Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Dacă ești (doar) îndrăgostit, nu te căsători…

Posted by Paxlaur pe 25/02/2017

„Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă, iubirea nu se laudă, nu se umflă.
Ea nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul primit.
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură.
Iubirea nu încetează niciodată (1Cor 13,4-8).

Posted in E bine de ştiut, Lecturi | Leave a Comment »

Semne îngrijorătoare de degradare a unor valori fundamentale…

Posted by Paxlaur pe 25/02/2017

Amintiri din copilărie„Lăsaţi copiii să vină la mine, nu le interziceţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu!”, spunea Isus discipolilor săi acum două mii de ani. Astăzi, îl putem vedea pe același Cristos străbătând străzile noastre și strigând oamenilor de bunăvoință: „Lăsați copiii să vină pe lume. Lăsați copiii să se nască! Nu-i împiedicați, căci viitorul omenirii depinde de ei”. Câtă gingășia în imaginea evanghelică: Dumnezeu făcut om ia un copil în brațe și-l binecuvântează. Și ce tristețe în imaginea modernă a „fabricilor” specializate în avort și contracepție: omul se crede Dumnezeu și decide cine are dreptul să trăiască și cine nu, disprețuind darul vieții.

Sfântul Ioan Paul al II-lea spunea în exortația apostolică Familiaris consortio: „Pentru unii familia este astăzi semn al mântuirii pe care Cristos o desăvârşeşte în lume, iar pentru alţii familia este semn al refuzului pe care omul îl opune dragostei lui Dumnezeu. Pe de o parte, într-adevăr, se constată cea mai vie conştiinţă a libertăţii personale, o mai mare atenţie la calitatea relaţiilor interpersonale în viaţa matrimonială, la promovarea demnităţii femeii, la procreare responsabilă şi la educarea copiilor… Pe de altă parte, totuşi nu lipsesc semne îngrijorătoare de degradare a unor valori fundamentale: o concepţie teoretică şi practică greşită despre independenţa soţilor, unul faţă de altul; grave ambiguităţi faţă de raporturile de autoritate între părinţi şi copii; greutăţi concrete pe care familia adesea le întâmpină în transmiterea valorilor; numărul crescând al divorţurilor, plaga avorturilor şi recurgerea mereu tot mai crescândă la sterilizare; instaurarea unei adevărate mentalităţi anticoncepţionale. La baza acestor fenomene negative stă adesea o idee coruptă a sensului şi experienţei libertăţii, concepută nu ca o capacitate de realizare a adevărului planului lui Dumnezeu despre Căsătorie şi familie, ci ca o forţă autonomă de afirmare, nu rareori împotriva altora, pentru propria bunăstare egoistă” (nr. 6).

„Feriţi-vă de orice nedreptate!”, strigă Domnul inimii noastre, invitându-ne să promovăm viaţa umană și să o apărăm indiferent de stadiu de dezvoltare în care se află. Nimic nu poate înlocui strălucirea pe care copiii o dau bisericilor și caselor noastre. Iar cei care refuză un copil, înainte de a spune „Nu!” vieții, ar trebuie să privească durerea unei femei care își înmormântează propriul copil sau suferința familiilor care nu pot avea copii.

Să ne întipărim în suflet cuvântul lui Isus: „cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea”. Oare cum va fi pentru cel care nu primește un copil în casa și în viața sa?


În timp ce oamenii caută căi pentru a distruge viața,
Cristos ne prezintă calea pentru a salva viața:
„Cine îşi pierde viaţa pentru mine, o va regăsi” (Mt 10,39).
Să ieșim din propria comoditate
și să salvăm viața copiilor!


25 februarie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 7-a de peste an
Sf. Cezar, medic
Sir 17,1-13; Ps 102; Mc 10,13-16

LECTURA I
Domnul i-a făcut pe oameni după chipul său.
Citire din cartea lui Ben Sirah 17,1-15
Domnul l-a creat pe om din pământ şi iarăşi l-a făcut să se întoarcă în el. Le-a dat oamenilor zile numărate şi un timp, le-a dat putere asupra celor care sunt pe pământ. 3 Asemenea lui însuşi i-a îmbrăcat cu putere şi i-a făcut după chipul lui. 4 A pus teama de el în toată făptura, ca să stăpânească peste animale şi păsări. 5 Le-a dat folosirea celor cinci lucrări ale Domnului, împărţind, le-a dăruit pe a şasea – mintea. 6 Le-a dat voinţă, limbă şi ochi, urechi şi inimă pentru a cugeta. 7 I-a umplut de cunoaşterea înţelegerii şi le-a arătat cele bune şi cele rele. 8 A pus teama de el în inimile lor, ca să le arate măreţia faptelor sale. Şi le-a dat să se laude cu minunile lui de-a lungul veacurilor. 10 Vor lăuda numele său cel sfânt, 9 ca să povestească măreţiile faptelor lui. 11 A pus înaintea lor cunoaşterea şi legea vieţii le-a dat-o ca moştenire. 12 A stabilit cu ei o alianţă veşnică şi le-a arătat judecăţile sale. 13 Ochii lor au văzut măreţia gloriei şi urechea lor a auzit gloria glasului său. 14 Le-a spus: „Feriţi-vă de orice nedreptate!” şi le-a dat porunci fiecăruia cu privire la aproapele său. 15 Căile lor sunt înaintea lui întotdeauna, nu vor fi ascunse de ochii lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),13-14.15-16.17-18a (R.: cf. 17)
R.: Nemărginită este îndurarea Domnului, asupra celor ce se tem de el!

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el.
14 Căci el ştie din ce am fost plăsmuiţi
şi nu uită că suntem ţărână. R.

15 Zilele omului sunt ca iarba,
el înfloreşte ca floarea câmpului.
16 Când suflă vântul, ea nu mai este,
nici locul în care a stat nu se mai cunoaşte. R.

17 Dar îndurarea Domnului rămâne din veac şi până-n veac
peste cel care de el se teme
şi dreptatea lui, peste copiii copiilor lor,
18a peste cei care păzesc alianţa sa. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,13-16
În acel timp, îi aduceau copii ca să-i atingă, dar discipolii îi certau. 14 Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare şi le-a spus: „Lăsaţi copiii să vină la mine, nu le interziceţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu! 15 Adevăr vă spun, cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea”. 16 Şi, luându-i în braţe, îi binecuvânta punându-şi mâinile peste ei.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Prietenia nu se măsoară în ani, ci în calitatea timpului pe care l-ai oferit celuilalt…

Posted by Paxlaur pe 24/02/2017

imbratisare_prietenie„Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi” (In 15,13). Iar pentru Cristos aceste cuvinte nu au rămas „vorbe”, ci s-au concretizat în sacrificiul de pe lemnul crucii. Noi avem un prieten pentru care am fi dispuși să murim? La cine ne gândim atunci când vorbim despre prietenie și prieteni? Știind că „prietenul fidel este o protecţie puternică; cine-l găseşte a găsit o comoară… şi nu este măsură pentru valoarea lui”, cât timp acordăm prieteniei și prietenilor?

Dintre toate formele de a iubi, prietenia încarnează forma cea mai sublimă. Ea este un bine incomparabil pentru sufletul nostru, este izvor de fericire pentru viață, un izvor care ne alimentează zilnic legătura cu Dumnezeu și cu oamenii. Însă acest „izvor de fericire”, prietenia, necesită din partea noastră o investiție zilnică: atenția. Nu se poate vorbi de prietenie fără a fi atent la cel pe care îl numești prieten, fără a fi atent la viața sa, la preocupările sale, la cuvintele sale. Atunci când lipsește atenția, prieteniile se sfărâmă, iar inimile încep să sufere.

De cele mai multe ori în oameni, în prieteni, noi nu căutăm soluții pentru problemele noastre, ci o inimă care să ne asculte, suflete care să ne cuprindă într-o îmbrățișare, priviri care să ne mângâie și să ne sădească în inimi convingerea că nu suntem singuri în dificultățile zilnice. Aceste mângâieri le așteaptă și prietenii noștri de la noi: să ne îndreptăm atenția spre ei și să le oferim timpul nostru. Însă nu orice fel de timp! Timpul pe care îl oferim trebuie să fie un „timp de calitate”, adică plin de răbdare și atenție, un timp care să-i permită celuilalt să-și așeze sufletul, plin de bucurii sau neliniști, în brațele noastre. Abia atunci când în relațiile noastre de prietenie procedăm cu răbdare și atenție, abia atunci putem spune că suntem un prieten bun.

Să nu uităm că prietenia nu are nevoie de expresii de genul: „Tu ești prietenul meu”, după cum iubirea nu constă în a spune „Te iubesc”. Prietenia și iubirea au nevoie de un alt cuvânt: „Iată-mă!”. Să spui mereu celuilalt: „Iată-mă. Sunt aici pentru tine…”, înseamnă mai mult decât „Te iubesc!” și consolidează relațiile, evitând sfâșietorul moment al divorțului și al ruperii legăturilor de prietenie și iubire.

Vorbindu-ne despre prietenie și căsătorie, cuvântul Domnului din această zi ne poartă spre examinarea conștiiței pentru a vedea cum sunt relațiile noastre cu cei pe care îi numim prieteni, cu cei pe care pretindem că-i iubim. Nu trebuie să așteptăm momentul dificultăților pentru a spune: „Iată-mă, sunt aici să te ajut acum când ai nevoie de mine”, ci trebuie să exersăm în fiecare zi capacitatea noastră de a fi atenți și de a oferi „timp de calitate” celor care fac parte din viața noastră.


Prietenia nu se măsoară în zile sau ani,

ci în calitatea timpului pe care l-ai oferit celuilalt.


24 februarie 2017 

Vineri din săptămâna a 7-a de peste an
Fer. Marcu de Marconi, pr.
Sir 6,5-17; Ps 118; Mc 10,1-12

LECTURA I
Nimic nu-i mai de preţ decât un prieten credincios.
Citire din cartea lui Ben Sirah 6,5-17
Vorba dulce va înmulţi prietenii şi limba plăcută va mări afecţiunea. Să fie mulţi cei care trăiesc în pace cu tine, dar sfetnicii tăi, unul dintr-o mie! 7 Dacă e să-ţi dobândeşti un prieten, dobândeşte-l prin încercare şi nu te încrede repede în el! 8 Căci există prieten în timpul lui potrivit, dar nu rămâne aproape în ziua strâmtorării tale. 9 Există prieten care se schimbă în duşman şi dezvăluie conflictul spre jignirea ta. 10 Există prieten tovarăş la mese, dar nu rămâne aproape în ziua strâmtorării tale. 11 În cele bune ale tale, va fi ca tine şi va vorbi cu îndrăzneală slujitorilor tăi. 12Dacă vei fi umilit, va fi împotriva ta şi de la faţa ta se va ascunde. 13 Îndepărtează-te de duşmanii tăi şi fii atent cu prietenii tăi! 14 Prietenul fidel este o protecţie puternică; cine-l găseşte a găsit o comoară. 15 Nu este schimb pentru prietenul fidel şi nu este măsură pentru valoarea lui. 16Prietenul fidel este leac pentru viaţă; cei care se tem de Domnul îl vor găsi. 17 Cel care se teme de Domnul îşi întăreşte prietenia, căci după cum este el, aşa va fi şi aproapele lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),12 şi 16.18 şi 27.34-35 (R.: 35a)
R.: Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea poruncilor tale!

12 Binecuvântat eşti, Doamne;
învaţă-mă hotărârile tale!
16 Hotărârile tale sunt desfătarea mea
şi nu voi uita cuvântul tău. R.

18 Deschide-mi ochii ca să văd
faptele minunate ale legii tale!
27 Fă-mă să înţeleg calea orânduirilor tale
şi voi cugeta la faptele tale minunate! R.

34 Fă-mă să pricep, ca să păzesc legea ta,
şi o voi păzi din toată inima!
35 Călăuzeşte-mă pe calea poruncilor tale,
căci pe ea mi-am găsit plăcerea! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 17,17ba
(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevărul. Consacră-ne în adevăr! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,1-12
În acel timp, Isus, ridicându-se de acolo, a plecat în ţinuturile Iudeii, dincolo de Iordan, iar mulţimile au venit împreună din nou în jurul lui. Şi iarăşi, după cum îi era obiceiul, le învăţa. 2 Atunci s-au apropiat fariseii şi, ca să-l pună la încercare, îl întrebau dacă îi este permis unui bărbat să-şi lase femeia. 3 Isus, răspunzând, le-a zis: „Ce v-a poruncit Moise?” 4 I-au spus: „Moise a permis să scrie un act de despărţire şi s-o lase”. 5 Isus le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca aceasta. 6 Însă, de la începutul creaţiei, Dumnezeu «i-a făcut bărbat şi femeie; 7 de aceea omul îşi va părăsi tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui 8 şi cei doi vor fi un singur trup», astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. 9 Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!” 10 Acasă, discipolii l-au întrebat din nou despre aceasta. 11 El le-a spus: „Oricine îşi lasă femeia şi se căsătoreşte cu alta, comite adulter cu ea. 12 Şi dacă ea, lăsându-şi bărbatul, se căsătoreşte cu un altul, comite adulter”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: