Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Am găsit cea mai scumpă perlă și vreau să o cumpăr…

Posted by Paxlaur pe 11/12/2017

PerlaÎn ziua de Crăciun vor fi unii care îi vor glorifica pe Dumnezeu spunând: „Astăzi am văzut lucruri minunate” (Lc 5,26). Dar nu vor lipsi nici cei care vor continua să spună cu indiferență: „Cristos se naște pentru mine, dar mie nu-mi pasă”!

Ce anume uită un om care este indiferent față de prezența lui Cristos? Omul uită că totul aparține lui Cristos, totul aparține tocmai Celui față de care el este indiferent; uită că are un suflet pentru care trebuie să dea totul ca să-l mântuiască; uită cu suntem ai Domnului cu tot ceea ce avem.

Juan Carlos Ortiz exprimă acest adevăr într-o istorioară.

Un om a văzut o perlă foarte prețioasă și i-a spus vânzătorului: „Vreau să cumpăr această perlă. Cât costă?”. Bijutierul i-a răspuns: „Este o perlă foarte scumpă”. „Cât de scumpă? Cât costă?”, a întrebat omul. „Mult!”, i-a răspuns scurt vânzătorul. „Bine, am înțeles. Dar crezi că aș putea să o cumpăr?”. „Clar că o poți cumpăra. Oricine poate cumpăra această perlă”. „Oricine?”, a răspuns mirat omul, „Credeam că ai spus că e foarte scumpă!”. „Am spus. Și chiar este foarte scumpă”. Nerăbdător omul l-a întrebat: „Bine, dar cât costă?”. „Tot ce ai”! „Perfect. O cumpăr”. „Bine. Câți bani ai?”. „Am 100.000 de lei în bancă”. „Bine, 100.000 de lei. Ce altceva mai ai?”. „Asta e tot ce am”, i-a răspuns omul nedumerit. „Ești sigur? Nu mai ai nimic altceva?”. „Păi, mai am câțiva lei prin buzunar”. „Câți?”. „Păi… cam 1.000 de lei”. „Bine, sunt ai mei acum, dacă vrei perla. Ce altceva mai ai?”, întrebă serios vânzătorul. „Asta e tot. Chiar că nu mai am nimic altceva”, spuse omul surâzând. „Nimic? Dar unde locuiești?”. „Într-o casă. Da, am casa mea”. Atunci vânzătorul a scris pe o foaie „locuința”. Apoi l-a privit și i-a spus: „Casa ta e acum a mea”. La care omul a reacționat promt: „Și eu unde mai dorm? În rulotă?”. „Ooo, ai și rulotă?! Și aia e tot a mea. Ce altceva mai ai?”. „Auzi, tu te aștepți ca eu să dorm în mașină!”, spuse agitat omul. „Ooo, ai și mașină?”, întrebă surâzând vânzătorul. „Da, am chiar două”. „Ei, bine”, spuse vânzătorul, „acum sunt ale mele”. „Hei”, răbufni omul, „mi-ai luat banii, casa, rulota și mașinile. Cum am să mai supraviețuiesc cu familia mea?!”. „Așa deci, ai și familie?”. „Da! Am o soție și trei copii”. „Ei bine, acum și ei sunt ai mei”, spuse vânzătorul. Apoi imediat exclamă: „Ah, era să uit! Tu! Da, chiar și tu ești tot al meu! Totul este al meu – soția, copiii, casa, banii, mașinile și tu însuți”. Apoi a adăugat: „Acum, ascultă-mă cu atenție. Deocamdată te voi lăsa să te bucuri și să folosești toate acestea. Însă nu uita că ele sunt ale mele, toate, așa cum și tu însuți ești al meu. Și oricând voi avea nevoie de ceva dintre acestea, mi le vei da, pentru că eu sunt proprietarul lor”.


Domnul este aproape.
El vine ca să ne dăruiască fericirea veșnică,
mântuirea sufletului.
„Fiţi tari şi nu vă temeţi!” (Is 35,4).


11 decembrie 2017 

Luni din săptămâna a 2-a din Advent
Sf. Damasus I, pp. *
Is 35,1-10; Ps 84; Lc 5,17-26

LECTURA I
Dumnezeu vine şi vă va mântui.
Citire din cartea profetului Isaia 35,1-10
Să tresalte de bucurie pustiul şi pământul uscat; să se veselească stepa şi să înflorească precum trandafirul! 2 Va înflori şi se va veseli cu bucurie şi strigăt; i se vor da gloria Libanului, măreţia Carmelului şi a Şaronului. Vor vedea gloria Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 3 „Întăriţi mâinile slăbite şi îndreptaţi genunchii care se clatină! 4 Spuneţi celor slabi de inimă: Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru! Vine răzbunarea, răsplata lui Dumnezeu. El vine şi vă va mântui”. 5 Atunci se vor deschide ochii orbilor şi urechile surzilor se vor destupa. 6 Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba celui mut va striga de bucurie. Căci vor ţâşni ape în pustiu şi râuri, în stepă. 7 Ţinutul uscat va deveni un lac, iar pământul însetat, izvoare de apă; în cuibul unde se adăpostea şacalul va fi stuf şi papură. 8 Acolo va fi o stradă şi un drum, iar drumul se va numi „Drumul cel Sfânt”: cei impuri nu-l vor străbate, ci va fi un drum pe care Domnul va merge, iar nebunul nu se va rătăci. 9 Acolo nu va fi niciun leu şi nici vreun animal feroce: niciunul nu va urca şi nu se va găsi acolo. Doar cei răscumpăraţi vor merge. 10 Cei eliberaţi de Domnul se vor întoarce şi vor veni în Sion cu strigăte de bucurie. O veselie fără de sfârşit va coborî asupra lor, bucuria şi veselia îi vor urma, iar amărăciunea şi suspinul se vor îndepărta.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: Is 35,4d)
R.: Iată Dumnezeul vostru! El vine şi vă va mântui.

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
El vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Iată, vine Împăratul, Stăpânitorul lumii; el va sfărâma jugul robiei noastre. (Aleluia)

EVANGHELIA
Astăzi am văzut lucruri minunate.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,17-26
Într-una din zile, pe când Isus învăţa, şedeau şi unii farisei şi învăţaţi ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim; iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. 18 Şi iată, câţiva bărbaţi care purtau pe un pat un om ce era paralizat căutau să-l aducă şi să-l pună înaintea lui! 19 Şi, negăsind pe unde să-l ducă până la el din cauza mulţimii, urcându-se pe acoperiş, l-au lăsat printre olane cu patul până în mijloc, în faţa lui Isus. 20 Văzând credinţa lor, a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!” 21 Cărturarii şi fariseii au început să discute: „Cine este acesta care rosteşte blasfemii? Cine poate să ierte păcatele, în afară de singur Dumnezeu?” 22Dar Isus, cunoscând gândurile lor, răspunzând, le-a zis: „La ce vă gândiţi în inimile voastre? 23 Ce este mai uşor: a spune «Păcatele îţi sunt iertate!» sau a spune «Ridică-te şi umblă!»? 24 Însă ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ – i-a spus omului paralizat -, îţi zic: ridică-te, ia-ţi patul şi du-te la casa ta!” 25 Şi îndată paraliticul s-a ridicat înaintea lor, a luat patul pe care zăcuse şi s-a dus acasă, glorificând-l pe Dumnezeu. 26 Uluirea i-a cuprins pe toţi şi-l glorificau pe Dumnezeu şi spuneau plini de teamă: „Astăzi am văzut lucruri minunate”.

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Advent, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Aștept cu dor ziua în care suferința ta se va sfârși!

Posted by Paxlaur pe 10/12/2017

anton-durcovici-beatoNașterea Mântuitorului face inimile noastre să tresalte de bucurie. Suntem plini de dorința de a face binele. În ziua Crăciunului inimile tresaltă și cântă: „Mângâiaţi, mângâiaţi-l pe poporul meu! Vorbiţi la inimă Ierusalimului şi spuneţi-i că suferinţa lui s-a terminat” (cf. Is 40,1-2). Cu cât dor așteptăm ziua când suferința noastră va lua sfârșit!

Nașterea Domnului este momentul când între noi vine Mângâietorul și Vindecătorul sufletelor. Cu toate acestea, chiar și în acea zi de sărbătoare, chiar și în timpul celor mai mari miracole, sunt unii care spun: „Cristos se naște pentru a mângâia omenirea, dar mie nu-mi pasă”. Nu le pasă unora, cum de multe ori, tocmai prin felul în care nu ne mărturisim credința, nu ne pasă nici nouă de prezența lui Cristos în cuvântul său, în Euharistie, în Biserică, în oameni. Cum ne raportăm la suferințele celor din comunitatea noastră? Suntem noi o mângâiere pentru ei?

Cristos vrea să ieșim din idiferență și să să fim mângâietori printre și pentru oameni. Cristos vrea să salvăm oamenii de la moarte, în special de la moartea veșnică, nu să-i condamnăm. Să nu uităm că nu lipsesc nici astăzi, în multe părți ale lumii, ba poate chiar în jurul nostru, oameni care sunt condamnați la moarte, așa cum a fost condamnat și episcopul martir, fericitul Anton Durcovici. Ce facem noi ca să salvăm astfel de oameni? Suntem mângâietori pentru cei condamnați? Ne rugăm pentru cei care condamnă?

Pruncul divin născut la Betleem este cel care răscumpără nelegiuirile oamenilor. El „este îndelung răbdător faţă de noi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toţi să ajungă la convertire” (cf. 2Pt 3,9). Purtarea noastră, în așteptarea venirii lui, trebuie să fie „sfântă și evlavioasă”, străduindu-ne să fim găsiți „în pace, fără cusur şi fără prihană” (cf. 2Pt 3,11.14). Așa a fost găsit episcopul Anton Durcovici și așa vrem să fim găsiți și noi de Cristos care vine.

Împreună cu episcopul martir Anton, suntem chemați să dăm și noi mărturie de neliniștea și dorința inimii noastre de a-l întâlni pe pruncul divin și de a ne lăsa cuceriți de el. Vrem ca întâlnirea cu Cristos să ne transforme și să devenim noi înșine exemple de credință și iubire pentru cei din jur. Mai mult, vrem ca mergând spre Cristos care vine, să nu ne temem de persecuții sau de lipsuri. Vrem să devenim și noi păstori plini de curaj, dispuși să ne dăruim viața pentru cei încredințați nouă, cântând cu toată ființa: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră?”. Suntem chemați să învingem tendințele ateiste și comerciale ale Crăciunului și să redăm sărbătorii demnitatea ei, să fie ziua în care toți cântă ca un singur cor: „Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Fericit poporul mângâiat de însuși Dumnezeu”.


Ridică-te, privește spre ziua Crăciunului.
Domnul este aproape!
Dumnezeu coboară ca să te cuprindă în cea mai suavă îmbrățișare.


10 decembrie 2017 

† DUMINICA a 2-a din Advent
Fer. Anton Durcovici, ep. m.; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.
Is 40,1-5.9-11; Ps 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

LECTURA I
Pregătiţi calea Domnului!
Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11
Aşa spune Dumnezeul vostru: „«Mângâiaţi, mângâiaţi-l pe poporul meu!» Vorbiţi la inimă Ierusalimului şi spuneţi-i că suferinţa lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublul pentru păcatele sale!” 3 Un glas strigă: „În pustiu pregătiţi calea Domnului, îndreptaţi în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru! 4 Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal vor fi nivelate, ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colţuros va fi netezit. 5 Atunci se va descoperi gloria Domnului şi toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. 9 Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului; ridică-ţi cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului; ridică-l, nu te teme! Spune cetăţilor lui Iuda: «Iată Dumnezeul vostru!” 10Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui stăpâneşte! Iată, răsplata lui este cu el şi faptele sale sunt înaintea lui! 11 Ca un păstor îşi va paşte turma: cu braţul lui va aduna mieii şi-i va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!

9ab
Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
el vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 3,8-14
Iubiţilor, aceasta să n-o ignoraţi: o zi la Domnul este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi! 9 Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător faţă de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toţi să ajungă la convertire. 10 Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; în ziua aceea cerurile vor dispărea cu vuiet, principiile elementare se vor distruge în foc, la fel, şi pământul, cu toate lucrurile care vor fi găsite. 11 Deci dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă şi evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile vor fi distruse în foc, iar principiile elementare, arzând, se vor topi! 13 Dar noi aşteptăm, după promisiunea lui, ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui dreptatea. 14 De aceea, iubiţilor, întrucât aşteptaţi acestea, străduiţi-vă să fiţi găsiţi în pace, fără cusur şi fără prihană!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 3,4c.6
(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui; şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Faceţi drepte cărările lui!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,1-8
Începutul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Aşa cum este scris în profetul Isaia: „Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea ta. 3 Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!»” 4 Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. 5 Întreaga regiune a Iudeii şi cei din Ierusalim veneau la el şi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale; mânca lăcuste şi miere sălbatică 7 şi predica, zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. 8 Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Anton Durcovici, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Insomnie! Ce trebuie să fac cu viața mea? Tu ești sigur că ești pe calea cea bună?

Posted by Paxlaur pe 09/12/2017

insomnie vocatie dubii chemareFiecare om a experimentat cel puțin o noapte de insomnie. Somnul ne este alungat atât de suferință, cât și de căutarea unui răspuns: „Ce trebuie să fac cu viața mea?” sau „Care este calea pe care trebuie să o urmez?” sau „Ce și cum trebuie să schimb în viața mea?” Multe ne sunt neliniștile mai ales atunci când ne căutăm vocația, atunci când așteptăm să auzim și noi cuvintele: „Acesta este drumul: mergi pe el” (Is 30,21). Fie că vorbim de vocația spre viața consacrată, fie că vorbim de vocația la viața de familie, avem nevoie să simțim că am făcut alegerea corectă. Iar aceasta o simțim doar în tăcerea inimii, doar atunci când în conștiința noastră răsună glasul Domnului: „Mergi în continuare. Ești pe calea cea bună. Înaintează plin de curaj în larg!” (cf. Lc 5,4).

Cristos spre care mergem nu este doar autorul vocației noastre, cel care ne dăruiește talanți pentru a-i valorifica, ci este mult mai mult: garantul alegerilor noastre bune. Iar astăzi ne vorbește despre o vocație pe care el o dăruiește tuturor. El, Vindecătorul inimilor noastre, vrea ca noi toți să fim asemenea lui: să-i vindecăm pe cei din jurul nostru, să turnăm balsamul mângâierilor pe rănile trupești și sufletești ale fraților noștri. Nu este vocație mai nobilă și nimic nu aduce o satisfacție mai mare decât a împlini acest mandat al Mântuitorului: „Mergeți și predicaţi împărăţia cerurilor… Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli!” (cf. Mt 9,7-8) Altfel, spus: „Mergeți și redați oamenilor bucuria! Mergeți și ajutați! Salvați-i chiar și pe cei care spun: Cristos s-a născut pentru mine, dar mie nu-mi pasă. Arătați lumii că sunt cu adevărat fericiți toţi cei care îl aşteaptă pe Domnul” (cf. Is 30,18).

Iată vocația noastră, indiferent de statutul pe care-l avem: să readucem fericirea în suflete. Să nu refuzăm această misiune și să nu ne temem. Nu suntem noi cei care facem miracolul fericirii, ci este el, Domnul și vindecătorul sufletelor noastre. Este el cel care prin noi și împreună cu noi străbate și astăzi toate „cetățile și satele” învățând, predicând și vindecând orice boală și orice neputință (cf. Mt 9,35). Noi trebuie doar să colaborăm cu el, să acceptăm prezența sa, să fim mereu pregătiți pentru venirea sa în mijlocul nostru.

Întâlnirea cu Cristos ne va vindeca de orice boală și insomnie, pentru ca la rândul nostru să avem mai multă forță, mai mult curaj să mergem spre frații noștri și să-i ajutăm. Timpul Adventului este momentul de har în care putem să-i ajutăm pe cei de lângă noi să iasă din indiferența cu care tratează venirea lui Cristos în lume, din indiferența cu care se preocupă de sufletul lor și de Împărăția cerurilor.


Domnul este aproape și vine să te elibereze de orice neliniște.
Pruncul care ni se va naște este vindecătorul inimii noastre.
El ne dăruiește nemurirea.


9 decembrie 2017 

Sâmbătă din săptămâna 1 din Advent
Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin *
Is 30,19-21.23-26; Ps 146; Mt 9,35-10,1.6-8

LECTURA I
El se va îndura de tine când vei striga.
Citire din cartea profetului Isaia 30,19-21.23-26
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „Da, poporul va locui în Sion, în Ierusalim. Tu nu vei mai plânge. Domnul va fi îndurător la glasul strigătului tău: când te va auzi, îţi va răspunde. 20 Domnul vă va da pâinea strâmtorării şi apa necazului. Cei care te învaţă nu se vor mai ascunde şi ochii tăi îi vor putea vedea pe cei care te învaţă. 21 Urechile tale vor auzi în urma ta cuvântul: «Acesta este drumul: mergi pe el!», când vei merge la dreapta sau când vei merge la stânga. 23Va da ploaie pentru sămânţa pe care ai semănat-o în pământ şi hrana, rodul pământului, va fi îmbelşugată. În ziua aceea, turmele tale vor paşte pe o păşune întinsă. 24 Boii şi măgarii care lucrează pământul vor mânca nutreţ sărat, vânturat cu lopata şi cu vânturătoarea. 25 Pe orice munte înalt şi pe orice deal înălţat vor fi izvoare şi râuri de apă în ziua măcelului celui mare, când vor cădea turnurile. 26 Lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai puternică – ca lumina a şapte zile – în ziua când Domnul va reface ruptura poporului său şi va vindeca rana loviturii sale”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),1-2.3-4.5-6 (R.: Is 30,18d)
R.: Fericiţi sunt toţi cei care îl aşteaptă pe Domnul!

1 Lăudaţi-l pe Domnul,
pentru că bine este să-i cântăm psalmi Dumnezeului nostru;
pentru că plăcut este să-l lăudăm pe el!
2 Domnul reclădeşte Ierusalimul,
îi adună pe cei alungaţi ai lui Israel. R.

3 El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi leagă rănile lor.
4 El socoteşte numărul stelelor
şi le cheamă pe nume pe toate. R.

5 Mare este Domnul nostru şi atotputernic,
priceperea lui nu are margini.
6 Domnul îi sprijină pe cei sărmani
şi îi doboară la pământ pe nelegiuiţi. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Is 33,22
(Aleluia) Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este regele nostru: el ne va mântui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,35-10,1.6-8
În acel timp, Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite şi părăsite ca nişte oi care nu au păstor. 37 Atunci le-a spus discipolilor săi: „Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul lui!” 10,1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 6 Şi le-a spus: „Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Mergând, predicaţi, spunând: «S-a apropiat împărăţia cerurilor”. 8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli! În dar aţi primit, în dar să daţi”.

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Cine este de fapt fiul tâmplarului și al Mariei?

Posted by Paxlaur pe 08/12/2017

Mama Maria si Pruncul Isus„Cristos se naște pentru mine, dar pe mine nu mă interesează pentru că nu este altcineva decât fiul tâmplarului și al Mariei” (cf. Mt 13,55). Cu siguranță nu suntem primii care putem gândi astfel despre Cristos. Această ispită dă târcoale multor suflete: Cristos pentru ei nu e Dumnezeu, e doar om. Iar Maria, Neprihănita, nu e decât o simplă femeie!

Însă pentru noi, cei care credem, astăzi este o zi deosebită. Astăzi Biserica, făcând sărbătoare în cinstea Neprihănitei, ne invită să medităm și să ne pregătim să-l primim pe cel care este Fiul Mariei: „Marie, ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său” (cf. Lc 1,30-31).

Chiar și în ziua de sărbătoare a Mamei noastre cerești, atenția ne rămâne concentrată spre cel ce trebuie să vină, spre Fiul Mariei. De fapt, Neprihănita Fecioară este cea care ne atrage la sine nu pentru ea însăși, ci pentru Cristos. Orice drum parcurs spre Maria se termină ajungând la Fiul ei.

Cât de grăitoare sunt cuvintele sfântului Anselm: „O, femeie plină şi preaplină de har, prea marea ta plinătate se revarsă asupra întregii creaţii pentru a o revigora! O, Fecioară binecuvântată şi preabinecuvântată, prin binecuvântarea ta este binecuvântată întreaga natură, nu numai creatura de Creator, ci şi Creatorul de creatură! Dumnezeu i l-a dat Mariei pe Fiul său unic, născut din inima sa şi egal cu el şi pe care îl iubea ca pe sine însuşi şi, din Maria, şi-a plăsmuit un fiu, nu unul diferit, ci acelaşi, astfel ca după natură să fie unul şi acelaşi Fiu comun al lui Dumnezeu şi al Mariei. Întreaga natură a fost creată de Dumnezeu, şi Dumnezeu s-a născut din Maria! Dumnezeu care le-a creat pe toate, el însuşi s-a născut din Maria şi astfel a recreat tot ceea ce crease! El care a putut să le creeze pe toate din nimic, după decăderea lor în ruină nu a voit să le restaureze fără Maria. Dumnezeu este, aşadar, Tatăl lucrurilor create, iar Maria este mama lucrurilor recreate. Dumnezeu este Tatăl creaţiei universale, iar Maria este mama răscumpărării universale. Căci Dumnezeu l-a născut pe cel prin care au fost create toate, iar Maria l-a născut pe acela prin care toate au fost mântuite. Dumnezeu l-a născut pe acela fără de care nimic nu există, iar Maria l-a născut pe acela fără de care absolut nimic nu este bun. Într-adevăr, cu tine este Domnul, el care a voit ca întreaga natură, împreună cu el, să-ţi datoreze atâtea”.

O, Marie, Maica lui Cristos, ajută-ne să privim mereu spre viața și exemplul tău pentru ca trăind asemenea ție să ne învrednicim de ziua întâlnirii cu Fiul tău, Domnul și Mântuitorul nostru.


Domnul este aproape,
iar neprihănita fecioară Maria este pentru noi un punct de reper.
Doar urmând exemplul ei de credință ne vom bucura de întâlnirea cu Domnul.


8 decembrie 2017 

Vineri din săptămâna 1 din Advent
† NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE.
Sf. Narcisa, fc
Gen 3,9-15.20; Ps 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

LECTURA I
Voi pune duşmănie între tine şi femeie.
Citire din cartea Genezei 3,9-15.20
După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” 10El a răspuns: „Am auzit glasul tău în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. 11 Şi el a zis: „Cine ţi-a făcut cunoscut că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12 Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. 13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „De ce ai făcut aceasta?” Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. 14 Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele şi toate fiinţele câmpului; pe pântece să umbli şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! 15 Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între descendenţa ta şi descendenţa ei. Acesta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”. 20 Şi omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: 1a)
R.: Cântaţi Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3c Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A
Ne-a ales în Cristos mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-6.11-12
Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după placul voinţei sale, 6 spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. 11 În el, în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, 12 ca noi, care mai dinainte am sperat în Cristos, să fim spre lauda gloriei sale.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 1,28a.42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei! (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. 30Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. 34 Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil! 38 Atunci, Maria a spus: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii, Sfânta Fecioară Maria | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Ce trebuie să facem pentru a avea un Crăciun fericit?

Posted by Paxlaur pe 07/12/2017

Stanca BisericiiCristos care vine ne amintește astăzi că putem fi înțelepți sau necugetați. Noi alegem! Același Cristos ne amintește că nu e suficient să spunem „Doamne, Doamne!” pentru a ne mântui. E nevoie de mai mult. Dacă toată religiozitatea și credința noastră se limitează la „Doamne, Doamne”, nu suntem cu nimic mai presus de cei care spun: „Cristos s-a născut pentru mine, dar pe mine nu mă interesează”. Dacă tot ce știm să facem cu și prin credința noastră este să spunem „Doamne, Doamne”, atunci ne numărăm printre cei care ne-am construit viața pe nisip. De aceea suntem agitați, tensionați, stresați. Nu credem în Cristos care vine!

Însă cât de liniștit își petrece ziua un suflet care în fiecare dimineață pune în inima sa aceste cuvinte: „Doamne, stânca mea, fortăreața mea și eliberatorul meu! Doamne, stânca mea, în tine mi-am pus speranța, scutul meu, cornul mântuirii mele și scăparea mea, locul meu de refugiu și eliberatorul meu. Tu mă mântuiești din asuprirea mea!” (cf. 2Sam 22,2-3). Domnul este Stânca noastră, Sprijinul nostru. Cât de puternic este îndemnul profetului Isaia în această zi: „Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este o Stâncă veşnică!” (Is 26,4).

Am făcut primii pași pe cărările Adventului și poate că deja oboseala își face simțită prezența. Avem nevoie de un sprijin, iar acest sprijin este însuși Domnul care vine. El este Stânca pe care ne putem sprijini cu toată încrederea. El este Stânca pe care trebuie să construim orice proiect pentru a avea un Crăciun binecuvântat. Niciunul dintre noi nu va fi scutit în acest timp al Adventului de ploi și vânturi prin care dușmanul va încerca să ne distrugă. Însă fericiți suntem dacă ne numărăm printre cei înțelepți, printre cei care am ascultat cuvântul Domnului și l-am pus în practică: „vor cădea ploi, vor veni şuvoaie, vor sufla vânturi, vor năvăli toate peste noi, dar vom rezista, pentru că suntem construiți pe Stâncă, pe Cristos!” (cf. Mt 7,26-27).

Să construim pe Stâncă! Să ne sprijinim în toate proiectele noastre pe Stâncă! Vom fi fericiți și liniștiți, asemenea unui copil care se simte în singuranță atunci când este în brațele mamei sale. Sprijinindu-ne pe prezența Domnului, vom reuși să răzbatem chiar și cele mai grele încercări. Construind pe stâncă vom simți că putem cânta din toată inima împreună cu psalmistul: „Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul decât să te încrezi în oameni. Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul decât să te încrezi în cei puternici” (Ps 117,8-9).

O, Marie, Maica bunului sfat, ajută-ne să ascultăm îndemnul tău – „Faceți tot ce vă va spune” (In 2,5) – și astfel să împlinim în viața noastră cuvintele lui Isus, să ne clădim casa pe Stâncă, să ne găsim în Domnul srijinul și forța noastră.


Domnul este aproape
și nu vrem să mai contruim nimic fără el.
Nimic fără Dumnezeu,
nimic fără Stânca vieții noastre.


7 decembrie 2017 

Joi din săptămâna 1 din Advent
Ss. Ambrozie, ep. înv. **; Maria Giusseppa Rosselo, călug.
Is 26,1-6; Ps 117; Mt 7,21.24-27

LECTURA I
Să intre neamul cel drept, care se păstrează fidel.
Citire din cartea profetului Isaia 26,1-6
În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: „Avem o cetate puternică; el a pus mântuirea ca zid şi întăritură. 2 Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel drept care se păstrează fidel! 3 Planul este stabil; tu vei asigura pacea, pace, pentru că şi-a pus încrederea în tine. 4Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este o Stâncă veşnică! 5 I-a umilit pe cei care locuiau în înălţimi şi a doborât cetatea semeaţă: a doborât-o la pământ, a coborât-o până în ţărână. 6 Ea este călcată în picioare, picioarele sărmanului, tălpile picioarelor săracilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1 şi 8-9.19-21.25-27a (R.: 26a)
R.: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
8 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în cei puternici. R.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii
ca să intru şi să-l laud pe Domnul!
20 Aceasta este poarta Domnului:
cei drepţi vor intra prin ea.
21 Te laud pentru că mi-ai răspuns
şi ai fost mântuirea mea. R.

25 Doamne, mântuieşte-mă,
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Is 55,6
(Aleluia) Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, invocaţi-l câtă vreme este aproape de voi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Va intra în împărăţia cerurilor acela care împlineşte voinţa Tatălui meu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,21.24-27
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Nu oricine îmi zice «Doamne! Doamne!” va intra în împărăţia cerurilor, ci acela care împlineşte voinţa Tatălui meu, care este în ceruri. 24 Aşadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte va fi asemenea cu omul înţelept care şi-a construit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese stabilită pe stâncă. 26 Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele, şi nu le împlineşte, va fi asemenea cu bărbatul necugetat care şi-a construit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi ea s-a prăbuşit. Iar prăbuşirea ei a fost mare”.

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: