Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

La început de săptămână

Posted by Paxlaur pe 26/06/2017

Inceput de saptamanaCât de bine ne prinde la început de săptămână să-l simțim pe Domnul cum ne spune: „Ieși din țara ta… și mergi spre ţara pe care ţi-o voi arăta” (cf. Gen 12,1). Ieși din confortul tău, din comoditatea ta sau poate din rutina ta sau poate din păcatul tău. Schimbă-ți locul, anturajul, felul de a privi viața și lumea! Altfel spus, „renunță la omul cel vechi și îmbracă-te cu omul cel nou care se înnoiește după chipul creatorului”. Fii omul cel nou, îndepărtând din viața ta „mânia, furia, răutatea, blasfemia, minciuna, vorbele rușinoase” (cf. Col 3,8-10).

Toți avem nevoie de o schimbare, de o înnoire a vieții, de o „țară” în care să ne simțim fericiți, împliniți, în care să ne simțim binecuvântați. Dacă ai putea alege să schimbi ceva din viața ta, așa, într-o clipă, ca printr-o minune, ce anume ai alege să schimbi? Ce anume te necăjește la acest început de săptămână? La ce ai vrea să renunți? Sau ce ai vrea să faci mai bine? Ești hotărât să muncești în această privință ca și cum totul ar depinde numai de tine, dar fără să uiți să te rogi ca și cum totul ar depinde de Dumnezeu?

În toate hotărârile noastre bune, Cristos ne susține cu harul său. El provoacă în noi dorința „omului cel nou” și totodată ne arată și calea pe care trebuie să o parcurgem pentru a fi cât mai mult asemenea lui. El ne invită să învățăm de la el, să ascultăm cuvintele sale și astfel, înnoindu-ne viața, să ne găsim liniștea: „Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Mt 11,29).

Astăzi, în sfânta evanghelie, Cristos ne arată o cale concretă pe care trebuie să o parcurgem toți, zilnic, dacă vrem să ne trăim cu adevărat credința și să fim în pace: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi” (Mt 7,1). Nu judecați! Niciodată! Pe nimeni! Cum, nici măcar pe vecinul nostru? Dar soțul, soacra, parohul, rudele? Chiar pe nimeni? Pe nimeni!

Nimeni nu are dreptul să judece! Toți avem păcatele noastre, toți avem „bârnele” noastre de care nu reușim să ne eliberăm. Toți am păcătuit, iar dacă cineva zice că nu are păcat, este un mincinos și adevărul nu este în el (cf. 1In 1,10). Să ne amintim cuvântul lui Isus: „Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra” (In 8,7). Cine e fără păcat?

Numai Dumnezeu poate judeca (cf. In 5,22-30). Lui ne încredințăm pe noi înșine și pe toți cei pe care, atât de des, în loc să-i ajutăm, îi judecăm și condamnăm. Să ne rugăm în această zi pentru ei și pentru purificarea noastră, pentru eliberarea de viciul „judecății neroditoare”, de bârfă și de ipocrizie. Să ne regăsim calea spre „Țara promisă”, unde Dumnezeu va fi pacea și odihna sufletelor noastre.


„Să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până când va veni Domnul!
El va lumina cele ascunse de întuneric
şi va descoperi planurile inimilor
şi atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda cuvenită” (1Cor 4,5).


 

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Nu vă temeți! Speranţa nu dezamăgeşte!

Posted by Paxlaur pe 25/06/2017

timpuri-de-teroare_moarte_frica_terorismOare ce ecou au cuvintele „Nu vă temeți!” (Mt 10,31) în inima oamenilor care trăiesc astăzi în mijlocul persecuțiilor? Cum să te apropii de un om care aude războiul în stradă, în fața casei (nu la televizor, ca noi!) și să-i spui: „Nu te teme!”? Cum să te apropii astăzi și să spui unui mame care își vede copilul murind de cancer: „Nu te teme!”? Cum să le spui celor cu inima sfâșiată de durere: „Nu te teme!”? Cum să faci să fii credibil atunci când citește evanghelia zilei în fața unor oameni care trăiesc doar printre bolnavi, morți, șomeri, războaie, calamități naturale etc.? Trebuie să fii Dumnezeu ca să rostești aceste cuvinte sau ajunge să fii om? Există vreun om care are dreptul să rostească aceste cuvinte?

Da, au existat și există astfel de oameni. Ei au un alt fundament, alte principii, altă Speranță decât noi cei care suntem cuprinși atât de ușor de frică. De fapt, ei sunt cei care știu și strigă împreună cu apostolul Paul: „Speranţa nu dezamăgeşte” (Rom 5,5).

„Nu mă tem”, trebuie să poată spune orice om. „Nu vă temeți”, trebuie să putem spune cu toții celor din jur. Dacă privim în prima carte a Sfintei Scripturi descoperim încă din acele timpuri puterea acestor cuvinte rostite nu de Dumnezeu, ci de un om: „Iosif le-a zis: Nu vă temeți! Sunt eu în locul lui Dumnezeu? Voi ați plănuit răul împotriva mea, dar Dumnezeu a plănuit asta spre bine ca să facă ceea ce se împlinește astăzi, să păstreze în viață un popor numeros. Acum, nu vă temeți. Eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. I-a mângâiat și le-a vorbit la inimă (Gen 50,19-21).

În Sfânta Scriptură cuvintele acestea sunt puse atât în gura lui Dumnezeu, cât și în gura îngerilor. Cuvântul Domnului a fost către Abram într-o viziune: „Nu te teme, Abrame! Eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare!” (cf. Gen 15,1; 21,17-18). Iar îngerul care i-a apărut sfintei fecioare Maria i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu” (Lc 1,30).

„Nu te teme!” sunt cuvinte rostite de însuși Dumnezeu, de îngeri și, în cele din urmă, de oameni. Sunt cuvinte adresate bărbaților și femeilor, celor tineri ca și celor bătrâni, celor sănătoși și celor bolnavi, tuturor. Astăzi evanghelia ne încurajează ca să înțelegem eterna valabilitate a acestor cuvinte rostite de Dumnezeu, de îngeri, de oameni. Însuși Cristos ne spune astăzi: „Nu vă temeți!”. În ochii Domnului suntem prețioși, cei mai prețioși!

Să prindem curaj și să lăsăm să se strecoare în inima noastră cuvintele Domnului. Să nu ne temem! Nu suntem singuri. Să primim îndemnul apostolului Petru și să ne liniștim inima: „Să nu vă fie teamă și să nu vă tulburați; adorați-l pe Cristos în inimile voastre. Fiți gata oricând să dați răspuns despre nădejdea voastră” (1Pt 3,14-15).


„Pace vă las vouă,
pacea mea v-o dau vouă.
Eu nu v-o dau așa cum o dă lumea.
Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă” (In 14,27).


25 iunie 2017 

† DUMINICA a 12-a de peste an
Sf. Wilhelm, abate
Ier 20,10-13; Ps 68; Rom 5,12-15; Mt 10,26-33

LECTURA I
El eliberează sufletul slujitorului său sărman din mâna celor răi.
Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13
Ieremia a zis: „Am auzit calomniile multora, groază de jur împrejur: «Învinuiţi-l şi-l vom învinui!» Toţi prietenii mei pândesc dacă mă clatin, poate va fi sedus şi vom putea să-l biruim şi ne vom lua răzbunarea faţă de el. 11 Domnul este cu mine ca un luptător puternic, de aceea, cei care mă urmăresc se vor poticni şi nu vor reuşi să mă biruie; se vor ruşina foarte mult pentru că nu vor avea succes, iar înjosirea lor nu va fi uitată niciodată. 12 Doamne Sabaot, tu care îl încerci pe cel drept, care observi rărunchii şi inima, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, pentru că ţie ţi-am destăinuit cauza mea! 13 Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el eliberează sufletul celui nevoiaş din mâna răufăcătorilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 68(69),8-10.14 şi 17.33-35 (R.: 14c)
R.: În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule!

8 Pentru tine îndur batjocură şi umilirea îmi acoperă faţa.
9 Am ajuns un străin pentru fraţii mei,
un necunoscut pentru fiii mamei mele;
10 căci râvna casei tale mă mistuie,
insultele celor care te insultă au căzut asupra mea. R.

14 Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,
în timpul bunăvoinţei tale;
în marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,
pentru fidelitatea mântuirii tale!
17 Răspunde-mi, Doamne;
căci îndurarea ta este mare
şi în milostivirea ta cea mare, întoarce-te spre mine! R.

33 Să vadă cei umili şi să se bucure!
Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă.
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci
şi nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare.
35 Să-l laude cerurile şi pământul,
mările şi tot ce mişună în ele! R.

LECTURA A II-A
Darul nu este la fel cu greşeala.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,12-15
Fraţilor, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi, prin păcat, moartea şi astfel moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit… 13 De fapt, până la Lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este imputat cât timp nu este Legea. 14 Totuşi moartea a domnit de la Adam şi până la Moise chiar şi peste cei care nu păcătuiseră după exemplul căderii lui Adam, care este chipul celui care are să vină. 15 Însă darul nu este la fel cu greşeala: căci dacă prin greşeala unuia singur au murit cei mulţi, cu atât mai mult harul lui Dumnezeu şi darul harului unui singur om, Isus Cristos, a fost revărsat cu prisosinţă asupra celor mulţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,26b.27a
(Aleluia) „Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie despre mine, spune Domnul. Şi voi veţi da mărturie”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu vă temeţi de cei care ucid trupul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,26-33
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: „Nu vă temeţi de oameni, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic secret care nu va fi cunoscut! 27 Ceea ce eu vă spun în întuneric spuneţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche predicaţi de pe acoperişuri! 28 Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul! Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să piardă şi trupul, şi sufletul în Gheenă! 29 Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui vostru. 30 Vouă însă vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. 31 Aşadar, nu vă temeţi! Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii. 32Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. 33 Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | 1 Comment »

După 9 ani… In 21,17

Posted by Paxlaur pe 24/06/2017

Doamne tu toate le stii tu stii ca te iubescDupă nouă ani de preoție, acesta este primul și ultimul gând al zilei, al vieții:
Evanghelia după sfântul Ioan, capitolul 21, versetul 17.

 

 

Posted in (spre) Preoţie, Predici si meditatii | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: