Arhive pentru ‘Evanghelia după sfântul Matei’

S-a împlinit (Iosifel și Augustin)

Atunci când reculegerea sau ocupațiile călugărului nu-l împingeau afară din chilie, Iosifel se așeza într-un colț și citea. Din când în când ajungea în mâinile lui Cartea tocită de timp și rugăciune a bătrânului Augustin. Era atât de entuziasmat, încât bătăile inimii acopereau respirația și foșnetul filelor sacre. Clipea rar: i se părea – și se temea! – că timpul trece mai repede dacă închizi ochii, chiar și numai pentru o clipă. Iar el avea nevoie de timp, mult timp pentru a sorbi „arta slujirii” ce picura din Cartea cărților direct în inima lui înflăcărată. 

Citea filă cu filă. Fiecare cuvânt se așeza în inima lui ca piesele unui puzzle menit să creeze în el imaginea slujirii și a smereniei. Era răbdător cu fiecare verset: îl șlefuia până-i găsea locul în inimă și-l purifica până-și manifesta toată bogăția ascunsă printre litere. Totul i se părea strălucitor, măreț! N-ar fi crezut că poate găsi atâta viață și lumină într-o carte…

Era fascinat de sublinierile și notițele de pe marginea foilor uzate: meditații, întrebări, rugăciuni, dubii, clarificări, hotărâri… În dreptul cuvintelor lui Isus – „Să nu socotiți că am venit să desființez Legea sau Profeții! Nu am venit să desființez, ci să împlinesc…” (Mt 5,17-20) – cu greu reușea să deslușească slovele tremurânde ale maestrului său: „Doamne, dă inimii mele conștiința împlinirii desăvârșite a voinței tale; luminează-mi mintea să înțeleg voința ta; revarsă Duhul tău asupra mea ca să am puterea de a îndeplini ceea ce Legea ta poruncește cu iubire inimii mele. Faptele mele să nu contrazică Legea ta. Comportamentul meu să nu desființeze Legea ta din inima aproapelui meu”… Restul cuvintelor erau acoperite cu lacrimi și nu se mai deslușeau… 

Mintea lui Iosifel însă era deja oprită la „împlinirea Legii”, la desăvârșirea Legii. Isus și Legea… Isus și Decalogul. Isus și Vechiul Testament. Isus și Profeții. Isus și el, ființă nedesăvârșită… El nu avea încă darul lacrimilor, deși simțea cum inima i se pregătea să devină izvor… Avea nevoie de ajutorul Maestrului!

Încă din primele zile de când i se îngădui să rămână în chilia călugărului Augustin pentru lectură și meditație, învățase trucul de a rupe liniștea și de a smulge înțelepciune din inima bătrânului învățător. Tot ce trebuia să facă era să repete cu șoapte mari versetul care-l tulbura… Astfel, în chilia cu cele două suflete, începură să răsară șoapte: „Adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul și pământul, nicio iotă și nicio linioară nu va trece din Lege până ce nu se vor împlini toate” (Mt 5,18)…

Bătrânul întoarse ușor privirea-i blândă ca un copil fericit și-l întrebă la fel de șoptit:

-Astăzi cât te-ai rugat înainte să citești?

-M-am rugat toată dimineața în capelă, părintele meu. Am fost și la Liturghie. Preotul m-a împărtășit. Și am făcut și meditație. Și rozariul. Nu e suficient? 

-Iosifel, cât te-ai rugat cerând harul de a înțelege ceea ce citești și, mai ales, de a pune în practică ceea ce citești și înțelegi că trebuie să faci?

-Păi… un pic tot m-am rugat, însă m-am grăbit să citesc. Vreau să termin Cartea cât mai repede…. Tare mult îmi place când văd că…

-Să o termini? Și bătrânul, zâmbind drăgăstos, lăsă să i se vadă dinții strălucitori printre barba ninsă de ani. Nu ai cum să termini această Carte, dragul meu Iosifel. Aceasta nu e o carte de citit. Aceasta este Cartea! Aceasta este Scriptura noastră. Aceasta este hrana noastră de fiecare zi. Până în ultima zi. Până în ultima clipă. 

Și oprindu-se bruscă, făcu să intre din nou liniștea în chilie…

De data aceasta răspunsul nu era ascuns în inima bătrânului Augustin, ci era în rugăciune… 

Se ridică hotărât să meargă în capelă. Iosifel avea două încăperi din care sorbea înțelepciunea slujirii: capela Divinului Învățător și chilia bătrânului călugăr Augustin. Acum avea nevoie de Isus. Întinzând Cartea călugărului, salută și … în loc de răspuns primi o foaie proaspăt iscălită de bătrân. În fața altarului din capela mănăstirii începu să citească: „Isus este singurul care a împlinit cu desăvârșire voința Tatălui. Noi ceilalți suntem păcătoși. Toți. Cel dintâi sunt eu. Primul și cel mai mare păcătos. Tocmai pentru aceasta trebuie să cred și mai mult în milostivirea Tatălui și în iubirea desăvârșită, perfectă, completă a Fiului. Tocmai pentru aceasta voi implora zilnic în rugăciune și post lumina și forța Duhului Sfânt pentru ca să nu zădărnicesc Crucea lui Cristos, să nu zădărnicesc jertfa și cuvintele Mântuitorului: S-a împlinit (In 19,30). Cristos, cel în care Tatăl își găsește toată bucuria (Mc1,11) și în care s-a împlinit toată Legea și toți Profeții, era pe Cruce nu de frica Legii, ci din iubire față de Tatăl și față de oameni, față de mine. Ah, cât m-a iubit! Din iubire a împlinit voința Tatălui nelăsând să treacă „nicio iotă și nicio linioară”, acoperind toate lipsurile mele, purificând tot păcatul meu, toată viața mea. Totul din iubire! A împlinit Legea și Profeții din iubire. A acoperit și îmbrățișat totul în iubire. Acea iubire care este mai presus de Lege. Legea ajută viața, o face să crească, o ocrotește interzicând tot ceea ce ar putea să o distrugă. Da, Legea ne ocrotește viața, însă doar iubirea o desăvârșește! Iubirea e singura limită pentru cel care crede în Dumnezeu și-l slujește printre oameni! Slujirea dezinteresată, acea slujirea animată de iubire va salva lumea! Această slujire te va împlini și te va ajuta să împlinești toată Legea și toți Profeții, toată voința Tatălui! Iubește(-l pe Dumnezeu) și fă ce vrei. Da, slujirea va salva lumea și te va împlini!”.


Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-19
În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: „Să nu socotiţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii! Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. 18 Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul, nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege până ce nu se vor împlini toate. 19 Aşadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici şi-i va învăţa astfel pe oameni va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor”.

Cuvântul Domnului


maica-tereza_omul-si-slujirea

Ajută un copil să cunoască bucuria de a putea citi…

Susține blogul și proiectele Paxlaur prin: PayPal: paxlaur@yahoo.com; RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Mulțumesc din suflet!

€7.00

Iertarea (Iosifel și Augustin)

De fiecare dată când Iosifel intra în chilia călugărului Augustin respira profund. Nu era atât emoția, cât mai ales convingerea că ceea ce inspiră este aer sfânt. În mica încăpere, în care sfințenia mocnea gata oricând să se transforme în flacără mistuitoare, micul ucenic voia să deprindă „arta slujirii”. 

Bătrânul Augustin îl primea cu drag. Privirea lui îmbrățișa părintește viitorul mănăstirii: Iosifel îi apărea ca un vrednic succesor. Era însetat de sfințenie, nerăbdător să slujească, îmbibat de smerenie. 

Apropiindu-se cât mai mult de bătrân, cu capul plecat, micuțul întrebă neliniștit:

-Părinte Augustin, astăzi vreau să știu care este cel mai greu lucru pe care l-ai făcut în toți acești 72 de ani de slujire în mănăstire?

Tăcerea care învălui încăperea prevestea o nouă provocare pentru Iosifel. Bătrânul își căuta cuvintele potrivite, ca și cum s-ar fi temut să nu alunge speranța care stătea în fața lui. Era convins că prin Iosifel în chilia lui intra zilnic însăși Speranța purtată pe brațe de Credință și de Dragoste. Erau înghemuite acolo, în inima micuțului Iosifel, toate virtuțile. Iar el era mereu prudent: fiecare cuvânt era drămăluit și potrivit cu înflăcărarea sufletului ce se deprindea cu arta slujirii. 

-Cel mai greu mi-a fost… să iert. Da, Iosifel, să ierți este greu! Să ierți totul! Tuturor! Din toată inima! Chiar și când suferi cumplit, când suferi nevinovat. Mai ales când inima ți se zvârcolește din pricina trădării, a dezamăgirii, a suferinței. Să ierți totul tuturor ca Isus pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” – Lc 23,34). În ziua când vei reuși să ierți totul tuturor și din toată inima vei fi cu adevărat liber să slujești. Atunci slujirea îți va fi desăvârșită, va fi artă!

-Hmmm… liber să slujesc! Câtă nerăbdare mă încearcă, părinte bun. E un drum lung, dar îl voi străbate, așa-i? Îl vom străbate împreună, dacă nu mă abandonezi. Oare mi-ar fi de ajutor să știu acum și care ți-a fost cea mai mare fericire din anii de slujire?

Întrebarea asta părea mai ușoară pentru că avea același răspuns. Dintr-o suflare rosti: 

-Cel mai fericit am fost când am iertat! Iertarea, Iosifel, este izvorul unei bucurii de nedescris. O forță incredibilă, o sursă de liniște din care țâșnesc pacea și fericirea. Iertarea aduce cu sine fericirea pentru că ea izgonește tot ce se opune iubirii, curăță inima, o îngrijește pentru a rodi iubirea, acea iubire pură, dezinteresată, care nu ține cont de răul primit. Acea iubire despre care ne vorbește Apostolul, acea iubire îndelung răbdătoare, binevoitoare, iubire care nu este invidioasă, care nu se laudă, nu se umflă. Acea iubire care nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul primit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Acea iubire care toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură. Acea iubirea care nu încetează niciodată” (cf. 1Cor 13,4-8). 
Iosifel, nu ai cum să ajungi la fericire fără iertare, pentru că nu ai cum să ajungi la desăvârșire în arta slujirii fără a ierta. E adevărat că nu există nimic mai greu decât să ierți din toată inima celui ce ți-a făcut rău pe nedrept, însă, Iosifel, nu există fericire mai mare, nu există libertate mai mare decât iertarea: abia atunci suntem liberi să iubim, chiar și pe dușmanii noștri. Abia atunci vom fi liberi să slujim (cf. Mt 5,43-48). Abia atunci…

Pășind spre ușă, îmbucă cu nesaț ultima gură de aer sfânt, și ieși să privească cerul. Prin ochii lui se vedea că inima-i era deja nerăbdătoare să ierte. Știa deja că viața comunitară îți dă în fiecare clipă această șansă de fericire, această oportunitate de a-ți perfecționa arta slujirii prin iertare.


Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,21-35
În acel timp, Petru, apropiindu-se de Isus, i-a zis: „Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? De şapte ori?” 22 Isus i-a spus: „Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte. 23 De aceea, împărăţia cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi. 24 Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanţi. 25 Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit să fie vânduţi el, soţia, copiii şi tot ce avea şi să achite datoria. 26 Atunci, servitorul s-a prosternat în faţa lui, zicându-i: «Stăpâne, ai răbdare cu mine şi-ţi voi restitui totul!» 27 Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece şi i-a iertat datoria. 28 Dar ieşind, servitorul acela l-a găsit pe unul care era servitor împreună cu el şi care îi datora o sută de dinari. Înşfăcându-l, îl strângea de gât, spunându-i: «Dă-mi ceea ce îmi eşti dator!» 29 Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl implora: «Ai răbdare cu mine şi îţi voi restitui!» 30 Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers şi l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria. 31 Văzând deci ceilalţi servitori cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, i-au povestit stăpânului lor toate cele întâmplate. 32 Atunci, chemându-l stăpânul lui, i-a zis: «Servitor rău, ţi-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. 33 Nu trebuia să te înduri şi tu de cel care este servitor ca şi tine aşa cum eu m-am îndurat de tine?» 34 Şi, mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria. 35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimă”.

Cuvântul Domnului


iertare-1

Susține Paxlaur: ajută un copil să cunoască bucuria de a putea citi. Ajută un copil să meargă la școală!

Susține blogul și proiectele Paxlaur prin: PayPal: paxlaur@yahoo.com; RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Mulțumesc din suflet!

€7.00

Aşa se comportă Dumnezeu

Biserica este chemată să ajungă la răscrucile de astăzi,
adică periferiile geografice şi existenţiale ale omenirii,
acele locuri de la margini,
acele situaţii în care se află situaţi şi trăiesc
fărâme de umanitate fără speranţă.

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Cu relatarea parabolei ospăţului de nuntă, din pagina evanghelică de astăzi (cf. Mt 22,1-14), Isus schiţează proiectul pe care Dumnezeu l-a gândit pentru omenire. Regele care „a făcut nuntă pentru fiul său” (v. 2), este imagine a Tatălui care a prestabilit pentru toată familia umană o minunată sărbătoare de iubire şi de comuniune în jurul Fiului său unicul născut. De două ori regele îi trimite pe servitorii săi să-i cheme pe invitaţi însă aceştia refuză, nu vor să meargă la sărbătoare pentru că au altceva la care să se gândească: ogoare şi afaceri. De atâtea ori şi noi punem interesele noastre şi lucrurile materiale mai înainte de Domnul care ne cheamă – şi ne cheamă la o sărbătoare. Însă regele din parabolă nu vrea ca sala să rămână goală, pentru că doreşte să dăruiască tezaurele împărăţiei sale. Atunci le spune servitorilor: „Mergeţi, aşadar, la răscrucile drumurilor şi, oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă!” (v. 9). Aşa se comportă Dumnezeu: când este refuzat, în loc să capituleze, relansează şi invită să fie chemaţi toţi cei care se află la răscrucile drumurilor, fără a exclude pe nimeni. Nimeni nu este exclus din casa lui Dumnezeu.

Termenul original pe care-l foloseşte evanghelistul Matei face referinţă la limitele drumurilor, adică acele puncte în care străzile oraşului se termină şi încep cărările care conduc la zona de la ţară, în afara localităţii, unde viaţa este precară. Şi la această umanitate a răscrucilor îi trimite regele pe servitorii săi, având certitudinea că găseşte oameni dispuşi să stea la masă. Astfel sala ospăţului se umple de „excluşi”, cei care sunt „din afară”, de cei care n-au părut niciodată vrednici să participe la o sărbătoare, la un ospăţ de nuntă. Mai mult: stăpânul, regele, le spune mesagerilor: „Chemaţi-i pe toţi, buni şi răi. Pe toţi!”. Dumnezeu îi cheamă şi pe cei răi. „Nu, eu sunt rău, am făcut atâtea…”. Te cheamă: „Vino, vino, vino!”. Şi Isus mergea la masă cu vameşii, care erau păcătoşii publici, erau cei răi. Lui Dumnezeu nu-i este frică de sufletul nostru rănit de atâtea răutăţi, pentru că ne iubeşte, ne invită. Şi Biserica este chemată să ajungă la răscrucile de astăzi, adică periferiile geografice şi existenţiale ale omenirii, acele locuri de la margini, acele situaţii în care se află situaţi şi trăiesc fărâme de umanitate fără speranţă. Este vorba de a nu ne acomoda în moduri comode şi obişnuite de evanghelizare şi de mărturie a carităţii, pentru că evanghelia nu este rezervată câtorva aleşi. Şi cei care se află la margini, chiar şi cei care sunt respinşi şi dispreţuiţi de societate, sunt consideraţi de Dumnezeu vrednici de iubirea sa. Pentru toţi el pregăteşte ospăţul său: drepţi şi păcătoşi, buni şi răi, inteligenţi şi inculţi. Aseară, am reuşit să dau un telefon unui preot bătrân italian, misionar din tinereţe în Brazilia, însă lucrând mereu cu cei excluşi, cu săracii. Şi trăieşte acea bătrâneţe în pace: a consumat viaţa sa cu săracii. Aceasta este Mama noastră Biserica, acesta este mesagerul lui Dumnezeu care merge la răscrucile drumurilor.

Totuşi, Domnul pune o condiţie: îmbrăcarea hainei de nuntă. Şi ne întoarcem la parabolă. Când sala este plină, vine regele şi îi salută pe invitaţii de la ultima oră, însă vede pe unul dintre ei fără haina de nuntă, acel soi de manta pe care la intrare îl primea fiecare în dar. Oamenii mergeau aşa cum erau îmbrăcaţi, cum puteau să se îmbrace, nu se îmbrăcau cu haine de gală. Însă la intrare le era dată un soi de manta, un cadou. Acel om, refuzând darul gratuit, s-a auto-exclus: astfel regele nu poate face altceva decât să-l arunce afară. Acest om a primit invitaţia, însă după aceea a decis că ea nu însemna nimic pentru el: era o persoană autosuficientă, nu avea nicio dorinţă de a se schimba sau de a lăsa ca Domnul să-l schimbe. Haina de nuntă – această manta – simbolizează milostivirea pe care Dumnezeu ne-o dăruieşte gratuit, adică harul. Fără har nu se poate face un pas înainte în viaţa creştină. Totul este har. Nu este suficient a accepta invitaţia de a-l urma pe Domnul, trebuie să fim disponibili la un drum de convertire, care schimbă inima. Haina milostivirii, pe care Dumnezeu ne-o oferă neîncetat, este un dar gratuit al iubirii sale, este tocmai harul. Şi cere să fie primit cu uimire şi cu bucurie: „Mulţumesc, Doamne, pentru că mi-ai dat acest dar”.

Maria Preasfântă să ne ajute să-i imităm pe servitorii din parabola evanghelică în a ieşi din schemele noastre şi din vederile noastre restrânse, vestind tuturor că Domnul ne invită la ospăţul său, pentru a ne oferi harul care mântuieşte, pentru a ne da darul său.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Doresc să exprim apropierea mea de populaţiile lovite de incendiile care devastează atâtea regiuni ale planetei, precum şi de voluntarii şi pompierii care îşi riscă viaţa pentru a stinge incendiile. Mă gândesc la coasta de vest a Statelor Unite, îndeosebi la California, şi mă gândesc şi la regiunile centrale din America de Sud, la zona Pantanal, la Paraguay, la malurile fluviului Paraná, la Argentina. Multe incendii sunt provocate de seceta persistentă, însă nu lipsesc cele provocate de om. Domnul să-i susţină pe cei care suferă consecinţele acestor catastrofe şi să ne facă atenţi să ocrotim creaţia.

Am apreciat că între Armenia şi Azerbaidjan s-a concordat o încetare a focului din motive umanitare, în vederea obţinerii unui substanţial acord de pace. În pofida faptului că încetarea focului se dovedeşte prea fragilă, încurajez la reluarea ei şi exprim participarea la durerea datorată pierderii de vieţi umane, datorată suferinţelor îndurate, precum şi datorată distrugerii de locuinţe şi locuri de cult. Mă rog şi invit să ne rugăm pentru victime şi pentru toţi cei a căror viaţă este în pericol.

Ieri, la Assisi, a fost beatificat Carlo Acutis, tânăr de cincisprezece ani, îndrăgostit de Euharistie. El nu s-a acomodat într-un imobilism comod, ci a perceput nevoile din timpul său, pentru că îi cei mai slabi vedea faţa lui Cristos. Mărturia sa le indică tinerilor de astăzi că adevărata fericire se află punându-l pe Dumnezeu pe primul loc şi slujindu-l în fraţi, în special cei din urmă. Aplauze pentru noul tânăr fericit!

Aş vrea să amintesc intenţia de rugăciune pe care am propus-o pentru această lună octombrie, care spune aşa: „Să ne rugăm pentru ca laicii, în special femeile, să participe mai mult în instituţiile de responsabilitate ale Bisericii”. Pentru că nimeni dintre noi n-a fost botezat preot nici episcop: toţi am fost botezaţi ca laici şi laice. Laicii sunt protagoniştii Bisericii. Astăzi este nevoie de a lărgi spaţiile unei prezenţe feminine mai incisive în Biserică, şi ale unei prezenţe laice, se înţelege, însă subliniind aspectul feminin, pentru că în general femeile sunt puse deoparte. Trebuie să promovăm integrarea femeilor în locurile în care se iau decizii importante. Să ne rugăm pentru ca, în virtutea Botezului, credincioşii laici, în special femeile, să participe mai mult în instituţiile de responsabilitate în Biserică, fără a cădea în clericalisme care anulează carisma laicală şi ruinează şi faţa Sfintei Maici Biserici.

Duminica viitoare, 18 octombrie, Fundaţia Ajutor Bisericii care suferă promovează iniţiativa „Pentru unitate şi pace, un milion de copii recită Rozariul”. Încurajez această frumoasă manifestare care implică pe copiii din toată lumea, care se vor ruga în special pentru situaţiile de momente critice provocate de pandemie.

Vă salut pe voi toţi, romani şi pelerini din diferite ţări: familii, grupuri parohiale, asociaţii şi pe fiecare credincios. Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Papa Francisc: Angelus (11 octombrie 2020)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe ercis.ro

%d blogeri au apreciat: