Arhiva pentru septembrie 2014

„Fericit omul care cugetă la legea Domnului ziua și noaptea: el va aduce rod la timpul potrivit”

ScripturaAstăzi suntem chemați să începem sfânta Liturghie proclamând acest adevăr: „Fericit omul care cugetă la legea Domnului ziua și noaptea: el va aduce rod la timpul potrivit” (Ps 1,2-3). Fericiți suntem dacă ne facem timp să medităm Scripturile și să ne apropiem de cuvântul Domnului, ascultându-l și împlinindu-l. Cât timp din viața noastră oferim pentru a citi Sfânta Scriptură? Am reușit măcar o dată să parcurgem toate paginile Bibliei? Chiar și în topurile făcute de necreștini Biblia apare printre cea mai vândută și citită carte, precum și în toate listele cu cele 10 (100 sau 1000) de cărți de citit într-o viață. Nu ne putem apropia de Sfânta Carte cum ne-am apropia de un roman, ci trebuie să ne apropiem de ea cu venerație și cu dorința de a ne cunoaște istoria, istoria mântuirii, misterul mântuirii.

Astăzi Biserica ne îndreaptă atenția spre un om care și-a dedicat viața Sfintei Scripturi. Sfântul Ieronim a tradus Biblia în limba latină (Vulgata) iar prin scrierile sale, fie comentarii, fie scrisori, a apărat credința creștină împotriva rătăcirilor și a ereziilor. Iată mărturia sa: „Îmi împlinesc datoria, ascultând de porunca lui Cristos: Cercetați Scripturile (In 5,39), și: Căutați și veți găsi (Mt 7,7), pentru a nu mi se spune asemenea iudeilor: Voi vă înșelați, nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu (Mt 22,29). De fapt, așa cum spune apostolul Paul, dacă Cristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, cel care nu cunoaște Scripturile, nu cunoaște puterea lui Dumnezeu, nici înțelepciunea sa. Ignorarea Scripturilor este ignorarea lui Cristos”.

Dacă refuzăm să ne apropiem de Scripturi, refuzăm să ne apropiem de Cristos. Cum putem sta departe de cuvântul Domnului când Apostolul ne spune atât de clar: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de aceea Scriptura este folositoare pentru a învăța, pentru a mustra, pentru a îndrepta, pentru a da înțelepciune și pentru a educa pe calea dreptății”. Citirea, meditarea și trăirea Sfintei Scripturi nu rămâne fără rod.

Prin mijlocirea sfântului Ieronim Domnul să deschidă inimile noastre și să pătrundă în noi cuvântul Fiului. Să scoatem în această zi din bibliotecile noastre Biblia și să o citim. Să nu uităm că este suficient să citim 4-5 capitole în fiecare zi pentru a străbate întreaga Carte într-un an. Iar cuvântul Domnul merită chiar mai mult de 10-15 minute din ziua noastră.

Reține

Doamne, am găsit cuvintele tale și m-am hrănit cu ele; cuvântul tău este bucuria și veselia inimii mele (Ier 15,16).

Marţi, 30 septembrie 2014 

Marti din saptamâna a 26-a de peste an
Ss. Ieronim, pr. înv. **; Grigore Luminatorul, ep.
2Tim 3,14-17; Ps 18; Mt 13,47-52

LECTURA I
Scriptura este folositoare pentru a învăţa.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 3,14-17
Preaiubitule, 14 rămâi neclintit în ceea ce ai învăţat şi de care eşti convins. 15 Tu ştii bine de la cine ai învăţat, căci din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi; ele îţi vor da înţelepciunea care te va conduce la mântuire, prin credinţa pe care o avem în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de aceea Scriptura este folositoare pentru a învăţa, pentru a mustra, pentru a îndrepta, pentru a da înţelepciune şi pentru a educa pe calea dreptăţii. 17 Astfel, omul lui Dumnezeu este bine pregătit şi înzestrat cu cele necesare pentru orice faptă bună.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11
R
.: Cuvântul tău, Doamne, este izvor de bucurie.

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Frica de Domnul este curată;
rămâne în veacul veacului;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul
şi decât toate pietrele scumpe,
mai dulci decât fagurele
şi decât mierea. R.

ALELUIA Cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,
ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

EVANGHELIA
Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,47-52
În acel timp, Isus a spus mulţimii: 47 „Împărăţia cerurilor se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare, care strânge tot felul de peşti. 48 Când s-a umplut, pescarii îl trag la ţărm, se aşază şi aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă. 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul lumii: îngerii vor veni şi vor despărţi pe cei răi de cei drepţi, 50 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi. 51 Aţi înţeles toate acestea?” Ei au răspuns: „Da!” 52 Apoi le-a zis: „Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”.

Cuvântul Domnului

 

Îngerii și dovada că Diavolul poate fi învins

Sfantul Mihail Spania IstanCât de plăcut este tonul cu care Biserica ne propune să începem această săptămână: Diavolul poate fi învins, nimeni nu este ca Dumnezeu căci „balaurul cel mare, șarpele de la început, cel care se numește Diavol și Satana, cel care înșală lumea întreagă, a fost doborât; el a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui”. Noi înșine suntem susținuți în lupta împotriva celui rău de îngerii Domnului, de arhanghelii pe care îi sărbătorim astăzi.

Ce știm noi despre îngeri? Ce credem despre ei? Sunt ei mai mult decât o povestire, o amintire a rugăciunilor din copilărie? Astăzi mai cerem în rugăciune ocrotirea îngerilor sau am crescut atât de mult încât considerăm că nu mai avem nevoie de ei?

Existența ființelor spirituale, netrupești, pe care Sfânta Scriptură le numește în mod obișnuit îngeri, este un adevăr de credință. Mărturia Scripturii este la fel de clară ca și caracterul unanim al Tradiției. Sfântul Augustin spune despre ei: „Înger desemnează rolul, nu natura. Întrebi cum se numește această natură? Spirit. Întrebi despre rolul ei? Înger; după ceea ce este – spirit, după ceea ce face – înger”. Cu toată ființa lor, îngerii sunt slujitori și mesageri ai lui Dumnezeu. Pentru că „văd pururea fața Tatălui… care este în ceruri” (Mt 18, 10), ei sunt „înfăptuitorii cuvântului lui, cei ce ascultă glasul poruncilor lui” (Ps 103, 20). Ca făpturi pur spirituale, ei au inteligență și voință: sunt făpturi personale și nemuritoare. Îngerii întrec în desăvârșire toate făpturile văzute prin strălucirea slavei lor (cf. CBC 328-330).

„Datoria îngerului este în esență aceea de a păzi transcendența lui Dumnezeu, adică existența sa tainică și diferită de cea a lumii și a istoriei, dar în același timp și de a o apropia de noi împărtășindu-ne cuvântul și acțiunea lui, întocmai cum face un mesager. Din această cauză, în anumite situații, în Biblie îngerul pare chiar că se retrage pentru a-i face loc lui Dumnezeu care intră în scenă direct… Funcția îngerului este prin urmare aceea de a face aproape vizibile și perceptibile în mod mijlocit voința, iubirea și dreptatea lui Dumnezeu” (Gianfranco Ravasi). Simțim noi această prezență a îngerilor? Cerem în rugăciune ca să intervină pentru noi și să ne sprijine în drumul spre împărăția lui Dumnezeu?

Reține

Să luptăm împotriva celui care înșală lumea și să așteptăm cu încredere ziua în care „vom vedea cerurile deschise și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul Omului” (In 1,51).

Luni, 29 septembrie 2014 

Luni din saptamâna a 26-a de peste an
SS. MIHAIL, GABRIEL SI RAFAEL, arhangheli
Dan 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-12a); Ps 137; In 1,47-51

LECTURA I
Milioane de servitori îi slujeau.
Citire din cartea profetului Daniel 7,9-10.13-14
9 Am privit mai departe: au fost aşezate nişte tronuri şi un Bătrân a luat loc. Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada şi părul capului său ca lâna curată. Tronul lui era făcut din flăcări de foc, având nişte roţi de foc aprins. 10 Curgea un râu de foc, care izvora din faţa lui. Milioane de servitori îi slujeau şi sute de milioane stăteau înaintea lui. Judecata a început şi cărţile au fost deschise. 13Privind în continuare, în vedenia de noapte, am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului. El a ajuns până la Bătrân şi i-a fost prezentat. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava şi domnia. Toate popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile trebuie să-i slujească lui. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, nepieritoare, iar împărăţia lui nu va fi niciodată distrusă.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I
Mihail împreună cu îngerii săi luptau împotriva balaurului.
Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 12,7-12a
7 În cer s-a dat o luptă: Mihai împreună cu îngerii săi lupta împotriva balaurului. Balaurul şi îngerii săi au fost învinşi 8 şi-au pierdut locul lor şi nu s-a mai găsit loc în cer pentru ei. 9 Balaurul cel mare, şarpele de la început, cel care se numeşte diavol şi Satana, cel care înşală lumea întreagă, a fost doborât; el a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. 10 Atunci am auzit un glas puternic care spunea: „Iată, acum a venit mântuirea, tăria şi împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său! Căci a fost izgonit învinuitorul, cel care îi acuza zi şi noapte pe fraţii noştri înaintea lui Dumnezeu. 11 Dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; pentru că nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 12a Pentru aceasta, bucuraţi-vă cerurilor şi toţi cei ce locuiţi în ele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.4-5 (R.: 1c)
R.: Îţi voi cânta, Doamne, înaintea îngerilor tăi!
1 Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor,
2a mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.
3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat,
m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

4 Toţi împăraţii pământului te vor lăuda, Doamne,
când vor auzi cuvintele tale.
5 Ei vor cânta pe căile Domnului,
căci mare este mărirea lui. R.

ALELUIA Ps 102,21
(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,
voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Veţi vedea pe îngerii lui Dumnezeu, urcând şi coborând peste Fiul Omului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,47-51
În acel timp, 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, pe când stăteai sub un smochin”. 49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. 50 I-a răspuns Isus: „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. Vei vedea lucruri şi mai mari”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului

Să nu te poți mișca este un gând care ne înfiorează. Însă cât de mult ne înfiorează imobilitatea spirituală?

gardaPuține lucruri sunt mai enervante decât dorința de a te mișca atunci când nu poți: te împiedică aglomerația, ghipsul, paralizia sau vreun serviciu care necesită neclintirea. Cât de bine înțeleg aceasta bolnavii, cei imobilizați la pat, paralizați sau în ghips! Cât și-ar dori de mult să se poată mișca măcar un pic. Câtă nevoie au nu doar să alunge o muscă, ci și să șteargă un bob de sudoare, o lacrimă sau să aline o furnicătură.

Nu de puține ori am văzut gărzile prezidențiale, garda elvețiană sau altele care ne-au uimit: deși stau în uniformă la o temperatură de 30-40 de grade și curg apele de pe ei, nici măcar nu clipesc, parcă sunt statui.

Să nu te poți mișca este un gând care ne înfiorează. Însă cât de mult ne înfiorează imobilitatea spirituală? Cât de speriați suntem de gândul că nu facem nici un pas în viața de credință, că stăm împietriți în păcatele noastre? Ce sentimente ne încearcă atunci când ne găsim în exemplul dat de Isus în evanghelie, când spunem cu atâta rapiditate: „Da, Doamne, mă duc! Îți voi sluji, voi face cutare și cutare lucru” etc., dar în realitate nu ne mișcăm deloc?!

Împietrirea inimii, imobilizarea sufletului este de zeci de ori mai gravă decât cea a trupului. Cine nu se vindecă și nu începe să se miște spre viață pierde nu doar bucuriile acestei vieți, ci mai ales viața veșnică. Cel care nu se ridică din împietrirea inimii sale nu se poate salva. Însă „dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea pe care a săvârșit-o și face ceea ce este bun și drept, își va salva viața. Pentru că și-a deschis ochii și s-a întors de la fărădelegile sale, pe care le-a săvârșit, el va fi viu și nu va muri”. Să ne deschidem ochii și să începem să ne mișcăm spre convertire. Să avem în noi aceleași sentimente care erau în Isus Cristos: să ne smerim sufletul, să nu facem nimic din spirit de ceartă sau de mărire deșartă, să căutăm mereu binele celorlalți și în felul acesta ne vom salva, vom intra și noi în împărăția lui Dumnezeu. Să nu uităm că domnul ne arată calea pe care trebuie să mergem, noi trebuie doar să ne dorim să ne ridicăm și să ne mișcăm: „Domnul este bun și drept, el arată păcătoșilor calea; el conduce pe cei umili spre dreptate, îi învață pe cei smeriți căile sale”.

Reține

L-au pironit pe Cristos și nu se putea mișca. Însă inima sa a continuat să bată pentru noi, privirea sa a continuat să ne caute și să ne îndrăgească, buzele sale au continuat să ne vorbească. De fapt, tot trupul său a devenit hrana care ne întărește pașii pe calea vieții.

Duminică, 28 septembrie 2014 

† DUMINICA a 26-a de peste an
Ss. Venceslau, m.; Laurentiu Ruiz si îns., m.; Fer. Amalia, m.
Ez 18,25-28; Ps 24; Fil 2,1-11 (Fil 2,1-5); Mt 21,28-32

LECTURA I
Dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea sa îşi va salva viaţa.
Citire din cartea profetului Ezechiel 18,25-28
Aşa vorbeşte Domnul: 25 „Voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă!». Ascultaţi, voi, cei din casa lui Israel, oare calea mea nu este dreaptă, sau căile voastre nu sunt drepte? 26 Dacă cel drept se abate de la dreptatea sa şi săvârşeşte fărădelegea, apoi moare în starea aceasta, el moare pentru fărădelegea pe care a săvârşit-o. 27 Iar dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea pe care a săvârşit-o şi face ceea ce este bun şi drept, îşi va salva viaţa. 28 Pentru că şi-a deschis ochii şi s-a întors de la fărădelegile sale, pe care le-a săvârşit, el va fi viu şi nu va muri”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5.6-7.8-9 (R.: 6a)
R.: Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi iubirea ta!
4bc Arată-mi, Doamne, căile tale,
condu-mă pe cărările tale.
5 Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeu, mântuitorul meu. R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta
care sunt veşnice.
7 Nu-ţi aduce aminte de păcatele tinereţii mele
şi de fărădelegile mele;
adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne. R.

8 Domnul este bun şi drept,
el arată păcătoşilor calea;
9 el conduce pe cei umili spre dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A
Să aveţi în voi aceleaşi sentimente pe care le avea şi Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,1-11
Fraţilor, 1 dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alţii, ne mângâiem în dragoste, suntem uniţi cu Duhul Sfânt, avem sentimente de iubire şi compătimire, 2 atunci faceţi-mi bucuria deplină prin aceea că aveţi cu toţii o singură simţire, o singură dragoste şi un singur gând; 3 nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! Dar să aveţi destulă smerenie, ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. 4 Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, ci la binele celorlalţi. 5 Să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi Cristos Isus. 6 El rămânând Dumnezeu, nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu, 7 dar s-a înjosit pe sine luând starea de sclav şi devenind asemenea oamenilor. După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moartea pe cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume care este mai presus de orice alt nume, 10 pentru ca în numele lui Isus toată făptura, în cer, pe pământ, şi în adâncuri să-şi plece genunchiul 11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul!

Cuvântul Domnului

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA
Părându-i rău, s-a dus. Vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,28-32
În acel timp, Isus a spus mai-marilor preoţilor şi bătrânilor poporului: 28 „Ce vi se pare? Un om avea doi fii şi a mers la cel dintâi şi i-a zis: «Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea». 29 Acesta i-a răspuns: «Nu vreau!»; dar pe urmă, părându-i rău, s-a dus. 30 Mergând la al doilea, i-a zis la fel. Acesta, i-a răspuns: «Da, Doamne, mă duc»; dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceştia doi a împlinit voinţa tatălui?” Ei au răspuns: „Cel dintâi”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun, că vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 32 Căci a venit Ioan la voi, umblând pe calea dreptăţii, şi n-aţi crezut în el, dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut; voi însă, deşi aţi văzut toate acestea, nu v-aţi căit şi nu aţi dat crezare cuvântului său”.

Cuvântul Domnului