Arhiva pentru aprilie 2014

Papa Francisc despre „înţelegere”, darul Duhului Sfânt

Papa FranciscIubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

După ce am examinat înţelepciunea, ca primul dintre cele şapte daruri ale Duhului Sfânt, astăzi aş vrea să-mi îndrept atenţia asupra celui de-al doilea dar, adică înţelegerea. Nu este vorba aici despre inteligenţa umană, despre capacitatea intelectuală cu care putem să fim mai mult sau mai puţin dotaţi. Este în schimb un dar pe care numai Duhul Sfânt poate să-l reverse şi care trezeşte în creştin capacitatea de a merge dincolo de aspectul exterior al realităţii şi de a scruta profunzimile gândirii lui Dumnezeu şi ale planului său de mântuire.

Apostolul Paul, adresându-se comunităţii din Corint, descrie bine efectele acestui dar – adică ce anume face darul înţelegerii în noi -, şi Paul spune asta: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el. Dar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul” (1Cor 2,9-10). Asta desigur nu înseamnă că un creştin poate să înţeleagă orice lucru şi să aibă o cunoaştere deplină a planurilor lui Dumnezeu: toate acestea rămân în aşteptarea de a se manifesta în toată limpezimea sa atunci când ne vom afla în faţa lui Dumnezeu şi vom fi cu adevărat una cu El. Însă, aşa cum sugerează cuvântul însuşi, înţelegerea permite de „intus legere”, adică de „a citi înăuntru”: acest dar ne face să înţelegem lucrurile aşa cum le înţelege Dumnezeu, cu inteligenţa lui Dumnezeu. Pentru că unul poate să înţeleagă o situaţie cu inteligenţa umană, cu prudenţă, şi este bine. Dar a înţelege o situaţie în profunzime, aşa cum o înţelege Dumnezeu, este efectul acestui dar. Şi Isus a voit să ni-l trimită pe Duhul Sfânt pentru ca noi să avem acest dar, pentru ca noi toţi să putem înţelege lucrurile aşa cum le înţelege Dumnezeu, cu inteligenţa lui Dumnezeu. Este un cadou frumos pe care Domnul ni l-a oferit nouă tuturor. Este darul cu care Duhul Sfânt ne introduce în intimitate cu Dumnezeu şi ne face părtaşi de planul de iubire pe care El îl are cu noi.

Este clar aşadar că darul înţelegerii este strâns unit cu credinţa. Atunci când Duhul Sfânt locuieşte în inima noastră şi luminează mintea noastră, ne face să creştem zi după zi în înţelegerea a ceea ce Domnul a spus şi a săvârşit. Însuşi Isus a spus discipolilor săi: eu vi-l voi trimite pe Duhul Sfânt şi El vă va face să înţelegeţi tot ceea ce eu v-am învăţat. A înţelege învăţăturile lui Isus, a înţelege Cuvântul său, a înţelege Evanghelia, a înţelege Cuvântul lui Dumnezeu. Unul poate să citească Evanghelia şi să înţeleagă ceva, dar dacă noi citim Evanghelia cu acest dar al Duhului Sfânt putem înţelege profunzimea cuvintelor lui Dumnezeu. Şi acesta este un mare dar, un mare dar pe care noi toţi trebuie să-l cerem şi să-l cerem împreună: Dă-ne, Doamne, darul înţelegerii!

Există în Evanghelia lui Luca un episod care exprimă foarte bine profunzimea şi forţa acestui dar. După ce au asistat la moartea pe cruce şi la înmormântarea lui Isus, doi discipoli ai săi, dezamăgiţi şi descurajaţi, pleacă din Ierusalim şi se întorc în satul lor cu numele Emaus. În timp ce sunt pe drum, Isus înviat se alătură şi începe să discute cu ei, însă ochii lor, învăluiţi de tristeţe şi de disperare, nu sunt în măsură să-l recunoască. Isus merge cu ei, dar ei sunt atât de trişti, atât de disperaţi, încât nu-l recunosc. Însă atunci când Domnul le explică Scripturile, pentru ca să înţeleagă că El trebuia să sufere şi să moară pentru ca apoi să învie, minţile lor se deschid şi în inimile lor se reaprinde speranţa (cf. Lc 24,13-27). Şi asta este ceea ce face Duhul Sfânt cu noi: ne deschide mintea, ne deschide pentru a înţelege mai bine, pentru a înţelege mai bine lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile umane, situaţiile, toate lucrurile. Este important darul înţelegerii pentru viaţa noastră creştină. Să-l cerem de la Domnul, ca să ne dea, ca să ne dea tuturor acest dar pentru a înţelege, aşa cum înţelege El, lucrurile care se întâmplă şi pentru a înţelege, mai ales, Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie. Mulţumesc.

Franciscus

(Audienţa generală de miercuri, 30 aprilie 2014)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe http://www.ercis.ro

Logica înșelătoriilor nevinovate

E bine de știut!

“spredestinaţie” ~ blogul lui "DUŢU"~ Calea, Adevărul si Viaţa,spre destinaţia fericita "CERUL"

Logica înșelătoriilor nevinovate

Piratare

V-ați întrebat vreodată cum de oameni care nu ar lua 50 de bani găsiți la birou, totuși descarcă gratis muzică și filme de pe internet? Dar mai mult, v-ați întrebat cum de nu văd ca similare două situații în care până la urmă provoacă o daună cuiva? La fel cum există minciunile albe și explicațiile lor, la fel există înșelătorii albe, explicate printr-o logică extrem de interesantă.

Vezi articolul original 1.145 de cuvinte mai mult