Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘Cartea profetului Isaia’ Category

Domnul va revărsa asupra Ierusalimului râu de pace

Posted by Paxlaur pe 20/09/2012

Pentru că mi-a plăcut rugăciunea de astăzi,
pentru că mi-e dor de Ierusalim,
pentru că locul are nevoie de pace:

Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul *
și veseliţi-vă în el toţi cei care îl iubiţi.
Împărţiţi bucuria cu el, *
toţi cei care aţi plâns împreună cu el,
ca să sugeţi şi să vă săturaţi *
la sânul mângâierilor sale,
ca să sorbiţi şi să vă săturaţi *
din bogăţiile gloriei sale.

Căci aşa spune Domnul: †
„Eu voi îndrepta spre el pacea ca un şuvoi *
și bogăţia popoarelor ca un râu ieşit din matcă.
Veţi suge şi veţi fi purtaţi pe braţe *
și, pe genunchi, veţi fi dezmierdaţi.

Cum îşi mângâie o mamă copilul, †
aşa vă voi mângâia şi eu. *
În Ierusalim veţi afla mângâierea.
Voi veţi vedea şi se va bucura inima voastră, *
și oasele voastre vor odrăsli ca iarba”.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

(Cântarea    Is 66,10-14a 
Mângâiere şi bucurie în cetatea sfântă)

Anunțuri

Posted in Calatorii si pelerinaje, Cartea profetului Isaia, Diverse | Etichetat: , | 1 Comment »

Scurt, dar cuprinzător

Posted by Paxlaur pe 02/05/2012

Scrisoarea către evrei rezumă experienţa lui Isus Cristos pe pământ, declarând că avem acum un conducător care poate fi atins de slăbiciunile noastre (cf. Evr 4,15). Dumnezeu însuşi a văzut nevoia de a veni alături de noi, nu ne-a iubit doar de la distanţă. Cum putea să-şi manifeste pe deplin dragostea altfel decât prin mijlocirea trupului omenesc? Se spune că Isus  „a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit” (Evr 5,8). Un concept stupefiant: Fiul lui Dumnezeu, învăţând prin experienţele sale pe pământ. Înainte de a lua chip omenesc, Dumnezeu nu a avut nicio experienţă personală a durerii fizice sau a efectului de a sta cot la cot cu oameni aflaţi la nevoie. Dar Dumnezeu a trăit printre noi şi ne-a atins, iar timpul pe care l-a petrecut aici îi îngăduie să se identifice mai din plin cu durerea noastră.

Philip Yancey – Paul Brand, O făptură atât de minunată,
Peregrinul, Cluj-Napoca – 2009, 177.

Posted in Cartea profetului Isaia, Scrisoarea către evrei, Scurt, dar cuprinzător | Etichetat: , , , , | 2 Comments »

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 8 ianuarie – Botezul Domnului

Posted by Paxlaur pe 07/01/2012

Duminică, 8 ianuarie 2012 

† BOTEZUL DOMNULUI
Sf. Claudiu Apollinariu, ep.

 „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria” (Mc 1,11).

Ioan Botezatorul

LECTURA I
Veniţi la apă; ascultaţi şi veţi trăi.

Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11
Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă; chiar dacă nu aveţi bani, veniţi; veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi; procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic. 2 De ce vă irosiţi banii pentru ceea ce nu vă hrăneşte şi munca voastră pentru ceea ce nu vă satură? Ascultaţi-mă pe mine şi veţi mânca numai bunătăţi şi vă veţi hrăni cu mâncăruri alese. 3 Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine! Ascultaţi şi veţi trăi! Voi încheia cu voi un legământ veşnic, după cum i-am promis lui David”.4 Iată, l-am pus martor printre popoare, căpetenie şi stăpânitor al popoarelor. 5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l ştii şi vor alerga la tine popoare care nu te cunoşteau, de dragul Domnului Dumnezeului tău şi pentru Sfântul lui Israel, căci te-a preamărit. 6 Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, chemaţi-l câtă vreme este aproape de voi. 7 Cel rău să-şi părăsească drumul lui şi omul nelegiuit gândurile lui, să se întoarcă la Domnul – căci el se va îndura de dânsul – la Dumnezeul nostru cel mult iertător. 8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele – spune Domnul. 9 Cu cât cerul se înalţă deasupra pământului, cu atât căile mele se înalţă peste căile voastre şi gândurile mele peste gândurile voastre. 10 După cum coboară ploaia şi zăpada din ceruri şi înapoi nu se întorc până ce nu udă pământul şi-l fac să odrăslească şi să rodească pentru a da sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare, 11 aşa e şi cuvântul ce iese din gura mea: nu se întoarce la mine fără rod, dar ceea ce vreau eu va face şi îşi v-a împlini misiunea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 12,2-3.4.5-6 (R.: 3)
R.: Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.
2 Iată Dumnezeu este mântuitorul meu,
voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,
căci Domnul este tăria şi lauda mea, în el am aflat mântuirea.
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R.

4 Şi veţi spune atunci:
„Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui,
vestiţi printre neamuri lucrările lui,
nu uitaţi că mare este numele lui. R.

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate;
să ştie aceasta tot pământul.
6 Strigaţi de bucurie şi de veselie, locuitori ai Sionului,
Căci Cel Sfânt al lui Israel mare este în mijlocul vostru”. R.

LECTURA A II-A
Credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-9
Preaiubiţilor, 1 oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 5Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 El, Isus Cristos, este acela care a venit prin apă şi sânge: nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge, şi Duhul mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă el este adevărul. 7 Trei sunt care dau mărturie: 8 Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei mărturisesc la fel. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Şi aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat:
Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,6b-11
În acel timp, 6 Ioan Botezătorul propovăduia zicând: 7 „Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintelor. 8Eu v-am botezat cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt”. 9 În zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii şi a fost botezat în Iordan de către Ioan. 10 În momentul în care ieşea din apă, Isus a văzut cerurile deschizându-se şi Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. 11 Din cer s-a auzit un glas: „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria”.

Cuvântul Domnului

Posted in Cartea profetului Isaia, Duminica, Evanghelia dupa sfantul Marcu, Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 4 decembrie

Posted by Paxlaur pe 02/12/2011

Duminică, 4 decembrie 2011 

† DUMINICA a 2-a din Advent
Ss. Ioan Damaschin, pr. înv.; Varvara, fc. m.

„Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine” (Mc 1,7).

Ioan Botezatorul

LECTURA I

Pregătiţi calea Domnului!

Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11
Dumnezeul vostru spune: 1 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. 2 Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui a luat sfârşit, că fărădelegea lui a fost ispăşită şi că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale”. 3 Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în loc neumblat drumul pentru Dumnezeul nostru. 4 Toată valea să se umple, tot muntele şi dealul să se plece, căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase netede. 5 Atunci se va arăta slava Domnului şi toată făptura o va vedea, căci gura Domnului a vorbit”. 9 Suie-te pe un munte înalt, tu care vesteşti Sionului vestea cea bună, ridică-ţi glasul cu putere, tu care binevesteşti Ierusalimului, înalţă-ţi glasul şi nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui supune totul. Iată, preţul biruinţei lui este cu el şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 11 El va paşte turma sa ca un păstor, va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său şi va conduce la odihnă oile care alăptează”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8 )
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta.
9 Ascult ce zice Domnul.
El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi pe pământul nostru va locui slava lui. R.

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din cer. R.

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Aşteptăm un cer nou şi un pământ nou.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 3,8-14
Preaiubiţilor, 8 să nu uitaţi un lucru, că o singură zi înaintea Domnului e ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi. 9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei sale, după cum cred unii, ci rabdă îndelung pentru voi, nevrând să piară cineva, dar voind ca toţi să vină la pocăinţă. 10 Ziua Domnului va veni ca un hoţ. Atunci cerurile vor pieri cu un vuiet mare; stihiile, arzând, se vor desface, iar pământul va arde cu tot ce are pe el. 11 Deci dacă toate acestea vor înceta să existe, cât de mult vi se cuvine vouă să umblaţi în viaţă sfântă şi în cucernicie, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului în care cerurile, luând foc, vor pieri, iar stihiile aprinse se vor topi. 13 Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţei lui, ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui dreptatea. 14 Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând aceste lucruri, străduiţi-vă să fiţi aflaţi de el fără prihană, fără vină şi în pace.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6
(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui
şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Drepte face cărările Domnului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,1-8
1 Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 Precum este scris în cartea profetului Isaia: „Iată, eu trimit înaintea ta pe crainicul meu care-ţi va pregăti calea… 3 Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui»”. 4 Ioan a venit să boteze în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 5 Întregul ţinut al Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului veneau la el şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, avea o cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 7 El propovăduia zicând: „Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintelor. 8Eu v-am botezat cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt”.

Cuvântul Domnului

Posted in A doua scrisoare a sfântului apostol Petru, Cartea profetului Isaia, Evanghelia dupa sfantul Marcu | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

„Stau îngândurat ca porumbelul…”

Posted by Paxlaur pe 02/11/2011

De multe ori m-am rugat această cântare, dar niciodată nu m-am oprit asupra ei atât de mult ca astăzi. Profetul Isaia ne oferă tuturor această mediaţie asupra vieţii şi a morţii:

Spuneam: „În toiul vieţii mele *
     sunt nevoit să merg la porţile locuinţei morţilor”. —
 Am căutat restul anilor mei şi am zis: *
      „Nu-l voi mai vedea pe Domnul
        pe pământul celor vii,
nu voi mai vedea pe nimeni *
    dintre cei rămaşi în lume.
Locuinţa mea e smulsă şi aruncată departe de mine *
    ca o colibă de păstori;
ca un ţesător îmi taie firul vieţii *
    şi mă scoate din urzeală.
Din zi în noapte *
    mi-ai hotărât sfârşitul.
Am strigat până dimineaţa, *
    ca un leu, mi-ai zdrobit toate oasele;
din zi în noapte *
    mi-ai hotărât sfârşitul.
Strig ca puiul de rândunică, *
    stau îngândurat ca porumbelul.
Mi s-au împăienjenit ochii tot privind la cer, *
Doamne, sunt în necaz; ajută-mă!
Tu însă ai scăpat sufletul meu din prăpastia pierzării, *
căci ai dat uitării toate păcatele mele.

Cei din infern nu te laudă, *
    moartea nu te preamăreşte;
cei care coboară în adâncuri *
    nu mai speră în promisiunea ta.
Cel viu, da, cel viu te va lăuda, ca mine astăzi; *
    tatăl face cunoscută fiilor săi fidelitatea ta.
Doamne, ajută-mă, †
    şi-ţi vom cânta psalmi în toate zilele vieţii noastre, *
     în casa Domnului.

(Is 38,10-14.17b-20)

Posted in Cartea profetului Isaia, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: