Domnul să-şi întoarcă faţa spre tine, să-ţi lumineze calea, să te binecuvânteze şi să te apere de orice rău oriunde vei fi. La mulți ani!

pruncul IsusAstăzi în toate bisericile răsună această cântare: „Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim. Pe tine, veşnicul Părinte, tot pământul te cinsteşte!” Acestea sunt cuvintele care trebuie să răsune și în inimile noastre acum la sfârșit de an. Avem atât de multe motive să-i arătăm recunoștință Domnului pentru timpul trecut, pentru răbdarea de care am beneficiat din partea lui și a celor dragi, pentru sănătatea redobândită sau pentru forța de a merge mai departe chiar și în suferință; pentru regăsirea celui pierdut, pentru împăcarea și iertarea primite și oferite, pentru… Fiecare știe cel mai bine pentru ce trebuie să-i mulțumească Domnului. Astăzi fiecare trebuie să-și găsească forța de a privi dincolo de încercări, de suferințele prin care a trecut sau poate încă trece. Astăzi suntem chemați să ne amintim de harurile pe care le-am primit prin Cristos, căci, ne asigură sfântul Ioan, că „noi toţi am primit din plinătatea lui har după har”. Toți am primit haruri. Nimeni nu a fost exclus pentru că și în acest an s-a împlinit cuvântul lui Cristos care spune că Dumnezeu Tatăl face „să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți”.

Noi cum am fost în acest an? Ce am făcut cu harurile pe care Domnul le-a revărsat asupra noastră? La cine am privit, la cine am alergat în momentele noastre de încercare, de suferință? Cât am reușit să realizăm din ceea ce ne-am propus? Și cât din ceea ce am realizat „dă mărturie despre lumină”, despre Cristos, despre faptul că suntem creștini? Iar acum cu ce gânduri ne apropiem de noul timp pe care Dumnezeu ni-l rânduiește?

Astăzi îi mulțumim Domnului nu atât pentru că încheiem un an, cât mai ales pentru că ne dă bucuria unui început: fiecare zi se ivește pentru noi ca o nouă șansă. Cu atât mai mult noul an: o nouă șansă, o nouă binecuvântare pentru a fi mai buni, pentru a face mai mult pentru cel de lângă noi. De aceea astăzi să ne îndreptăm unii spre alții. La trecerea dintre ani să ne iertăm. Să fim oameni cu suflet frumos și chip senin. Să întindem mâna celui care ne-a greșit și să alergăm în întâmpinarea celor care au nevoie de sprijinul și îmbrățișarea noastă. Să ne spunem unii altora doar cuvinte de har: „Domnul să-şi întoarcă faţa spre tine, să-ţi lumineze calea, să te binecuvânteze şi să te apere de orice rău oriunde vei fi”.

Reține

Ridică-ți privirea spre ceruri și lasă-ți inima să cânte: „Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc. A ta este gloria și mărirea în veci de veci. Amin”.

Miercuri, 31 decembrie 2014 

A 7-a zi din octava Craciunului (31 decembrie)
Ss. Silvestru I, pp. *; Melania; Ecaterina Labouré, fc.
1In 2,18-21; Ps 95; In 1,1-18

LECTURA I
Cel Sfânt v-a sfinţit prin ungere, ca să ştiţi toate.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,18-21
18 Copiii mei, este ceasul de pe urmă: după cum aţi auzit, Anticrist trebuie să vină, iar acum mulţi anticrişti s-au arătat; din aceasta cunoaştem că acum este ceasul de pe urmă. 19 Ei au ieşit dintre noi, dar nu erau dintre ai noştri, căci de ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; însă au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. 20 Cel Sfânt v-a sfinţit prin ungere, ca să ştiţi toate.21 Nu vă spun că nu cunoaşteţi adevărul, dar vă spun: „Îl cunoaşteţi” pentru că nici o minciună nu vine din adevăr.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2.11-12.13 (R.: 11a)
R.: Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul.
1 Cântaţi Domnului un cântec nou.
Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului.
2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui.
Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. R.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,
să vuiască marea şi tot ce se află într-însa.
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,
să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,
pentru că vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele în adevărul său. R.

VERS LA EVANGHELIE In 1,14.12b
(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.
Celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,1-18
1 La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 Acesta era la început la Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost create prin el şi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără el. 4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a cuprins-o. 6 A fost un om trimis de Dumnezeu şi numele lui era Ioan. 7 El a venit ca martor, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci el a venit ca să dea mărturie despre lumină. 9 Cuvântul era adevărata lumină care luminează pe tot omul care vine în lume. 10 El era în lume, şi lumea a fost creată prin el, dar lumea nu l-a cunoscut.11 A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit. 12 Dar tuturor celor care l-au primit, celor care cred în numele lui, le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 copii născuţi nu din sânge, nici din dorinţă trupească, nici din voinţă omenească, dar născuţi din Dumnezeu. 14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, şi noi am văzut slava lui, slava unicului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. 15 Ioan a dat mărturie despre el, atunci când a strigat: „Iată-l pe acela despre care am spus: «Cel care vine după mine este mai presus decât mine pentru că el era mai înainte de a fi eu»”. 16 Noi toţi am primit din plinătatea lui har peste har. 17 Căci prin Moise ni s-a dat Legea, iar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. 18 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar unicul său Fiu, care este spre sânul Tatălui, el l-a făcut cunoscut.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: