Arhive pentru ‘Diverse’

De ce trebuie să ne naştem din nou?

Câtă nevoie are omenirea de o nouă naștere în Duhul Sfânt, de o transformare a inimii prin care să poată vedea cu adevărat împărăția lui Dumnezeu. Și…

De ce trebuie să ne naştem din nou?

12 preoți și un episcop: recapitulare, comuniune, încurajare.

Joi, 13 aprilie 2023, 12 preoți din Promoția 2008 ne-am întâlnit cu Preasfințitul Petru Sescu la Traian (NT). Am continuat bucuria Paștelui prin acest moment de har, prin aceste ore în care ne-am recapitulat preoția, ne-am consolidat comuniunea colegială și sacerdotală în jurul episcopului și ne-am încurajat reciproc prin mărturii pline de încredere și speranță.

La doar o zi după ce, adunați în jurul altarului, am celebrat în Bucovina sfânta Liturghie în amintirea colegului nostru părintele Andrei Staszkovian (Detalii AICI), joi, 13 aprilie 2023, ne-am adunat la Traian (NT) în jurul Preasfințitului Petru Sescu, 12 preoți din Promoția 2008. Prezența noastră acolo a fost răspunsul la invitația Excelenței Sale de a ne recapitula preoția, de a ne consolida comuniunea sacerdotală și de a ne încuraja reciproc.

Cuvântul zilei a fost Providența. Toți am simțit Providența și felul în care lucrează Dumnezeu în viața noastră, atât în anii de formare și descoperire vocațională, cât și în anii de preoție în care am fost vicari, studenți, profesori, formatori, parohi. Toate slujirile noastre au fost și sunt călăuzite de Providența divină. 

Această întâlnire cu Episcopul Auxiliar de Iași putem spune că a fost „biblică”: am fost 12 preoți și un episcop, ca apostolii în jurul lui Isus; am împărtășit experiențele noastre într-o aulă albastră, numită „Muzeul Bibliei”, înconjurați de cuvântul Domnului; am trăit punctul culminat când, la finalul întâlnirii, am ascultat Cuvântul și ne-am împărtășit toți din aceeași pâine și din același potir, simțindu-l pe Cristos prezent în mijlocul nostru, prezent în Euharistie, prezent în confrații noștri.

Timpul petrecut împreună a fost un moment în care am recapitulat preoția, colegialitatea și prietenia noastră: drumul vocației și al slujirii noastre, cu momentele pline de bucurie, dar și cu încercările pe care le-am trăit în acești ani. Fiecare am fost o încurajare pentru celălalt tocmai prezentând modul în care am reușit să depășim momentele grele.

În această casa în care mulți dintre noi am făcut prima experiență a unor Exerciții spirituale, pe când eram seminariști la Bacău, acum am făcut experiența unui exercițiu de încredere: fiecare a ascultat răbdător mărturia plină de încredere a colegului, a prietenului, a episcopului. Au fost câteva ore în care am consolidat comuniunea noastră colegială și sacerdotală. 

Din gândurile, mărturiile și rugăciunile noastre nu au lipsit nici colegii care slujesc în lumea întreagă și nu au putut participa fizic la această întâlnire. 

Mulțumim Preasfințitului Petru Sescu pentru timpul și încrederea acordată, mulțumim părintelui Felician Tiba pentru călduroasa primire și găzduire, mulțumim tuturor colegilor prezenți fizic sau spiritual. Fie ca printre roadele acestei întâlniri să fie consolidarea slujirii și a prieteniei noastre. Binecuvântându-l pe Domnul pentru această zi, recunoscători pentru modul în care Providența a rânduit lucrurile, putem cânta din toată inima cu psalmistul: 

„Iată cât de bine şi cât de plăcut este ca fraţii să locuiască împreună!

Este ca untdelemnul de preţ pe cap, care coboară pe barbă, pe barba lui Áaron,

care se prelinge pe marginea veşmintelor sale.

Este ca roua de pe Hermón, care coboară pe Munţii Siónului;

pentru că acolo Domnul a orânduit binecuvântarea, viaţa până în veci” (Psalmul 133).