Arhiva pentru octombrie 2018

Dacă stai cu el…

Dacă stai cu el…

Întrebarea lui Iuda…

man with question mark painted on a wallÎntreabarea lui Iuda, nu Iscarioteanul, încolțește și în inima noastră, purtându-ne de la cea mai profundă recunoștință pentru darurile primite până la cel mai puternic și neliniștitor spirit misionar: „Doamne, cum se face că ai să ni te revelezi nouă, şi nu lumii?” (In 14,22).

De ce ni s-a arătat nouă? De ce suntem printre cei chemați, aleși, botezați sau consacrați? Cum ne manifestăm recunoștința pentru darul credinței în Isus Cristos? Ce facem ca acest dar al Revelației să ajungă și la alții?

Să ne lăsăm umpluți de Duhul Sfânt și plini de recunoștință față de Dumnezeu și iubire față de frați să proclamăm împreună cu Petru și urmașul său, Sfântul Părinte: „Să vă fie cunoscut tuturor şi întregului popor al lui Israél: în numele lui Isus Cristos Nazarinéanul, pe care voi l-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi, în el stă acesta înaintea voastră vindecat! Isus este «piatra dispreţuită de voi, constructorii, care a ajuns piatra unghiulară». Şi nu este în nimeni altul mântuirea, pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Fap 10,10-12).

Nu există alt nume, altă speranță, altă mântuire, decât cea în și prin Isus Cristos!


Isus îl promite pe Duhul Sfânt

15 Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele 16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, 17 Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. 19 Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi, însă, mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi. 20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine şi eu în voi. 21 Cine are poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte, iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”.

22 Iúda, nu Iscarióteanul, i-a zis: „Doamne, cum se face că ai să ni te revelezi nouă, şi nu lumii?”. 23 Isus a răspuns şi i-a zis: „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el. 24 Cine nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis.

25 V-am spus acestea cât timp mai rămân cu voi. 26 Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu.

27 Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă! 28 Aţi auzit că v-am spus: «Mă duc şi voi veni la voi». Dacă m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl pentru că Tatăl este mai mare decât mine. 29 V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla, ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi. 30 Nu voi mai vorbi mult cu voi, pentru că vine conducătorul lumii, dar nu are nicio putere asupra mea. 31 Însă lumea trebuie să ştie că îl iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum mi-a poruncit Tatăl.

Ridicaţi-vă! Să plecăm de aici!

Din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 14,15-31

 

Un grăunte de muștar și o bucată de drojdie… conforme cu originalul

SAMSUNG CSCUn grăunte de muștar și o bucată de drojdie ascund în ele un „univers”. Văzându-le atât de mici nu poți intui forța pe care o ascund, nu-ți poți imagina felul în care (se) pot transforma. Trecerea răbdătoare și roditoare a timpului te ajută să descoperi plin de admirație puterea cu care împing spre „odrăslire” pământul sau făina în care sunt „îngropate”.

Și totuși… nu e mereu așa. Uneori nu rodesc, nu cresc, nu se întâmplă nimic.

Astăzi sunt mulți lucrători pe ogorul Domnului, preoți, persoane consacrate și laici.
Clar că este mereu loc pentru și mai mulți! Mulți, dar buni!!!

Fiecare „lucrător”, în felul său, pune în câte o grădină un grăunte de muștar: în familie, la școală, la serviciu, în biserică etc. Terenul este imens. După cum este din belșug și făină care are nevoie de drojdie. Lumea întreagă e terenul/făina celor care vor să cunoască splendoarea și forța grăuntelui de muștar sau a plămadei. Însă de multe ori ni se întâmplă ca nici grăuntele de muștar, nici drojdia pusă de noi să nu crească, să nu aducă rod. Uneori, încă având de unde alege, alergăm de la un ogor la altul, de la „o măsură de făină” la alta, sperând mai mult rod în celălalt teren, în cealaltă făină. Însă… nimic și iarăși nimic pentru mult timp. Oare de ce?

Oare nu cumva și pentru că suntem prea concentrați pe imensitatea ogorului și nu pe calitatea seminței pe care o oferim? Oare nu se risipește atât de multă făină (bună!) tocmai pentru că drojdia pe care o folosim noi este de proastă calitate și nu are nimic în comnun cu Evanghelia lui Isus din Nazaret, cu Vestea cea bună?

Un examen de conștiință asupra calității ne-ar prinde bine, mai ales astăzi, în vremurile obsedate de cantitate, de numere! Poate ar trebuie să verificăm mai des dacă pe evanghelia pe care o predicăm noi (adică pe gruntele de muștar sau pe drojdia pe care le folosim) scrie: „Conform cu originalul”!

Iar primul loc în care trebuie să găsim aceste cuvinte – Conform cu originalul! – este viața noastră, inima noastră. Noi înșine trebuie să devenim grăunte de muștar și plămădeală, mereu „conformi cu originalul”.

Dacă drojdia e bună deja poți simți miros de pâine proaspătă, mirosul ospățului din împărăția lui Dumnezeu!


30 octombrie 2018 

Marţi din săptămâna a 30-a de peste an
Sf. Gerard de Potenza, ep.
Ef 5,21-33; Ps 127; Lc 13,18-21

LECTURA I
Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,21-33
Fraţilor, fiţi supuşi unii altora în frica lui Cristos! Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, 23 pentru că bărbatul este capul femeii aşa cum şi Cristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor şi este! 24 Şi cum Biserica se supune lui Cristos, tot aşa şi femeile să fie supuse bărbaţilor lor în toate! 25 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea 26 pentru a o sfinţi, purificând-o prin baia apei în cuvânt, 27 ca să şi-o prezinte sieşi ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă şi neprihănită! 28 Tot aşa şi bărbaţii au datoria să-şi iubească soţiile ca pe trupul propriu. Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine. 29 Căci nimeni nu şi-a urât vreodată propriul trup, dimpotrivă, îl hrăneşte şi îl îngrijeşte aşa cum face Cristos pentru Biserică. 30 Căci toţi suntem membre ale trupului său. 31 De aceea îşi va lăsa omul tatăl şi mama şi se va uni cu soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup. 32 Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică, 33 dar şi cu privire la voi: fiecare în parte să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi, iar soţia să aibă respect faţă de bărbat!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 127(128),1-2.3.4-5 (R.: 1a)
R.: Fericiţi sunt toţi aceia care se tem de Domnul.

1 Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale!
2 Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.

3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei. (Aleluia)

EVANGHELIA
Grăuntele creşte şi devine copac.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,18-21
În acel timp, Isus a spus: „Cu ce este asemănătoare împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi compara? 19 Este asemănătoare cu un grăunte de muştar pe care un om, luându-l, îl seamănă în grădina lui; acesta creşte şi devine copac, iar păsările cerului îşi fac cuiburi între ramurile lui”. 20 Şi a mai spus: „Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu? 21 Este asemenea cu plămada pe care o femeie, luând-o, o ascunde în trei măsuri de făină până când dospeşte totul”.

Cuvântul Domnului