Un fragment pentru momentul acela când ne simțim fără păcat, nevinovați…

Știm toți momentul acela când (ne) spunem sau auzim pe alții spunând: „De ce să merg să mă spovedesc? Eu nu am făcut păcate, nu am nici un păcat. Sunt un om bun, nevinovat”…

Fragmentul evanghelic de mai jos ne ajută să ne facem cercetarea cugetului și să parcurgem cu pași hotărâți și smeriți drumul spre purificare, spre mântuire.

Meditând cuvintele lui Isus din această duminică, să ne rugăm cu Sfinții Părinți:

Bucurie și pace, îndreptarea vieții, răgaz de pocăință adevărată, harul și mângâierea Duhului Sfânt și statornicie în fapte bune să ne dea nouă atotputernicul și milostivul Dumnezeu”.

În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: „Să nu socotiţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii! Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. 18 Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul, nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19Aşadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici şi-i va învăţa astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor. 20 Căci vă spun: dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 21 Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu ucizi!» Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. 22 Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său «prostule!», va fi condamnat de Sinedriu. Dacă cineva îi spune «nebunule!», va fi condamnat la focul Gheenei. 23 Aşadar, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă acolo, darul tău, în faţa altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău şi apoi, venind, oferă-ţi darul! 25 Pune-te de acord cu duşmanul tău repede, cât timp mai eşti cu el pe drum, ca nu cumva duşmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului şi să fii aruncat în închisoare! 26 Adevăr îţi spun, nu vei ieşi de acolo până când nu vei fi restituit ultimul ban. 27 Aţi auzit că s-a spus: «Să nu comiţi adulter!» 28 Eu însă vă spun că oricine priveşte o femeie dorind-o a şi comis adulter cu ea în inima lui. 29 Dacă ochiul tău drept te scandalizează, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci este mai bine pentru tine să piară unul dintre membrele tale decât să-ţi fie aruncat în Gheenă tot trupul! 30 Şi, dacă mâna dreaptă te scandalizează, taie-o şi arunc-o de la tine, pentru că este mai bine pentru tine ca să piară unul dintre membrele tale, decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă! 31 S-a spus: «Dacă cineva îşi lasă femeia, să-i dea act de despărţire!» 32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă femeia, în afară de caz de desfrânare, o face să comită adulter şi oricine se căsătoreşte cu una lăsată, comite adulter. 33 Din nou aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu faci jurământ fals, ci să ţii jurămintele făcute înaintea Domnului!» 34 Eu însă vă spun: să nu juri deloc! Nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu. 35 Nici pe pământ, pentru că este scăunelul picioarelor sale. Nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui rege. 36 Nici pe capul tău să nu juri, căci nu poţi face niciun fir de păr alb sau negru. 37 Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu. Ceea ce este în plus faţă de acestea este de la Cel Rău.

Cuvântul Domnului

din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-37

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Nimeni nu uită ziua în care i s-a spus: „Urmează-mă!”

caravaggio-chemarea lui MateiSunt oameni pe care pur şi simplu nu-i poţi uita. Nu-i poţi refuza. Nu-i poţi îndepărta de pe suflet.

Sunt oameni care dacă îţi spun un cuvânt te hrăneşti din el o săptămână, poate chiar mai mult.

Sunt oameni lângă care dacă stai o zi vrei să rămâi pentru totdeauna.

Oamenii ştiu să se prindă de suflet, ştiu drumul spre inimă.

Oamenii ştiu să te cucerească fără cuvinte sau gesturi măreţe; doar cu o privire profundă sau cu un zâmbet ţi se aştern direct în inimă.

Oamenii au învăţat să se strecoare uşor spre centrul inimii unde stau şi-ţi încălzesc toată viaţa, trupul şi sufletul.

Uneori îţi vine să scrii viaţa unui om doar pentru că ai trecut pe lângă el şi ţi-a zâmbit.

Alteori vrei să schimbi forma norilor şi să-i aşezi aşa încât tot cerul să arate un imaculat „Te iubesc” spus celui care a ştiut să-ţi şteargă ultima lacrimă.

Deseori simţi că vrei să culegi toate florile din lume şi să le aşterni în jurul unei inimi care te-a înţeles şi te-a primit aşa cum eşti.

Există un om, un singur om – însă sunt mulţi, foarte mulți cei care vor să-i semene! – un om deosebit care le-a avut pe toate acestea: Isus din Nazaret!

Cine l-a întâlnit cu adevărat nu l-a mai uitat, nu l-a refuzat niciodată, iar de sufletul lui nu s-a mai îndepărtat.

Acest Isus din Nazaret, om adevărat și Dumnezeu adevărat, cu un cuvânt înnoia vieţi, cu o privire schimba chipuri, cu o atingere ştergea răni. Este suficient să privim minunea din viața sfântului Matei, minune înfăptuită printr-un singur cuvânt creator de viață nouă – „Urmează-mă!” – și astfel să înțelegem Omul-Dumnezeu care știe să se strecoare spre centrul inimii noastre.

Cine privește la Isus din Nazaret este fascinat când descoperă cum întinderea mâinii sale era atât de puternică încât ridica morţii, liniştea furtunile, salva sufletele. Paşii săi erau atât de hotărâţi încât călcau apele mării, purtau urmele cuielor, străbăteau cerurile şi pământul. Faţa sa era atât de strălucitoare încât lumina soarele şi îmbucura îngerii. Cum să nu te lași chemat, schimbat, convertit de o așa persoană? Cum să rămâi același când Cristos te întâlnește, te atinge și-ți spune creator: „Urmează-mă!”?

Şi tu te-ai fi ridicat şi ai fi plecat imediat după el dacă ţi-ar fi spus „Urmează-mă”!

Şi tu ai fi acum pe calea lui dacă te-ai fi lăsat privit măcar o dată.

Şi tu ai vorbi despre el dacă l-ai fi ascultat măcar odată.

Câtă nevoie avem – și eu, și tu, și toți păcătoșii – de un Dumnezeu care să se apropie de noi și să ne cheme, amintindu-ne nu atât nevrednicia noastră, cât mai ales iubirea sa: „Nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Nimeni nu uită ziua în care Dumnezeu i-a spus: „Urmează-mă!”.


Puterea cu care Isus din Nazaret a reînnoit inima și viața sfântului Matei,
este și astăzi putere creatoare.
Domnul cheamă și astăzi,
înnoiește și astăzi inimi,
se așază și astăzi la masă cu noi, păcătoșii,
și ne face ucenicii săi.


21 septembrie 2017 

Joi din săptămâna a 24-a de peste an
SS. MATEI, ap. şi ev.; Iona, profet
Ef 4,1-7.11-13; Ps 18; Mt 9,9-13

LECTURA I
El i-a dat pe unii ca apostoli, pe alţii ca evanghelişti.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-7.11-13
Fraţilor, aşadar, vă îndemn eu, prizonierul în Domnul, să umblaţi în mod vrednic de chemarea pe care aţi primit-o: 2 cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, 3 străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului în legătura păcii. 4 Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, aceea a chemării voastre. 5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, 6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi. 7 Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Cristos. 11 Tot el i-a dat pe unii ca apostoli; pe alţii, ca profeţi; pe alţii, ca evanghelişti; pe alţii, ca păstori şi învăţători 12 pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii spre edificarea trupului lui Cristos, 13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),2-3.4-5 (R.: cf. 5)
R.: În lumea întreagă răsună vestea mântuirii.

2 Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu
şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.
3 Ziua încredinţează zilei mesajul,
iar noaptea transmite nopţii cunoaşterea. R.

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte
ale căror glasuri să se poată auzi,
5 şi totuşi vocea lor străbate tot pământul,
vestea lor ajunge la marginile lumii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm. Pe tine, Doamne, te mărturisim. Pe tine te măreşte corul preaslăvit al apostolilor! (Aleluia)

EVANGHELIA
I-a spus: „Urmează-mă!” Ridicându-se, el l-a urmat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13
În acel timp, plecând Isus de acolo, a văzut un om numit Matei stând la postul de vamă şi i-a spus: „Urmează-mă!” Ridicându-se, el l-a urmat. 10 Şi, pe când stătea la masă în casă, iată că mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă cu Isus şi cu discipolii lui! 11 Văzând aceasta, fariseii au spus discipolilor lui: „De ce mănâncă învăţătorul vostru împreună cu vameşii şi păcătoşii?” 12 Auzindu-i, el le-a spus: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. 13 Aşadar, mergeţi şi învăţaţi ce înseamnă: «Îndurare vreau, şi nu jertfă», căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului

Evanghelia este grea

Evanghelia este greaExistă cuvinte care nu au nevoie de interpretare, după cum există şi priviri care nu au nevoie să fie explicate. Pur şi simplu te pătrund şi simţi cum inima îşi schimbă ritmul bătăilor. Unele cuvinte rămân în mintea noastră pentru totdeauna, după cum unele priviri nu încetează niciodată să ne urmărească. Cam aşa am simţit astăzi după prima lectură, că nu e nimic de interpretat sau de explicat, că lucrurile sunt simple şi clare pentru totdeauna, că ele trebuie să se aşeze direct pe inimă şi de acolo să izvorască viaţa. Şi totul se întâmplă „astăzi”, „acum”:
Astăzi Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile lui,
să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
Astăzi tu ai mărturisit înaintea Domnului că el va fi Dumnezeul tău,
că vei umbla pe căile lui, vei păzi legile lui, poruncile şi orânduielile lui şi vei asculta de glasul lui.
Şi azi Domnul ţi-a mărturisit că vei fi poporul lui, după cum ţi-a spus, dacă vei păzi poruncile lui.
El îţi va da întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, asupra tuturor popoarelor pe care le-a făcut,
şi vei fi un popor sfânt, pentru Domnul Dumnezeul tău, după cum ţi-a promis”.

Totul trebuie să se întâmple astăzi şi tot ceea ce se întâmplă astăzi trebuie să fie pentru Domnul. Să fii un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Să fii un om sfânt. Să fii un preot sfânt. Să fii un tânăr sfânt. Să fii un soţ sfânt. Să fii o soţie sfântă. Să fii un fiu sfânt. Să fii o fiică sfântă. Să fii un călugăr sfânt. Să fii o maică sfântă. Să fii un copil sfânt. Să fii un bătrân sfânt. Să fii sfânt. Să fim oameni sfinţi, dar nu în ochii sau de ochii lumii, ci doar pentru Domnul. El e motivaţia. El e scopul. Domnul ne cere să fim sfinţi, nu poştaşul, nu poliţistul din intersecţie, nu cizmarul nostru, nu medicul, nu meteorologul, ci însuşi Dumnezeu. Sfatul medicului nu prea îl ignorăm, atunci cum de ne permitem să ignorăm cerinţa celui Atotputernic?! Ceea ce ne prevesteşte meteorologul nu se întâmplă întotdeauna, dar ceea ce a spus Domnul se adevereşte: vom fi poporul său, dacă vom lucra pentru sfinţenia noastră. Când? Cum?

Acum este timpul potrivit, acum este ziua mântuirii, astăzi este timpul în care răsună această chemare: „Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. Chemarea o ştim atât de bine, însă mult mai greu este să găsim calea de a o împlini. Şi dacă prima lectură e ca o privire care nu se uită niciodată, ca acea primă şoaptă de iubire întipărită pentru totdeauna în inimă, evanghelia e grea: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc! Nu e uşor, însă atâţia şi atâţia oameni, de la Cristos încoace, ne arată că e greu, dar nu imposibil. Evanghelia e posibilă. Evanghelia a fost scrisă pentru a fi trăită nu de îngeri, ci de oameni. Evanghelia e grea, dar în sprijinul celor care vor să o trăiască vine harul celui care a adus-o pe pământ. Evanghelia este exigentă, dar cel care a dat-o a fost şi primul care a trăit-o până la moartea pe cruce. Şi pentru aceasta a fost înălţat mai presus decât orice alt nume şi acum în numele lui se pleacă tot genunchiul în cer şi pe pământ şi în tot locul: el este Cristos, Dumnezeu ca şi Tatăl şi Duhul Sfânt.

Trăirea evangheliei şi depăşirea exigenţelor ei aduce o mulţumire greu de imaginat. Aduce glorie lui Dumnezeu şi omului pe care el l-a creat şi edifică Biserica, o întăreşte. Mai trist şi îngrijorător este că dificultatea nu vine din a ajunge la trăirea evangheliei (asta ne iese din când în când!), ci din a rămâne în această trăire astăzi şi în fiecare zi. Greu este nu să fii neprihănit o dată, ci să fi aşa mereu, să fii neprihănit pe orice cale, în orice zi. Cred că acesta a fost şi simţământul psalmistului atunci când a simţit nevoia să se roage şi să strige: „O, de ar fi căile mele statornice în a păzi poruncile tale” (Ps 118,5). Vechea problemă, probabil şi veşnica, este statornicia, nu cucerirea idealurilor. Toţi ne pricepem să ajungem pe munte (sau aproape toţi!), dar puţin sunt cei care reuşesc să supravieţuiască acolo. Puţin sunt cei care ştiu cum e să rămâi mereu sus, aproape de Dumnezeu, trăind zi de zi evanghelia. Asta e greu!

Ce mă frământă acum e altceva, nu faptul că evanghelia e grea, ci energia pe care o folosim pentru a o împlini. Multe lucruri sunt grele. Este ceva uşor pe acest pământ în afară de a păcătui?! Totul este greu şi cere efort.  Însăşi viaţa e grea, dar luptăm pentru ea. Serviciul e greu, dar facem efort. Viaţa de familie e grea, dar cei care o îmbrăţişează sunt dispuşi la sacrificii, ca şi cei care aleg altă stare de viaţă. Totul, dar absolut totul e greu. Însă câtă energie folosim pentru unele şi câtă pentru altele? Cât ne zbatem pentru evanghelie şi cât pentru …restul: viaţă, familie, serviciu etc.?! Cred că pe lângă problema fidelităţii şi a statorniciei, avem o altă mare problemă: buna rânduială a energiilor, canalizarea lor. Cât din puterile şi timpul nostru sunt pentru evanghelie? Cum oare de trec zile întregi fără să ne gândim că există o evanghelie pe care trebuie să o trăim în fiecare clipă?! Da, evanghelia e grea, dar tot ce are nevoie pentru a deveni viaţa noastră este mai mult timp oferit şi mai multă energie canalizată spre ea. De aici începe totul: dăruirea timpului şi a energiei pentru evanghelie. Abia apoi ne vom putea ruga pentru cei care ne prigonesc. Abia apoi vom îndrăzni să-i privim şi mai ales să-i iubim pe duşmanii noştri. Abia apoi ne vom simţi poporul lui Dumnezeu, copiii săi preaiubiţi. Abia apoi…

Însă până atunci nu putem decât să ne rugăm cu psalmistul: „vreau să păstrez orânduirile tale, Doamne, nu mă lăsa în părăsire” (Ps 118,8). Amin!

Sâmbăta, 23 februarie 2013 

Sâmbata din saptamâna 1 din Post
Sf. Policarp, ep. m. *

 

LECTURA I
Să fii un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău.

Citire din cartea Deuteronomului 26,16-19
Moise a vorbit poporului său spunând: 16 „Astăzi Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile lui, să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău. 17Astăzi tu ai mărturisit înaintea Domnului că el va fi Dumnezeul tău, că vei umbla pe căile lui, vei păzi legile lui, poruncile şi orânduielile lui şi vei asculta de glasul lui. 18 Şi azi Domnul ţi-a mărturisit că vei fi poporul lui, după cum ţi-a spus, dacă vei păzi poruncile lui. 19 El îţi va da întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, asupra tuturor popoarelor pe care le-a făcut, şi vei fi un popor sfânt, pentru Domnul Dumnezeul tău, după cum ţi-a promis”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL 118,1-2.4-5.7-8 (R.: cf. 1)
R.: Fericiţi sunt cei care păzesc Legea Domnului.
1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,
care umblă în Legea Domnului.
2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui
şi-l caută din toată inima. R.

4 Tu ai dat poruncile tale
ca să fie păzite cu sfinţenie.
5 O, de ar fi căile mele statornice
în a păzi poruncile tale. R.

7 Te voi lăuda cu inimă curată,
cunoscând hotărârile tale drepte.
8 Vreau să păstrez orânduielile tale,
nu mă lăsa în părăsire! R.

VERS LA EVANGHELIE 2Cor 6,2b
Iată, acum este timpul potrivit,
iată, acum este ziua mântuirii.

EVANGHELIA
Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Aţi auzit că s-a spus: Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău. 44 Eu însă vă spun: Iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: