Domnul va revărsa asupra Ierusalimului râu de pace

Pentru că mi-a plăcut rugăciunea de astăzi,
pentru că mi-e dor de Ierusalim,
pentru că locul are nevoie de pace:

Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul *
și veseliţi-vă în el toţi cei care îl iubiţi.
Împărţiţi bucuria cu el, *
toţi cei care aţi plâns împreună cu el,
ca să sugeţi şi să vă săturaţi *
la sânul mângâierilor sale,
ca să sorbiţi şi să vă săturaţi *
din bogăţiile gloriei sale.

Căci aşa spune Domnul: †
„Eu voi îndrepta spre el pacea ca un şuvoi *
și bogăţia popoarelor ca un râu ieşit din matcă.
Veţi suge şi veţi fi purtaţi pe braţe *
și, pe genunchi, veţi fi dezmierdaţi.

Cum îşi mângâie o mamă copilul, †
aşa vă voi mângâia şi eu. *
În Ierusalim veţi afla mângâierea.
Voi veţi vedea şi se va bucura inima voastră, *
și oasele voastre vor odrăsli ca iarba”.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

(Cântarea    Is 66,10-14a 
Mângâiere şi bucurie în cetatea sfântă)

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: