Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘Sfânta Fecioară Maria’ Category

Cine este de fapt fiul tâmplarului și al Mariei?

Posted by Paxlaur pe 08/12/2017

Mama Maria si Pruncul Isus„Cristos se naște pentru mine, dar pe mine nu mă interesează pentru că nu este altcineva decât fiul tâmplarului și al Mariei” (cf. Mt 13,55). Cu siguranță nu suntem primii care putem gândi astfel despre Cristos. Această ispită dă târcoale multor suflete: Cristos pentru ei nu e Dumnezeu, e doar om. Iar Maria, Neprihănita, nu e decât o simplă femeie!

Însă pentru noi, cei care credem, astăzi este o zi deosebită. Astăzi Biserica, făcând sărbătoare în cinstea Neprihănitei, ne invită să medităm și să ne pregătim să-l primim pe cel care este Fiul Mariei: „Marie, ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său” (cf. Lc 1,30-31).

Chiar și în ziua de sărbătoare a Mamei noastre cerești, atenția ne rămâne concentrată spre cel ce trebuie să vină, spre Fiul Mariei. De fapt, Neprihănita Fecioară este cea care ne atrage la sine nu pentru ea însăși, ci pentru Cristos. Orice drum parcurs spre Maria se termină ajungând la Fiul ei.

Cât de grăitoare sunt cuvintele sfântului Anselm: „O, femeie plină şi preaplină de har, prea marea ta plinătate se revarsă asupra întregii creaţii pentru a o revigora! O, Fecioară binecuvântată şi preabinecuvântată, prin binecuvântarea ta este binecuvântată întreaga natură, nu numai creatura de Creator, ci şi Creatorul de creatură! Dumnezeu i l-a dat Mariei pe Fiul său unic, născut din inima sa şi egal cu el şi pe care îl iubea ca pe sine însuşi şi, din Maria, şi-a plăsmuit un fiu, nu unul diferit, ci acelaşi, astfel ca după natură să fie unul şi acelaşi Fiu comun al lui Dumnezeu şi al Mariei. Întreaga natură a fost creată de Dumnezeu, şi Dumnezeu s-a născut din Maria! Dumnezeu care le-a creat pe toate, el însuşi s-a născut din Maria şi astfel a recreat tot ceea ce crease! El care a putut să le creeze pe toate din nimic, după decăderea lor în ruină nu a voit să le restaureze fără Maria. Dumnezeu este, aşadar, Tatăl lucrurilor create, iar Maria este mama lucrurilor recreate. Dumnezeu este Tatăl creaţiei universale, iar Maria este mama răscumpărării universale. Căci Dumnezeu l-a născut pe cel prin care au fost create toate, iar Maria l-a născut pe acela prin care toate au fost mântuite. Dumnezeu l-a născut pe acela fără de care nimic nu există, iar Maria l-a născut pe acela fără de care absolut nimic nu este bun. Într-adevăr, cu tine este Domnul, el care a voit ca întreaga natură, împreună cu el, să-ţi datoreze atâtea”.

O, Marie, Maica lui Cristos, ajută-ne să privim mereu spre viața și exemplul tău pentru ca trăind asemenea ție să ne învrednicim de ziua întâlnirii cu Fiul tău, Domnul și Mântuitorul nostru.


Domnul este aproape,
iar neprihănita fecioară Maria este pentru noi un punct de reper.
Doar urmând exemplul ei de credință ne vom bucura de întâlnirea cu Domnul.


8 decembrie 2017 

Vineri din săptămâna 1 din Advent
† NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE.
Sf. Narcisa, fc
Gen 3,9-15.20; Ps 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

LECTURA I
Voi pune duşmănie între tine şi femeie.
Citire din cartea Genezei 3,9-15.20
După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” 10El a răspuns: „Am auzit glasul tău în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. 11 Şi el a zis: „Cine ţi-a făcut cunoscut că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12 Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. 13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „De ce ai făcut aceasta?” Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. 14 Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele şi toate fiinţele câmpului; pe pântece să umbli şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! 15 Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între descendenţa ta şi descendenţa ei. Acesta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”. 20 Şi omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: 1a)
R.: Cântaţi Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3c Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A
Ne-a ales în Cristos mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-6.11-12
Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după placul voinţei sale, 6 spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. 11 În el, în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, 12 ca noi, care mai dinainte am sperat în Cristos, să fim spre lauda gloriei sale.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,28a.42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. 30Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. 34 Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! 38 Atunci, Maria a spus: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Advent, Predici si meditatii, Sfânta Fecioară Maria | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Ce înseamnă a desconsidera Rozariul?

Posted by Paxlaur pe 14/10/2017

Evanghelia si rozariulSuntem într-o zi de sâmbătă, aproape la mijlocul lunii dedicate sfântului Rozariu. Am reușit în aceste două săptămâni să fim mai apropiați de această rugăciune? Am redescoperit rolul sfintei fecioare Maria în viața noastră și importanța sfântului Rozariu? Purtăm întotdeauna un rozariu cu noi? O avem mereu pe Născătoarea de Dumnezeu în gândul și în rugăciunile noastre? Cristos ne amintește astăzi că Preacurata sa Mamă – care este și mama noastră! – este fericită și pentru că l-a născut și crescut pe Răscumpărătorul nostru, dar mai ales este fericită pentru că a ascultat cuvântul Domnului și l-a împlinit (cf. Lc 11,27-28).

Rozariul este „obiectul de cult” cel mai prezent în case, în biserici, în buzunarele și mașinile creștinilor. Dar rozariile au început să apară și în situații deloc legate cu viața de credință și cu valoarea acestui obiect: este purtat de tineri prin discoteci, este agățat ornamental prin baruri etc. În această confuzie desacralizatoare, ce mai înseamnă rozariul pentru mulțimea de oameni care-l folosesc? Mii de tineri și-l pun la gât fără să vadă în el altceva decât „mărgele”, obiect de podoabă vestimentară. Ce este rozariul pentru noi: șirag de mărgele? Amuletă? Obiect „sacru”? Ce facem noi pentru a reda rozariului valoarea și locul pe care trebuie să îl ocupe în viața oamenilor și a Bisericii?

Pentru noi, cei care credem, pentru cei care știm și cunoaștem valoarea rozariului, este o durere să vedem „profanat” ceea ce ar trebui să fie purtat cu demnitate și folosit pentru rugăciune, folosit pentru a atrage binecuvântarea lui Dumnezeu asupra celui ce strecoară cu venerație printre degete delicatele bobițe. Să nu devenim imuni la folosirea greșită a obiectelor care sunt destinate pentru rugăciune! Riscul este ca și în viața noastră să se strecoare acel indiferentism prin care nu mai dăm importanță la ce și cum sunt folosite obiectele, religioase sau nu. Iar de aici mai este doar un pas până la atingerea indiferentismului față de cum sunt folosite și tratate sacramentele și persoanele. Să nu uităm cuvântul lui Isus: „Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri este vrednic şi în cele mari, iar cine este necinstit în cele mai mici lucruri, este necinstit şi în cele mari” (Lc 16,10).

În această lună dedicată Sfintei Fecioare Maria, Regina sfântului Rozariu, să ne angajăm mai mult în „ocrotirea” acestui însemn religios. Să fim noi primii care redăm acestui obiect locul și demnitatea cuvenită, purtându-l ca un adevărat obiect destinat rugăciunii. Să vorbim despre rozariu. Să-l purtăm cu cinste și totodată să ne rugăm sfântul Rozariu și pentru cei care nu se roagă.


A desconsidera rozariul
înseamnă a o desconsidera pe cea mai binecuvântată dintre femei,
pe maica lui Cristos și maica Bisericii,
pe Mama noastră, sfânta fecioară Maria,
scăparea păcătoșilor și tămăduitoarea bolnavilor.


14 octombrie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 27-a de peste an
Sf. Calist I, pp. m. *
Ioel 4,12-21; Ps 96; Lc 11,27-28

LECTURA I
Întindeţi secera, căci este copt secerişul!
Citire din cartea profetului Ioel 4,12-21
Aşa vorbeşte Domnul: „Să se ridice şi să urce toate neamurile spre Valea lui Iosafat, căci acolo voi şedea să judec toate neamurile dimprejur! 13 Întindeţi secera, căci este copt secerişul! Coborâţi, căci este plină presa, se revarsă teascurile, căci mare este răutatea lor! 14 Mulţimi-mulţimi vin în Valea Sentinţei, căci se apropie Ziua Domnului în Valea Sentinţei. 15 Soarele şi luna se vor întuneca şi stelele îşi vor pierde strălucirea. 16 Domnul strigă din Sion, din Ierusalim îşi înalţă glasul; se cutremură cerurile şi pământul. Dar Domnul este refugiu pentru poporul său, fortăreaţă pentru fiii lui Israel. 17 Veţi şti că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care locuieşte în Sion, muntele meu cel sfânt. Ierusalimul va fi sfânt şi străinii nu vor mai trece prin el. 18 În ziua aceea, munţii vor picura vin, colinele vor face să se prelingă lapte şi în toate văile lui Iuda va curge apă. Un izvor va ieşi din casa Domnului şi va uda Valea Şitim. 19 Egiptul va deveni o devastare şi Edomul va fi un pustiu devastat, pentru violenţa asupra fiilor lui Iuda, când au vărsat sânge nevinovat în ţara lor. 20 Iuda va fi locuit pentru totdeauna şi Ierusalimul, din generaţie în generaţie. 21 Voi purifica sângele lor pe care nu l-am purificat şi Domnul va locui în Sion”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 96(97),1-2.5-6.11-12 (R.: 12a)
R.: Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în Domnul Dumnezeul nostru!

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
2 Norii şi negura îl înconjoară,
dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
înaintea stăpânului a tot pământul.
6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd gloria. R.

11 Pentru cel drept a răsărit lumina
şi pentru cei cu inima curată, bucuria.
12 Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în Domnul
şi lăudaţi memoria sfinţeniei sale! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 11,28
(Aleluia) Fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
Fericit sânul care te-a purtat! Mai degrabă fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,27-28
În timp ce Isus spunea acestea, o femeie din mulţime şi-a ridicat vocea şi a spus: „Fericit sânul care te-a purtat şi pieptul la care ai supt!” 28 Dar el a zis: „Mai degrabă fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii, Sfânta Fecioară Maria | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Numele fecioarei era Maria

Posted by Paxlaur pe 12/09/2017

Toata frumoasa esti MarieEvanghelistul Luca ne spune că numele fecioarei aleasă de Domnul pentru a-l zămisli pe „Fiul Celui Preaînalt” era Maria (cf. Lc 1,27.32) și de atunci, în rugăciuni și meditații, în cântece și poezii, în inimi și pe buze acest nume ne umple de fericire și uimire. Ce înflăcărare cuprinde inima noastră atunci când plini de credință, amintindu-ne de alegerea Preacuratei, comemorând Buna-vestire, strigăm împreună cu arhanghelul Gabriel: „Bucură-te, o, plină de har! Bucură-te, Marie, Domnul este cu tine” (cf. Lc 1,28).

Este fascinant modul în care Dumnezeu îi alege pe slujitorii săi, pe cei care „i-au fost martori oculari și au devenit slujitori ai cuvântului” (cf. Lc 1,2): „Isus s-a dus pe munte, să se roage, şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe discipolii săi la sine şi a ales doisprezece dintre ei pe care i-a numit apostoli” (Lc 6,12-13). Apoi evanghelistul ne prezintă numele celor aleși „ca să aducă roade care să rămână” (cf. Lc 6,14-16; In 15,16).

Între aceste nume, numele preasfânt al Mariei strălucește cu adevărat ca Steaua mării și Regina apostolilor. Ea a fost și este martora Fiului ei și slujitoarea cuvântului. Ea este prima evanghelizatoare, străbătând munții Galileii și purtând Elisabetei vestea cea bună. Roadele preasfintei fecioare Maria se văd și astăzi în viețile noastre. De câte ori nu am rostit numele ei preasfânt, invocând mijlocirea ei puternică prin rugăciunile noastre? Uneori ne-am rugat rostind cuvintele sfinților: „Adu-ţi aminte o preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit, cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta…” (sfântul Bernard). Alteori ne-am rugat folosindu-ne de cuvintele poetului: „Crăiasă alegându-te / Îngenunchem rugându-te, / Înalță-ne, ne mântuie / Din valul ce ne bântuie: / Fii scut de întărire / Și zid de mântuire, / Privirea-ți adorată / Asupră-ne coboară, / O, maică prea curată, / Și pururea fecioară, / Marie!” (Mihai Eminescu, Rugăciune). În Bisericile noastre răsună atât de des cântarea „Ave Maria”. Toată viața noastră de credință este nu doar un ecou și un semn al prezenței lui Dumnezeu în lume, ci și o imagine a Mariei.

Mulți dintre cei dragi nouă poartă numele preasfânt al Mariei. Să-i amintim astăzi în rugăciunile noastre și să cerem harul ca viața lor să fie conform demnității și misiunii înscrise în acest sfânt nume. Sfinții al căror nume îl purtăm să ne vină în ajutor și să ne mijlocească harul de a vesti evanghelia prin viața, faptele și cuvintele noastre. Numele nu poate face faptele să strălucească de la sine, însă faptele dau strălucire numelui nostru, întocmai cum s-a întâmplat în viața preacuratei fecioare Maria.


Dacă nu vrei să fii copleșit de furtunile acestei lumi
privește neîncetat spre Steaua Mării, spre Maria,
scăparea păcătoșilor și tămăduitoarea bolnavilor.


12 septembrie 2017 

Marţi din săptămâna a 23-a de peste an
Preasf. Nume al Mariei *
Col 2,6-15; Ps 144; Lc 6,12-19

LECTURA I
Dumnezeu v-a readus la viaţă împreună cu el, iertându-vă toate nelegiuirile.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 2,6-15
Fraţilor, aşadar, după cum l-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, tot aşa să umblaţi în el, 7înrădăcinaţi şi zidiţi în el, întăriţi în credinţă, aşa cum aţi fost învăţaţi, prisosind în mulţumire. 8Vedeţi să nu vă subjuge cineva prin filozofie şi speculaţii fără sens după tradiţia oamenilor, după învăţăturile de la început ale lumii, şi nu după Cristos! 9 În el locuieşte toată plinătatea dumnezeirii trupeşte, 10 iar voi sunteţi împliniţi în el, care este capul oricărui principat şi al oricărei puteri. 11 Tot în el aţi fost circumcişi, dar nu cu o circumcizie făcută de mână omenească, ci prin dezbrăcarea de trupul de carne, prin circumcizia lui Cristos. 12 Înmormântaţi fiind împreună cu el prin Botez, aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat pe el din morţi. 13 Pe voi, care eraţi morţi pentru greşelile şi necircumcizia trupului vostru, v-a readus la viaţă împreună cu el, iertându-vă toate nelegiuirile. 14 El a şters documentul cu poruncile care erau împotriva voastră şi l-a anulat pironindu-l pe cruce. 15 A despuiat principatele şi puterile şi le-a denunţat în public, după ce a triumfat asupra lor, prin el însuşi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),1-2.8-9.10-11 (R.: cf. 9)
R.: Domnul îşi arată dragostea faţă de orice făptură.

1 O, Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc
şi să binecuvântez numele tău în veac şi pentru totdeauna!
2 Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna. R.

8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să-ţi vorbească despre puterea ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 15,16
(Aleluia) Eu v-am ales pe voi, ca să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus a petrecut noaptea în rugăciune. Apoi a ales doisprezece dintre ei, pe care i-a numit apostoli.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,12-19
În zilele acelea, Isus s-a dus pe munte, să se roage, şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. 13 Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe discipolii săi la sine şi a ales doisprezece dintre ei pe care i-a numit apostoli: 14 pe Simon, pe care l-a numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, pe Iacob şi Ioan, pe Filip şi Bartolomeu, 15 pe Matei şi Toma, pe Iacob, fiul lui Alfeu, şi pe Simon numit Zelotul, 16 pe Iuda, fiul lui Iacob, şi pe Iuda Iscariot, care a devenit trădător. 17 Coborând împreună cu ei, s-a oprit pe câmpie. O mare mulţime de discipoli ai săi şi mult popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi din zona de pe coastă a Tirului şi a Sidonului 18 au venit ca să-l asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor. Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi 19 şi toată mulţimea căuta să-l atingă, pentru că ieşea din el o putere care-i vindeca pe toţi.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii, Sfânta Fecioară Maria | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Să fim oameni ai păcii

Posted by Paxlaur pe 22/08/2017

Maica noastra MariaCâtă mângâiere așază în inima noastră cuvintele profetului Isaia în această zi de sărbătoare: „Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, peste cei care locuiau în ținutul întunecat a strălucit o lumină” (Is 9,1). Noi suntem poporul Domnului. Noi suntem cei care umblam în întuneric și rătăceam. Însă Domnul ne-a smuls de pe căile greșite și ne-a pus sub cârmuirea unei Regine-mamă. Suntem apărați de mantia ocrotitoare a Reginei păcii. Suntem călăuziți de Maica bunului sfat. Suntem în brațele celei care a devenit Cauza bucuriei noastre. Să tresalte de bucurie inima noastră și să cânte: „Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac”. Să binecuvântăm înțelepciunea Tatălui care „și-a aplecat privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ” și ne-a așezat în prezența și sub ocrotirea Reginei universului (cf. Ps 112,2.6).

Omenirea întreagă are nevoie de prezența celei care, ascultând și crezând celor spuse ei de Domnul, l-a dăruit lumii pe Mântuitorul. Avem nevoie ca în mijlocul nostru să fie din nou Cristos, cel numit de profetul Isaia „sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, părinte veșnic, principe al păcii” (Is 9,5). Vrem ca „Doamna și stăpâna noastră” să-l poarte pe Principele păcii în toate acele colțuri încercate de violență, de ură, de război. Sunt prea multe inimii care suferă pe nedrept. Sunt prea multe popoare și familii care suspină de dorul păcii. Sunt prea multe suflete care au nevoie de o Regină a păcii, de sfânta Născătoare de Dumnezeu.

Privind la Principele păcii și la Regina păcii să fim oameni ai păcii. Să ne rugăm pentru pace. Mâinile noastre să se înalțe în această zi spre cer, spre tronul măririi de unde așteptăm mântuirea, ziua judecății și a dreptății. Prin mijlocirea Reginei universului implorăm și așteptăm domnia Principelui păcii convinși fiind împreună cu profetul Isaia că stăpânirea lui va crește, iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; va domni pe tronul lui David și peste împărăția lui; el își va întări împărăția întemeind-o pe judecată și dreptate, de acum și până în veac. Acestea le va face Domnul oștirilor în iubirea sa fără margini (cf. Is 9,6).

Omenirea are nevoie de pacea care poate fi asigurată doar de o Regina „binecuvântată între femei”, de o Regină plină de umilință, de o Regină care în fața Domnului nu ezită să-și mărturisească iubirea, credința și ascultarea: „Iată, slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38). Această Regină, înveșmântată în strălucirea umilinței, îl poartă astăzi în mijlocul nostru pe Principele păcii și ne îndeamnă spre mântuirea și bucuria noastră: „Faceți tot ce vă va spune”. Iar el ne arată și astăzi singura cale spre pace: să ne iubim unii pe alții (cf. In 2,5; 13,34)!


„Tu ești slava Ierusalimului,
tu ești bucuria lui Israel,
tu ești cinstea neamului nostru”,
fecioară Marie, Regina cerului și a pământului,
regina inimilor noastre.


22 august 2017 

Marţi din săptămâna a 20-a de peste an
Sf. Fc. Maria, Regină **
Is 9,1-6; Ps 112; Lc 1,26-38

LECTURA I
Un fiu ne-a fost dat.
Citire din cartea profetului Isaia 9,1-6
Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare, peste cei care locuiau în ţinutul umbrei morţii a strălucit o lumină. 2 Ai înmulţit poporul lui, le-ai mărit bucuria: se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriş şi se înveselesc ca la împărţirea prăzii. 3 Căci tu ai sfărâmat jugul care-l apăsa, toiagul de pe umerii săi şi nuiaua celui care-l oprima ca în ziua de la Madian. 4 Căci orice încălţăminte zgomotoasă şi orice manta învăluită în sânge vor fi arse, hrană pentru foc. 5 Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui şi va fi numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, părinte veşnic, principe al păcii, 6 ca întinderea stăpânirii lui şi a păcii să nu aibă sfârşit pe tronul lui David şi, în regatul lui, să-l întărească şi să-l facă stabil prin judecată şi prin dreptate de acum şi pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaot va face aceasta.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2)
R.: Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac! R.

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui,
fie numele Domnului lăudat!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile,
gloria lui este mai presus de ceruri. R.

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuieşte atât de sus,
6 care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

7 El ridică pe cel sărac din ţărână,
înalţă din mizerie pe cel sărman,
8 pentru ca să-l aşeze alături de cei nobili,
de nobilii poporului său. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,28a; 42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. 30Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. 34 Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! 38 Atunci, Maria a spus: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii, Sfânta Fecioară Maria | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Take my hand, o blessed Mother

Posted by Paxlaur pe 16/08/2017

Adormirea Maicii Domnului _ Capela seminarului din Maynooth (Irlanda)
Take my hand, O Blessed Mother
hold me firmly lest I fall;
I grow nervous while walking and
humbly on thee call.
Guide me over every crossing,
watch me when I’m on the stairs
let me know that you’re beside me;
listen to my fervent prayers.
Bring me to my destination
safely along the way,
bless my every undertaking
and my duties for the day.
And when evening creeps upon me
I’ll never fear to be alone:
once again, O Blessed Mother,
take my hand and lead me home.
Amen.

Posted in E bine de ştiut, Imagini si fotografii, Lecturi, Rugaciune, Sfânta Fecioară Maria | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: