Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului: duminică, 17 ianuarie

Migranţii şi refugiaţii ne interpelează. Răspunsul evangheliei milostivirii.

* * *

Comunicatul Consiliului Pontifical pentru Pastoraţia Migranţilor şi Itineranţilor

migrant1Celebrarea Zilei Mondiale a Migrantului şi Refugiatului în contextul Anului Milostivirii

Tema aleasă de Papa Francisc pentru această ediţie trebuie inserată logic în contextul Anului Milostivirii convocat de el prin bula Misericordiae vultus din 11 aprilie 2015, şi care se va desfăşura între 8 decembrie 2015 şi 20 noiembrie 2016.

Cu tema „Migranţii şi refugiaţii ne interpelează. Răspunsul Evangheliei milostivirii” se vrea sublinierea a două aspecte.

Cu prima parte a temei, „Migranţii şi refugiaţii ne interpelează”, se vrea să se amintească situaţia dramatică a atâtor bărbaţi şi femei, constrânşi să abandoneze propriile ţări. De exemplu, nu trebuie uitate actualele tragedii ale mării care au ca victime migranţii.

În faţa riscului evident ca acest fenomen să fie uitat, Sfântul Părinte prezintă drama migranţilor şi refugiaţilor ca o realitate care trebuie să ne interpeleze. În această linie se situează bula Misericordiae vultus când afirmă: „Să nu cădem în indiferenţa care umileşte, în obişnuinţa care anesteziază sufletul şi împiedică să se descopere noutatea, în cinismul care distruge. Să deschidem ochii noştri pentru a privi mizeriile lumii, rănile atâtor fraţi şi surori privaţi de demnitate şi să ne simţim provocaţi să ascultăm strigătul lor de ajutor […]. Strigătul lor să devină strigătul nostru şi împreună să putem frânge bariera de indiferenţă care adesea domneşte suverană pentru a ascunde ipocrizia şi egoismul” (nr. 15).

Cu partea a doua a temei, „Răspunsul Evangheliei milostivirii”, se vrea legarea în mod explicit a fenomenului migraţiei cu răspunsul lumii şi, îndeosebi, al Bisericii. În acest context, Sfântul Părinte invită poporul creştin să reflecteze în timpul Jubileului asupra faptelor de milostenie trupească şi sufletească, între care se află aceea a primirii celor străini. Şi asta fără a uita că însuşi Cristos este prezent printre „cei mai mici” şi că la sfârşitul vieţii vom fi judecaţi de răspunsul nostru de iubire (cf. Mt 25,31-45).

Fiind discipolă a lui Isus, Biserica este chemată mereu să „vestească eliberarea celor care sunt prizonieri ai noilor sclavii din societatea modernă” (Misericordiae vultus, nr. 16), să aprofundeze raportul dintre dreptate şi milostivire, două dimensiuni ale unei singure realităţi (Misericordiae vultus, nr. 20).

Celebrarea Zilei Mondiale şi a Jubileului în contextul Bisericilor locale

În linie cu dorinţa Sfântului Părinte, care vrea ca fiecare Biserică particulară să fie „direct implicată în trăirea acestui An Sfânt” (Misericordiae vultus, nr. 3), Consiliul Pontifical al Pastoraţiei pentru Migranţi şi Itineranţi oferă următoarele indicaţii:

– sugerează ca ziua jubiliară să fie celebrată îndeosebi la nivel diecezan şi naţional, în locul mai apropiat de migranţi şi refugiaţi, cu participarea lor, şi implicând şi comunităţile creştine.

– propune ca evenimentul jubiliar central să fie la 17 ianuarie 2016, în Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului.

– încurajează diecezele şi comunităţile creştine, care încă nu fac asta, să programeze iniţiative, profitând de ocazia pe care o oferă acest An al Milostivirii.

– invită să nu se uite aspectul sensibilizării în comunităţile creştine faţă de fenomenul migrator.

– doreşte ca atenţia faţă de migranţi şi faţă de situaţia lor să nu se reducă la o singură zi.

– amintesc că este important a realiza şi semne concrete de solidaritate, care să aibă o valoare simbolică şi care să exprime apropierea şi atenţia faţă de migranţi şi refugiaţi.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Migrantului şi a Refugiatului va fi publicat, ca de obicei, un mesaj pontifical.

Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului

Această zi îşi are originea în scrisoarea circulară „Durerea şi preocupările” pe care Sfânta Congregaţie Consistorială a trimis-o la 6 decembrie 1914 Ordinariilor diecezani italieni. În ea se cerea, pentru prima dat, să se instituie o zi anual de sensibilizare cu privire la fenomenul migraţiei şi pentru a promova o colectă în favoarea operelor pastorale pentru emigraţii italieni şi pentru pregătirea misionarilor de emigraţie. Consecinţă a acelei scrisori, la 21 februarie 1915 a avut loc prima celebrare a acestei Zile.

Tema celei de-a CII-a Zile Mondiale a Migrantului şi Refugiatului (17 ianuarie 2016)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe http://www.ercis.ro

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: