Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘Ioan Botezatorul’ Category

Atrage atenția celui ce greșește! Nu bârfi!

Posted by Paxlaur pe 29/08/2017

gossip-barfa-pop-art-men-1200x330Atunci când trebuie să vestim Adevărul, să proclamăm Evanghelia celor care nu-l doresc pe Dumnezeu în viața lor, îndemnul Domnului răsună pentru noi,: „Ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci! Nu te înspăimânta dinaintea lor ca să nu te fac eu să te înspăimânţi dinaintea lor!” (Ier 1,17). Acest îndemn este valabil pentru toți. Este mandatul și încurajarea pe care Domnul ni le oferă pentru a atrage atenția celui ce greșește, pentru a-l corecta frățește și a-l ajuta pe cel căzut să se ridice. Câte lucruri nu ar fi mai bune în viața noastră, câte prietenii nu am fi salvat, dacă am fi avut mereu această atitudine de corectare frățească! Cât ajutor am fi oferit aproapelui dacă i-am fi atras atenția cu blândețe atunci când a greșit! Însă de prea multe ori noi am preferat tăcerea sau indiferența sau, și mai rău, bârfa.

Într-una din zile, sfântul părinte papa Francisc a fost întrebat de un seminarist chinez despre regulile pe care ar trebui să le urmeze pentru a trăi cât mai bine într-o comunitate și pentru a se simți în viața de seminar ca între frați, ca într-o familie. În răspunsul său, Sfântului Părinte a pus în fruntea listei această învățătură: „Să nu vorbiți niciodată pe la spate. Dacă aveți ceva împotriva altuia sau dacă nu sunteți de aceeași părere cu el, trebuie să-i spuneți în față. Există mereu această ispită de a nu spune lucrurilor pe nume, de a nu-l corecta pe cel care greșește spunându-i adevărul: ispita unei false diplomații. Această atitudine ne face rău, face mult rău”. Aceasta distruge comunitatea, familia, prietenia. Totul!

Îndemnul Domnului adresat profetului Ieremia și atitudinea tranșantă a lui Ioan Botezătorul față de regele Irod – „Nu-ţi este permis s-o ai pe soţia fratelui tău” (Mc 6,18) – sunt un imbold pentru noi în această zi de a ne lepăda de acești demoni ai lașității și ai vorbirii de rău. Astăzi trebuie să prindem curaj. Astăzi trebuie să proclamăm adevărul. Astăzi trebuie să deschidem ochii unei inimi care rătăcește și față de a cărei rătăcire am fost indiferenți. Astăzi!

Să nu ne temem de consecințele proclamării adevărului, ci să ne temem mai degrabă de tragediile pe care le aduc în viața noastră minciuna și vorbirea de rău. Să nu facem calcule pentru a vedea la ce riscuri ne angajăm atunci când ne apropiem de celălalt cu intenția sinceră de a-l ajuta, ci să fim mereu conștienți și triști pentru sufletele care se pierd pentru că nimeni nu îndrăznește să le vorbească. Să nu ne temem de adevăr, ci să-l proclamăm tuturor știind că Domnul este sprijinul și ocrotitorul nostru, el este apărătorul celui drept (cf. Ps 27,1-3).


Mai bine să fii prigonit pentru dreptate și adevăr,
decât să fii iubit pentru falsitate.
Să se întipărească în inima noastră cuvântul Domnului:
„Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, 
căci a lor este împărăția cerurilor” (Mt 5,10).


29 august 2017 

Marţi din săptămâna a 21-a de peste an
Martiriul Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m.
Ier 1,17-19; Ps 70; Mc 6,17-29

LECTURA I
Spune-le tot ce-ţi voi porunci! Nu te înspăimânta dinaintea lor!
Citire din cartea profetului Ieremia 1,17-19
În zilele acelea, cuvântul Domnul a fost către mine, zicându-mi: „Dar tu încinge-ţi coapsele, ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci! Nu te înspăimânta dinaintea lor ca să nu te fac eu să te înspăimânţi dinaintea lor! 18 Iată, eu te pun astăzi ca o cetate întărită, ca un stâlp de fier şi ca nişte ziduri de bronz împotriva întregii ţări, împotriva regilor lui Iuda şi a căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării! 19 Ei vor lupta împotriva ta, dar nu vor putea să te învingă, căci eu sunt cu tine – oracolul Domnului -, ca să te scap”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15ab-17 (R.: cf. 15ab)
R.: Gura mea va vesti, Doamne, mântuirea ta.

1 În tine, Doamne, mi-am căutat refugiul,
să nu fiu nicicând făcut de ruşine!
2 În dreptatea ta, eliberează-mă şi scapă-mă,
pleacă-ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă! R.

3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,
spre care mi-ai poruncit mereu să merg ca să mă mântuieşti,
pentru că numai tu eşti stânca mea
şi cetatea mea de apărare!
4a Scapă-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege! R.

5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,
Doamne, în tine mi-am pus încrederea din copilărie.
6ab În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,
încă din sânul mamei mele,
tu ai fost ocrotitorul meu. R.

15ab Gura mea va vesti în toate zilele
dreptatea şi mântuirea ta.
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţe,
iar eu fac cunoscute şi acum minunile tale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,10
(Aleluia) Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA
Vreau să-mi dai imediat pe tavă capul lui Ioan Botezătorul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,17-29
În acel timp, însuşi Irod trimisese ca să-l prindă pe Ioan şi să-l lege în închisoare din cauza Irodiadei, soţia fratelui său, Filip, pe care o luase în căsătorie. 18 Pentru că Ioan îi spusese lui Irod: „Nu-ţi este permis s-o ai pe soţia fratelui tău”. 19 Iar Irodiada îl ura şi voia să-l omoare, dar nu putea, 20 pentru că Irod se temea de Ioan, ştiindu-l om drept şi sfânt, şi îl ocrotea. Când îl asculta era foarte stingherit, dar îl asculta cu plăcere. 21 A venit însă o zi prielnică, atunci când Irod, cu ocazia aniversării zilei sale de naştere, a făcut un ospăţ pentru demnitarii săi, pentru ofiţeri şi cei mai de vază din Galileea. 22 Intrând, fiica Irodiadei a dansat şi i-a plăcut lui Irod şi comesenilor săi. Atunci, regele i-a zis fetei: „Cere-mi orice vrei şi îţi voi da!” 23 Şi i-a jurat: „Ceea ce îmi ceri îţi voi da, până la jumătate din regatul meu”. 24 Atunci ea, ieşind, i-a spus mamei sale: „Ce să cer?” Aceasta i-a zis: „Capul lui Ioan Botezătorul”. 25 Şi, îndată, intrând în mare grabă la rege, i-a cerut: „Vreau să-mi dai imediat pe tavă capul lui Ioan Botezătorul”. 26 Regele s-a întristat foarte mult. Dar, din cauza jurământului şi a comesenilor, nu a voit s-o refuze. 27 Regele a trimis un executor şi i-a poruncit să-i aducă îndată capul lui Ioan. Acela s-a dus, l-a decapitat în închisoare 28 şi a adus capul pe tavă, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. 29 Când au auzit discipolii lui, au venit, i-au luat trupul şi l-au pus în mormânt.

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Ioan Botezatorul, Predici si meditatii, Sfântul zilei | Etichetat: , , , , , , | 3 Comments »

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să…

Posted by Paxlaur pe 24/06/2017

Ioan Botezatorul

Ioan Botezatorul

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să strige pentru noi atunci când suntem de partea adevărului şi împotriva noastră atunci când călcăm în picioare dreptatea. Pământul are nevoie din nou de oameni nepătaţi care să îndrăznească să strige împotriva nedreptăţii şi minciunii!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care în prezenţa Mântuitorului Isus Cristos, a sacramentelor sale, a cuvintelor sale, a Mamei sale, să tresalte de bucurie aşa cum s-a întâmplat şi ne-a povestit mama înainte-mergătorului: „Când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu” (Lc 1,44)… Un cuvânt şi a tresăltat. Astăzi e atât de multă indiferenţă. Fă, Doamne, să se mai nască măcar din când în când un astfel de Ioan!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să strige celor nedrepţi, falşi: „Pui de vipere! Cine va învăţat să fugiţi de mânia care vine? Faceţi roade vrednice de pocăinţă!” (Lc 3,7). Fă, Doamne, să răsune şi astăzi vocea celor curajoşi şi drepţi şi să cheme la pocăinţă!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să ne amintească tuturor: „Cel care are două haine, să împartă cu cel care nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel” (Lc 3,11). Ne trebuie un om care să strige: „Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră” (Lc 3,14). Fă, Doamne, să avem lângă noi oameni care să trezească în noi simţul dreptăţii şi al milostivirii!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să ne reamintească ce înseamnă umilinţa şi prietenia: „Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălţămintea” (Mt 3,11). Fă, Doamne, ca oamenii simpli şi umili, oamenii care preţuiesc prietenia să fie mai prezenţi în viaţa noastră, să-i vedem, să-i simţim, să-i imităm!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să apere căsătoria şi familia, chiar cu riscul morţii, şi care să poată striga tuturor: „Nu ai dreptul!”, aşa cum i-a strigat lui Irod: „N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău” (Mc 6,18). Fă, Doamne, să rodească în familiile noastre oameni care să preia acest strigăt al lui Ioan şi strigătul tău să răsune convingător: „Oricine îşi lasă femeia şi se însoară cu alta, comite adulter. Şi dacă ea, lăsându-şi bărbatul, se mărită cu altul, comite adulter!” (Mc 10,11-12). Fă, Doamne, ca oamenii să apere şi să preţuiască din nou familia şi iubirea!


Noi trebuie să fim acei oameni pe care-i cerem în rugăciune:
oameni care să tresalte de bucurie în prezenţa Domnului,
oameni curajoşi, drepţi, plini de milostivire faţă de cei necăjiţi şi săraci,
oameni simpli, umili, prietenoşi,
oameni care să strige şi să apere familia, căsătoria, iubirea!
Noi trebuie să fim cei care pregătim calea Domnului!


24 iunie 2017 

† NAŞTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL
Inima Neprihănită a Mariei
Is 49,1-6; Ps 138; Fap 13,22b-26; Lc 1,57-66.80

LECTURA I
Voi face din tine lumina popoarelor.
Citire din cartea profetului Isaia 49,1-6
Ascultaţi-mă, insulelor! Daţi atenţie, popoare îndepărtate! Domnul m-a chemat din sânul matern, din pântecele mamei mele şi-a adus aminte de numele meu. 2 A făcut gura mea ca o sabie tăioasă, la umbra mâinii sale m-a adăpostit; m-a făcut ca o săgeată ascuţită şi m-a pus în tolba sa. 3 El mi-a zis: „Tu eşti slujitorul meu, Israel; în tine mă voi glorifica”. 4 Dar eu spuneam: „Degeaba m-am trudit, în zadar şi fără folos mi-am consumat puterea. Şi totuşi, judecata mea este la Domnul şi răsplata mea, la Dumnezeul meu”. 5 Acum, aşa vorbeşte Domnul, cel care m-a plăsmuit în sânul mamei ca să fiu slujitorul lui, ca să-l întorc pe Iacob şi să-l adun pe Israel. De aceea am fost preţuit în ochii Domnului şi Dumnezeul meu este puterea mea. 6 El zice: „Este puţin să fii slujitorul meu, ca să ridici triburile lui Iacob şi să-i aduci înapoi pe cei rămaşi ai lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 138(139),1-3.13-14ab.14c-15ab (R.: 14a)
R.: Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată.

1 Doamne, tu mă cercetezi şi mă cunoşti;
2 ştii când mă aşez şi când mă scol;
pătrunzi de departe intenţiile mele;
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;
toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

13 Pentru că tu ai format rărunchii mei,
m-ai ţesut în sânul mamei mele.
14ab Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată.
Lucrările tale sunt admirabile! R.

14c Şi sufletul meu cunoaşte bine aceasta.
15ab Oasele mele nu erau ascunse pentru tine
când am fost plămădit în taină. R.

LECTURA A II-A
Ioan a predicat un botez al pocăinţei întregului popor al lui Israel.
Citire din Faptele Apostolilor 13,22b-26
În zilele acelea, în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Paul le spunea: „Dumnezeu l-a ridicat pentru ei ca rege pe David, despre care a dat mărturie spunând: «L-am aflat pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea», care va împlini toată voinţa mea. 23 Din descendenţa acestuia, Dumnezeu a ridicat pentru Israel, după promisiunea sa, un mântuitor: pe Isus. 24 Înainte de venirea lui, Ioan a predicat un botez al convertirii pentru tot poporul lui Israel. 25 Dar când Ioan era spre sfârşitul călătoriei sale, spunea: «Eu nu sunt ceea ce credeţi voi că sunt. Dar iată că vine după mine unul căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor”. 26 Fraţilor, fii din neamul lui Abraham şi aceia dintre voi care sunt temători de Dumnezeu, nouă ne-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,76
(Aleluia) Tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Se va numi Ioan.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,57-66.80
Când s-a împlinit timpul pentru Elisabeta ca să nască, a născut un fiu. Când vecinii şi rudele ei au auzit că Domnul şi-a arătat marea îndurare faţă de ea, se bucurau împreună cu ea. 59 În ziua a opta au venit pentru circumcizia copilului şi voiau să-i pună numele Zaharia, ca al tatălui său. 60Însă, luând cuvântul, mama lui a spus: „Nu, ci se va numi Ioan”. 61 Dar ei i-au zis: „Nu este nimeni dintre rudele tale care să poarte numele acesta”. 62 I-au făcut semne tatălui său cum ar vrea să fie numit. 63 Cerând o tăbliţă, a scris: „Ioan este numele lui”. Şi toţi s-au mirat. 64 Îndată i s-a deschis gura şi i s-a dezlegat limba, iar el vorbea binecuvântându-l pe Dumnezeu. 65 I-a cuprins frica pe toţi vecinii şi în tot ţinutul muntos al Iudeii se povesteau toate aceste lucruri. 66 Toţi cei care le auzeau le păstrau în inima lor, spunând: „Ce va fi oare acest copil?”, pentru că mâna Domnului era cu el. 80 Copilul creştea şi se întărea în duh; el a rămas în pustiu până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.

Cuvântul Domnului

Posted in Ioan Botezatorul, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Responsabilitate vs. discriminare

Posted by Paxlaur pe 08/01/2017

responsabilitate„Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci, în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut”. Apostolul Petru ne amintește iubirea pe care Dumnezeu o are față de fiecare om, fără preferințe, fără discriminări. Oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu, toți sunt la fel de prețioși și importanți. Toți! Însă tocmai cei egali, adică noi oamenii uităm acest adevăr. Pentru aceasta avem nevoie de zeci de campanii în care să se strige: „Spune nu discriminării”. Pentru aceasta avem nevoie de constituția țării care să ne amintească egalitatea cetățenilor în drepturi, „fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială” (art.4). Pentru aceasta avem nevoie de evanghelie în care strălucește Cristos, omul prin excelență, cel care „a împlinit toată dreptatea”, cel care pe unde a trecut a făcut numai bine, „vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el”.

Și totuși, botezul primit nu ne face speciali? Nu suntem noi acum „poporul ales”, noul popor al lui Dumnezeu? Să ne amintim cuvintele lui Isus: „Un om avea doi fii. S-a apropiat de primul și i-a zis: «Fiule, du-te azi și lucrează în vie!». El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. Apoi s-a apropiat de celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Da, Doamne», dar nu s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voința tatălui?” I-au spus: „Primul”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu” (Mt 21,28-31). Iar în alt loc al Scripturii același Cristos „în care Tatăl își găsește toată plăcerea” ne amintește nouă, celor botezați: „Nu oricine îmi zice „Doamne! Doamne!” va intra în împărăția cerurilor, ci acela care împlinește voința Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți vor spune în ziua aceea: „Doamne! Doamne! Oare nu în numele tău am profețit și nu în numele tău am alungat diavoli și nu în numele tău am făcut atâtea minuni?”. Atunci le voi declara: „Niciodată nu v-am cunoscut. Îndepărtați-vă de mine, voi care săvârșiți nelegiuirea!” (Mt 7,21-23).

Botezul pe care l-am primit trebuie să-l trăim tocmai înfăptuind „toată dreptatea”, nu doar ceea ce este mai ușor, nu doar ceea ce se potrivește cu stilul unui creștin(ism) comod. Toată dreptatea, fără excepții, fără discriminări. Botezul nu ne face superiori, nu ne asigură nicio prioritate, ci ne obligă să fim atenți la viața noastră și a fraților noștri, ne solicită să muncim mai mult pentru a deveni cei în care Dumnezeu își găsește toată bucuria.


Când împlinești „toată dreptatea”
înțelegi că Dumnezeu nu este un zeu,
ci este tată, Tatăl nostru,
iar noi toți suntem frați.
Atunci simți că teama de Dumnezeu nu înseamnă frică,
ci iubire, o iubire plină de respect și recunoștință.


8 ianuarie 2017 

† BOTEZUL DOMNULUI
Sf. Severin, abate
Is 42,1-4.6-7; Ps 28; Fap 10,34-38; Mt 3,13-17

LECTURA I
Iată-l pe slujitorul meu, în care sufletul meu îşi găseşte bucuria.
Citire din cartea profetului Isaia 42,1-4.6-7
Aşa spune Domnul: „Iată slujitorul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu îşi găseşte plăcerea! El va aduce popoarelor judecata. 2 Nu va striga, nu-şi va ridica glasul şi nu se va auzi pe uliţe vocea sa. 3 Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul fumegând nu-l va stinge. El va aduce dreptatea cu fidelitate. 4 Nu va obosi şi nu se va descuraja până va aşeza judecata pe pământ, căci insulele aşteaptă legea lui. 6 «Eu, Domnul, te-am chemat în dreptate şi te-am luat de mână; te-am păstrat ca să te fac alianţă pentru popor şi lumină pentru neamuri, 7 să deschizi ochii celor orbi, să-i scoţi din închisoare pe cei captivi şi din temniţă, pe cei care locuiesc în întuneric»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 28(29),1a şi 2.3ac-4.3b şi 9-10 (R.: 11b)
R.: Domnul îl binecuvântează pe poporul său cu pace.

1a Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,
2 aduceţi Domnului gloria numelui său!
Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei sale! R.

3ac Glasul Domnului este peste ape,
Domnul este peste apele multe.
4 Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului e plin de măreţie. R.

3b Dumnezeul slavei tună
9 şi, în lăcaşul său sfânt, toţi îi cântă gloria.
10 Domnul stă peste potop,
Domnul stăpâneşte în veci ca rege. R.

LECTURA A II-A
L-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34-38
În acel timp, Petru, deschizându-şi gura, a spus: „Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci, în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut. 36 El a trimis fiilor lui Israel cuvântul său, care aduce vestea cea bună a păcii prin Isus Cristos. Acesta este Domnul tuturor. 37 Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: 38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mc 9,7
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi a răsunat glasul Tatălui: „Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După ce a fost botezat, l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu venind deasupra lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 3,13-17
În acel timp, a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” 15 Răspunzând, Isus i-a zis: „Lasă acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!” Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui! 17 Şi, iată, a fost un glas din ceruri care spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”

Cuvântul Domnului

Posted in Ioan Botezatorul, Predici si meditatii, Sacramente | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Ne lipseşte vocea ta!

Posted by Paxlaur pe 29/08/2011

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să strige pentru noi atunci când suntem de partea adevărului şi împotriva noastră atunci când călcăm în picioare dreptatea!
Ne lipseşte vocea ta, sfinte Ioane Botezătorule!

Pământul are nevoie din nou de oameni nepătaţi care să îndrăznească să strige împotriva nedreptăţii şi minciunii!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care la prezenţa Mântuitorului Isus Cristos, a sacramentelor sale, a cuvintelor sale, a Mamei sale să tresalte de bucurie aşa cum s-a întâmplat şi ne-a povestit mama înainte-mergătorului: „Când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul  – Ioan Botezătorul – în sânul meu” (Lc 1,44)… Un cuvânt şi a tresăltat. Astăzi e atât de multă indiferenţă. Fă, Doamne, să se mai nască din când în când un astfel de Ioan!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să strige celor nedrepţi, falşi: „Pui de vipere! Cine va învăţat să fugiţi de mânia care vine? Faceţi roade vrednice de pocăinţă!… Securea este deja pusă la rădăcină; deci orice pom care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc” (Lc 3,7-9). Fă, Doamne, să răsune şi astăzi vocea celor curajoşi şi drepţi şi să cheme la pocăinţă!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să ne amintească tuturor: „Cel care are două haine, să împartă cu cel care nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel” (Lc 3,11). Ne trebuie un om care să le strige celor care percep taxe: „Nu pretindeţi mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi” (Lc 3,13) şi tuturor celor care nedreptăţesc şi lovesc să le spună: „Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră” (Lc 3,14). Fă, Doamne, să avem lângă noi oameni care să trezească în noi simţul dreptăţii şi al milostivirii!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să ne reamintească ce înseamnă umilinţa şi prietenia: „Eu vă botez cu apă, spre convertire,  însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălţămintea” (Mt 3,11)… „Eu trebuie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine”, i-a spus lui Isus (Mt 3,14). Fă, Doamne, ca oamenii simpli şi umili, oamenii care preţuiesc prietenia să fie mai prezenţi în viaţa noastră, să-i vedem, să-i simţim, să-i imităm!

Cât de mult ne-ar trebui astăzi un Ioan Botezătorul care să apere căsătoria şi familia chiar cu riscul morţii şi care să poată striga tuturor indiferent că se cheamă Borcea, Tăriceanu, Pepe sau Columbeanu: Nu ai dreptul!, aşa cum i-a strigat lui Irod „N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău” (Mc 6,18). Fă, Doamne, să rodească în familiile noastre oameni care să preia acest strigăt al lui Ioan şi strigătul tău să răsune convingător: „Oricine îşi lasă femeia şi se însoară cu alta, comite adulter. Şi dacă ea, lăsându-şi bărbatul, se mărită cu altul, comite adulter!” (Mc 10,11-12). Fă, Doamne, ca oamenii să apere şi să preţuiască din nou familia şi iubirea!

Fă, Doamne, ca noi să fim acei oameni pe care-i cerem în rugăciune: oameni care să tresalte de bucurie în prezenţa ta, oameni curajoşi şi drepţi, oameni cu simţul dreptăţii şi plini de milostivire faţă de cei necăjiţi şi săraci, oameni simpli, umili, prietenoşi, oameni care să strige şi să apere familia, căsătoria, iubirea! Să fim noi vocea pe care nedreptul Irod nu a mai lăsat-o să răsune! Să fim noi cei care pregătim căile Domnului!

 

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Posted in Ioan Botezatorul | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Ioan Botezătorul: martir pentru adevăr şi dreptate

Posted by Paxlaur pe 29/08/2011

În rugăciunile şi meditaţiile pe care Biserica le propune în această zi de comemorare a martiriului sfântului Ioan Botezătorul – căruia i s-a tăiat capul pentru că a cerut să fie respectate familia, adevărul şi dreptate – se regăseşte şi acest text care aparţine sfântului Beda Venerabilul:

Fericitul precursor al naşterii Domnului, al predicării sale şi al morţii sale, a arătat în lupta sa o putere demnă de privirile cereşti. Chiar dacă în ochii oamenilor a trebuit să îndure chinuri, speranţa sa este plină de nemu­rire (cf. Înţ 3,4), aşa cum spune Scriptura. Este foarte corect să amintim prin celebrare solemnă ziua naşterii sale pentru cer. El a făcut această zi memorabilă prin pătimirea sa şi a împurpurat-o cu sângele său. Venerarea memoriei sale şi celebrarea ei în bucuria spiritului este un lucru sfânt. El a confirmat prin martiriu mărturia pe care a dat-o pentru Domnul.
    Sfântul Ioan a îndurat închisoarea şi lanţurile ca măr­turie pentru Răscumpărătorul nostru, pentru că trebuia să-i pregătească drumul. Pentru el şi-a dat viaţa, chiar dacă nu a fost obligat să se lepede de Isus Cristos, ci numai să lase adevărul sub tăcere. Totuşi, a murit pentru Cristos.
    Cristos a spus: Eu sunt adevărul (In 14,6), de aceea, chiar pentru Cristos şi-a vărsat sângele, pentru că l-a vărsat pentru adevăr. După cum prin naştere, prin predi­care, prin botez, trebuia să dea mărturie despre cel care se va naşte, care va predica şi va boteza, la fel, suferind, el a arătat faptul că şi Isus Cristos va suferi.
    Un om de o aşa măreţie a pus capăt vieţii prezente prin vărsarea sângelui după lunga suferinţă a lanţurilor. El vestea libertatea păcii veşnice şi a fost aruncat în închisoare de cei păcătoşi. A fost închis în întunericul închisorii cel care a venit să dea mărturie despre lumină şi care a meritat să fie numit de aceeaşi lumină, care este Cristos, făclie care arde şi luminează. A fost bote­zat în propriul sânge cel căruia i-a fost dat să-l boteze pe Răscumpărătorul lumii, să audă glasul Tatălui deasu­pra sa şi să vadă harul Duhului Sfânt coborând asupra lui. Dar pentru persoane asemenea lui, nu trebuia să-i vină greu, ci uşor şi frumos să suporte pentru adevăr chi­nuri trecătoare care sunt răsplătite cu bucurii veşnice.
    Pentru unul ca el, moartea nu era un eveniment inevi­tabil sau o necesitate dură. Era, mai degrabă, o răsplată, o ramură de palmier a vieţii veşnice, datorită mărturisirii numelui lui Cristos. De aceea, bine spune Apostolul: Vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în Cristos, ci şi să suferiţi pentru el (Fil 1,29). El numeşte har al lui Cristos faptul ca cei aleşi să sufere pentru el: Suferin­ţele timpului prezent nu se pot compara cu gloria viitoare care ni se va revela (Rom 8,18).

Sfinte Ioane Botezătorule roagă-te pentru noi ca să îndrăznim să strigăm pentru adevăr şi să practicăm dreptatea. Amin!

Din Omiliile sfântului Beda Venerabilul, preot
(Omil. 23: CCL 122, 354.356-357)

Posted in Ioan Botezatorul | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: