Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘Cartea profetului Ezechiel’ Category

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 25 septembrie

Posted by Paxlaur pe 23/09/2011

Duminică, 25 septembrie 2011 

† DUMINICA a 26-a de peste an
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic

Să aveţi în voi aceleaşi sentimente pe care le avea şi Isus Cristos (Fil 2,5)

LECTURA I

Dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea sa îşi va salva viaţa.

Citire din cartea profetului Ezechiel 18,25-28
Aşa vorbeşte Domnul: 25 „Voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă!». Ascultaţi, voi, cei din casa lui Israel, oare calea mea nu este dreaptă, sau căile voastre nu sunt drepte? 26 Dacă cel drept se abate de la dreptatea sa şi săvârşeşte fărădelegea, apoi moare în starea aceasta, el moare pentru fărădelegea pe care a săvârşit-o. 27 Iar dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea pe care a săvârşit-o şi face ceea ce este bun şi drept, îşi va salva viaţa. 28 Pentru că şi-a deschis ochii şi s-a întors de la fărădelegile sale, pe care le-a săvârşit, el va fi viu şi nu va muri”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5.6-7.8-9 (R.: 6a)
R.: Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi iubirea ta!
4bc Arată-mi, Doamne, căile tale,
condu-mă pe cărările tale.
5 Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeu, mântuitorul meu. R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta
care sunt veşnice.
7 Nu-ţi aduce aminte de păcatele tinereţii mele
şi de fărădelegile mele;
adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne. R.

8 Domnul este bun şi drept,
el arată păcătoşilor calea;
9 el conduce pe cei umili spre dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A
Să aveţi în voi aceleaşi sentimente pe care le avea şi Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,1-11
Fraţilor, 1 dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alţii, ne mângâiem în dragoste, suntem uniţi cu Duhul Sfânt, avem sentimente de iubire şi compătimire, 2 atunci faceţi-mi bucuria deplină prin aceea că aveţi cu toţii o singură simţire, o singură dragoste şi un singur gând; 3 nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! Dar să aveţi destulă smerenie, ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. 4 Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, ci la binele celorlalţi. 5 Să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi Cristos Isus. 6 El rămânând Dumnezeu, nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu, 7 dar s-a înjosit pe sine luând starea de sclav şi devenind asemenea oamenilor. După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moartea pe cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume care este mai presus de orice alt nume, 10 pentru ca în numele lui Isus toată făptura, în cer, pe pământ, şi în adâncuri să-şi plece genunchiul 11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul!

Cuvântul Domnului

forma scurtă:

LECTURA A II-A
Să aveţi în voi aceleaşi sentimente pe care le avea şi Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,1-5
Fraţilor, 1 dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alţii, ne mângâiem în dragoste, suntem uniţi cu Duhul Sfânt, avem sentimente de iubire şi compătimire, 2 atunci faceţi-mi bucuria deplină prin aceea că aveţi cu toţii o singură simţire, o singură dragoste şi un singur gând; 3 nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! Dar să aveţi destulă smerenie, ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. 4 Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, ci la binele celorlalţi. 5 Să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 10,27
(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;
eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA
Părându-i rău, s-a dus. Vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,28-32
În acel timp, Isus a spus mai-marilor preoţilor şi bătrânilor poporului: 28 „Ce vi se pare? Un om avea doi fii şi a mers la cel dintâi şi i-a zis: «Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea». 29 Acesta i-a răspuns: «Nu vreau!»; dar pe urmă, părându-i rău, s-a dus. 30 Mergând la al doilea, i-a zis la fel. Acesta, i-a răspuns: «Da, Doamne, mă duc»; dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceştia doi a împlinit voinţa tatălui?” Ei au răspuns: „Cel dintâi”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun, că vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 32 Căci a venit Ioan la voi, umblând pe calea dreptăţii, şi n-aţi crezut în el, dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut; voi însă, deşi aţi văzut toate acestea, nu v-aţi căit şi nu aţi dat crezare cuvântului său”.

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Cartea profetului Ezechiel, Diverse, Evanghelia după sfântul Matei, Scrisoarea sfântului Paul către Filipeni | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 4 septembrie

Posted by Paxlaur pe 30/08/2011

† DUMINICA a 23-a de peste an
Sf. Roza din Viterbo, fc.

„Unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor” (Mt 18,20)

 

LECTURA I
Dacă nu-i vei atrage atenţia celui nelegiuit, eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea lui.

Citire din cartea profetului Ezechiel 33,7-9
Aşa spune Domnul: 7 „Fiul omului, te pun supraveghetor peste israeliţi. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura mea şi să-i înştiinţezi din partea mea. 8 Dacă eu îi spun celui nelegiuit: «Vei muri» şi tu nu-i spui şi nu-i atragi atenţia, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, atunci cel nelegiuit va muri din cauza răutăţii lui, dar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea lui. 9 Dimpotrivă, dacă tu îi atragi atenţia celui nelegiuit să se întoarcă de la calea lui şi el nu se întoarce, el va muri în răutatea lui, dar tu îţi vei salva viaţa”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: cf.  8  )
R.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre.
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului
şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,
să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,
turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu,
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R.

LECTURA A II-A
Iubirea este împlinirea desăvârşită a Legii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 13,8-10
Fraţilor, 8 să nu aveţi nici o datorie faţă de nimeni, afară de datoria de a vă iubi unii pe alţii, căci cel care îl iubeşte pe celălalt a împlinit Legea. 9 De fapt, ce spune Legea: să nu săvârşeşti adulterul, să nu ucizi, să nu furi, să nu pofteşti, aceste porunci şi toate celelalte sunt cuprinse în această poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 10 Iubirea nu face nici un rău aproapelui. Iubirea este deci împlinirea desăvârşită a Legii.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,
iar nouă ne-a încredinţat
misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,15-20
În acel timp, Isus spunea ucenicilor săi: 15 „Dacă fratele tău a săvârşit un păcat, du-te şi mustră-l între patru ochi; dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te va asculta, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe spusele a doi sau trei martori. 17 Dacă nu-i va asculta nici pe aceştia, spune-l comunităţii, dacă nu va asculta nici de comunitate, consideră-l ca pe un păgân şi ca pe un vameş. 18 Vă spun adevărul: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 19 Din nou vă spun: dacă doi dintre voi, pe acest pământ, se vor înţelege să ceară vreun lucru, îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului

Posted in Cartea profetului Ezechiel, Evanghelia după sfântul Matei, Lecturi, Scrisoarea sfântului Paul către Romani | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Pur şi simplu, Scriptura (7)

Posted by Paxlaur pe 18/08/2010

În zilele acelea, Domnul mi-a adresat aceste cuvinte:

2 „Fiul omului, vorbeşte ca profet împotriva păstorilor lui Israel

şi spune-le acestea: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:

Vai de păstorii lui Israel, care au grijă numai de ei înşişi!

Oare păstorii nu trebuie să aibă grijă de oi?

3 Voi însă vă hrăniţi cu laptele lor, vă îmbrăcaţi cu lâna lor,

înjunghiaţi oile cele mai grase şi turma nu o scoateţi la păscut.

4 Nu le întăriţi pe cele slabe, nu le vindecaţi pe cele bolnave,

nu le pansaţi pe cele rănite, nu le căutaţi pe cele rătăcite,

ci vă purtaţi cu ele aspru şi fără milă.

5 Pentru că nu au avut păstor, oile mele s-au împrăştiat

şi au devenit pradă pentru fiarele sălbatice.

6 Turma mea rătăceşte în toate părţile, pe munţi şi pe dealuri,

oile mele s-au risipit în toată ţara;

nimeni nu le caută, nimeni nu are grijă de ele.

7 De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului:

8 Mă jur pe viaţa mea, spune Domnul Dumnezeu,

deoarece turma mea a fost jefuită

şi a devenit o pradă pentru fiarele sălbatice, pentru că n-a avut păstori,

deoarece păstorii mei nu se ocupă de turma mea,

ci se îngrijesc numai de ei înşişi, în loc să se îngrijească de oile mele,

9 ei bine, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului!

10 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Voi lua măsuri împotriva păstorilor:

le voi lua înapoi turma şi nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile

şi astfel nu vor mai fi păstorii mei.

Le voi smulge oile mele din gura lor şi ele nu vor mai fi prada lor.

11 De acum eu însumi voi căuta oile mele şi voi veghea asupra lor!»”.

(Cartea profetului Ezechiel 34,1-11)

Posted in Cartea profetului Ezechiel, Scriptura | Etichetat: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Pur şi simplu, Scriptura (2)

Posted by Paxlaur pe 04/08/2010

16And it came to pass at the end of seven days, that the word of the LORD came unto me, saying, 17Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. 18When I say unto the wicked, Thou shalt surely die; and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life; the same wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand. 19Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul. 20Again, When a righteous man doth turn from his righteousness, and commit iniquity, and I lay a stumblingblock before him, he shall die: because thou hast not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered; but his blood will I require at thine hand.  21Nevertheless if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned; also thou hast delivered thy soul.

(The book of Ezekiel, 3)

Domnul mi s-a adresat, zicându-mi:

„Fiul omului, iată, te pun paznic al casei lui Israel;

când vei auzi un cuvânt de la mine,

tu îi vei avertiza din partea mea.

18 Dacă voi zice celui vinovat: «Vei muri»

şi tu nu-l vei avertiza,

nici nu-i vei spune să se întoarcă de la calea lui cea rea,

ca el să fie viu,

vinovatul va pieri din cauza păcatului său,

iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui.

19 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe cel vinovat,

iar el nu se va întoarce de la păcatul său şi de la calea sa cea rea,

el va pieri din cauza păcatului său iar tu te vei mântui.

20 De asemenea, când un drept se va abate de la dreptatea sa

şi va face fărădelegi,

eu îl voi lăsa să cadă şi el va muri.

Dacă tu nu-l vei avertiza,

el va muri din cauza păcatului său,

şi faptele bune pe care le-a făcut nu i se vor mai lua în seamă,

iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui.

21 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe acel drept să nu păcătuiască,

iar el nu va păcătui,

atunci va fi viu, pentru faptul că a fost avertizat,

iar tu te vei mântui”.

(Cartea profetului Ezechiel, 3)

Posted in Cartea profetului Ezechiel, Scriptura | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: