Arhive pentru ‘viata consacrata’

Cum definim omul fericit? Adică „posesorul” fericirii de calitate

La mulți ani
tuturor persoanelor consacrate!

Dumnezeu ne-a dat ce avea mai bun: pe Fiul său. Maria și Iosif au dat ce aveau mai bun: voința și viața lor puse în slujba planului divin de mântuire. Simeon și Ana au dat ce aveau mai bun: timpul și speranța lor răbdătoare cu care „așteptau mângâierea lui Israel… slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni”. Noi ce dăruim lumii și lui Dumnezeu? Și, mai ales, ce calitate are ceea ce oferim?

În tot ceea ce dăruim – inclusiv viața și timpul nostru! – accentul trebuie pus pe calitate, nu pe cantitate. Maria și Iosif, Simeon și Ana sunt un simbol al calității, al vieții dăruite, al vieții consacrate: oameni drepți, evlavioși care îl slujesc pe Domnul zi și noapte prin posturi și rugăciuni, vorbind tuturor despre Cristos, pruncul divin. 

În lumina sărbătorii de astăzi și a Zilei Mondiale a Persoanelor Consacrate, putem să ne analizăm viața și calitatea dăruirii noastre plecând de la timpul oferit lui Dumnezeu și fraților. Atunci când cineva oferă sau îți oferă timp, de fapt oferă ceea ce are mai prețios și irecuperabil. Să dăruiești timp este cea mai bună investiție pentru viitor, pentru viața veșnică. Dăruind timp de calitate arătăm lumii că viața nu este doar timp care trece, doar secunde și zile. Dimpotrivă, timpul, adică viața, este locul întâlnirii dintre Dumnezeu și oameni, locul slujirii lui Dumnezeu în oamenii cu care ne petrecem timpul.

Cu adevărat valorificăm bine timpul dacă-l slujim pe Dumnezeu în oamenii pe care-i întâlnim. În toți oamenii, nu doar în cei care ne sunt simpatici. În toți oamenii, mai ales în cei care trec prin momente dificile. Astfel devenim asemenea lui Cristos care, suferind, a venit în ajutorul tuturor celor care suferă (Evr 2,18).

Timpul oferit se transformă în fericire de calitate. Și e important și acest aspect în viața noastră. Deseori afișăm o față senină, zâmbim și râdem, însă suntem cu adevărat fericiți? Cât durează fericirea noastră și ce anume o condiționează? Și, mai ales, fericirea noastră este una de calitate? Îndeplinim condițiile pentru a fi fericiți, așa cum spune Isus că sunt cei cu adevărat fericiți? (Mt 5,3-12). Să ne amintim simplitatea cu care Cristos definește omul fericit atunci când o femeie i-a spus: „Fericit sânul care te-a purtat și pieptul la care ai supt”. Cum i-a răspuns? Ce drum i-a indicat spre fericire? Isus i-a zis: „Mai degrabă fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc!” (Lc 11,27-28). Ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și împlinirea lui prin slujire este calea creștinului – în mod deosebit a persoanelor consacrate – spre o viață fericită. Iar această fericire izvorâtă din trăirea Cuvântului va fi cu adevărat una de calitate.

Dumnezeu merită tot ceea ce avem mai bun. Să-i oferim timpul și fericirea noastră, dar să fie daruri de calitate. Aceasta este opera minunată pe care o poate face fiecare creștin adevărat, cu atât mai mult o persoană consacrată: să dăruiască Domnului și omului ceea ce are mai bun, să ofere timpul și fericirea sa.


2 februarie 2022 

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI
Sf. Ioana
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18); Ps 23; Lc 2,22-40 (2,22-32)

LECTURA I
Va intra dintr-odată în templul său Domnul pe care voi îl căutaţi.
Citire din cartea profetului Malahia 3,1-4
Aşa spune Domnul Dumnezeu: „Iată, îl trimit pe mesagerul meu! El va îndrepta calea înaintea mea. Va intra dintr-odată în templul său Domnul pe care voi îl căutaţi, mesagerul alianţei pe care voi îl doriţi. Iată, vine, zice Domnul Sabaot! 2 Cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea sta când se va arăta el? Căci el va fi ca focul celui care topeşte şi ca leşia celui care spală. 3 Va şedea precum cel care topeşte şi îi va curăţa pe fiii lui Levi şi-i va rafina ca pe aur şi pe argint. Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate. 4 Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda şi a Ierusalimului, ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 23(24),7.8.9.10(R.: 10b)
R.: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.

7 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei! R.

8 Cine este acest rege al gloriei?
E Domnul cel tare şi puternic,
Domnul cel viteaz în luptă. R.

9 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei! R.

10 Cine este acest rege al gloriei?
Domnul oştirilor: el este regele gloriei. R.

LECTURA A II-A
Trebuia să se facă în toate asemenea fraţilor.
Citire din Scrisoarea către Evrei 2,14-18
Fraţilor, cum însă copiii au acelaşi sânge şi aceeaşi carne, a devenit şi Isus părtaş cu ei, pentru ca, prin moarte, să reducă la neputinţă pe cel care avea puterea morţii, adică pe diavol, 15 şi să-i elibereze pe aceia care, de frica morţii, toată viaţa lor erau reduşi la sclavie. 16 Căci nu se îngrijeşte de îngeri, ci de urmaşii lui Abraham se îngrijeşte. 17 De aceea, era nevoie să se facă în toate asemenea fraţilor, pentru ca să devină un mare preot îndurător şi vrednic de încredere pentru relaţiile cu Dumnezeu, ca să ispăşească păcatele poporului. 18 Aşadar, prin faptul că el însuşi a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercaţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 2,32
(Aleluia) Lumină spre luminarea neamurilor şi spre gloria poporului tău, Israel! (Aleluia)

EVANGHELIA*
Ochii mei au văzut mântuirea ta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,22-40
După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, Maria şi Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim, ca să-l ofere Domnului, 23 după cum este scris în Legea Domnului: „Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul” 24 şi să aducă jertfă, după cum este spus în Legea Domnului, „o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”. 25 Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon şi acesta era un om drept şi evlavios care aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului. 27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus ca să facă după obiceiurile Legii cu privire la el, 28 l-a luat în braţe şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: 29 „Acum, slobozeşte-l pe slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace, 30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta 31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 32lumină spre luminarea neamurilor şi slava poporului tău, Israel!” 33 Tatăl şi mama lui se mirau de cele spuse despre el. 34 Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn de contradicţie – 35 ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi -, iar o sabie va străpunge sufletul tău!” 36 Era acolo şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei, 37 era acum văduvă şi ajunsese la optzeci şi patru de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni. 38 Fiind prezentă şi ea, îl mărturisea pe Dumnezeu şi vorbea despre copil tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului. 39 Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 40 Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.

Cuvântul Domnului


Susține blogul și proiectele Paxlaur! (Detalii AICI: PROIECTELE PAXLAUR. Și AICI: Proiectul lunii februarie: COPILUL BOLNAV)

Pentru un COPIL BOLNAV

Dacă vrei să ajuți, poți susține proiectele Paxlaur destinate copiilor bolnavi prin: PayPal: paxlaur@yahoo.com. Sau: Banca Transilvania: în RON: RO53BTRLRONCRT0378224401 în EURO: RO03BTRLEURCRT0378224401. Dăncuță Laurențiu. Vă mulțumesc!

€10.00

La mulți ani persoanelor consacrate!

„Persoanele consacrate sunt semn al lui Dumnezeu în diferite locuri ale vieții, sunt plămadă pentru creșterea unei societăți mai drepte și fraterne, sunt profeție de împărtășire cu cei mici și cei săraci. Astfel înțeleasă și trăită, viața consacrată ne apare tocmai cum este ea realmente: este un dar al lui Dumnezeu, un dar al lui Dumnezeu oferit Bisericii, un dar al lui Dumnezeu oferit poporului său! Fiecare persoană consacrată este un dar pentru poporul lui Dumnezeu aflat pe drum. Există multă nevoie de aceste prezențe, care întăresc și reînnoiesc activitatea răspândirii evangheliei, a educației creștine, a carității față de cei mai nevoiași, a rugăciunii contemplative; activitatea de formare umană, de formare spirituală a tinerilor, a familiilor; angajarea pentru dreptate și pace în familia umană. 

Biserica și lumea are nevoie de această mărturie a iubirii și a milostivirii lui Dumnezeu. Consacrații, călugării, călugărițele sunt mărturia că Dumnezeu este bun și milostiv. De aceea este necesar să se valorizeze cu recunoștință experiențele de viață consacrată și să se aprofundeze cunoașterea diferitelor carisme și spiritualități. Trebuie să ne rugăm pentru ca mulți tineri să răspundă da Domnului care îi cheamă să se consacre total lui pentru o slujire dezinteresată a fraților; să își consacre viața pentru a sluji lui Dumnezeu și fraților”.

(Sfântul Părinte papa Francisc, 2 februarie 2014
Ep. Petru Gherghel, 23 noiembrie 2014)

Nu-ţi fie frică…

15 februarie sambata fecioara maria curaj teama

„Într-o societate care arată cu fală cultul eficienţei, al obsesiei sănătăţii, al succesului şi care îi marginalizează pe săraci şi îi exclude pe „perdanţi”, putem mărturisi, prin viaţa noastră, adevărul cuvintelor Scripturii: „Atunci când sunt slab, atunci sunt puternic” (2Cor 12,10).

Putem aplica bine vieţii consacrate ceea ce am scris în exortaţia apostolică Evangelii gaudium, citând o omilie a lui Benedict al XVI-lea: „Biserica nu creşte prin prozelitism, ci prin atracţie” (nr. 14). Da, viaţa consacrată nu creşte dacă organizăm campanii vocaţionale frumoase, ci dacă tinerele şi tinerii care ne întâlnesc se simt atraşi de noi, dacă ne văd bărbaţi şi femei fericiţi! La fel eficacitatea sa apostolică nu depinde de eficienţa şi de puterea mijloacelor sale. Viaţa voastră trebuie să vorbească, o viaţă din care transpare bucuria şi frumuseţea de a trăi evanghelia şi de a-l urma pe Cristos.

Vă repet şi vouă ceea ce am spus în privegherea de la Rusalii mişcărilor ecleziale: „Valoarea Bisericii, în mod fundamental, este de a trăi evanghelia şi de a da mărturie despre credinţa noastră. Biserica este sare a pământului, este lumină a lumii, este chemată să facă prezentă în societate plămada împărăţiei lui Dumnezeu şi face asta înainte de toate cu mărturia sa, mărturia iubirii fraterne, a solidarităţii, a împărtăşirii” (Papa Francisc, Scrisoare apostolică cu ocazia Anului Vieţii Consacrate, Vatican, 21 noiembrie 2014, sărbătoarea Prezentării la Templu a Sfintei Fecioare Maria).


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00