Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Archive for the ‘Ioan Botezatorul’ Category

Responsabilitate vs. discriminare

Posted by Paxlaur pe 08/01/2017

responsabilitate„Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci, în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut”. Apostolul Petru ne amintește iubirea pe care Dumnezeu o are față de fiecare om, fără preferințe, fără discriminări. Oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu, toți sunt la fel de prețioși și importanți. Toți! Însă tocmai cei egali, adică noi oamenii uităm acest adevăr. Pentru aceasta avem nevoie de zeci de campanii în care să se strige: „Spune nu discriminării”. Pentru aceasta avem nevoie de constituția țării care să ne amintească egalitatea cetățenilor în drepturi, „fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială” (art.4). Pentru aceasta avem nevoie de evanghelie în care strălucește Cristos, omul prin excelență, cel care „a împlinit toată dreptatea”, cel care pe unde a trecut a făcut numai bine, „vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el”.

Și totuși, botezul primit nu ne face speciali? Nu suntem noi acum „poporul ales”, noul popor al lui Dumnezeu? Să ne amintim cuvintele lui Isus: „Un om avea doi fii. S-a apropiat de primul și i-a zis: «Fiule, du-te azi și lucrează în vie!». El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. Apoi s-a apropiat de celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Da, Doamne», dar nu s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voința tatălui?” I-au spus: „Primul”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu” (Mt 21,28-31). Iar în alt loc al Scripturii același Cristos „în care Tatăl își găsește toată plăcerea” ne amintește nouă, celor botezați: „Nu oricine îmi zice „Doamne! Doamne!” va intra în împărăția cerurilor, ci acela care împlinește voința Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți vor spune în ziua aceea: „Doamne! Doamne! Oare nu în numele tău am profețit și nu în numele tău am alungat diavoli și nu în numele tău am făcut atâtea minuni?”. Atunci le voi declara: „Niciodată nu v-am cunoscut. Îndepărtați-vă de mine, voi care săvârșiți nelegiuirea!” (Mt 7,21-23).

Botezul pe care l-am primit trebuie să-l trăim tocmai înfăptuind „toată dreptatea”, nu doar ceea ce este mai ușor, nu doar ceea ce se potrivește cu stilul unui creștin(ism) comod. Toată dreptatea, fără excepții, fără discriminări. Botezul nu ne face superiori, nu ne asigură nicio prioritate, ci ne obligă să fim atenți la viața noastră și a fraților noștri, ne solicită să muncim mai mult pentru a deveni cei în care Dumnezeu își găsește toată bucuria.


Când împlinești „toată dreptatea”
înțelegi că Dumnezeu nu este un zeu,
ci este tată, Tatăl nostru,
iar noi toți suntem frați.
Atunci simți că teama de Dumnezeu nu înseamnă frică,
ci iubire, o iubire plină de respect și recunoștință.


8 ianuarie 2017 

† BOTEZUL DOMNULUI
Sf. Severin, abate
Is 42,1-4.6-7; Ps 28; Fap 10,34-38; Mt 3,13-17

LECTURA I
Iată-l pe slujitorul meu, în care sufletul meu îşi găseşte bucuria.
Citire din cartea profetului Isaia 42,1-4.6-7
Aşa spune Domnul: „Iată slujitorul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu îşi găseşte plăcerea! El va aduce popoarelor judecata. 2 Nu va striga, nu-şi va ridica glasul şi nu se va auzi pe uliţe vocea sa. 3 Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul fumegând nu-l va stinge. El va aduce dreptatea cu fidelitate. 4 Nu va obosi şi nu se va descuraja până va aşeza judecata pe pământ, căci insulele aşteaptă legea lui. 6 «Eu, Domnul, te-am chemat în dreptate şi te-am luat de mână; te-am păstrat ca să te fac alianţă pentru popor şi lumină pentru neamuri, 7 să deschizi ochii celor orbi, să-i scoţi din închisoare pe cei captivi şi din temniţă, pe cei care locuiesc în întuneric»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 28(29),1a şi 2.3ac-4.3b şi 9-10 (R.: 11b)
R.: Domnul îl binecuvântează pe poporul său cu pace.

1a Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,
2 aduceţi Domnului gloria numelui său!
Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei sale! R.

3ac Glasul Domnului este peste ape,
Domnul este peste apele multe.
4 Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului e plin de măreţie. R.

3b Dumnezeul slavei tună
9 şi, în lăcaşul său sfânt, toţi îi cântă gloria.
10 Domnul stă peste potop,
Domnul stăpâneşte în veci ca rege. R.

LECTURA A II-A
L-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34-38
În acel timp, Petru, deschizându-şi gura, a spus: „Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci, în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut. 36 El a trimis fiilor lui Israel cuvântul său, care aduce vestea cea bună a păcii prin Isus Cristos. Acesta este Domnul tuturor. 37 Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: 38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mc 9,7
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi a răsunat glasul Tatălui: „Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După ce a fost botezat, l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu venind deasupra lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 3,13-17
În acel timp, a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” 15 Răspunzând, Isus i-a zis: „Lasă acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!” Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui! 17 Şi, iată, a fost un glas din ceruri care spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”

Cuvântul Domnului

Posted in Ioan Botezatorul, Predici si meditatii, Sacramente | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Ne lipseşte vocea ta!

Posted by Paxlaur pe 29/08/2011

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să strige pentru noi atunci când suntem de partea adevărului şi împotriva noastră atunci când călcăm în picioare dreptatea!
Ne lipseşte vocea ta, sfinte Ioane Botezătorule!

Pământul are nevoie din nou de oameni nepătaţi care să îndrăznească să strige împotriva nedreptăţii şi minciunii!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care la prezenţa Mântuitorului Isus Cristos, a sacramentelor sale, a cuvintelor sale, a Mamei sale să tresalte de bucurie aşa cum s-a întâmplat şi ne-a povestit mama înainte-mergătorului: „Când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul  – Ioan Botezătorul – în sânul meu” (Lc 1,44)… Un cuvânt şi a tresăltat. Astăzi e atât de multă indiferenţă. Fă, Doamne, să se mai nască din când în când un astfel de Ioan!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să strige celor nedrepţi, falşi: „Pui de vipere! Cine va învăţat să fugiţi de mânia care vine? Faceţi roade vrednice de pocăinţă!… Securea este deja pusă la rădăcină; deci orice pom care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc” (Lc 3,7-9). Fă, Doamne, să răsune şi astăzi vocea celor curajoşi şi drepţi şi să cheme la pocăinţă!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să ne amintească tuturor: „Cel care are două haine, să împartă cu cel care nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel” (Lc 3,11). Ne trebuie un om care să le strige celor care percep taxe: „Nu pretindeţi mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi” (Lc 3,13) şi tuturor celor care nedreptăţesc şi lovesc să le spună: „Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră” (Lc 3,14). Fă, Doamne, să avem lângă noi oameni care să trezească în noi simţul dreptăţii şi al milostivirii!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să ne reamintească ce înseamnă umilinţa şi prietenia: „Eu vă botez cu apă, spre convertire,  însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălţămintea” (Mt 3,11)… „Eu trebuie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine”, i-a spus lui Isus (Mt 3,14). Fă, Doamne, ca oamenii simpli şi umili, oamenii care preţuiesc prietenia să fie mai prezenţi în viaţa noastră, să-i vedem, să-i simţim, să-i imităm!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să apere căsătoria şi familia chiar cu riscul morţii şi care să poată striga tuturor indiferent că se cheamă Borcea, Tăriceanu, Pepe sau Columbeanu: Nu ai dreptul!, aşa cum i-a strigat lui Irod „N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău” (Mc 6,18). Fă, Doamne, să rodească în familiile noastre oameni care să preia acest strigăt al lui Ioan şi strigătul tău să răsune convingător: „Oricine îşi lasă femeia şi se însoară cu alta, comite adulter. Şi dacă ea, lăsându-şi bărbatul, se mărită cu altul, comite adulter!” (Mc 10,11-12). Fă, Doamne, ca oamenii să apere şi să preţuiască din nou familia şi iubirea!

Fă, Doamne, ca noi să fim acei oameni pe care-i cerem în rugăciune: oameni care să tresalte de bucurie în prezenţa ta, oameni curajoşi şi drepţi, oameni cu simţul dreptăţii şi plini de milostivire faţă de cei necăjiţi şi săraci, oameni simpli, umili, prietenoşi, oameni care să strige şi să apere familia, căsătoria, iubirea! Să fim noi vocea pe care nedreptul Irod nu a mai lăsat-o să răsune! Să fim noi cei care pregătim căile Domnului!

 

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Posted in Ioan Botezatorul | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Ioan Botezătorul: martir pentru adevăr şi dreptate

Posted by Paxlaur pe 29/08/2011

În rugăciunile şi meditaţiile pe care Biserica le propune în această zi de comemorare a martiriului sfântului Ioan Botezătorul – căruia i s-a tăiat capul pentru că a cerut să fie respectate familia, adevărul şi dreptate – se regăseşte şi acest text care aparţine sfântului Beda Venerabilul:

Fericitul precursor al naşterii Domnului, al predicării sale şi al morţii sale, a arătat în lupta sa o putere demnă de privirile cereşti. Chiar dacă în ochii oamenilor a trebuit să îndure chinuri, speranţa sa este plină de nemu­rire (cf. Înţ 3,4), aşa cum spune Scriptura. Este foarte corect să amintim prin celebrare solemnă ziua naşterii sale pentru cer. El a făcut această zi memorabilă prin pătimirea sa şi a împurpurat-o cu sângele său. Venerarea memoriei sale şi celebrarea ei în bucuria spiritului este un lucru sfânt. El a confirmat prin martiriu mărturia pe care a dat-o pentru Domnul.
    Sfântul Ioan a îndurat închisoarea şi lanţurile ca măr­turie pentru Răscumpărătorul nostru, pentru că trebuia să-i pregătească drumul. Pentru el şi-a dat viaţa, chiar dacă nu a fost obligat să se lepede de Isus Cristos, ci numai să lase adevărul sub tăcere. Totuşi, a murit pentru Cristos.
    Cristos a spus: Eu sunt adevărul (In 14,6), de aceea, chiar pentru Cristos şi-a vărsat sângele, pentru că l-a vărsat pentru adevăr. După cum prin naştere, prin predi­care, prin botez, trebuia să dea mărturie despre cel care se va naşte, care va predica şi va boteza, la fel, suferind, el a arătat faptul că şi Isus Cristos va suferi.
    Un om de o aşa măreţie a pus capăt vieţii prezente prin vărsarea sângelui după lunga suferinţă a lanţurilor. El vestea libertatea păcii veşnice şi a fost aruncat în închisoare de cei păcătoşi. A fost închis în întunericul închisorii cel care a venit să dea mărturie despre lumină şi care a meritat să fie numit de aceeaşi lumină, care este Cristos, făclie care arde şi luminează. A fost bote­zat în propriul sânge cel căruia i-a fost dat să-l boteze pe Răscumpărătorul lumii, să audă glasul Tatălui deasu­pra sa şi să vadă harul Duhului Sfânt coborând asupra lui. Dar pentru persoane asemenea lui, nu trebuia să-i vină greu, ci uşor şi frumos să suporte pentru adevăr chi­nuri trecătoare care sunt răsplătite cu bucurii veşnice.
    Pentru unul ca el, moartea nu era un eveniment inevi­tabil sau o necesitate dură. Era, mai degrabă, o răsplată, o ramură de palmier a vieţii veşnice, datorită mărturisirii numelui lui Cristos. De aceea, bine spune Apostolul: Vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în Cristos, ci şi să suferiţi pentru el (Fil 1,29). El numeşte har al lui Cristos faptul ca cei aleşi să sufere pentru el: Suferin­ţele timpului prezent nu se pot compara cu gloria viitoare care ni se va revela (Rom 8,18).

Sfinte Ioane Botezătorule roagă-te pentru noi ca să îndrăznim să strigăm pentru adevăr şi să practicăm dreptatea. Amin!

Din Omiliile sfântului Beda Venerabilul, preot
(Omil. 23: CCL 122, 354.356-357)

Posted in Ioan Botezatorul | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: