Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Am construit un Iad, deși trebuia să fie Paradis

Posted by Paxlaur pe 22/05/2017

a-gresi-e-omeneste-a-persevera-e-diabolicSuntem atât de răi unii cu alții încât, deși trebuia să ne facem viața un paradis, am folosit „piesele ”vieții, timpul și talanții, pentru a ne construi un iad în care acum trăim ca diavolii, întrupând răul și invidia, mascați de zâmbete și prietenii false…

Și totuși, mai există o speranță, una singură: speranța și diferență între noi și Cel Rău e că noi încă mai putem fi salvați, încă ne mai putem căi, converti, întoarce, îmbunătăți inima și viața! Astăzi! Dar nimeni nu știe dacă o vom face vreodată…

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

O „lege” care a străbătut istoria și a ajuns până la noi: „Fiți sfinți!”

Posted by Paxlaur pe 22/05/2017

13 ianuarie 2014 Dumnezeu care trece si cheama_sfantul_augustinÎnsuși Domnul este cel care deschide inimile oamenilor pentru ca aceștia să asculte cuvântul său (cf. Fap 16,14). Astfel am văzut că în viața noastră credința se naște ca dar din partea lui Dumnezeu, însă crește, se maturizează și aduce roade în măsura în care noi devenim colaboratori cu acest dar divin. Cu inima credem, însă pentru a ajunge la mântuire trebuie să dăm mărturie despre credința noastră, prin cuvinte și fapte, după cum spune și Apostolul: „Cu inima se crede pentru a obține justificarea, iar cu gura se dă mărturie pentru a obține mântuirea” (Rom 10,10).

Sfinții sunt cei care nu au zădărnicit harul credinței și nici suferințele lui Cristos (cf. 1Cor 1,17). Domnul a pus adevărul în inima lor iar ei au devenit colaboratori ai adevărului (cf. 3In 8). Astfel, de exemplu, astăzi putem privi spre viața sfintei Rita. Vedem că ea rămâne pentru noi, chiar și după cinci secole, un model de răbdare în fața încercărilor vieții. Ea a suportat cu răbdare cruzimea soțului ei, oferind toate jertfele sale pentru convertirea lui. Și a reușit să-l conducă spre Dumnezeu. Chiar și în fața morții soțului și a copiilor ei, sfânta Rita a rămas neclintită în credință. În cele din urmă a intrat în mănăstire, devenind călugăriță în Ordinul Sfântului Augustin, slujind Domnului, plină de umilință, până în anul 1457, când a murit.

Alături de exemplele sfinților, există un îndemn, ba chiar o „lege” care a străbătut istoria și a ajuns până la noi: „Fiți sfinți!”. La început legea era cuprinsă în aceste cuvinte: „Să fiți oameni sfinți pentru mine” (Ex 22,30) sau „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; sfințiți-vă și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt” (Lev 11,44; cf. Lev 19,2). Apoi, prin profeți, Domnul a amintit omului această lege și i-a cerut să o respecte, asigurându-l de fidelitatea și iubirea sa: „Ascultați glasul meu și faceți tot ceea ce v-am poruncit și veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru!” (Ier 11,4). Iar la împlinirea timpului, de pe colinele Țării Sfinte au răsunat cuvintele lui Isus: „Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit” (Mt 5,48). Această lege desăvârșită de Mântuitorul – Domnul care a spus despre sine: „Să nu socotiți că am venit să desființez Legea sau Profeții. Nu am venit să desființez, ci să împlinesc” (Mt 5,17) – și-a găsit ecoul în viața apostolilor și în cuvintele sfântului Petru, apostolul care astăzi ne vorbește nouă: „Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați duși de poftele de mai înainte, când erați în ignoranță, ci, așa cum este sfânt cel care v-a chemat, deveniți și voi sfinți în toată purtarea voastră, pentru că este scris: Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt” (1Pt 1,13-15).


„Toți credincioșii,
fiecare conform propriei condiții,
trebuie să-și adune forțele
pentru a duce o viață sfântă
și pentru a promova creșterea Bisericii
și sfințenia ei continuă”
(Codul de Drept Canonic, can. 210).


22 mai 2017 

Luni din săptămâna a 6-a a Paştelui
Ss. Rita din Cascia, călug. *; Emil, m.
Fap 16,11-15; Ps 149; In 15,26-16,4

LECTURA I
Domnul i-a deschis inima, ca să asculte cu atenţie cele spuse de Paul.
Citire din Faptele Apostolilor 16,11-15
În zilele acelea, îmbarcându-ne de la Troas, ne-am dus direct în Samotracia, iar a doua zi, la Neapoli 12 şi, de acolo, la Filipi, care este o cetate importantă în ţinutul Macedoniei, o colonie. În cetate am rămas câteva zile. 13 Într-o zi de sâmbătă am ieşit în afara porţii, lângă un râu, unde credeam că este loc de rugăciune. Aşezându-ne, le-am vorbit femeilor care se adunaseră. 14 O femeie cu numele Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, adoratoare a lui Dumnezeu, ne asculta. Acesteia, Domnul i-a deschis inima ca să asculte cu atenţie cele spuse de Paul. 15 După ce a fost botezată ea şi casa ei, ne-a invitat, zicând: „Dacă aţi judecat că sunt credincioasă Domnului, veniţi şi rămâneţi în casa mea!” Şi ne-a obligat să acceptăm.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)
R.: Domnului îl iubeşte pe poporul său.
sau:
Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
lauda lui în adunarea credincioşilor săi!
2 Să se bucure Israel de creatorul său,
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor! R.

3 Să laude numele lui în dansuri,
să-i cânte psalmi cu tamburina şi cu harpa!
4 Căci Domnului îi place de poporul său
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire. R.

5 Să tresalte de bucurie, în glorie, credincioşii lui,
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,26b.27a
(Aleluia) „Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul; şi voi veţi da mărturie”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhul adevărului, el va da mărturie despre mine.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,26-16,4
În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: „Când va veni Mângâietorul pe care eu vi-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie despre mine. 27 Şi voi veţi da mărturie, pentru că de la început sunteţi cu mine. 16,1 V-am spus acestea ca să nu vă scandalizaţi. 2 Vă vor exclude din sinagogă. Mai mult, vine ceasul când cel care vă va ucide va crede că aduce cult lui Dumnezeu. 3 Şi vor face acestea pentru că nu l-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. 4Dar v-am spus toate acestea pentru ca, atunci când va veni ceasul lor, să vă aduceţi aminte de ele, căci eu v-am spus. Nu v-am spus acestea de la început, pentru că eram cu voi”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Să nu ne simțim orfani…

Posted by Paxlaur pe 21/05/2017

copil in rugaciuneNe apropiem cu pași repezi de sfârşitul Timpului Pascal. Săptămâna aceasta, joi, va fi Înălţarea Domnului. Apoi peste zece zile va fi Solemnitatea Rusaliilor şi Timpul Pascal se va termina. Cum am trăit acest timp? Ne-am simțit noi mai aproape de Cristos cel veșnic viu?

Prin rugăciunea de la începutul sfintei Liturghii din această duminică îi cerem Domnului să ne ajute ca „misterul pascal să se manifeste în faptele noastre”. Și tocmai Duhul Sfânt, Mângâietorul cel promis de Cristos, este cel care ne ajută ca misterul pascal să strălucească în tot ceea ce facem. Însă cum este relația noastră cu Duhul Sfânt? Simţim noi ajutorul său? Îl invocăm în rugăciune pentru ca învierea Domnului să se manifeste în viața noastră?

Să ne amintim că însuși „Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: „Abba, Tată!” (cf. Gal 4,6). Astfel, nu suntem orfani și prin prezența sa divină noi ne simțim – și chiar suntem! – fiii Tatălui și frații Domnului. De aceea, între noi și Duhul Sfânt trebuie să fie o legătură puternică, zilnică, nu ocazională, mai ales în acest timp când ne pregătim pentru sărbătoarea Rusaliilor.

Cât de mult ne dorim ca între noi şi acest Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, să fie o relaţie mai strânsă? Să conștientizăm că acest lucru depinde de noi, de modul în care ne organizăm timpul, viaţa, faptele! Noi decidem dacă Duhul Sfânt devine o prezență reală în viaţa noastră. Noi decidem!

Exemplul cel mai bun, în privinţa relaţiei dintre Duhul Sfânt şi oameni, este viaţa Sfintei Fecioare Maria. Suntem în luna mai, în luna dedicată Mamei noastre cereşti. Pe ea trebuie să o avem ca exemplu în relaţia noastră cu Duhul Sfânt. Ea este cea care a ştiut, călăuzită tocmai de Duhul Sfânt, să trăiască cel mai bine învierea. Ea este cea care l-a aşteptat pe Duhul Sfânt după înviere: ştim şi medităm cu toţii la sfântul Rozariu momentul în care Sfânta Fecioară Maria împreună cu apostolii stau în cenacol, se roagă şi îl primesc pe Duhul Sfânt. De la Sfânta Fecioară Maria trebuie să învăţăm şi noi să stăm în rugăciune pentru a-l primi pe Duhul Sfânt, pentru ca viaţa noastră să fie plină de har, plină de Duh Sfânt.

Să nu ne simțim orfani. Să nu ne simțim singuri în această duminică. O avem pe Maria, Mama noastră. Totodată îl avem alături de noi pe Duhul Sfânt, mângâietorul. Să invocăm mereu în rugăciunile noastre mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, ca să simțim prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Iar prin puterea lui Cristos cel veșnic viu să fim gata oricând să dăm răspuns oricui ne cere cont de speranţa noastră, un răspuns plin de blândeţe şi bună cuviinţă (cf. 1Pt 3,15).


Faptele creștinului trebuie să vorbească
despre prezența Duhului Sfânt în viața sa.
Dacă faptele noastre nu sunt sfinte,
Mângâietorul nu locuiește în sufletele noastre.
Fără el suntem orfani și triști.


21 mai 2017 

† DUMINICA a 6-a a Paştelui
Ss. Cristofor Magallanes, pr. şi îns., m.; Elena, mama împ. Constantin; Eugen de Mazenod, ep.
Fap 8,5-8.14-17; Ps 65; 1Pt 3,15-18; In 14,15-21

LECTURA I
Şi-au pus mâinile peste ei şi l-au primit pe Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 8,5-8.14-17
În zilele acelea, Filip, coborând în cetatea Samariei, a început să li-l predice pe Cristos. 6 Mulţimile ascultau cu atenţie într-un cuget cele spuse de Filip, auzind şi văzând semnele pe care le făcea, 7căci din mulţi care erau posedaţi ieşeau duhurile necurate strigând cu glas puternic, iar mulţi paralizaţi şi şchiopi erau vindecaţi, 8 astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea. 14Apostolii care erau în Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan, 15 care au coborât acolo şi s-au rugat pentru ei ca să-l primească pe Duhul Sfânt. 16 Căci nu se coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci au fost botezaţi numai în numele Domnului Isus. 17 Atunci şi-au pus mâinile peste ei şi l-au primit pe Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 65(66),1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: 1)
R.: Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu, voi, toţi locuitorii pământului!
sau:
Aleluia.

1 Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu,
voi, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi gloria numelui său,
daţi-i glorie prin laudele voastre!
3a Spuneţi-i lui Dumnezeu:
„Cât de minunate sunt lucrările tale!” R.

4 Tot pământul să te adore
şi să-ţi cânte ţie, să cânte al tău nume!
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!
Minunate sunt lucrările sale înaintea fiilor oamenilor. R.

6 El a prefăcut marea în pământ uscat;
şi râul a fost trecut cu piciorul:
de aceea, acolo ne-am bucurat în el.
7a El stăpâneşte pe veci cu puterea sa. R.

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru sufletul meu!
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
care nu respinge rugăciunea mea
şi nu îndepărtează de la mine îndurarea lui! R.

LECTURA A II-A
Dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,15-18
Preaiubiţilor, sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră, 16 dar cu blândeţe şi bună cuviinţă, având o conştiinţă curată, ca tocmai în ceea ce sunteţi calomniaţi să fie ruşinaţi cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos! 17 Căci este mai bine să suferiţi făcând binele – dacă aşa vrea Dumnezeu -, decât făcând răul. 18 Căci şi Cristos a suferit o dată pentru păcate, el, cel drept, pentru cei nedrepţi, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23ab
(Aleluia) „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,15-21
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele 16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, 17 Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi pentru că rămâne la voi şi va fi în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. 19 Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi. 20În ziua aceea, veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine şi eu în voi. 21 Cine are poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte, iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | 1 Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: