Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for Septembrie 2014

„Fericit omul care cugetă la legea Domnului ziua și noaptea: el va aduce rod la timpul potrivit”

Posted by Paxlaur pe 30/09/2014

ScripturaAstăzi suntem chemați să începem sfânta Liturghie proclamând acest adevăr: „Fericit omul care cugetă la legea Domnului ziua și noaptea: el va aduce rod la timpul potrivit” (Ps 1,2-3). Fericiți suntem dacă ne facem timp să medităm Scripturile și să ne apropiem de cuvântul Domnului, ascultându-l și împlinindu-l. Cât timp din viața noastră oferim pentru a citi Sfânta Scriptură? Am reușit măcar o dată să parcurgem toate paginile Bibliei? Chiar și în topurile făcute de necreștini Biblia apare printre cea mai vândută și citită carte, precum și în toate listele cu cele 10 (100 sau 1000) de cărți de citit într-o viață. Nu ne putem apropia de Sfânta Carte cum ne-am apropia de un roman, ci trebuie să ne apropiem de ea cu venerație și cu dorința de a ne cunoaște istoria, istoria mântuirii, misterul mântuirii.

Astăzi Biserica ne îndreaptă atenția spre un om care și-a dedicat viața Sfintei Scripturi. Sfântul Ieronim a tradus Biblia în limba latină (Vulgata) iar prin scrierile sale, fie comentarii, fie scrisori, a apărat credința creștină împotriva rătăcirilor și a ereziilor. Iată mărturia sa: „Îmi împlinesc datoria, ascultând de porunca lui Cristos: Cercetați Scripturile (In 5,39), și: Căutați și veți găsi (Mt 7,7), pentru a nu mi se spune asemenea iudeilor: Voi vă înșelați, nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu (Mt 22,29). De fapt, așa cum spune apostolul Paul, dacă Cristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, cel care nu cunoaște Scripturile, nu cunoaște puterea lui Dumnezeu, nici înțelepciunea sa. Ignorarea Scripturilor este ignorarea lui Cristos”.

Dacă refuzăm să ne apropiem de Scripturi, refuzăm să ne apropiem de Cristos. Cum putem sta departe de cuvântul Domnului când Apostolul ne spune atât de clar: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de aceea Scriptura este folositoare pentru a învăța, pentru a mustra, pentru a îndrepta, pentru a da înțelepciune și pentru a educa pe calea dreptății”. Citirea, meditarea și trăirea Sfintei Scripturi nu rămâne fără rod.

Prin mijlocirea sfântului Ieronim Domnul să deschidă inimile noastre și să pătrundă în noi cuvântul Fiului. Să scoatem în această zi din bibliotecile noastre Biblia și să o citim. Să nu uităm că este suficient să citim 4-5 capitole în fiecare zi pentru a străbate întreaga Carte într-un an. Iar cuvântul Domnul merită chiar mai mult de 10-15 minute din ziua noastră.

Reține

Doamne, am găsit cuvintele tale și m-am hrănit cu ele; cuvântul tău este bucuria și veselia inimii mele (Ier 15,16).

Marţi, 30 septembrie 2014 

Marti din saptamâna a 26-a de peste an
Ss. Ieronim, pr. înv. **; Grigore Luminatorul, ep.
2Tim 3,14-17; Ps 18; Mt 13,47-52

LECTURA I
Scriptura este folositoare pentru a învăţa.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 3,14-17
Preaiubitule, 14 rămâi neclintit în ceea ce ai învăţat şi de care eşti convins. 15 Tu ştii bine de la cine ai învăţat, căci din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi; ele îţi vor da înţelepciunea care te va conduce la mântuire, prin credinţa pe care o avem în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de aceea Scriptura este folositoare pentru a învăţa, pentru a mustra, pentru a îndrepta, pentru a da înţelepciune şi pentru a educa pe calea dreptăţii. 17 Astfel, omul lui Dumnezeu este bine pregătit şi înzestrat cu cele necesare pentru orice faptă bună.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11
R
.: Cuvântul tău, Doamne, este izvor de bucurie.

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Frica de Domnul este curată;
rămâne în veacul veacului;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul
şi decât toate pietrele scumpe,
mai dulci decât fagurele
şi decât mierea. R.

ALELUIA Cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,
ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

EVANGHELIA
Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,47-52
În acel timp, Isus a spus mulţimii: 47 „Împărăţia cerurilor se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare, care strânge tot felul de peşti. 48 Când s-a umplut, pescarii îl trag la ţărm, se aşază şi aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă. 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul lumii: îngerii vor veni şi vor despărţi pe cei răi de cei drepţi, 50 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi. 51 Aţi înţeles toate acestea?” Ei au răspuns: „Da!” 52 Apoi le-a zis: „Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”.

Cuvântul Domnului

 

Anunțuri

Posted in Predici si meditatii, Sfantul Ieronim | Etichetat: , , , | 2 Comments »

Îngerii și dovada că Diavolul poate fi învins

Posted by Paxlaur pe 29/09/2014

Sfantul Mihail Spania IstanCât de plăcut este tonul cu care Biserica ne propune să începem această săptămână: Diavolul poate fi învins, nimeni nu este ca Dumnezeu căci „balaurul cel mare, șarpele de la început, cel care se numește Diavol și Satana, cel care înșală lumea întreagă, a fost doborât; el a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui”. Noi înșine suntem susținuți în lupta împotriva celui rău de îngerii Domnului, de arhanghelii pe care îi sărbătorim astăzi.

Ce știm noi despre îngeri? Ce credem despre ei? Sunt ei mai mult decât o povestire, o amintire a rugăciunilor din copilărie? Astăzi mai cerem în rugăciune ocrotirea îngerilor sau am crescut atât de mult încât considerăm că nu mai avem nevoie de ei?

Existența ființelor spirituale, netrupești, pe care Sfânta Scriptură le numește în mod obișnuit îngeri, este un adevăr de credință. Mărturia Scripturii este la fel de clară ca și caracterul unanim al Tradiției. Sfântul Augustin spune despre ei: „Înger desemnează rolul, nu natura. Întrebi cum se numește această natură? Spirit. Întrebi despre rolul ei? Înger; după ceea ce este – spirit, după ceea ce face – înger”. Cu toată ființa lor, îngerii sunt slujitori și mesageri ai lui Dumnezeu. Pentru că „văd pururea fața Tatălui… care este în ceruri” (Mt 18, 10), ei sunt „înfăptuitorii cuvântului lui, cei ce ascultă glasul poruncilor lui” (Ps 103, 20). Ca făpturi pur spirituale, ei au inteligență și voință: sunt făpturi personale și nemuritoare. Îngerii întrec în desăvârșire toate făpturile văzute prin strălucirea slavei lor (cf. CBC 328-330).

„Datoria îngerului este în esență aceea de a păzi transcendența lui Dumnezeu, adică existența sa tainică și diferită de cea a lumii și a istoriei, dar în același timp și de a o apropia de noi împărtășindu-ne cuvântul și acțiunea lui, întocmai cum face un mesager. Din această cauză, în anumite situații, în Biblie îngerul pare chiar că se retrage pentru a-i face loc lui Dumnezeu care intră în scenă direct… Funcția îngerului este prin urmare aceea de a face aproape vizibile și perceptibile în mod mijlocit voința, iubirea și dreptatea lui Dumnezeu” (Gianfranco Ravasi). Simțim noi această prezență a îngerilor? Cerem în rugăciune ca să intervină pentru noi și să ne sprijine în drumul spre împărăția lui Dumnezeu?

Reține

Să luptăm împotriva celui care înșală lumea și să așteptăm cu încredere ziua în care „vom vedea cerurile deschise și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul Omului” (In 1,51).

Luni, 29 septembrie 2014 

Luni din saptamâna a 26-a de peste an
SS. MIHAIL, GABRIEL SI RAFAEL, arhangheli
Dan 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-12a); Ps 137; In 1,47-51

LECTURA I
Milioane de servitori îi slujeau.
Citire din cartea profetului Daniel 7,9-10.13-14
9 Am privit mai departe: au fost aşezate nişte tronuri şi un Bătrân a luat loc. Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada şi părul capului său ca lâna curată. Tronul lui era făcut din flăcări de foc, având nişte roţi de foc aprins. 10 Curgea un râu de foc, care izvora din faţa lui. Milioane de servitori îi slujeau şi sute de milioane stăteau înaintea lui. Judecata a început şi cărţile au fost deschise. 13Privind în continuare, în vedenia de noapte, am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului. El a ajuns până la Bătrân şi i-a fost prezentat. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava şi domnia. Toate popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile trebuie să-i slujească lui. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, nepieritoare, iar împărăţia lui nu va fi niciodată distrusă.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I
Mihail împreună cu îngerii săi luptau împotriva balaurului.
Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 12,7-12a
7 În cer s-a dat o luptă: Mihai împreună cu îngerii săi lupta împotriva balaurului. Balaurul şi îngerii săi au fost învinşi 8 şi-au pierdut locul lor şi nu s-a mai găsit loc în cer pentru ei. 9 Balaurul cel mare, şarpele de la început, cel care se numeşte diavol şi Satana, cel care înşală lumea întreagă, a fost doborât; el a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. 10 Atunci am auzit un glas puternic care spunea: „Iată, acum a venit mântuirea, tăria şi împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său! Căci a fost izgonit învinuitorul, cel care îi acuza zi şi noapte pe fraţii noştri înaintea lui Dumnezeu. 11 Dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; pentru că nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 12a Pentru aceasta, bucuraţi-vă cerurilor şi toţi cei ce locuiţi în ele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.4-5 (R.: 1c)
R.: Îţi voi cânta, Doamne, înaintea îngerilor tăi!
1 Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor,
2a mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.
3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat,
m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

4 Toţi împăraţii pământului te vor lăuda, Doamne,
când vor auzi cuvintele tale.
5 Ei vor cânta pe căile Domnului,
căci mare este mărirea lui. R.

ALELUIA Ps 102,21
(Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,
voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Veţi vedea pe îngerii lui Dumnezeu, urcând şi coborând peste Fiul Omului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,47-51
În acel timp, 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, pe când stăteai sub un smochin”. 49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. 50 I-a răspuns Isus: „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. Vei vedea lucruri şi mai mari”. 51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: veţi vedea cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului

Posted in Despre îngeri, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | 2 Comments »

Să nu te poți mișca este un gând care ne înfiorează. Însă cât de mult ne înfiorează imobilitatea spirituală?

Posted by Paxlaur pe 28/09/2014

gardaPuține lucruri sunt mai enervante decât dorința de a te mișca atunci când nu poți: te împiedică aglomerația, ghipsul, paralizia sau vreun serviciu care necesită neclintirea. Cât de bine înțeleg aceasta bolnavii, cei imobilizați la pat, paralizați sau în ghips! Cât și-ar dori de mult să se poată mișca măcar un pic. Câtă nevoie au nu doar să alunge o muscă, ci și să șteargă un bob de sudoare, o lacrimă sau să aline o furnicătură.

Nu de puține ori am văzut gărzile prezidențiale, garda elvețiană sau altele care ne-au uimit: deși stau în uniformă la o temperatură de 30-40 de grade și curg apele de pe ei, nici măcar nu clipesc, parcă sunt statui.

Să nu te poți mișca este un gând care ne înfiorează. Însă cât de mult ne înfiorează imobilitatea spirituală? Cât de speriați suntem de gândul că nu facem nici un pas în viața de credință, că stăm împietriți în păcatele noastre? Ce sentimente ne încearcă atunci când ne găsim în exemplul dat de Isus în evanghelie, când spunem cu atâta rapiditate: „Da, Doamne, mă duc! Îți voi sluji, voi face cutare și cutare lucru” etc., dar în realitate nu ne mișcăm deloc?!

Împietrirea inimii, imobilizarea sufletului este de zeci de ori mai gravă decât cea a trupului. Cine nu se vindecă și nu începe să se miște spre viață pierde nu doar bucuriile acestei vieți, ci mai ales viața veșnică. Cel care nu se ridică din împietrirea inimii sale nu se poate salva. Însă „dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea pe care a săvârșit-o și face ceea ce este bun și drept, își va salva viața. Pentru că și-a deschis ochii și s-a întors de la fărădelegile sale, pe care le-a săvârșit, el va fi viu și nu va muri”. Să ne deschidem ochii și să începem să ne mișcăm spre convertire. Să avem în noi aceleași sentimente care erau în Isus Cristos: să ne smerim sufletul, să nu facem nimic din spirit de ceartă sau de mărire deșartă, să căutăm mereu binele celorlalți și în felul acesta ne vom salva, vom intra și noi în împărăția lui Dumnezeu. Să nu uităm că domnul ne arată calea pe care trebuie să mergem, noi trebuie doar să ne dorim să ne ridicăm și să ne mișcăm: „Domnul este bun și drept, el arată păcătoșilor calea; el conduce pe cei umili spre dreptate, îi învață pe cei smeriți căile sale”.

Reține

L-au pironit pe Cristos și nu se putea mișca. Însă inima sa a continuat să bată pentru noi, privirea sa a continuat să ne caute și să ne îndrăgească, buzele sale au continuat să ne vorbească. De fapt, tot trupul său a devenit hrana care ne întărește pașii pe calea vieții.

Duminică, 28 septembrie 2014 

† DUMINICA a 26-a de peste an
Ss. Venceslau, m.; Laurentiu Ruiz si îns., m.; Fer. Amalia, m.
Ez 18,25-28; Ps 24; Fil 2,1-11 (Fil 2,1-5); Mt 21,28-32

LECTURA I
Dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea sa îşi va salva viaţa.
Citire din cartea profetului Ezechiel 18,25-28
Aşa vorbeşte Domnul: 25 „Voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă!». Ascultaţi, voi, cei din casa lui Israel, oare calea mea nu este dreaptă, sau căile voastre nu sunt drepte? 26 Dacă cel drept se abate de la dreptatea sa şi săvârşeşte fărădelegea, apoi moare în starea aceasta, el moare pentru fărădelegea pe care a săvârşit-o. 27 Iar dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea pe care a săvârşit-o şi face ceea ce este bun şi drept, îşi va salva viaţa. 28 Pentru că şi-a deschis ochii şi s-a întors de la fărădelegile sale, pe care le-a săvârşit, el va fi viu şi nu va muri”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5.6-7.8-9 (R.: 6a)
R.: Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi iubirea ta!
4bc Arată-mi, Doamne, căile tale,
condu-mă pe cărările tale.
5 Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeu, mântuitorul meu. R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta
care sunt veşnice.
7 Nu-ţi aduce aminte de păcatele tinereţii mele
şi de fărădelegile mele;
adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne. R.

8 Domnul este bun şi drept,
el arată păcătoşilor calea;
9 el conduce pe cei umili spre dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A
Să aveţi în voi aceleaşi sentimente pe care le avea şi Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,1-11
Fraţilor, 1 dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alţii, ne mângâiem în dragoste, suntem uniţi cu Duhul Sfânt, avem sentimente de iubire şi compătimire, 2 atunci faceţi-mi bucuria deplină prin aceea că aveţi cu toţii o singură simţire, o singură dragoste şi un singur gând; 3 nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! Dar să aveţi destulă smerenie, ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. 4 Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, ci la binele celorlalţi. 5 Să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi Cristos Isus. 6 El rămânând Dumnezeu, nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu, 7 dar s-a înjosit pe sine luând starea de sclav şi devenind asemenea oamenilor. După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moartea pe cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume care este mai presus de orice alt nume, 10 pentru ca în numele lui Isus toată făptura, în cer, pe pământ, şi în adâncuri să-şi plece genunchiul 11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul!

Cuvântul Domnului

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA
Părându-i rău, s-a dus. Vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,28-32
În acel timp, Isus a spus mai-marilor preoţilor şi bătrânilor poporului: 28 „Ce vi se pare? Un om avea doi fii şi a mers la cel dintâi şi i-a zis: «Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea». 29 Acesta i-a răspuns: «Nu vreau!»; dar pe urmă, părându-i rău, s-a dus. 30 Mergând la al doilea, i-a zis la fel. Acesta, i-a răspuns: «Da, Doamne, mă duc»; dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceştia doi a împlinit voinţa tatălui?” Ei au răspuns: „Cel dintâi”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun, că vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 32 Căci a venit Ioan la voi, umblând pe calea dreptăţii, şi n-aţi crezut în el, dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut; voi însă, deşi aţi văzut toate acestea, nu v-aţi căit şi nu aţi dat crezare cuvântului său”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | 2 Comments »

„Vincențiu era mângâietorul celor întristați, mare apărător al orfanilor și ocrotitor al văduvelor”.

Posted by Paxlaur pe 27/09/2014

Parintele saracilor_Vincentiu de PaulÎnsă cel mai surprinzător la Domnul rămâne modul în care el se „folosește” de oameni, cum îi alege pentru diferite misiune, cum îi învață și-i călăuzește. Istoria e plină de oameni care în aparență nu promiteau nimic, încât și părinții lor erau îngrijorați și-și spuneau „Ce se va alege de viața lui?!” Și tocmai ei, cei mici și nebuni în ochii lumi, au dat un curs incredibil istoriei. Cei mici au fost înălțați și acum sunt de neuitat.

Unul dintre aceștia este și sfântul Vincențiu de Paul, preotul a cărui copilărie nu promitea nimic răsunător. Și iată că și astăzi, la mai bine de 400 de ani de la nașterea sa, 24 aprilie 1581, este amintit în lumea întreagă pentru faptele sale. Astăzi răsună pentru toți îndemnul său: „Să-l iubim pe Dumnezeu, frații mei, dar să-l iubim pe contul nostru, prin oboseala mâinilor noastre, prin sudoarea feței noastre”. Preocupările sale au fost săracii și cei mici. Numele său a fost mereu însoțit de supra numele „părintele săracilor”. Despre el se spune că prin mâna sa au trecut mai mulți bani decât prin mâna oricărui alt ministru de finanțe, însă toți erau pentru cei săraci.

În sfântul Vincențiu se regăsește evanghelia zilei: „Veniți, binecuvântații Tatălui meu… căci am fost flămând și voi mi-ați dat să mănânc; am fost însetat și voi mi-ați dat să beau… mi-ați slujit”. În acest om se adeveresc și cuvintele Apostolului: „Dumnezeu le-a ales pe cele nebune în ochii lumii, pentru a-i da de rușine pe cei înțelepți. Le-a ales pe cele slabe în ochii lumii, pentru a da de rușine pe cei puternici. Dumnezeu a ales ce era de mică valoare și disprețuit de lume, ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era, pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu”.

Sfântul Vincențiu a murit la Paris în 27 septembrie 1660, însă opera sa a rămas și ajută și astăzi mii de săraci.

Reține

„Vincențiu era mângâietorul celor întristați, mare apărător al orfanilor și ocrotitor al văduvelor”. Despre noi ce se va spune după ce vom muri?

Sâmbăta, 27 septembrie 2014 

Sâmbata din saptamâna a 25-a de peste an
Sf. Vincentiu de Paul, pr. **
1Cor 1,26-31; Ps 111; Mt 25,31-46

LECTURA I
Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,26-31
Fraţilor, 26 voi cei chemaţi de Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi, în felul în care judecă lumea, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam mare. 27 Dar Dumnezeu le-a ales pe cele nebune în ochii lumii, pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi. Le-a ales pe cele slabe în ochii lumii, pentru a da de ruşine pe cei puternici. 28 Dumnezeu a ales ce era de mică valoare şi dispreţuit de lume, ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era, 29 pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. 30 Într-adevăr, numai datorită lui, voi aparţineţi lui Cristos Isus, care a fost trimis de Dumnezeu pentru a fi înţelepciunea, dreptatea, sfinţirea şi mântuirea noastră. 31 De aceea, după cum este scris: „Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9
R
.: Binecuvântat este omul care se îngrijeşte de cel sărac.

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,
care îşi află bucuria în poruncile sale!
2 Seminţia lui va fi puternică în lume
şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie,
dreptatea lui rămâne pe vecie.
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,
el este blând, îndurător şi drept. R.

5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,
el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.
6 El nu se clatină niciodată
şi dreptatea lui va fi amintită veşnic;
7a nu se teme de vorbele rele. R.

7b Inima lui e tare şi se încrede în Domnul;
8 inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă,
în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R.

9 El este darnic faţă de cei săraci,
dărnicia lui nu cunoaşte margini,
iar puterea lui se înalţă în slavă. R.

ALELUIA Mt 5,7
(Aleluia) Fericiţi cei milostivi,
căci ei vor afla milă. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,31-46
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, se va aşeza pe tronul său de mărire. 32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, dar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum desparte păstorul oile de capre, 33 şi va pune oile la dreapta sa iar caprele la stânga sa. 34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii; 35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi m-aţi primit; 36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 37 Atunci cei drepţi îi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? Sau gol şi te-am îmbrăcat? 39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 40 Împăratul le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut». 41 Apoi va spune celor din stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, pregătit diavolului şi îngerilor săi! 42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat». 44 Atunci îi vor răspunde şi ei: «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?». 45 El le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut». 46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică»”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Generația grăbită: generația care caută cu disperare ieșirea spre un alt nivel!

Posted by Paxlaur pe 26/09/2014

Trenuri de mare viteza_toti ne grabimAtunci când vrem să transmitem o idee ne trezim că folosim o mulțime de cuvinte. Uităm că fiecare cuvânt adăugat complică lucrurile. Și partea cea mai tristă este că deseori sensul ideii se pierde în desișul cuvintelor. Începem cu dorința de a spune ceva clar și terminăm prin a nu ști ce am vrut să spunem. Astăzi vedem cât de diferit este Domnul și cuvântul său: în cinci fraze ne spune lucruri mărețe.

„Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub cer își are hotărât timpul său”. Altfel spus „există un timp pentru toate!” Păcat că nu înțelegem întotdeauna acest adevăr și mereu suntem grăbiți spre altceva, spre următorul nivel. Am dat naștere la generația grăbită, generația care caută cu disperare ieșirea spre un alt nivel. Este suficient să ne gândim la zgomotul care se declanșează într-o intersecție semaforizată când cineva întârzie pornirea. Cât de frumoasă va fi ziua când nimeni nu ne va mai claxona doar pentru că am întârziat o secundă!

Apoi am auzit cum „Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei”. Ce ecou are acest adevăr în viața noastră? Fiecare avem în noi, în inima noastră, gândul veșniciei. Toți suntem destinați veșniciei. Însă nu trebuie să uităm că organul de simț al veșniciei este inima. În consecință bine ar fi să ne ascultăm mai des și cu atenție inima. Ce bine ar fi dacă toți ne-am da seama că lupta din această viața nu este să supraviețuim până la 80 sau 90 de ani, ci „să facem față eternității”. Atunci altele ar fi grijile noastre. Cred că deja ne-am schimba programul pentru weekendul acesta.

„Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece”. Cine știe unde vom fi mâine? Ba chiar am putea adăuga: „Care mâine?! Nici măcar peste o oră nu se știm dacă mai suntem”. Și totuși: ce facem cu clipele vieții noastre?

Apoi în evanghelie Isus îi întreabă pe ucenici: „Dar voi cine ziceți că sunt eu?” Petru a luat cuvântul și i-a răspuns: „Mesia lui Dumnezeu”. Este acesta și răspunsul nostru? Cine e Cristos pentru noi?

Și nu în ultimul rând: „Fiul Omului va avea mult de suferit: el va fi respins de bătrâni, de arhierei și de cărturari, va fi ucis, dar a treia zi va învia” . Iată esențialul: el a înviat și va veni din nou pentru a fi bucuria noastră. Noi trebuie să nu ne mai comportăm ca niște oameni care trăiesc în perioada de după Cristos („El a fost și gata!”), ci ca niște oameni care se pregătesc să-l primească pe Cristos: Domnul va reveni!

Reține

Clipele trebuie trăite în vederea celei mai importante întâlniri care ne așteaptă: ziua în care vom sta față în față cu Cristos.

Vineri, 26 septembrie 2014 

Vineri din saptamâna a 25-a de peste an
Ss. Cosma si Damian, m. *; Ghedeon
Qoh 3,1-11; Ps 143; Lc 9,18-22

LECTURA I
Fiecare lucru de sub cer îşi are hotărât timpul său.
Citire din cartea lui Qohelet 3,1-11
1 Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub cer îşi are hotărât timpul său: 2 un timp pentru a se naşte, un timp pentru a muri; un timp pentru a sădi şi un timp pentru a recolta; 3 un timp pentru a ucide şi un timp pentru a vindeca, un timp pentru a distruge şi un timp pentru a construi; un timp pentru a plânge şi un timp pentru a râde; 4 un timp pentru a boci şi un timp pentru a dansa; 5 un timp pentru a arunca pietre şi un timp pentru a le strânge; 6 un timp pentru a căuta şi un timp pentru a pierde; un timp pentru a păstra şi un timp pentru a arunca; 7 un timp pentru a rupe şi un timp pentru a coase la loc; un timp pentru a tăcea şi un timp pentru a vorbi; 8 un timp pentru a iubi şi un timp pentru a urî; un timp pentru război şi un timp pentru pace. 9 Cu ce se alege cel care munceşte, din toată truda sa? 10 Am văzut toate îndeletnicirile la care-i supune Dumnezeu pe oameni. 11 Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut sunt bune la timpul lor. Dumnezeu a pus în inima omului gândul veşniciei, deşi omul nu poate cuprinde de la începutul şi până la sfârşitul vieţii lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 143,1a şi 2abc.3-4 (R.: cf. 1a)
R.: Binecuvântat să fie Domnul, căci el este ocrotitorul meu!
1a Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea!
2abc El este ajutorul meu şi tăria mea,
turnul meu de apărare şi eliberatorul meu.
El este scutul care mă apără. R.

3 Doamne, ce este omul, că te îngrijeşti de el,
sau fiul omului că îl iei în seamă?
4 Omul este ca o suflare,
zilele lui sunt ca umbra care trece. R.

ALELUIA Mc 10,45
(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii
şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Mesia… Fiul Omului va avea mult de suferit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,18-22
Într-o zi, 18 pe când Isus se afla într-un loc singuratic pentru rugăciune, fiind acolo şi ucenicii săi, le-a pus această întrebare: „Cine zice lumea că sunt eu?” 19 Ei i-au răspuns: „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, alţii că eşti un profet de altădată, care ar fi înviat”. 20 Isus i-a întrebat: „Dar voi cine ziceţi că sunt eu?” Petru a luat cuvântul şi i-a răspuns: „Mesia lui Dumnezeu”. 21 Şi Isus le-a poruncit cu asprime să nu spună nimănui aceasta; 22 şi le-a explicat: „Fiul Omului va avea mult de suferit: el va fi respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, va fi ucis, dar a treia zi va învia”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: