Arhive pentru ‘Scrisoarea către Coloseni’

Cuvântul vieţii

La mulţi ani tuturor cititorilor acestui blog şi bine ne-am reîntâlnit în noul an, 2012, cu ajutorul cuvintelor.

După ce am participat zilele trecute la o întâlnire naţională a focolarinilor, vreau ca prima postare pentru acest an să fie Cuvântul vieţii. Iată „tema” pentru luna ianuarie:

Cuvântul vieţii – ianuarie 2012

Ca în fiecare an, între 18 şi 25 ianuarie, în multe părţi din lume se celebrează Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor, în timp ce în altele se celebrează de Rusalii.

Fraza aleasă pentru Săptămâna de rugăciune din 2012, luată din scrisoarea Sfântul Pavel către Corinteni (cf 1Cor 15, 51-58) este: “Toţi vom fi schimbaţi prin victoria Domnului nostru Isus Cristos”.

Propunem pentru Cuvântul Vieţii acest fragment al Chiarei cu un comentariu pentru Coloseni 3,1, care ni se pare potrivit pentru textul ales.

„Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos se află aşezat la dreapta Tatălui” (Col 3,1)

Aceste cuvinte adresate de Sfântul Apostol Pavel comunităţii din Colose, ne spun că există o lume în care domneşte iubirea adevărată, comuniunea deplină, dreptatea, pacea, sfinţenia, bucuria; o lume în care păcatul şi corupţia nu mai pot intra; o lume în care voinţa Tatălui este împlinită desăvârşit. Este lumea căreia îi aparţine Isus. Este lumea ale cărei porţi ni le-a deschis larg şi nouă prin învierea Sa, trecând prin aspra încercare a pătimirii.

„Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos se află aşezat la dreapta Tatălui”

Nu numai că suntem chemaţi la această lume a lui Cristos, spune Sfântul Pavel, ci îi şi aparţinem. Credinţa ne spune că prin botez noi îi aparţinem şi, de aceea participăm la viaţa Lui, la darurile Lui, la moştenirea Lui, la victoria Lui asupra păcatului şi asupra puterii răului: de fapt am înviat cu El.

Dar, spre deosebire de sufletele sfinte care au ajuns deja la ţintă, apartenenţa noastră la această lume a lui Cristos nu este deplină şi dezvăluită; mai ales nu este stabilă şi definitivă. Atâta timp cât ne vom afla pe acest pământ, noi suntem expuşi multor pericole, dificultăţi şi ispite, care pot să ne facă să ezităm, pot să frâneze mersul nostru sau chiar să îl devieze spre ţinte false.

„Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos se află aşezat la dreapta Tatălui”

Se înţelege deci îndemnul apostolului: „Căutaţi cele de sus”. Căutaţi să ieşiţi din această lume nu material, ci spiritual; părăsiţi regulile şi patimile lumii pentru a vă lăsa călăuziţi în orice situaţie de gândurile şi sentimentele lui Isus. „Cele de sus” ne arată de fapt legea de sus, legea Împărăţiei lui Dumnezeu, pe care Isus a adus-o pe pământ şi vrea să o realizăm încă de pe acum.

„Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos se află aşezat la dreapta Tatălui”

Cum să trăim deci acest Cuvânt al Vieţii? El ne îndeamnă să nu ne mulţumim cu o viaţă mediocră, făcută din jumătăţi de măsură şi compromisuri, ci să o trăim conform cu legea lui Cristos, cu harul lui Dumnezeu. Ne îndeamnă să trăim şi să ne angajăm să dăm mărturie acolo unde ne aflăm  despre valorile pe care Isus le-a adus pe pământ : ar putea fi spiritul de armonie şi de pace, de slujire a fraţilor, de înţelegere şi de iertare, de onestitate, de dreptate, de corectitudine în munca noastră, de fidelitate, de puritate, de respect pentru viaţă etc.

Programul, după cum se vede, este vast precum viaţa; dar ca să nu rămână neclar, să trăim în această lună acea lege a lui Isus care este, într-un fel, sinteza tuturor celorlalte: văzându-L în fiecare frate pe Cristos, să ne punem în slujba sa. Oare nu aceasta ni se va cere la sfârşitul existenţei noastre?

                                                                                                                  Chiara Lubich

Pur şi simplu, Scriptura (4)

If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God.

Think of what is above, not of what is on earth.

For you have died, and your life is hidden with Christ in God.

When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory.

Put to death, then, the parts of you that are earthly: immorality, impurity, passion, evil desire, and the greed that is idolatry.

Because of these the wrath of God is coming (upon the disobedient).

By these you too once conducted yourselves, when you lived in that way.

But now you must put them all away: anger, fury, malice, slander, and obscene language out of your mouths.

Stop lying to one another, since you have taken off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed, for knowledge, in the image of its creator.

Here there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, 7 slave, free; but Christ is all and in all.

Put on then, as God’s chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving one another, if one has a grievance against another; as the Lord has forgiven you, so must you also do.

And over all these put on love, that is, the bond of perfection.

And let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you were also called in one body. And be thankful.

Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God.

And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.

(Epistle to the Colossians 3,1-17)

Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. Cugetaţi la cele de sus şi nu la cele de pe pământ, căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu. Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie.

Aşadar, daţi morţii mădularele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia, care este idolatrie; din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării. În acestea aţi umblat şi voi odinioară, când trăiaţi în astfel de vicii, dar acum îndepărtaţi şi voi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, vorbele ruşinoase din gura voastră; nu vă minţiţi unii pe alţii întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou care se înnoieşte după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaştere, unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate.

Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă, deci, cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul la fel [să vă iertaţi] şi voi. Însă mai presus de toate acestea [îmbrăcaţi-vă] cu iubire, care este legătura desăvârşirii. Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos la care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup şi fiţi recunoscători. Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin. Învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii cu toată înţelepciunea în psalmi, în imnuri şi în cântări spirituale. Cântaţi lui Dumnezeu, mulţumindu-i în inimile voastre. Şi tot ceea ce faceţi cu cuvântul sau cu fapta, toate [să le faceţi] în numele Domnului Isus, mulţumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el.

(Scrisoarea sfântului apostol Paul către coloseni, 3, 1-17)