi.

Atunci ne-am apropiat de tine, Doamne, şi ţi-am spus: „Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti o rugăminte” (Mt 10,35). Ne-ai privit ca acum din taina altarului şi ne-ai spus: „Ce aţi vrea să fac pentru voi? (Mt 10,36)”. Atunci am îndrăznit şi ţi-am spus: „Doamne, am vrea ca acest mister de slavă să fie înaintea ta ca o rugăciune plăcută pe care o înălţăm pentru cei morţi sufleteşte: rude sau prieteni, cunoscuţi sau străini, ori poate chiar pentru noi înşine. Ne amintim Isuse şi-ţi mulţumim pentru fiecare ocazie în care ne-ai întins mâna ta salvatoare şi ne-ai înviat din moartea sufletului. Vrem să reverşi din nou forţa ta peste sufletul nostru ca niciodată să nu ne mai lăsăm ademeniţi de păcat. Am vrea să ne faci să murim păcatului şi să trăim numai pentru tine. Iartă, Isuse, păcatele noastre şi dă-ne harul să facem o spovadă bună. Rămâi viu şi prezent în viaţa noastră în toate zilele, până la sfârşitul lumii şi nu îngădui să te alungăm prin păcatele noastre”.

Al doilea mister: Înălţarea lui Isus. „Părinte, preamăreşte-l pe Fiul tău!” În acest mister, medităm cum Isus, la patruzeci de zile după înviere, s-a înălţat la cer, în faţa Maicii sale şi a ucenicilor săi.

În locul fiilor lui Zebedeu suntem noi cei care ne apropiem de tine şi-ţi spunem: „Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti o rugăminte”. Cine ar putea uita ochii cu care ne-ai privit sau blândeţea cu care ne-ai vorbit şi ne-ai spus: „Ce aţi vrea să fac pentru voi?”. De n-ar fi fost îndemnul tău n-am fi îndrăznit să-ţi spunem că „am vrea să se vadă mai mult în faptele noastre că te preamărim pe tine, Domnul şi Dumnezeul nostru. Uneori, aşa cum ştii, nu avem cuvinte de laudă sau nu îndrăznim să vorbim în numele tău. Atunci am vrea ca măcar faptele noastre să vorbească despre prezenţa şi mărirea ta. Nu lăsa să ne ascundem identitatea de creştini, preoţi, seminarişti. Fă să se vadă în noi că dorinţa noastră este cerul de unde tu Domneşti. Prin sfânta înălţare a ta ridică-ne şi pe noi din pământul preocupărilor noastre lumeşti. Dă-ne curajul de a privi mai des cerul şi de a le arăta tuturor că vrem să ajungem alături de tine în slava veşniciei”.

Al treilea mister: Coborârea Duhului Sfânt. „Mergeţi, învăţaţi toate neamurile!” În acest mister, medităm cum Isus, şezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala Cinei de Taină, unde erau adunaţi apostolii cu preasfânta Fecioară Maria.

Duhul Sfânt este cel care în aceste minute de rugăciune ne dă curajul să ne apropiem de tine şi să-ţi spunem: „Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti o rugăminte”. Abia îndrăznim să rostim aceste cuvinte de cerere şi plini de emoţii aşteptăm cuvintele gurii tale şi reacţia chipului tău. Glasul tău ne mângâie căci te auzim spunându-ne „Ce aţi vrea să fac pentru voi?”. „Doamne”, ne grăbim să-ţi spunem, „am vrea să mergem şi să învăţăm toate neamurile, toţi oamenii despre iubirea şi prezenţa ta. Vrem să fim pentru cei din viaţa noastră adevăraţi mesageri ai împărăţiei tale, să fim misionari. Vrem să facem această slujire prin cuvinte şi gesturi simple, dar pline de credinţă şi iubire. Doamne, nu îngădui să tăcem în faţa nedreptăţii, a păcatului, a necredinţei, a răului. Dă-ne întotdeauna curajul să luăm atitudine. Chiar dacă toţi vor tăcea, noi vrem să îndrăznim mereu să strigăm: împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie. Duhul tău cel sfânt şi dătător de viaţa să vegheze asupra tuturor misionarilor şi să deschidă inimile oamenilor care ascultă învăţăturile slujitorilor tăi. Şi dacă este după dorinţa inimii tale dispune ca şi dintre noi să fie unii care să se dedice predicării evangheliei în mijlocul celor care nu au auzit de numele tău, să te vestească fraţilor noştri îndepărtaţi până în ziua în care vei veni în mărire”.

Al patrulea mister: Primirea preasfintei Fecioare Maria în cer. „Binecuvântată eşti tu între femei”. În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a trecut din viaţă şi a fost primită cu trupul şi cu sufletul în cer.

Doamne, atunci când ne-au murit cei dragi am rămas tăcuţi. Poate unii chiar am plâns, dar de spus, atunci, nu aveam puterea să-ţi spunem nimic. Ba chiar eram un pic revoltaţi: ne simţeam nedreptăţiţi, rămaşi orfani, fără rude sau fără prieteni. Acum însă s-a aşternut peste noi trecerea vindecătoare a timpului şi ne apropiem de tine. Am vrea să ne împlineşti o rugăminte. De data aceasta, când te rugăm vorbind despre cei morţi, şi reacţia ta e alta. Acum nu ne mai spui imediat „ce aţi vrea să fac pentru voi” pentru că ştii că tăcerea este prietena durerilor noastre în faţa morţii. Dar taci şi pentru că tu ştii dorul inimii noastre înainte ca el să fie rostit: tu ştii că vrem să-i duci pe cei dragi ai noştri în ceruri, să-i înalţi şi pe ei alături de scumpa ta Mama, buna şi ocrotitoarea noastră Mamă, sfânta Fecioară Maria. Doamne primeşte acest mister pentru cei pe care tu i-ai îndrăgit şi i-ai luat la tine din această lume.

Al cincilea mister: Încoronarea preasfintei Fecioare Maria în cer. „Căci Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale”. În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul ei Isus ca regină a cerului şi a pământului.

De mult timp, Doamne, tot venim în faţa ta şi tu ne umpli de favoruri. Iar modul în care ne manifestăm recunoştinţa faţă de generozitatea ta lasă de multe ori de dorit. Nu mai îndrăznim să ne înfăţişăm înaintea maiestăţii tale şi de aceea o implorăm pe Regina Cerului şi a pământului, regina inimii noastre să intervină pentru noi şi să-ţi spună: „Iată, cei ce te adoră acum în capela Institutului vor să-ţi ceară ceva”. Iar tu ne vorbeşti blând şi răbdător, ca un stăpân al timpului şi al bunătăţii: „Ce aţi vrea să fac pentru voi?”. „Doamne”, îndrăznim noi să-ţi vorbim încurajaţi de chipul binevoitor cu care ne priveşti din ostia sfântă de pe altar, „am vrea să ne întăreşti pe drumul vocaţiei noastre. Vrem să fim buni creştini, tineri cu inima bună. Vrem să ajungem preoţi. Vrem să rămânem preoţi buni şi sfinţi. Vrem să ne mântuim! Dar ştim că fără tine e greu şi riscăm să ne abatem de pe calea chemării tale. Ţine departe de viaţa noastră tot ce ne pune în pericol vocaţia. Netezeşte calea sufletului nostru îndepărtând dezordinea şi lenea, plictiseala şi tristeţea, teama şi păcatul. Doamne, atunci când ne este cel mai greu, atunci când ne poticnim, fă să te simţim alături. Fă vie prezenţa ta în viaţa noastră ca să ajungem la mărirea la care ai dus-o pe sfânta fecioară Maria, Regina universului”.

Rugăciune de încheiere:

Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti nu doar o rugăminte, ci tot ce inima noastră simte, dar nu îndrăznim să-ţi cerem. Am vrea să împlineşti tot ceea ce nu reuşim să glăsuim în aceste mici momente de rugăciune, aspiraţiile care zac în inima noastră şi sunt după planul tău purtător de grijă. În tine ne încredem, în tine sperăm şi de la tine aşteptăm împlinirea rugăciunilor noastre prin mijlocirea benefică a mamei noastre, Regina universului, căreia îi aducem mulţumirea şi recunoştinţa noastră spunând:
Bucură-te regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi speranţa noastră bucură-te. Către tine strigăm, surghiuniţii fii ai Evei; către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, Mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi, şi după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie!

EVANGHELIA
Fiul Omului a venit ca să servească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,35-45
În acel timp, 35 Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus şi i-au spus: „Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti o rugăminte”. 36 El le-a zis: „Ce aţi vrea să fac pentru voi?” 37 Ei i-au răspuns: „Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta şi altul la stânga ta, atunci când vei veni în mărire”. 38Isus le-a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl voi bea eu şi să primiţi botezul pe care îl voi primi eu?” 39 Ei i-au răspuns: „Putem!” Isus le-a zis: „Paharul pe care îl voi bea eu îl veţi bea şi voi şi botezul pe care îl voi primi eu îl veţi primi şi voi, 40 dar eu nu pot dispune ca cineva să şadă la dreapta sau la stânga mea, pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite”. 41 Ceilalţi zece au auzit şi au fost cuprinşi de indignare din cauza lui Iacob şi Ioan. 42 Isus i-a chemat şi le-a spus: „Voi ştiţi, conducătorii îşi subjugă popoarele; cei mari îşi fac simţită puterea.43 Dar între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cel care vrea să fie mare între voi să fie servitorul vostru; 44cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. 45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, ci ca să servească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi”.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea pe care am făcut-o în cadrul orei de adoraţie,
duminică, 21 octombrie 2012, duminica a XXIX-a din timpul de peste an
şi Ziua Mondială a Misiunilor.

Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” – Iaşi

4 comentarii la „Evanghelia şi rozariul: misterele de slavă

 1. Multumesc Parinte pentru meditatia misterelor de slava.
  Sfantul Rozaliu ne invoca misterele credintei, rugaciune pe care am intalnit-o in Biserica Catolica, eu fiind crestin ortodox, dar cum spunea Sfantul Papa Ioan Paul al II-lea, toti crestinii suntem frati in Cristos

  Apreciază

 2. Multumesc Parinte, pentru proiectul decalog propus pentru anul credintei. Sfanta Maria, Maica lui Isus, ne este o puternica mijlocitoare, iar Sfantul Augustin si Sfantul Francisc sunt mereu prezenti in rugaciuni.

  Apreciază

 3. Noi ne rugam : „Doamne invata-ne sa ne rugam” si Dumnezeu ne trimite invataturi..
  Multumesc lui Dumnezeu si dvs. Parinte pentru aceste meditatii.

  Apreciază

 4. Maine este miercuri cand se invoca misterele de slava. Multumim Parinte pentru bogatia meditatiilor pe care le vom avea in rugaciunea Rozariului.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: